CPV kód

45231300-8

Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 413 656 EUR
Mesto Tisovec 1 587 772 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 101 468 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 257 000 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 143 994 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 2 108 536 EUR
Obec Pečeňady 1 38 906 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 42 470 EUR
Obec Častkovce 1 188 568 EUR
Obec Podbrezová 1 160 463 EUR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 3 289 895 EUR
Obec Nové Sady 1 300 171 EUR
Obec Drietoma 1 61 060 EUR
Obec Bobrovník 1 414 346 EUR
Mesto Michalovce 9 686 156 EUR
Obec Radimov 1 77 047 EUR
Obec Snežnica 1 290 166 EUR
Obec Hrádok 1 120 603 EUR
Mesto Poltár 1 2 365 155 EUR
Mesto Hlohovec 1 45 414 EUR
Obec Jalšovík 1 131 945 EUR
Obec Málaš 4 446 729 EUR
Mesto Sliač 1 68 746 EUR
Obec Torysky 1 123 623 EUR
Mesto Sereď 1 4 600 000 EUR
Obec Oravská Jasenica 1 55 059 EUR
Obec Dvorníky 1 227 777 EUR
Obec Bátovce 1 212 000 EUR
Obec Liptovský Ondrej 1 601 275 EUR
Obec Podhorany 1 228 531 EUR
Obec Jarovnice 2 61 008 EUR
Obec Lemešany 1 2 021 999 EUR
Mesto Nová Dubnica 1 120 037 EUR
Obec Gemerská Poloma 1 429 599 EUR
Obec Lovinobaňa 3 107 947 EUR
Obec Unín 1 78 196 EUR
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 1 159 318 EUR
Obec Bojná 3 30 757 230 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 19 545 373 EUR
Obec Jelšovce 1 845 885 EUR
Obec Kočovce 1 49 996 EUR
Obec Medzibrodie nad Oravou 1 943 022 EUR
Obec Voderady 1 87 239 EUR
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE 3 40 279 395 EUR
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 19 945 000 EUR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 4 222 192 647 EUR
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 1 5 604 538 EUR
Obec Svätý Kríž 1 46 808 EUR
Obec Pohronská Polhora 1 13 483 333 EUR
Obec Červenica 1 387 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EKOFORM spol. s r.o. 1 212 000 EUR
Ing. Marián Sahul S T A V E K O 1 87 239 EUR
EUROVIA SK, a.s. 2 2 451 598 EUR
Ing. František Jendroľ STAVPOČ 1 414 346 EUR
HASTRA s.r.o. 1 19 945 000 EUR
INVEX, spol. s.r.o. 1 45 414 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 387 000 EUR
Construction, s.r.o. 1 55 700 EUR
Doprastav, a.s. 1 13 426 465 EUR
ENERGOTERM, a.s. 1 101 468 EUR
V.I.TRADE, s.r.o 1 52 836 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 4 56 276 319 EUR
STRABAG s.r.o. 1 40 685 EUR
B M H spol. s r.o. 1 143 994 EUR
AVA-stav, s.r.o. 2 4 857 000 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 1 13 483 333 EUR
ViOn, a.s. 1 3 289 895 EUR
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 1 120 603 EUR
BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. 1 188 568 EUR
Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. skrátene LSS, s.r.o. 1 227 777 EUR
ACCORD stavebná kancelária, s.r.o. 2 229 209 EUR
AQUAMONT spol. s r. o. 4 446 729 EUR
Prima Slovakia s.r.o. 1 55 059 EUR
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 6 20 354 172 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 3 124 800 032 EUR
AQUASTAV, a.s. 2 115 953 EUR
Via - kom s.r.o. 1 49 996 EUR
HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 1 10 252 410 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 1 10 252 410 EUR
SVOMA, s.r.o. 2 67 262 EUR
REMOPEL, s.r.o. 2 61 008 EUR
PUR - STAV KB, s.r.o. 1 329 656 EUR
VODING plus s.r.o. 1 131 945 EUR
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 1 290 166 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 1 13 426 465 EUR
INPEK, s.r.o. 1 55 623 994 EUR
ENERGOBYT s.r.o. Humenné 1 33 230 EUR
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť 1 845 885 EUR
SPARK-EX, s. r. o. 2 279 355 EUR
UNISTAV spol. s r.o. 1 78 196 EUR
SLOVAKSTAV, spol. s r.o. 3 181 785 EUR
Firma PIATKO s.r.o. 5 471 141 EUR
IN-kanál, spol. s r.o., 1 42 470 EUR
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 1 46 808 EUR
OVIDA, s.r.o. 1 61 060 EUR
D.I.S., spol. s r.o. 1 5 690 000 EUR
AQUASTAV, a.s. 1 13 426 465 EUR
USD Lučenec, s.r.o. 1 84 000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava kanalizačného potrubia bezvýkopovou metódou Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 134 543 EUR 2016 Práce Nie 1
Dobudovanie kanalizácie a verejného vodovodu v obci Častkovce Obec Častkovce 186 666 EUR 2014 Práce Nie 1
PODBREZOVÁ – časť BENDIČKA, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA Obec Podbrezová 231 063 EUR 2015 Práce Nie 1
„Rozšírenie verejného vodovodu“ - Radimov Obec Radimov 179 574 EUR 2016 Práce Áno 1
Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu - I. etapa vetva B Obec Jalšovík 83 878 EUR 2016 Práce Áno 1
Torysky, obnova verejného vodovodu Obec Torysky 123 623 EUR 2016 Práce Áno 1
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici Obec Oravská Jasenica 90 540 EUR 2016 Práce Nie 1
Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina Obec Liptovský Ondrej 602 804 EUR 2016 Práce Nie 1
Opravy rozvodov vody a kanalizácie v netechnologických objektoch Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 125 000 EUR 2014 Práce Nie 1
Obec Podhorany - Infraštruktúra - doplňujúce stavebné práce Obec Podhorany 228 584 EUR 2014 Práce Nie 1
Dopravné napojenie priemyselnej zóny Nová Dubnica - doplňujúce stavebné práce. Mesto Nová Dubnica 101 000 EUR 2014 Práce Nie 1
IBV Sliač - Rybáre, Juh Inžinierske siete, SO01 Verejný vodovod - zmena č.1, SO 02 Verejná splašková kanalizácia Mesto Sliač 145 000 EUR 2014 Práce Nie 1
Technická vybavenosť Unín – vodovod, plynovod Obec Unín 118 389 EUR 2014 Práce Nie 1
Michalovce - Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce Mesto Michalovce 420 298 EUR 2014 Práce Nie 3
Obytná zóna Dlhé Diely - komunikácie - doplňujúce stavebné práce. Nová Dubnica Invest, s.r.o. 133 000 EUR 2014 Práce Nie 1
Odvodnenie spevnených plôch v parku Andreja Hlinku Mestská časť Bratislava - Ružinov 56 000 EUR 2014 Práce Nie 1
Vybudovanie technickej infraštruktúry v Priemyselnej zóne Sereď – Juh pre potreby investorov zvyšujúcich zamestnanosť v regióne Mesto Sereď 4 995 300 EUR 2015 Práce Nie 1
Žitavany - kanalizácia Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 351 484 EUR 2015 Práce Áno 1
Kanalizácia Bobrovník Obec Bobrovník 791 459 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba a prevádzkovanie verejného vodovodu v Obci Jelšovce Obec Jelšovce 1 071 013 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce. Mesto Michalovce 323 545 EUR 2015 Práce Nie 3
Parkovisko Nitrianska ul. Hlohovec Mesto Hlohovec 50 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Vodovod; Kanalizačná prípojka splašková; kanalizácia dažďová Obec Pečeňady 44 262 EUR 2015 Práce Nie 1
Rozšírenie kanalizácie v obci Kočovce Obec Kočovce 50 281 EUR 2015 Práce Nie 1
Verejný vodovod Málaš - Arma Obec Málaš 198 970 EUR 2016 Práce Áno 2
Gemerská Poloma - kanalizácia I. a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a dopl. dom. kanal. prípojok Obec Gemerská Poloma 362 556 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníka, kanalizácie a prípojok v obci Lovinobaňa Obec Lovinobaňa 197 533 EUR 2014 Práce Nie 3
Splašková kanalizácia (4 etapa) Obec Voderady 156 079 EUR 2014 Práce Nie 1
Zhotovenie stavby: BA, Výmena rozvodov úžitkovej vody AB VII. Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 57 852 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia starej a dobudovanie novej dažďovej kanalizácie obce, časť k Výhonu Obec Hrádok 175 000 EUR 2016 Práce Áno 1
Vodovodná prípojka Jarovnice Obec Jarovnice 28 008 EUR 2016 Práce Nie 1
Rozšírenie kanalizácie v rómskej osade Jarovnice – vetva D6 Obec Jarovnice 33 000 EUR 2016 Práce Nie 1
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby – Vyšný koniec Obec Snežnica 290 166 EUR 2016 Práce Nie 1
Havarijný stav vodovodných prípojok pri ceste I/50 - Horný koniec, Drietoma. Obec Drietoma 51 000 EUR 2014 Práce Nie 1
Zhotovenie stavby: BA, Výmena rozvodov úžitkovej vody AB VII. Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 57 852 EUR 2015 Práce Nie 1
Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapa Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 945 000 EUR 2014 Práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Lemešany Obec Lemešany 2 021 999 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Poltár, časť Slaná Lehota a Zelené Mesto Poltár 2 365 155 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 55 320 665 EUR 2014 Práce Áno 1
Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – Aglomerácia Sebedražie Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 690 000 EUR 2015 Práce Áno 1
Sústava na odkanalizovanie a čístenie odpadových vôd v okrese Prievidza I. etapa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 855 373 EUR 2015 Práce Áno 1
Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 5 604 538 EUR 2015 Práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Bojná - Veľké Dvorany Obec Bojná od 10 252 410 do 11 701 949 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE 13 426 465 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Rozšírenie verejného vodovodu Obec Svätý Kríž 104 092 EUR 2016 Práce Áno 1
Bioklimatické retenčné vodné prvky, Technická univerzita vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 338 500 EUR 2017 Práce Áno 1
Tisovec–Losinec, rozšírenie kanalizácie a vodovodu Mesto Tisovec 589 342 EUR 2017 Práce Nie 1
Verejný vodovod Málaš - ARMA Obec Málaš 272 453 EUR 2017 Práce Nie 2
Likvidácia dažďových vôd podzemnými zasakovacími objektami - areál SLDK Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 84 000 LVL 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce Mesto Michalovce 280 754 EUR 2017 Práce Nie 3
Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová Obec Pohronská Polhora 13 483 333 EUR 2017 Práce Áno 1
Medzibrodie nad Oravou. Rozšírenie vodovodu, lokalita Roveň - II. etapa a Rozšírenie kanalizácie, lokalita Roveň Obec Medzibrodie nad Oravou 943 022 EUR 2017 Práce Nie 1
Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 55 623 994 EUR 2018 Práce Áno 1
Diaľnica D1, Pravostranné diaľničné odpočívadlo Červeník - rekonštrukcia vodovodu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 257 000 EUR 2018 Práce Nie 1
VEREJNÝ VODOVOD DVORNÍKY - ČASŤ POSÁDKA Obec Dvorníky 227 777 EUR 2018 Práce Nie 1
Červenica – infraštruktúra, zmena stavby pred dokončením - výstavba vodovodu Obec Červenica 556 904 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a čerpacej stanice ČS1 Bátovce Obec Bátovce 212 000 EUR 2019 Práce Áno 1
Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny – rozšírenie vodovodu Obec Nové Sady 300 171 EUR 2019 Práce Áno 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×