CPV kód

45234100-7

Stavebné práce na výstavbe železníc

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 36 1 600 293 963 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 12 991 570 EUR
Doprastav, a.s. 1 364 938 980 EUR
STRABAG s.r.o. 1 12 991 570 EUR
Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov, s.r.o. v skratke: ADTS, s.r.o. 2 1 729 615 EUR
AŽD SLOVAKIA a. s. 3 1 056 423 EUR
S u b t e r r a a.s. 1 364 938 980 EUR
TSS GRADE, a.s. 2 372 575 659 EUR
AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka 1 1 475 514 EUR
AŽD Praha s.r.o. 2 34 062 346 EUR
Elektrizace železnic Praha a. s. 1 364 938 980 EUR
KUMAT spol. s r.o. 10 17 960 177 EUR
BETAMONT s.r.o. 7 3 735 440 EUR
ELTRA spol. s. r.o. 1 8 927 300 EUR
Automatizácia železničnej dopravy, a.s. 1 847 809 EUR
Elektrizace železnic Praha a.s. 1 28 196 300 EUR
TRANSSERVIS, a.s. Košice 1 8 927 300 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Trať Žilina - Čadca - št- hr. SR/ČR, zriadenie PZZ v km 278,655 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 400 000 EUR 2016 Práce Nie 1
Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska - koľaje a rampy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 7 636 679 EUR 2015 Práce Áno 1
„ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 364 938 980 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach, TÚ 3291 Michaľany - Medzilaborce, PZZ km 49,062 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 333 021 EUR 2017 Práce Nie 1
Náhrada jednodrôtových mechanických závor, TÚ 3011 ŽST Šurany-ŽST Veľké Bielice, DÚ 04 Komjatice-Ivánka pri Nitre, PZZ km 16,293 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 538 232 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach, TÚ 3291 ŽST Kysak - PPS. Plaveč št.hr., DÚ 12 Sabinov-Lipany,PZZ 43,902 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 440 269 EUR 2017 Práce Nie 1
Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3121 Jesenské – Tisovec, DÚ 08 Hnúšťa – Tisovec PZZ v km 36,096 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 468 028 EUR 2017 Práce Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Bratislava – Štúrovo v žkm 171,145 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 826 075 EUR 2017 Práce Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 155,332 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 631 903 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Jesenské – odb. Brezno – Halny – Brezno, PZZ v km 38,775 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 739 755 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach TÚ 3121 Jesenské – Tisovec, DÚ 08 Hnúšťa – Tisovec PZZ v km 41,270; km 41,482; km 41,690 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 673 610 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na žel. priecestiach traťový úsek Nitrianske Pravno - Nové Zámky, PZZ v km 6,481 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 869 384 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach Traťový úsek Utekáč - Lučenec, PZZ v km 1,391 a 1,710 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 629 460 EUR 2017 Práce Nie 1
Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3011 ŽST Šurany - ŽST Veľké Bielice, DÚ 18 Koniarovce - Ludanice, PZZ km 52,058 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 640 222 EUR 2017 Práce Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina - Stakčín žkm 26,328 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 700 964 EUR 2017 Práce Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Barca - Rožňava žkm 19,385 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 678 300 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Trstená - Kraľovany, PZZ v km 8,187 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 268 641 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Komárno – Dunajská Streda, PZZ v km 46,115 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 514 824 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach Traťový úsek Šahy – Čata, PZZ v km 0,330 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 396 060 EUR 2017 Práce Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 131,253 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 847 809 EUR 2017 Práce Nie 1
Cielené investície Valaliky, PZS 2 – žkm 364,529; PZS 2Z – žkm 365,268; PZS 2 – žkm 366,607 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 272 958 EUR 2017 Práce Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 125,795 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 460 584 EUR 2017 Práce Nie 1
Traťový úsek Kúty - št. hr. SR/ČR, PZZ v km 71,711 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 604 759 EUR 2017 Práce Nie 1
Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 2921 Lučenec št. hr. - Lučenec, DÚ 02 Lučenec št. hr. - Rapovce PZZ v km 102,989 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 394 770 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Čadca - Makov, PZZ v km 9,076 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 124 856 EUR 2017 Práce Nie 1
Púchov – Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia; ŽST Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia; Lúky pod Makytou – št. hr. ČR, KR trakčného vedenia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 28 196 300 EUR 2018 Práce Nie 1
Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 12 274 980 EUR 2018 Práce Nie 1
NŽST Uľanka, rekonšt. výhybiek č. 5, 8, 9, 10 a sanácia žel. spodku a diaľk. ovládanie zab. zar. v úseku B. Bystrica – Uľanka; NŽST Uľanka – staničné zab. zar.; Cielené investície – HI. Dolný Harmanec Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 866 046 EUR 2018 Práce Nie 1
ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 12 991 570 EUR 2019 Práce Nie 1
ŽST Podbrezová, rekonštrukcia výhybiek Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 927 300 EUR 2019 Práce Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×