CPV kód

44800000-8

Náterové farby, laky a tmely

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 414,082 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 59,714 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 892,565 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 30,789 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 15,510 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 63 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 3,912 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 650 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 6,003 EUR
Košický samosprávny kraj 1 125 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 4,347 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 4,464 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 234,189 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 429 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 500,000 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 18 620,273 EUR
Slovenské národné múzeum 14 3,332 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 10,829 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 1,543 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 45 36,913 EUR
Spišská katolícka charita 1 314 EUR
Zoologická záhrada 1 3,474 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 31,330 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 5 20,180 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 8,448 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 4 2,751 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 10,122 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 10 575 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 3,408 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 2,823 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 1 5,400 EUR
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 1 10,300 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 206 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 5,111 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 1,590 EUR
Domov dôchodcov 1 230 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 33,290 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 1 4,825 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
STAVOSPOL, spol. s r.o. 1 1,902 EUR
HELVET, s.r.o. 1 194,776 EUR
CHEMOLAK a.s. 57 1,157,453 EUR
RENOJAVA s.r.o. 1 125 EUR
PARAPETROL, a.s. 1 2,415 EUR
MOTIP DUPLI SLOVAKIA s. r. o. 11 891,606 EUR
Marián Troliga - MT 1 750 EUR
STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 1 240 EUR
Color Slovakia, s. r. o. 1 500,000 EUR
Stavebné profily s.r.o. 2 7,750 EUR
KRIDLA s.r.o 1 275 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 1 4,000 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 2 0 EUR
Lucia Rošková R-interiér 80 87,694 EUR
Farby Kušnír, s.r.o. 8 25,209 EUR
H-COLOR, spol.s.r.o. 2 14,053 EUR
3D-GROUP s.r.o. 2 15,092 EUR
FARLESK spol. s r.o. 5 1,690 EUR
Monika Jakubová 3 2,280 EUR
NOVOCHEMA, družstvo 3 11,437 EUR
Rastislav Pavlus 2 2,036 EUR
GALIJA COLOR s.r.o. 27 27,186 EUR
FRANCHI & KIM Slovakia, spol. s r.o. 2 0 EUR
Povex s.r.o. 1 18,290 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 2 5,700 EUR
C-TRADE, spol. s r.o. 5 710 EUR
Color de Luxe s.r.o. 2 83 EUR
ROKO group, s.r.o. 5 1,176 EUR
COLORLAK SK, s.r.o. 2 5,155 EUR
MICOLOR, s.r.o. 2 4,250 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 775 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Náterové látky a riedidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24,897 EUR 2012 Tovary Áno 1
Náterové látky a riedidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29,136 EUR 2012 Tovary Áno 1
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51,224 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 350,000 EUR 2016 Tovary Nie 2
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50,800 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náterové látky a riedidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15,590 EUR 2012 Tovary Áno 1
Náterové látky a riedidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31,000 EUR 2012 Tovary Áno 1
Náterové látky a riedidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44,735 EUR 2012 Tovary Áno 1
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 358,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31,424 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 49,385 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 24,207 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22,855 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 36,649 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69,977 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 22,207 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 33,346 EUR 2017 Tovary Nie 2
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27,424 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 30,173 EUR 2017 Tovary Nie 2
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47,684 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9,143 EUR 2017 Tovary Nie 1
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22,963 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 62,545 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 28,391 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85,232 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 32,460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Značkovacie spreje a farby pre lesníctvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39,255 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12,575 EUR 2018 Tovary Nie 1
Značkovacie spreje pre lesníctvo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 169,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13,460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automobilové farby, laky a pomocný materiál Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 498,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové hmoty, riedidlá , penetračné nátery a stierky Slovenské národné múzeum 225 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, laky, potreby na maľovanie a natieranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarské potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 732 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, laky, maliarske štetce, riedidlá Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyuretánové náterové hmoty, tužidlo, riedidlo, základový plnič Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
farby Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby laky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8,547 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 271 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Zoologická záhrada 5,882 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá, maliarske štetce Technická univerzita v Košiciach 57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,242 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,840 EUR 2016 Tovary Nie 1
syntetický vrchný náter na kov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba na vyznačovanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 423 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 135 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 3,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové farby, laky, tmely a maliarske potreby Spišská katolícka charita 397 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24,454 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 11,510 EUR 2016 Tovary Nie 1
farby Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a obklady Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 589 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarské a natieračské potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové hmoty, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové hmoty, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrchný polyuretánový náter Lankwitzer Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre údržbu objektov Slovenské národné múzeum 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby pre interiérové použitie vrátane dopravy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 402 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2,088 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá, tužidlá, tmely a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba na povrchovú úpravu betónu a penetráciu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby-laky, maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5,983 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarské potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarské potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 654 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1,270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Košického samosprávneho kraja 50,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál a materiál na povrchovú úpravu stien Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 12,409 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 236 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba syntetická základná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá, tužidlá, tmely a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá, a maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie Správa ciest Košického samosprávneho kraja 195,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
náterové farby, potreby pre maliarov Domov dôchodcov 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lak, moridlo, štetec, brúsny papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
farba Slovenské národné múzeum 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálna vrchná farba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 813 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá, tmely Technická univerzita v Košiciach 6,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3,806 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne stavebné materiály Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48 EUR 2016 Tovary Nie 1
farby,značkovacie fólie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá, spojivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2,616 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál a maliarske náradie Službyt Nitra, s.r.o. 5,944 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby - fólia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 449 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lepidlá a špagáty Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
farby Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka náterových farieb, lakov a tmelov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 654 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lak, moridlo, brúsny papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 103 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 23,696 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 377 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka maliarskych náterov , farieb , lepidiel , lakov a tmelov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál 02/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 8,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, tmely a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
exteriérová farba, maliarske potreby Slovenské národné múzeum 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 146 EUR 2017 Tovary Nie 1
náterové farby, potreby pre maliarov Slovenské národné múzeum 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby pre rekonštrukčné práce Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,013 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba na vyznačovanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
náterový materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 491 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 117 EUR 2017 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antigrafity náter, odstraňovač grafitových náterov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,010 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37,015 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hrubovrstvová lazúra na drevo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 39,991 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, potreby pre maľovanie a natieranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny stavebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3,601 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
farby Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup farieb s príslušenstvom 2017 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 8,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Impregnácia dreva Slovenské národné múzeum 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka maliarskych náterov, farieb a maliarskych potrieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové hmoty a lepidlá Slovenské národné múzeum 76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
palisander Slovenské národné múzeum 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby,riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2,590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, Laky, Riedidlá Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 22,139 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra- POPISOVATEĽNÝ NÁTER Košický samosprávny kraj 217 EUR 2017 Tovary Áno 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mazivá, oleje, farby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 675 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a laky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6,094 EUR 2017 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, mazivá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby,riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, mazivá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, mazivá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové hmoty a lepidlá Slovenské národné múzeum 236 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 271 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, tmely a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby,riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 630 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, potreby pre maľovanie a natieranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,632 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby,riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
exteriérová farba, maliarske potreby Slovenské národné múzeum 1,370 EUR 2018 Tovary Nie 1
farby a riedidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 890 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 25,970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, lepidlá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 945 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 54,036 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 385 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové hmoty s príslušenstvom. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 23,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 7,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie, biela - odtieň 0100 UNIAKRYL S 2822 alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérová biela farba na steny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 369 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá,tužidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42,935 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 56,294 EUR 2017 Tovary Nie 1