CPV kód

45212000-6

Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Obec Tajná 1 173,184 EUR
Obec Bajč 1 366,518 EUR
Mesto Nová Baňa 1 98,397 EUR
Obec Ratkovce 1 77,673 EUR
Mesto Topoľčany 2 145,462 EUR
Mesto Nitra 1 352,249 EUR
Obec Hrnčiarske Zalužany 1 203,118 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 1,336,339 EUR
Obec Pečeňady 1 423,511 EUR
SPEKTRUM REAL, s.r.o. 1 440,819 EUR
Mesto Lipany 1 292,197 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 97,000 EUR
Mesto Košice 1 3,928,242 EUR
Pohoda Services s.r.o. 1 160,115 EUR
Obec Žlkovce 1 188,762 EUR
Triangle Group International, s.r.o. 1 869,983 EUR
Obec Kochanovce 1 96,272 EUR
Rastislav Kušnir 1 267,897 EUR
Obec Vrchteplá 1 73,042 EUR
Obec Gáň 1 238,607 EUR
VIERA BAHNOVÁ FARMA B+B 1 203,651 EUR
Obec Gregorovce 1 182,007 EUR
Obec Drnava 1 164,840 EUR
Obec Horné Zahorany 1 112,409 EUR
Obec Lúky 1 111,293 EUR
Obec Kostolec 1 70,628 EUR
Ing. Peter Bajus 1 199,182 EUR
Obec Drňa 1 134,298 EUR
Obec Borčany 1 43,100 EUR
Obec Janov 2 291,735 EUR
Obec Nemčiňany 1 85,330 EUR
Obec Kaluža 1 159,450 EUR
Obec Nová Bystrica 3 464,996 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 57,360 EUR
Obec Janice 1 186,489 EUR
Obec Málaš 1 83,713 EUR
Obec Zvončín 1 127,075 EUR
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves 1 1,213,554 EUR
Obec Vlkyňa 1 124,989 EUR
Obec Galovany 1 96,508 EUR
Obec Skýcov 1 174,869 EUR
Obec Dolná Krupá 1 142,176 EUR
Obec Kamienka 1 224,388 EUR
Obec Sučany 1 45,210 EUR
Obec Pečenice 2 236,652 EUR
Obec Hosťová 1 119,807 EUR
Obec Tehla 1 123,579 EUR
Obec Radôstka 1 119,414 EUR
Obec Veľké Vozokany 1 150,363 EUR
Obec Beša 1 50,835 EUR
Obec Koplotovce 1 105,875 EUR
Obec Riečka 1 117,924 EUR
Obec Abovce 1 127,483 EUR
Obec Bešeňová 1 153,499 EUR
Obec Kosihovce 1 163,850 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 1 292,548 EUR
LOAR-VE, a.s. 1 68,199 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 1 98,021 EUR
Obec Markušovce 1 73,173 EUR
Mesto Snina 2 5,427,859 EUR
Biofarma Turie, a.s. 1 472,935 EUR
PINE Systems s.r.o. 1 923,063 EUR
Obec Veľká nad Ipľom 1 30,259 EUR
PRIBINA - W, spol. s r.o. 1 313,819 EUR
Jaroslav Kudroč 1 1,009,875 EUR
GASTROCENTRUM, spol. s r.o. 1 1,047,800 EUR
Roland Kiš - "BONO" 1 44,321 EUR
Obec Štrkovec 1 131,392 EUR
Liečebné termálne kúpele, a.s. 1 396,189 EUR
Ing. Pavel Petrík 2 151,530 EUR
Obec Trnkov 1 112,600 EUR
Castoria, a. s. 1 1,377,369 EUR
MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o. 1 1,800,136 EUR
DUALITA, s.r.o. 1 329,000 EUR
Obec Chanava 1 212,387 EUR
Vratislav Greško - AUTOPROGRES 1 893,158 EUR
Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR 2 118,634 EUR
Obec Sasinkovo 1 106,620 EUR
Jozef Parditka - CENTER 1 101,514 EUR
Bystrík Vidašič 1 199,253 EUR
YETI, s.r.o. 1 1,862,297 EUR
Nitrianska investičná, s.r.o. 1 2,473,710 EUR
EUCA, s.r.o. 1 559,900 EUR
Obec Podlužany 1 106,224 EUR
Obec Stretavka 1 65,194 EUR
Obec Nová Lehota 1 68,303 EUR
Obec Čierne 1 573,165 EUR
ITS - Intelligent Transport System, s. r. o. 2 3,432,812 EUR
MUDr. Peter Jambor 3 3,747,092 EUR
ZERA s.r.o. 1 1,375,853 EUR
Obec Senné 1 196,238 EUR
Obec Terňa 1 181,742 EUR
1. SENIOR CITY, a. s. 1 273,203 EUR
Obec Gemerská Hôrka 1 374,504 EUR
TECHREAL s.r.o. 1 3,056,080 EUR
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 1 630,913 EUR
Jozef Gustiňák Hagman 1 611,000 EUR
RK gastro s.r.o. 1 296,500 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 1 632,106 EUR
AQUA KUBÍN, s.r.o. 2 795,368 EUR
Obec Rejdová 1 36,693 EUR
MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. 1 169,800 EUR
Obec Vyšný Medzev 1 380,791 EUR
Hotel IMPOZANT, s.r.o. 1 2,059,122 EUR
Technické služby mesta Tvrdošín 1 3,132,575 EUR
Mestské športové zariadenia, s.r.o. 1 1,224,999 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 2,691 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
CONSTRUO spol. s r.o. 1 30,259 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 1 540,000 EUR
Ing. František Jendroľ STAVPOČ 1 397,684 EUR
CS, s.r.o. 1 127,075 EUR
HASTRA s.r.o. 3 1,541,176 EUR
DARTON s.r.o. 1 366,518 EUR
UNISTAV,s.r.o. Prešov 1 380,791 EUR
STAVPOČ, s.r.o. 1 397,684 EUR
MONDEA s.r.o. 2 292,991 EUR
PEhAES, a.s. 1 292,197 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 2 241,905 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 292,548 EUR
TIGRID s.r.o. Michalovce 1 169,800 EUR
GMT development, s.r.o. 1 112,600 EUR
F K L a brat, spol. s r.o. 2 183,548 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 2 118,634 EUR
PAJMI, s.r.o. 1 573,165 EUR
Zempres, s.r.o. 1 423,511 EUR
AVA-stav, s.r.o. 2 1,376,800 EUR
MiPe-Plast, s.r.o. 1 14,647 EUR
MM TRADE SK s.r.o. 1 45,210 EUR
STAVEBUILD s.r.o. 1 440,819 EUR
KOLEK, s.r.o. 1 196,238 EUR
ViOn, a.s. 1 124,989 EUR
MILPEK, s.r.o. 1 130,815 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 1 3,928,242 EUR
EU-GROUP a. s. 1 1,862,297 EUR
MIGI, spol. s r.o. 1 160,115 EUR
CONSTRUCT, s.r.o. 1 203,118 EUR
TetraStav, s.r.o. 1 119,414 EUR
Reinter s.r.o. 1 4,887,859 EUR
IMAR SK s.r.o. 1 164,840 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 1 142,176 EUR
Darien, s.r.o. 1 96,272 EUR
Via - kom s.r.o. 1 267,897 EUR
FEROSTA, s.r.o. 1 73,042 EUR
BETONMIX, s.r.o. 1 238,607 EUR
PŠP s.r.o. 1 159,450 EUR
PATROL& GUARD s.r.o. 2 246,707 EUR
HBH, a.s. 1 70,628 EUR
EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o. 1 65,194 EUR
BEDIK s.r.o. 1 199,182 EUR
GEVOS, s. r. o. 1 96,508 EUR
CASON CONSULTING a.s. 1 186,489 EUR
MIKOMIX, spol. s r.o. 1 472,935 EUR
LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. 2 268,689 EUR
MLADOSTAV, spol. s r.o. 1 83,713 EUR
DHAP, s.r.o. 1 85,330 EUR
RECON s.r.o. 1 203,651 EUR
FURMET GROUP, s.r.o. 1 57,360 EUR
Ing. Viliam Čech 2 363,749 EUR
MBL a.s. 1 1,213,554 EUR
Tomáš Dinis 1 224,388 EUR
AB-STAV s.r.o. 1 106,620 EUR
BENSTAV s.r.o. 1 50,835 EUR
STAVART, s.r.o. 2 245,407 EUR
TREOS s.r.o. 1 153,499 EUR
BARETTI, s.r.o. 1 163,850 EUR
INPEK, s.r.o. 1 2,473,710 EUR
TONEX, spol. s r.o. 1 68,199 EUR
UNISTAV NB s.r.o. 1 98,397 EUR
TATRAMETAL PP s.r.o. 1 98,021 EUR
AKORD stavby, s.r.o. 1 1,224,999 EUR
Team s.r.o. 1 893,158 EUR
MOSAP, a.s. 1 352,249 EUR
STABIL, a.s. 2 1,219,563 EUR
Metrostav Slovakia a. s. 1 1,336,339 EUR
MARFIL, s.r.o. 1 313,819 EUR
DREMONT spol. s r.o. 1 396,189 EUR
IRES R + M s.r.o. 1 44,321 EUR
Ing. Miroslav Mačičák 1 112,253 EUR
B.I.B. eurotechnika, s.r.o. 1 39,277 EUR
SLOVUNION spol. s r.o. 1 1,377,369 EUR
V.I.P. STAV spol. s r.o. 1 1,800,136 EUR
Oraving, s.r.o. 2 3,743,575 EUR
ENERGOTRADING, s. r. o. 1 101,514 EUR
TRNAX, s.r.o. 1 199,253 EUR
ENVIROSTAV s.r.o. 1 1,009,875 EUR
Miroslav Kijac- Stavebné práce 1 68,303 EUR
INTERBAU s. r. o. 2 109,866 EUR
TOSTAV, s.r.o. 1 106,224 EUR
ENEX GROUP, s.r.o. 2 3,432,812 EUR
ISTERCOM, s.r.o. 4 5,122,945 EUR
IBEG, a.s. 2 291,735 EUR
Ing. Július Longai - Longai family 2 343,779 EUR
Ladislav Sliva 1 273,203 EUR
F K L a brat spol. s r.o. 1 188,762 EUR
CASON CONSULTING a.s. 1 374,504 EUR
Stavebné realizácie s. r. o. 2 3,686,993 EUR
INPEK HOLDING, a.s. 3 464,996 EUR
SIPA, s.r.o. 1 43,100 EUR
Pramos Centrum s.r.o. 1 174,869 EUR
PROMTO, a.s. 1 2,059,122 EUR
I.S.O.N. spol. s r.o. 1 632,106 EUR
Star Design, s.r.o. 1 2,691 EUR
MONZAR spol. s r.o. 1 97,000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia kultúrneho domu a novostavba detského ihriska v obci Tajná Obec Tajná 173,184 EUR 2016 Práce Áno 1
Športovo relaxačné centrum Obec Pečeňady 564,607 EUR 2014 Práce Nie 1
Vytvorenie novej atrakcie CR rekonštrukciou NKP vyhliadky Monte Móry v lokalite Štrbské pleso SPEKTRUM REAL, s.r.o. 460,529 EUR 2014 Práce Áno 1
Turistický objekt - obnova Pohoda Services s.r.o. 188,442 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie multifunkčného a detského ihriska v obci Kochanovce Obec Kochanovce 108,743 EUR 2016 Práce Áno 1
SMREČINY restaurant wellness Rastislav Kušnir 284,959 EUR 2015 Práce Áno 1
ZATEPLENIE DOMU KULTÚRY - Vrchteplá Obec Vrchteplá 73,042 EUR 2016 Práce Áno 1
Prestavba ubytovacieho zariadenia na klubovňu a obnova dvora kultúrneho domu Obec Gáň 286,328 EUR 2016 Práce Nie 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNEJ BUDOVY Športové a komunitné centrum, Drnava Obec Drnava 164,840 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Horné Zahorany Obec Horné Zahorany 112,409 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu LÚKY Obec Lúky 111,293 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia obecného úradu v obci Kostolec Obec Kostolec 70,628 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie Ing. Peter Bajus 230,563 EUR 2014 Práce Áno 1
Stavebné práce na objekte cestovného ruchu a objekte spracovania mlieka – Viera Bahnová, Farma B + B VIERA BAHNOVÁ FARMA B+B 170,865 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístavba a prestavba kultúrneho domu - Janice Obec Janice 166,785 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia nevyužitého objektu bývalej materskej školy na Komunitné centrum Málaš Obec Málaš 117,467 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy Domu kultúry v obci Galovany Obec Galovany 96,508 EUR 2016 Práce Áno 1
Zmena dokončenej stavby, súp. číslo 236 - reštaurácia Dubne na amfiteáter Kamienka Obec Kamienka 256,526 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Pečenice Obec Pečenice 87,052 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia amfiteátra a verejného priestranstva a výstavba multifunkčného ihriska v obci Hosťová Obec Hosťová 122,828 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia obce Tehla Obec Tehla 110,024 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia obecného domu - časť pre kultúru v obci Radôstka Obec Radôstka 119,414 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Veľké Vozokany Obec Veľké Vozokany 99,166 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia obce Beša Obec Beša 47,977 EUR 2016 Práce Áno 1
Dom smútku - Ratkovce Obec Ratkovce 99,203 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Domu smútku v obci Koplotovce Obec Koplotovce 98,250 EUR 2016 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Riečka Obec Riečka 98,188 EUR 2016 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Abovce Obec Abovce 124,850 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístavba a nadstavba Kultúrneho domu Bešeňová Obec Bešeňová 199,982 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu a prístavba kultúrneho domu v Hrnčiarskych Zalužanoch Obec Hrnčiarske Zalužany 169,719 EUR 2016 Práce Áno 1
Kultúrny dom v obci Kosihovce Obec Kosihovce 163,850 EUR 2016 Práce Áno 1
Penzión a reštaurácia VILLA ROSA - investície do skvalitnenia a rozšírenia našich služieb LOAR-VE, a.s. 78,000 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu- Bajč Obec Bajč 458,509 EUR 2014 Práce Nie 1
Záchody a sprchy Tajch Mesto Nová Baňa 100,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia časti kultúrneho domu na cezhraničné kultúrno-konferenčné centrum Mesto Spišská Stará Ves 97,701 EUR 2014 Práce Áno 1
Stavebné práce - Prezentačná miestnosť Mestského domu kultúry v Dubnici nad Váhom Mesto Dubnica nad Váhom 57,260 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia športovej haly Snina Mesto Snina 610,467 EUR 2015 Práce Nie 1
ZŠ - zateplenie fasády a výmena okien Mesto Topoľčany 156,500 EUR 2015 Práce Nie 1
Býv. ZŠ Tovarnícka - výmena okien (pavilón C) TOPOĽČANY Mesto Topoľčany 35,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia a rekonštrukcia Penziónu HOFFER PRIBINA - W, spol. s r.o. 314,486 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia - PIZZA DOMĆEK Roland Kiš - "BONO" 37,343 EUR 2015 Práce Áno 1
Bowling - dvojdráhový LTK - Sklené Teplice Liečebné termálne kúpele, a.s. 332,981 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia jestvujúceho objektu reštaurácie Ing. Pavel Petrík 161,654 EUR 2015 Práce Áno 2
Obnova mestského kúpaliska, Staničné námestie 5, Košice Mesto Košice 4,124,000 EUR 2015 Práce Nie 1
MARINA LIPTOV – technické zariadenie budovy a uskutočnenie dokončovacích stavebných prác na polyfunkčnom vstupnom objekte SO17 Castoria, a. s. 1,392,000 EUR 2015 Práce Áno 1
Majerovský kaštieľ MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o. 1,805,417 EUR 2015 Práce Áno 1
Konferenčné centrum DUALITA, s.r.o. 405,629 EUR 2015 Práce Áno 1
Prístavba objektu „Divadlo u Greškov“ – Tajov Vratislav Greško - AUTOPROGRES 916,749 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča, pre účel Penzión - stavebné práce. Triangle Group International, s.r.o. 936,902 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení a ihriska Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR 163,554 EUR 2015 Práce Áno 2
MODERNIZÁCIA PENZIÓNU JOZEFÍNA, KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA Jozef Parditka - CENTER 105,936 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy na kultúrny dom – I. etapa Obec Veľká nad Ipľom 45,158 EUR 2015 Práce Áno 1
Prestavba, prístavba a rekonštrukcia penziónu Viktória GASTROCENTRUM, spol. s r.o. 1,082,819 EUR 2015 Práce Áno 1
Nízkokapacitné ubytovacie zariadenie Bystrík Vidašič 199,962 EUR 2015 Práce Áno 1
Skicentrum Valčianska dolina - prestavba a obnova Humna YETI, s.r.o. 1,870,863 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia hotela CHEMES Jaroslav Kudroč 975,303 EUR 2015 Práce Áno 1
Penzión Poludnica –stavebné práce PINE Systems s.r.o. 976,789 EUR 2015 Práce Áno 1
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu na účelové zariadenie cestovného ruchu Lúčky EUCA, s.r.o. 614,160 EUR 2016 Práce Áno 1
"Zvyšovanie energetickej účinnosti stavebných konštrukcií na DK v obci Stretavka" Obec Stretavka 54,892 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Drňa 150,000 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia kultúrneho domu - regeneračné, kultúrne centrum seniorov a ZŤP občanov – Nová Lehota Obec Nová Lehota 71,377 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia zateplenia strechy a výmena výplne otvorov na Kultúrnom stredisku v Dolnej Krupej. Obec Dolná Krupá 165,876 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nemčiňany Obec Nemčiňany 114,282 EUR 2016 Práce Áno 1
Prestavba komunitného a spolkového centra, výstavba amfiteátra Obec Podlužany 124,472 EUR 2016 Práce Áno 1
Výrobno-prevádzkový objekt s vybudovaním ubytovacích kapacít Biofarma Turie, a.s. 500,767 EUR 2016 Práce Áno 1
Prestavba a nadstavba KD Čierne s vytvorením 12 B.J. Obec Čierne 478,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy obecného športového domu Obec Sučany 50,000 EUR 2016 Práce Nie 1
Rehabilitačno-rekonvalescenčné centrum Skalná ITS - Intelligent Transport System, s. r. o. 1,988,915 EUR 2016 Práce Áno 1
Produkčný skleník - Považan MUDr. Peter Jambor 394,848 EUR 2016 Práce Áno 1
Víno-produkcia Vieska nad Váhom ZERA s.r.o. 1,375,853 EUR 2016 Práce Áno 1
Agroturistické ubytovacie centrum Považany MUDr. Peter Jambor 1,999,289 EUR 2016 Práce Áno 1
Vidiecka pekáreň Považie ITS - Intelligent Transport System, s. r. o. 1,443,897 EUR 2016 Práce Áno 1
Pivovar Považan MUDr. Peter Jambor 1,362,793 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba športového areálu a verejného priestranstva v obci Senné Obec Senné 196,238 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vlkyňa Obec Vlkyňa 124,989 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu a revitalizácia verejného priestranstva v obci Chanava Obec Chanava 212,387 EUR 2016 Práce Áno 1
Viacúčelová spoločenská budova v obci Štrkovec Obec Štrkovec 124,796 EUR 2016 Práce Áno 1
Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba Obec Markušovce 73,173 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia penziónu Welya so sídlom v Štúrove 1. SENIOR CITY, a. s. 273,203 EUR 2015 Práce Áno 1
Komunitné centrum a verejné priestranstvá v obci Žlkovce Obec Žlkovce 207,388 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu v obci Gemerská Hôrka – zníženie energetickej náročnosti Obec Gemerská Hôrka 366,570 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia domu smútku a obnova cintorína v obci Sasinkovo Obec Sasinkovo 106,151 EUR 2016 Práce Áno 1
Súbor apartmánových domov - Mengusovce TECHREAL s.r.o. 3,166,882 EUR 2015 Práce Áno 1
Súbor apartmánových domov - Mengusovce RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 658,577 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba rozprávkovej dediny pri penzióne Koliba v Dolnom Kubíne Jozef Gustiňák Hagman 681,667 EUR 2015 Práce Áno 1
Realizácia komplexných služieb pivného wellness a reštaurácie s celoročným využitím - stavebné práce RK gastro s.r.o. 297,788 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Terňa Obec Terňa 182,112 EUR 2017 Práce Nie 1
AQUA KUBÍN – Dostavba saunového sveta AQUA KUBÍN, s.r.o. 397,684 EUR 2017 Práce Nie 1
Prístrešok pre spoločensko-športové aktivity. Obec Borčany 43,100 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu Skýcov Obec Skýcov 174,869 EUR 2017 Práce Nie 1
Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Rejdová Obec Rejdová 30,578 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova objektu športových kabín - Obec Zvončín Obec Zvončín 127,075 EUR 2017 Práce Áno 1
„Spoločenské centrum obce Janov“ Obec Janov 291,736 EUR 2017 Práce Áno 2
Rekonštrukcia kultúrneho strediska. Obec Vyšný Medzev 380,791 EUR 2017 Práce Áno 1
Operatívna oprava strechy objektu Príručné dielne a sklady – areál RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 1,336,339 EUR 2017 Práce Nie 1
BUDOVA INTERNÁTU - ZATEPLENIE OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA A VÝMENA OKIEN, SOŠT POPRAD Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 293,119 EUR 2018 Práce Nie 1
Stavebné úpravy a prístavba hotela Impozant, Valčianska dolina Hotel IMPOZANT, s.r.o. 2,059,122 EUR 2018 Práce Áno 1
MESTSKÁ PLAVÁREŇ TVRDOŠÍN Technické služby mesta Tvrdošín 3,132,575 EUR 2018 Práce Nie 1
VIACÚČELOVÁ SÁLA GREGOROVCE – REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBJEKTU OcÚ A MŠ Obec Gregorovce 192,411 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna – Stavba č.2 MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. 209,583 EUR 2018 Práce Nie 1
Futbalový štadión MFK TATRAN L.Mikuláš – modernizácia Mestské športové zariadenia, s.r.o. 1,224,999 EUR 2018 Práce Nie 1
Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra – II. etapa Nitrianska investičná, s.r.o. 2,473,827 EUR 2018 Práce Nie 1
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži vrátane zatepľovania Obec Kaluža 162,331 EUR 2018 Práce Áno 1
Kultúrny dom Kynek - kompletná rekonštrukcia Mesto Nitra 352,249 EUR 2018 Práce Nie 1
Lipany - Komunitné centrum Mesto Lipany 292,197 EUR 2018 Práce Áno 1
Oprava fasádnych profilovaných prvkov na stavbe: Rekonštrukcia bývalých kasární – KULTURPARK, Košice, stavebné objekty SO 01, 02 a 03. K13-Košické kultúrne centrá 632,106 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia komína a krbu Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 3,400 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Realizácia nového Domu smútku vrátane vonkajšieho dreveného prístrešku MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 141,035 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - stavba Obec Nová Bystrica 430,851 EUR 2018 Práce Áno 2
Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - stavba Obec Nová Bystrica 430,851 EUR 2018 Práce Áno 1
Plaváreň Snina Mesto Snina 4,914,568 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekreačné a relaxačné centrum, Veľká Lomnica BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves 1,213,554 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trnkov Obec Trnkov 112,600 EUR 2016 Práce Áno 1