CPV kód

45231600-1

Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 17 253,587,924 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DELTECH, a.s. - hlavný člen skupiny 3 3,400,514 EUR
OTNS, a. s. 6 234,974,915 EUR
Profi-NETWORK Slovakia, a.s. 4 9,574,998 EUR
AŽD Praha s.r.o. 2 2,933,331 EUR
FibreGround, s.r.o. 2 2,704,166 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Realizácia optických sietí Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 33,254,597 EUR 2015 Práce Áno 15
Realizácia optických sietí Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 7,333,333 EUR 2014 Práce Áno 1
Realizácia optických sietí Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 213,000,000 EUR 2014 Práce Áno 1