CPV kód

45232440-8

Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Obec Jaslovské Bohunice 1 50,500 EUR
Mesto Brezno 1 4,860,150 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 125,739,621 EUR
Obec Diaková 1 140,000 EUR
Obec Podbiel 1 49,800 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 1 49,800 EUR
EUROVIA SK, a.s. 1 4,860,150 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 17,400,357 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 1 10,976,910 EUR
NOVICOM s.r.o. 1 11,459,532 EUR
Chemkostav, a.s. 1 15,355,341 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 1 11,459,532 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 1 17,400,357 EUR
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o. 1 10,976,910 EUR
HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 1 140,000 EUR
EKOP, s.r.o. 1 50,500 EUR
EKOSTAV a.s. 1 15,355,341 EUR
KUNST, spol. s.r.o. 1 15,355,341 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kanalizačná sieť Diaková Obec Diaková 194,734 EUR 2014 Práce Nie 1
Chodník pre chodcov – Podbiel – Ulica Obec Podbiel 55,403 EUR 2014 Práce Nie 1
Splašková kanalizácia Obec Jaslovské Bohunice 55,680 EUR 2015 Práce Nie 1
Brezno - splašková kanalizácia - ulica Potočná, Poľná, Hlboká, Cesta osloboditeľov, IBV Rovne Mesto Brezno 4,119,235 EUR 2015 Práce Áno 1
Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora - kanalizácia a ČOV Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17,400,357 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15,355,341 EUR 2017 Práce Áno 1
Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10,976,910 EUR 2017 Práce Áno 1
Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11,459,532 EUR 2017 Práce Áno 1