CPV kód

45213322-6

Stavebné práce na železničných termináloch

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 57,414,011 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
STRABAG s.r.o. 1 51,809,419 EUR
TSS GRADE, a.s. 1 5,604,592 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Terminál intermodálnej prepravy Lužianky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 51,809,419 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5,604,592 EUR 2014 Práce Áno 1