CPV kód

48461000-7

Analytický alebo vedecký softvérový balík

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 64 880 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 103 575 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 280 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 74 961 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 191 000 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 0 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1 116 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 4 738 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 4 666 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 91 490 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 8 876 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 327 233 EUR
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 8 331 602 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 320 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
IPM SOLUTIONS, s.r.o. 1 40 800 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 1 44 776 EUR
BIBUS SK, s.r.o. 1 20 000 EUR
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 1 8 876 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 1 1 116 EUR
PRAGOLAB s.r.o. 1 2 245 EUR
HUMUSOFT spol. s r.o. 10 203 433 EUR
DELTA ONLINE spol. s r.o. 1 91 490 EUR
MSC.Software s.r.o. 2 85 435 EUR
TechSoft Engineering, spol. s r.o., 2 203 499 EUR
SVS FEM s.r.o. 2 59 591 EUR
MJCH s.r.o. 1 81 000 EUR
TEN SLOVAKIA, s.r.o. 1 64 880 EUR
MindIT, s.r.o. 1 83 500 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 320 EUR
SEQme s.r.o. 1 2 421 EUR
RBN group s. r. o. 1 103 575 EUR
MUP Slovakia, s. r. o. 1 280 EUR
WIRTUOS, s. r. o. 1 107 500 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Programy pre výpočty molekulárnej a elektrónovej štruktúry a dynamiky molekulárnych komplexov Ústav experimentálnej fyziky SAV 76 418 76418.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup IKT infraštruktúry a moderných softvérových prostriedkov pre materiálový výskum a správa IKT siete na UMMS SAV Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 307 748 307748.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup IKT infraštruktúry a moderných softvérových prostriedkov pre materiálový výskum a správa IKT siete na UMMS SAV Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 307 748 307748.0 EUR 2015 Tovary Áno 7
SOFTVÉROVÉ RIEŠENIE PRE SIMULÁCIU PROCESU ZVÁRANIA PRE PRIEMYSEL Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 65 000 65000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kalibračný software a súbor analytických kalibrácií pre FT - IR spektrometer PRE MUŠTY A PRE VÍNA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Moduly (nadstavba) systému Matlab NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 278 1278.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Programové vybavenie MATLAB NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 16 600 16600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka licencie softvéru Ansys Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 108 500 108500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka licencie softvéru Ansys Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 108 500 108500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka licencie softvéru Matlab Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 73 000 73000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový balík MATLAB s hardvérovým príslušenstvom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 210 11210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvéry na zobrazovanie máp z databázových aj online zdrojov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 650 10650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový balík MATLAB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nikon Camera Control Pro2 software Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový systém Matlab + moduly Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 815 2815.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Programové vybavenie MATLAB NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 19 400 19400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
softvér na analýzu relatívnej génovej expresie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka licencie softvéru Matlab Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 50 800 50800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Software pre orientáciu v mikroskopovanej vzorke Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 245 2245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencia Cogniware Insights alebo ekvivalent - Analytická platforma pre spracovanie štruktúrovaných a neštruktúrovaných informácií Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 168 000 168000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvér pre expertízne činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 127 302 127301.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technická podpora a nákup nových licencií programového vybavenia MATLAB NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 37 694 37694.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvér - Humminbird Autochart Pro Europe Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 290 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup licencií Cogniware Insights a súvisiacich služieb Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 156 000 156000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvérový systém Matlab + moduly Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 952 2952.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×