CPV kód

44511000-5

Ručné nástroje

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 29 496 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 37 279 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 549 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 679 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 99 EUR
Slovenské národné múzeum 1 217 EUR
Stredná odborná škola 1 67 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 13 015 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 3 980 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 37 565 EUR
Stredná odborná škola technická 2 1 716 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 2 533 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 308 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 48 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
PC SEMA, s.r.o. 1 633 EUR
COMSIT Leopoldov spol. s r.o. 2 2 083 EUR
COMMERC SERVICE spol. s r.o. 2 694 EUR
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 7 53 150 EUR
Ing. Ján Buchanec BB TRADE 1 183 EUR
Protech, spol. s r.o. 1 13 015 EUR
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. 3 10 758 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 7 5 480 EUR
WARGAS s.r.o. 3 1 424 EUR
Lucia Rošková R-interiér 2 590 EUR
Silver Tech, s.r.o. 1 350 EUR
SEKO Trenčín, s.r.o. 1 48 EUR
Milan Molnár - PREDOM 2 333 EUR
EURONAL s. r. o. 1 853 EUR
Control + C, s. r. o. 1 350 EUR
MADMAT s.r.o. 2 283 EUR
Gelezis, s.r.o. 1 1 856 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 679 EUR
AES Košice s.r.o. 2 392 EUR
Davide s.r.o. 3 5 006 EUR
V.P.F. MEDIUM s.r.o. 1 374 EUR
Valivé ložiská P & M, s. r. o. 1 417 EUR
RIZNER s. r. o. 6 5 393 EUR
B - SERVIS s.r.o. 1 44 EUR
GIEGO s.r.o. 1 229 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 158 EUR
Marek Špeťko - IMEX 2 1 950 EUR
GEPI s.r.o. 1 13 700 EUR
PAH s.r.o. 3 767 EUR
COMSIT BRATISLAVA s.r.o. 4 3 310 EUR
FERMAT SK s.r.o. 2 1 048 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
pracovné a dielenské náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 774 774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné náriadie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ručné náradie Stredná odborná škola 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tona expert 142 dielan sada servisneho naradia v kufriku GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 370 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné a dielenské náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 950 2950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné náradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné náradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup – zberač na odpadky s rozvozom / doručením Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 16 163 16163.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne náradie pre učebný odbor zlatník a klenotník Stredná odborná škola technická 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné náradie a spotrebný materiál do dielne a pre pracovnú čatu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 643 1643.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uhlová brúska Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 58 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
bezpečnostné petlice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nôž vylamovací Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 134 134.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálne posuvné meradlo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 170 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 484 1483.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 749 749.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný páskovač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný páskovač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 950 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebné náradie Slovenské národné múzeum 284 284.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 99 98.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
batéria, uhlová brúska BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lis s matricami na výrobu odznakov a vysekávač grafiky odznakov 50 mm BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 420 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 524 524.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nastrelovačka na terče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne náradie pre učebný odbor zlatník a klenotník Stredná odborná škola technická 760 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 000 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 520 1520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie do dielne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 705 2705.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nastrelovačka na terče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 039 1039.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 283 283.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999 999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup lopát, odlamovacích nožov a pištolí na aplikáciu tmelov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 401 401.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nastrelovačka na terče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55 55.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 630 2630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 91 91.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo (ručný pákový páskovač na oceľovú viazaciu pásku) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 340 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 388 1388.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 92 92.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 186 1186.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 210 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246 246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástroje a náradie - rôzne ručné nástroje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53 188 53187.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástroje a náradie - vŕtačky, sady vrtákov Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 397 3397.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada náradia typu Gola Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 109 109.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálna píla Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 907 907.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada náradia typu Gola Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 580 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 350 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 448 1448.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 180 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 946 946.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 320 320.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 758 758.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nôž vylamovací Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 368 368.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 598 598.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 749 749.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 397 397.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom, Brúska elektrická pásová, ostrička na vrtáky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 510 510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 250 5250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 138 1137.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 980 979.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 805 805.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 511 14510.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Montážne náradie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 960 960.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Akumulátor 18 V 5,0 Ah Li-Ion XR - pre ručné pracovné náradie s pohonom DeWALT DCB 184 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85 85.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Kufríky pre zisťovateľov príčin vzniku požiarov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 411 927 411926.66 EUR 4. Máj 2021 31. Máj 2021 Nie 2021-05-04 00:00:00 UTC 2021-05-31 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×