CPV kód

45112000-5

Výkopové zemné práce a presun zemín

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Obec Slovenský Grob 1 173 014 EUR
Národný futbalový štadión, a.s. 1 1 366 666 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 176 078 EUR
Obec Ladce 1 75 860 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 2 062 156 EUR
Obec Dolné Zelenice 1 72 985 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 81 827 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 168 876 EUR
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 3 269 990 EUR
Obec Budimír 1 59 939 EUR
Obec Hraň 1 71 620 EUR
Obec Nýrovce 1 537 000 EUR
Obec Kotrčiná Lúčka 1 487 034 EUR
Obec Podolie 3 15 007 284 EUR
Obec Podhorany 1 165 071 EUR
Mesto Šamorín 1 68 016 EUR
Obec Klubina 1 47 994 EUR
Mesto Zvolen 1 105 297 EUR
Obec Láb 1 80 029 EUR
Obec Štrba 1 99 021 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 1 53 800 EUR
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 1 185 502 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 1 84 201 EUR
Obec Komjatná 1 116 304 EUR
Mesto Veľký Meder 1 86 184 EUR
Obec Beckov 1 70 775 EUR
Obec Hiadeľ 1 41 835 EUR
Obec Vrakúň 1 59 800 EUR
Obec Vyšná Slaná 1 72 833 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 91 54 969 261 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 70 0 Neuvedná
eustream, a.s. 6 9 935 334 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 1 41 956 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EKOFORM spol. s r.o. 1 537 000 EUR
EBA, s.r.o. 1 1 366 666 EUR
Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV 1 47 994 EUR
Stavoinvest - SK, s.r.o. 1 487 034 EUR
M.Cup s.r.o. 9 687 263 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 1 168 876 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 1 74 300 EUR
SAROUTE, s.r.o. 1 2 062 156 EUR
EKOM PLUS, s.r.o. 2 168 011 EUR
GAAD REAL, s.r.o. 1 185 502 EUR
DOKARO výrobné družstvo 11 7 387 474 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 1 105 297 EUR
Aquamaat,s.r.o. 1 165 071 EUR
Svidgas, s.r.o. 1 271 432 EUR
M-Silnice SK, s.r.o. 1 5 002 428 EUR
EUROPE INVEST UNION s.r.o. 1 59 800 EUR
RAPID-IS, s.r.o. 1 173 014 EUR
ELTODO SK, a.s. 1 41 956 EUR
M - SILNICE a.s. 1 5 002 428 EUR
Trading universal services, s.r.o. 1 176 078 EUR
OK - TEAM, s.r.o. 1 116 304 EUR
BaK PAL 1 53 800 EUR
Metrostav Slovakia a. s. 1 5 002 428 EUR
IPR Stav, s.r.o. 1 41 835 EUR
SPORTER s.r.o. 1 68 016 EUR
NAUTILUS, spol. s r.o. 2 195 690 EUR
MONTRÚR s. r. o. Košice 2 3 983 956 EUR
ORESTAV, s.r.o. 1 2 360 725 EUR
Ján Prelec - FEJA 1 2 225 521 EUR
BMS Bojnanský, s.r.o. 1 1 093 700 EUR
SAG Elektrovod, a.s. 1 5 275 555 EUR
Michal Zaic - Transport 9 7 064 091 EUR
SIIS Handel s.r.o. 11 5 655 998 EUR
Jozef Janiš - EKO-STAVSOL 10 2 068 718 EUR
Ing. Ľubomír Buday GEKO 25 7 951 448 EUR
LANÍK, s.r.o. 12 8 444 132 EUR
SUPTel s.r.o. 2 4 738 240 EUR
PRES-TEL, s.r.o. 2 2 638 720 EUR
MZT s.r.o. 2 1 005 865 EUR
GEKO s.r.o. 6 2 739 020 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stavebné výkopové práce a zabezpečenie stavebnej jamy pre športovú infraštruktúru „Národný futbalový štadión“ Národný futbalový štadión, a.s. 2 836 980 EUR 2014 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Ladce 77 300 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská Streda, Malé Blahovo Mesto Dunajská Streda 72 500 EUR 2015 Práce Nie 1
Revitalizácia bezečkého oválu Mesto Kysucké Nové Mesto 243 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Budimír 67 500 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Hraň 75 500 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Dolné Zelenice 75 500 EUR 2015 Práce Nie 1
Rozšírenie vodovodu v obci Kotrčiná Lúčka Obec Kotrčiná Lúčka 471 195 EUR 2014 Práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko Obec Láb 95 044 EUR 2015 Práce Nie 1
Podhorany - vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie – 2.etapa Obec Podhorany 238 603 EUR 2016 Práce Nie 1
Rozšírenie kanalizácie Slovenský Grob Obec Slovenský Grob 173 014 EUR 2016 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 75 500 EUR 2015 Práce Nie 1
,,Sanácia nelegálnych skládok v obci Komjatná“ Obec Komjatná 99 999 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska pre deti a mládež v obci Vysoká nad Kysucou Obec Vysoká nad Kysucou 45 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v meste Veľký Meder Mesto Veľký Meder 81 674 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia čiernej skládky v katastri obce Hiadeľ na parcelách KN-E 701/2 a 702/2, v chránenom území NAPANT-u Obec Hiadeľ 35 470 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom obec Vrakúň Obec Vrakúň 49 919 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska v meste Šamorín Mesto Šamorín 54 370 EUR 2015 Práce Nie 1
Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode PPÚ obce Nýrovce Obec Nýrovce 545 805 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Beckov 65 780 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska pre deti a mládež v obci Klubina Obec Klubina 40 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba skladu zabezpečeného tovaru Trstená Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 802 083 EUR 2015 Práce Nie 1
Prípravné práce k opravám aktívnych a neaktívnych potrubných kanálov a energokanálov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 270 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Revitalizácia Devínskeho ramena Bratislavské regionálne ochranárske združenie 128 051 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Štrba 90 500 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba multifunkčného ihriska Obec Vyšná Slaná 75 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických a potrubných zariadení prepravnej siete eustream, a.s. eustream, a.s. 9 935 337 EUR 2015 Práce Nie 6
VVN Výmena 110kV káblových vedení PB-Slovnaft Západoslovenská distribučná, a.s. 5 275 555 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 14 144 000 EUR 2016 Práce Neuvedené 8
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 14 144 000 EUR 2016 Práce Nie 18
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 1 209 946 EUR 2016 Práce Neuvedené 8
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 1 388 780 EUR 2016 Práce Neuvedené 8
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 2 325 093 EUR 2016 Práce Neuvedené 8
Bioklimatické rezervoáre a zahrádzanie strží Mesto Zvolen 115 260 EUR 2017 Práce Nie 1
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 766 854 EUR 2016 Práce Neuvedené 8
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 1 436 568 EUR 2016 Práce Nie 8
DOSTAVBA PAVILÓNU A - Základná škola s materskou školou Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 185 502 EUR 2017 Práce Nie 1
Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov Obec Podolie 5 002 428 EUR 2017 Práce Áno 1
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 1 539 728 EUR 2016 Práce Nie 8
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 4 589 920 EUR 2016 Práce Nie 8
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 1 379 391 EUR 2016 Práce Nie 8
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 20 000 000 EUR 2018 Práce Nie 20
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 563 350 EUR 2016 Práce Nie 8
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 7
Revitalizácia Karloveského ramena VZ Sihoť Bratislavské regionálne ochranárske združenie 117 000 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Revitalizácia Karloveského ramena VZ Sihoť Bratislavské regionálne ochranárske združenie 117 000 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 8
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 8
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 7
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 6
Realizácia optickej trasy v meste Žilina 2014 na pripojenie stredných škôl do siete SANET. Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 41 956 EUR 2015 Práce Nie 1
Výkopové a zemné práce Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Práce Nie 6

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×