CPV kód

48812000-3

Finančné informačné systémy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 14 258,000,000 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 50,160 USD

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovanet, a.s. 1 17,000,000 EUR
DATALAN, a.s. 2 42,000,000 EUR
AutoCont SK a.s. 2 42,000,000 EUR
EMM, spol. s r.o. 1 17,000,000 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 2 42,000,000 EUR
SOITRON, s.r.o. 1 12,000,000 EUR
TEMPEST a.s. 1 12,000,000 EUR
eGroup Solutions, a. s. 2 37,000,000 EUR
Aliter Technologies, a.s. 2 37,000,000 EUR
Bloomberg Finance L.P. 1 50,160 USD

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Finančný informačný systém Ministerstvo financií Slovenskej republiky 46,759 USD 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 54,000,000 EUR 2018 Služby Nie 5
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 17,000,000 EUR 2018 Služby Nie 5
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12,000,000 EUR 2018 Služby Nie 4