CPV kód

45212000-6

Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 990 000 EUR
Obec Tajná 1 173 184 EUR
Obec Bajč 1 366 518 EUR
Mesto Nová Baňa 1 98 397 EUR
Obec Ratkovce 1 77 673 EUR
Mesto Topoľčany 2 145 462 EUR
Mesto Nitra 1 352 249 EUR
Obec Hrnčiarske Zalužany 1 203 118 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 1 336 339 EUR
Obec Pečeňady 1 423 511 EUR
SPEKTRUM REAL, s.r.o. 1 440 819 EUR
Mesto Lipany 1 292 197 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 97 000 EUR
Mesto Košice 1 3 928 242 EUR
Pohoda Services s.r.o. 1 160 115 EUR
Obec Žlkovce 1 188 762 EUR
Triangle Group International, s.r.o. 1 869 983 EUR
Obec Kochanovce 1 96 272 EUR
Rastislav Kušnir 1 267 897 EUR
Obec Vrchteplá 1 73 042 EUR
Obec Gáň 1 238 607 EUR
VIERA BAHNOVÁ FARMA B+B 1 203 651 EUR
Obec Veľké Dravce 1 470 307 EUR
Obec Gregorovce 1 182 007 EUR
Obec Drnava 1 164 840 EUR
Obec Horné Zahorany 1 112 409 EUR
Obec Lúky 1 111 293 EUR
Obec Kostolec 1 70 628 EUR
Ing. Peter Bajus 1 199 182 EUR
Obec Drňa 1 134 298 EUR
Obec Borčany 1 43 100 EUR
Obec Janov 2 291 735 EUR
Obec Nemčiňany 2 268 114 EUR
Obec Kaluža 1 159 450 EUR
Obec Nová Bystrica 3 464 996 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 57 360 EUR
Obec Janice 1 186 489 EUR
Obec Málaš 1 83 713 EUR
Obec Zvončín 1 127 075 EUR
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves 1 1 213 554 EUR
Obec Vlkyňa 1 124 989 EUR
Obec Galovany 1 96 508 EUR
Obec Skýcov 1 174 869 EUR
Obec Dolná Krupá 1 142 176 EUR
Obec Kamienka 1 224 388 EUR
Obec Sučany 1 45 210 EUR
Obec Pečenice 2 236 652 EUR
Obec Hosťová 1 119 807 EUR
Obec Tehla 1 123 579 EUR
Obec Radôstka 1 119 414 EUR
Obec Veľké Vozokany 1 150 363 EUR
Obec Beša 1 50 835 EUR
Obec Koplotovce 1 105 875 EUR
Obec Riečka 1 117 924 EUR
Obec Abovce 1 127 483 EUR
Obec Bešeňová 1 153 499 EUR
Obec Kosihovce 1 163 850 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 1 292 548 EUR
LOAR-VE, a.s. 1 68 199 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 1 98 021 EUR
Obec Markušovce 1 73 173 EUR
Mesto Snina 2 5 427 859 EUR
Biofarma Turie, a.s. 1 472 935 EUR
PINE Systems s.r.o. 1 923 063 EUR
Obec Veľká nad Ipľom 1 30 259 EUR
PRIBINA - W, spol. s r.o. 1 313 819 EUR
Jaroslav Kudroč 1 1 009 875 EUR
GASTROCENTRUM, spol. s r.o. 1 1 047 800 EUR
Roland Kiš - "BONO" 1 44 321 EUR
Obec Štrkovec 1 131 392 EUR
Liečebné termálne kúpele, a.s. 1 396 189 EUR
Ing. Pavel Petrík 2 151 530 EUR
Obec Trnkov 1 112 600 EUR
Castoria, a. s. 1 1 377 369 EUR
MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o. 1 1 800 136 EUR
DUALITA, s.r.o. 1 329 000 EUR
Obec Chanava 1 212 387 EUR
Vratislav Greško - AUTOPROGRES 1 893 158 EUR
Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR 2 118 634 EUR
Obec Sasinkovo 1 106 620 EUR
Jozef Parditka - CENTER 1 101 514 EUR
Bystrík Vidašič 1 199 253 EUR
YETI, s.r.o. 1 1 862 297 EUR
Nitrianska investičná, s.r.o. 1 2 473 710 EUR
EUCA, s.r.o. 1 559 900 EUR
Obec Podlužany 1 106 224 EUR
Obec Stretavka 1 65 194 EUR
Obec Nová Lehota 1 68 303 EUR
Obec Čierne 1 573 165 EUR
ITS - Intelligent Transport System, s. r. o. 2 3 432 812 EUR
MUDr. Peter Jambor 3 3 747 092 EUR
ZERA s.r.o. 1 1 375 853 EUR
Obec Senné 1 196 238 EUR
Obec Terňa 1 181 742 EUR
1. SENIOR CITY, a. s. 1 273 203 EUR
Obec Gemerská Hôrka 1 374 504 EUR
TECHREAL s.r.o. 1 3 056 080 EUR
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 1 630 913 EUR
Jozef Gustiňák Hagman 1 611 000 EUR
RK gastro s.r.o. 1 296 500 EUR
Obec Lazisko 1 232 600 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 1 632 106 EUR
AQUA KUBÍN, s.r.o. 2 795 368 EUR
Obec Rejdová 1 36 693 EUR
MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. 1 169 800 EUR
Obec Vyšný Medzev 1 380 791 EUR
Hotel IMPOZANT, s.r.o. 1 2 059 122 EUR
Technické služby mesta Tvrdošín 1 3 132 575 EUR
Mestské športové zariadenia, s.r.o. 1 1 224 999 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 2 691 EUR
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 1 885 999 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
CONSTRUO spol. s r.o. 1 30 259 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 1 540 000 EUR
Ing. František Jendroľ STAVPOČ 1 397 684 EUR
CS, s.r.o. 1 127 075 EUR
HASTRA s.r.o. 3 1 541 176 EUR
DARTON s.r.o. 1 366 518 EUR
UNISTAV,s.r.o. Prešov 1 380 791 EUR
STAVPOČ, s.r.o. 1 397 684 EUR
MONDEA s.r.o. 2 292 991 EUR
PEhAES, a.s. 1 292 197 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 2 241 905 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 292 548 EUR
TIGRID s.r.o. Michalovce 1 169 800 EUR
GMT development, s.r.o. 1 112 600 EUR
F K L a brat, spol. s r.o. 2 183 548 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 2 118 634 EUR
PAJMI, s.r.o. 1 573 165 EUR
Zempres, s.r.o. 1 423 511 EUR
AVA-stav, s.r.o. 3 2 262 799 EUR
MiPe-Plast, s.r.o. 2 247 247 EUR
MM TRADE SK s.r.o. 1 45 210 EUR
STAVEBUILD s.r.o. 1 440 819 EUR
KOLEK, s.r.o. 1 196 238 EUR
ViOn, a.s. 1 124 989 EUR
MILPEK, s.r.o. 1 130 815 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 1 3 928 242 EUR
EU-GROUP a. s. 1 1 862 297 EUR
MIGI, spol. s r.o. 1 160 115 EUR
CONSTRUCT, s.r.o. 1 203 118 EUR
TetraStav, s.r.o. 1 119 414 EUR
Reinter s.r.o. 1 4 887 859 EUR
IMAR SK s.r.o. 1 164 840 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 1 142 176 EUR
Darien, s.r.o. 1 96 272 EUR
Via - kom s.r.o. 1 267 897 EUR
FEROSTA, s.r.o. 1 73 042 EUR
BETONMIX, s.r.o. 1 238 607 EUR
Sayrus s.r.o. 1 470 307 EUR
PŠP s.r.o. 1 159 450 EUR
PATROL& GUARD s.r.o. 2 246 707 EUR
HBH, a.s. 1 70 628 EUR
EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o. 1 65 194 EUR
BEDIK s.r.o. 1 199 182 EUR
GEVOS, s. r. o. 1 96 508 EUR
CASON CONSULTING a.s. 1 186 489 EUR
MIKOMIX, spol. s r.o. 1 472 935 EUR
LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. 2 268 689 EUR
MLADOSTAV, spol. s r.o. 1 83 713 EUR
DHAP, s.r.o. 1 85 330 EUR
RECON s.r.o. 1 203 651 EUR
FURMET GROUP, s.r.o. 1 57 360 EUR
Ing. Viliam Čech 2 363 749 EUR
MBL a.s. 1 1 213 554 EUR
Tomáš Dinis 1 224 388 EUR
AB-STAV s.r.o. 1 106 620 EUR
BENSTAV s.r.o. 1 50 835 EUR
STAVART, s.r.o. 2 245 407 EUR
TREOS s.r.o. 1 153 499 EUR
BARETTI, s.r.o. 1 163 850 EUR
INPEK, s.r.o. 1 2 473 710 EUR
TONEX, spol. s r.o. 1 68 199 EUR
A-STUDIO, s.r.o. 1 990 000 EUR
UNISTAV NB s.r.o. 1 98 397 EUR
TATRAMETAL PP s.r.o. 1 98 021 EUR
AKORD stavby, s.r.o. 1 1 224 999 EUR
Team s.r.o. 1 893 158 EUR
MOSAP, a.s. 1 352 249 EUR
STABIL, a.s. 2 1 219 563 EUR
Metrostav Slovakia a. s. 1 1 336 339 EUR
MARFIL, s.r.o. 1 313 819 EUR
DREMONT spol. s r.o. 1 396 189 EUR
IRES R + M s.r.o. 1 44 321 EUR
Ing. Miroslav Mačičák 1 112 253 EUR
B.I.B. eurotechnika, s.r.o. 1 39 277 EUR
SLOVUNION spol. s r.o. 1 1 377 369 EUR
V.I.P. STAV spol. s r.o. 1 1 800 136 EUR
Oraving, s.r.o. 2 3 743 575 EUR
ENERGOTRADING, s. r. o. 1 101 514 EUR
TRNAX, s.r.o. 1 199 253 EUR
ENVIROSTAV s.r.o. 1 1 009 875 EUR
Miroslav Kijac- Stavebné práce 1 68 303 EUR
INTERBAU s. r. o. 2 109 866 EUR
TOSTAV, s.r.o. 1 106 224 EUR
ENEX GROUP, s.r.o. 2 3 432 812 EUR
ISTERCOM, s.r.o. 4 5 122 945 EUR
IBEG, a.s. 2 291 735 EUR
Ing. Július Longai - Longai family 2 343 779 EUR
Ladislav Sliva 1 273 203 EUR
F K L a brat spol. s r.o. 1 188 762 EUR
CASON CONSULTING a.s. 1 374 504 EUR
Stavebné realizácie s. r. o. 2 3 686 993 EUR
INPEK HOLDING, a.s. 3 464 996 EUR
SIPA, s.r.o. 1 43 100 EUR
Pramos Centrum s.r.o. 2 357 653 EUR
PROMTO, a.s. 1 2 059 122 EUR
I.S.O.N. spol. s r.o. 1 632 106 EUR
Star Design, s.r.o. 1 2 691 EUR
MONZAR spol. s r.o. 1 97 000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia kultúrneho domu a novostavba detského ihriska v obci Tajná Obec Tajná 173 184 EUR 2016 Práce Áno 1
Športovo relaxačné centrum Obec Pečeňady 564 607 EUR 2014 Práce Nie 1
Vytvorenie novej atrakcie CR rekonštrukciou NKP vyhliadky Monte Móry v lokalite Štrbské pleso SPEKTRUM REAL, s.r.o. 460 529 EUR 2014 Práce Áno 1
Turistický objekt - obnova Pohoda Services s.r.o. 188 442 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie multifunkčného a detského ihriska v obci Kochanovce Obec Kochanovce 108 743 EUR 2016 Práce Áno 1
SMREČINY restaurant wellness Rastislav Kušnir 284 959 EUR 2015 Práce Áno 1
ZATEPLENIE DOMU KULTÚRY - Vrchteplá Obec Vrchteplá 73 042 EUR 2016 Práce Áno 1
Prestavba ubytovacieho zariadenia na klubovňu a obnova dvora kultúrneho domu Obec Gáň 286 328 EUR 2016 Práce Nie 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNEJ BUDOVY Športové a komunitné centrum, Drnava Obec Drnava 164 840 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Horné Zahorany Obec Horné Zahorany 112 409 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu LÚKY Obec Lúky 111 293 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia obecného úradu v obci Kostolec Obec Kostolec 70 628 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie Ing. Peter Bajus 230 563 EUR 2014 Práce Áno 1
Stavebné práce na objekte cestovného ruchu a objekte spracovania mlieka – Viera Bahnová, Farma B + B VIERA BAHNOVÁ FARMA B+B 170 865 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístavba a prestavba kultúrneho domu - Janice Obec Janice 166 785 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia nevyužitého objektu bývalej materskej školy na Komunitné centrum Málaš Obec Málaš 117 467 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy Domu kultúry v obci Galovany Obec Galovany 96 508 EUR 2016 Práce Áno 1
Zmena dokončenej stavby, súp. číslo 236 - reštaurácia Dubne na amfiteáter Kamienka Obec Kamienka 256 526 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Pečenice Obec Pečenice 87 052 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia amfiteátra a verejného priestranstva a výstavba multifunkčného ihriska v obci Hosťová Obec Hosťová 122 828 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia obce Tehla Obec Tehla 110 024 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia obecného domu - časť pre kultúru v obci Radôstka Obec Radôstka 119 414 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Veľké Vozokany Obec Veľké Vozokany 99 166 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia obce Beša Obec Beša 47 977 EUR 2016 Práce Áno 1
Dom smútku - Ratkovce Obec Ratkovce 99 203 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Domu smútku v obci Koplotovce Obec Koplotovce 98 250 EUR 2016 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Riečka Obec Riečka 98 188 EUR 2016 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Abovce Obec Abovce 124 850 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístavba a nadstavba Kultúrneho domu Bešeňová Obec Bešeňová 199 982 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu a prístavba kultúrneho domu v Hrnčiarskych Zalužanoch Obec Hrnčiarske Zalužany 169 719 EUR 2016 Práce Áno 1
Kultúrny dom v obci Kosihovce Obec Kosihovce 163 850 EUR 2016 Práce Áno 1
Penzión a reštaurácia VILLA ROSA - investície do skvalitnenia a rozšírenia našich služieb LOAR-VE, a.s. 78 000 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu- Bajč Obec Bajč 458 509 EUR 2014 Práce Nie 1
Záchody a sprchy Tajch Mesto Nová Baňa 100 000 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia časti kultúrneho domu na cezhraničné kultúrno-konferenčné centrum Mesto Spišská Stará Ves 97 701 EUR 2014 Práce Áno 1
Stavebné práce - Prezentačná miestnosť Mestského domu kultúry v Dubnici nad Váhom Mesto Dubnica nad Váhom 57 260 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia športovej haly Snina Mesto Snina 610 467 EUR 2015 Práce Nie 1
ZŠ - zateplenie fasády a výmena okien Mesto Topoľčany 156 500 EUR 2015 Práce Nie 1
Býv. ZŠ Tovarnícka - výmena okien (pavilón C) TOPOĽČANY Mesto Topoľčany 35 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia a rekonštrukcia Penziónu HOFFER PRIBINA - W, spol. s r.o. 314 486 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia - PIZZA DOMĆEK Roland Kiš - "BONO" 37 343 EUR 2015 Práce Áno 1
Bowling - dvojdráhový LTK - Sklené Teplice Liečebné termálne kúpele, a.s. 332 981 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia jestvujúceho objektu reštaurácie Ing. Pavel Petrík 161 654 EUR 2015 Práce Áno 2
Obnova mestského kúpaliska, Staničné námestie 5, Košice Mesto Košice 4 124 000 EUR 2015 Práce Nie 1
MARINA LIPTOV – technické zariadenie budovy a uskutočnenie dokončovacích stavebných prác na polyfunkčnom vstupnom objekte SO17 Castoria, a. s. 1 392 000 EUR 2015 Práce Áno 1
Majerovský kaštieľ MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o. 1 805 417 EUR 2015 Práce Áno 1
Konferenčné centrum DUALITA, s.r.o. 405 629 EUR 2015 Práce Áno 1
Prístavba objektu „Divadlo u Greškov“ – Tajov Vratislav Greško - AUTOPROGRES 916 749 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča, pre účel Penzión - stavebné práce. Triangle Group International, s.r.o. 936 902 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení a ihriska Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR 163 554 EUR 2015 Práce Áno 2
MODERNIZÁCIA PENZIÓNU JOZEFÍNA, KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA Jozef Parditka - CENTER 105 936 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy na kultúrny dom – I. etapa Obec Veľká nad Ipľom 45 158 EUR 2015 Práce Áno 1
Prestavba, prístavba a rekonštrukcia penziónu Viktória GASTROCENTRUM, spol. s r.o. 1 082 819 EUR 2015 Práce Áno 1
Nízkokapacitné ubytovacie zariadenie Bystrík Vidašič 199 962 EUR 2015 Práce Áno 1
Skicentrum Valčianska dolina - prestavba a obnova Humna YETI, s.r.o. 1 870 863 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia hotela CHEMES Jaroslav Kudroč 975 303 EUR 2015 Práce Áno 1
Penzión Poludnica –stavebné práce PINE Systems s.r.o. 976 789 EUR 2015 Práce Áno 1
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu na účelové zariadenie cestovného ruchu Lúčky EUCA, s.r.o. 614 160 EUR 2016 Práce Áno 1
"Zvyšovanie energetickej účinnosti stavebných konštrukcií na DK v obci Stretavka" Obec Stretavka 54 892 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Drňa 150 000 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia kultúrneho domu - regeneračné, kultúrne centrum seniorov a ZŤP občanov – Nová Lehota Obec Nová Lehota 71 377 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia zateplenia strechy a výmena výplne otvorov na Kultúrnom stredisku v Dolnej Krupej. Obec Dolná Krupá 165 876 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nemčiňany Obec Nemčiňany 114 282 EUR 2016 Práce Áno 1
Prestavba komunitného a spolkového centra, výstavba amfiteátra Obec Podlužany 124 472 EUR 2016 Práce Áno 1
Výrobno-prevádzkový objekt s vybudovaním ubytovacích kapacít Biofarma Turie, a.s. 500 767 EUR 2016 Práce Áno 1
Prestavba a nadstavba KD Čierne s vytvorením 12 B.J. Obec Čierne 478 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy obecného športového domu Obec Sučany 50 000 EUR 2016 Práce Nie 1
Rehabilitačno-rekonvalescenčné centrum Skalná ITS - Intelligent Transport System, s. r. o. 1 988 915 EUR 2016 Práce Áno 1
Produkčný skleník - Považan MUDr. Peter Jambor 394 848 EUR 2016 Práce Áno 1
Víno-produkcia Vieska nad Váhom ZERA s.r.o. 1 375 853 EUR 2016 Práce Áno 1
Agroturistické ubytovacie centrum Považany MUDr. Peter Jambor 1 999 289 EUR 2016 Práce Áno 1
Vidiecka pekáreň Považie ITS - Intelligent Transport System, s. r. o. 1 443 897 EUR 2016 Práce Áno 1
Pivovar Považan MUDr. Peter Jambor 1 362 793 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba športového areálu a verejného priestranstva v obci Senné Obec Senné 196 238 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vlkyňa Obec Vlkyňa 124 989 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu a revitalizácia verejného priestranstva v obci Chanava Obec Chanava 212 387 EUR 2016 Práce Áno 1
Viacúčelová spoločenská budova v obci Štrkovec Obec Štrkovec 124 796 EUR 2016 Práce Áno 1
Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba Obec Markušovce 73 173 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia penziónu Welya so sídlom v Štúrove 1. SENIOR CITY, a. s. 273 203 EUR 2015 Práce Áno 1
Komunitné centrum a verejné priestranstvá v obci Žlkovce Obec Žlkovce 207 388 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu v obci Gemerská Hôrka – zníženie energetickej náročnosti Obec Gemerská Hôrka 366 570 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia domu smútku a obnova cintorína v obci Sasinkovo Obec Sasinkovo 106 151 EUR 2016 Práce Áno 1
Súbor apartmánových domov - Mengusovce TECHREAL s.r.o. 3 166 882 EUR 2015 Práce Áno 1
Súbor apartmánových domov - Mengusovce RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 658 577 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba rozprávkovej dediny pri penzióne Koliba v Dolnom Kubíne Jozef Gustiňák Hagman 681 667 EUR 2015 Práce Áno 1
Realizácia komplexných služieb pivného wellness a reštaurácie s celoročným využitím - stavebné práce RK gastro s.r.o. 297 788 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Terňa Obec Terňa 182 112 EUR 2017 Práce Nie 1
AQUA KUBÍN – Dostavba saunového sveta AQUA KUBÍN, s.r.o. 397 684 EUR 2017 Práce Nie 1
Prístrešok pre spoločensko-športové aktivity. Obec Borčany 43 100 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu Skýcov Obec Skýcov 174 869 EUR 2017 Práce Nie 1
Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Rejdová Obec Rejdová 30 578 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova objektu športových kabín - Obec Zvončín Obec Zvončín 127 075 EUR 2017 Práce Áno 1
„Spoločenské centrum obce Janov“ Obec Janov 291 736 EUR 2017 Práce Áno 2
Rekonštrukcia kultúrneho strediska. Obec Vyšný Medzev 380 791 EUR 2017 Práce Áno 1
Operatívna oprava strechy objektu Príručné dielne a sklady – areál RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 1 336 339 EUR 2017 Práce Nie 1
BUDOVA INTERNÁTU - ZATEPLENIE OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA A VÝMENA OKIEN, SOŠT POPRAD Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 293 119 EUR 2018 Práce Nie 1
Stavebné úpravy a prístavba hotela Impozant, Valčianska dolina Hotel IMPOZANT, s.r.o. 2 059 122 EUR 2018 Práce Áno 1
MESTSKÁ PLAVÁREŇ TVRDOŠÍN Technické služby mesta Tvrdošín 3 132 575 EUR 2018 Práce Nie 1
VIACÚČELOVÁ SÁLA GREGOROVCE – REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBJEKTU OcÚ A MŠ Obec Gregorovce 192 411 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna – Stavba č.2 MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. 209 583 EUR 2018 Práce Nie 1
Futbalový štadión MFK TATRAN L.Mikuláš – modernizácia Mestské športové zariadenia, s.r.o. 1 224 999 EUR 2018 Práce Nie 1
Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra – II. etapa Nitrianska investičná, s.r.o. 2 473 827 EUR 2018 Práce Nie 1
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži vrátane zatepľovania Obec Kaluža 162 331 EUR 2018 Práce Áno 1
Kultúrny dom Kynek - kompletná rekonštrukcia Mesto Nitra 352 249 EUR 2018 Práce Nie 1
Lipany - Komunitné centrum Mesto Lipany 292 197 EUR 2018 Práce Áno 1
Oprava fasádnych profilovaných prvkov na stavbe: Rekonštrukcia bývalých kasární – KULTURPARK, Košice, stavebné objekty SO 01, 02 a 03. K13-Košické kultúrne centrá 632 106 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia komína a krbu Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 3 400 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Realizácia nového Domu smútku vrátane vonkajšieho dreveného prístrešku MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 141 035 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - stavba Obec Nová Bystrica 430 851 EUR 2018 Práce Áno 2
Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - stavba Obec Nová Bystrica 430 851 EUR 2018 Práce Áno 1
Plaváreň Snina Mesto Snina 4 914 568 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekreačné a relaxačné centrum, Veľká Lomnica BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves 1 213 554 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trnkov Obec Trnkov 112 600 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce. Obec Veľké Dravce 475 577 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Nemčiňany Obec Nemčiňany 198 756 EUR 2017 Práce Nie 1
Pavilón súčasného umenia Danubiana DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 885 999 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Obec Lazisko 232 600 EUR 2019 Práce Áno 1
Bratislava, Kutuzovove kasárne, b. č. 111 – úprava malých jedální v KJB - realizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 148 370 EUR 2019 Práce Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×