CPV kód

45255400-3

Montážne práce

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
U. S. Steel Košice, s.r.o. 20 128,961,725 EUR
KOSIT a.s. 1 10,595,000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MAKS-D, s.r.o. 1 5,088,418 EUR
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 8 63,899,970 EUR
ENERGYCO, s.r.o. 1 10,595,000 EUR
VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. 2 12,363,710 EUR
ILD SK, spol. s r.o. 4 15,233,160 EUR
TENZA, a.s. 1 3,248,970 EUR
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 3 24,039,079 EUR
AC TECHNOLOGIES s.r.o. 1 5,088,418 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odprášenie MPO v OC1 U. S. Steel Košice, s.r.o. 2,185,000 EUR 2017 Práce Áno 1
Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie U. S. Steel Košice, s.r.o. 3,248,970 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4 U. S. Steel Košice, s.r.o. 6,382,915 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2 U. S. Steel Košice, s.r.o. 5,980,795 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Kontrola emisií pre rudné mosty VP1 U. S. Steel Košice, s.r.o. 9,967,313 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov - Termovalorizátora, linky kotla K1 KOSIT a.s. 10,595,000 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Kontrola emisií pre rudné mosty VP2 U. S. Steel Košice, s.r.o. 8,983,348 EUR 2017 Práce Áno 1
Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 – Prestavba EO34 U. S. Steel Košice, s.r.o. 5,088,418 EUR 2017 Práce Áno 1
Odprášenie Úpravne uhlia U. S. Steel Košice, s.r.o. 684,450 EUR 2017 Práce Áno 1
Odprašovanie aglomerácie - pás č. 1, 2, 3, 4 U. S. Steel Košice, s.r.o. 47,552,000 EUR 2017 Práce Áno 4
Odprášenie koksovej služby VKB 3 U. S. Steel Košice, s.r.o. 4,084,000 EUR 2017 Práce Áno 1
Odprášenie koksovej služby VKB 1 U. S. Steel Košice, s.r.o. 4,734,000 EUR 2017 Práce Áno 1
Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE U. S. Steel Košice, s.r.o. 4,281,000 EUR 2017 Práce Áno 1