CPV kód

44330000-2

Tyče, prúty, drôty a profily používané v stavebníctve

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 117 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 48 219 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 6 550 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 28 418 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 2 610 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 7 031 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 16 14 719 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 2 950 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 29 970 EUR
Stredná odborná škola 1 594 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 8 136 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 13 21 132 EUR
Zoologická záhrada 2 5 792 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 1 083 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 340 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 3 100 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 417 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 13 683 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 8 700 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ABAKE spol. s r.o. 1 2 950 EUR
TURAY PLUS, s.r.o. 1 1 630 EUR
RAVEN a.s. 1 3 267 EUR
ARNET, s.r.o. 1 526 EUR
Stavebné profily s.r.o. 7 9 748 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 1 203 EUR
WARGAS s.r.o. 1 1 290 EUR
Lucia Rošková R-interiér 1 1 460 EUR
Kovsmol, s.r.o. 8 71 378 EUR
H-COLOR, spol.s.r.o. 1 813 EUR
LEG-KOVO s.r.o. 1 3 158 EUR
STAVIVÁ POPRAD, s. r. o. 1 1 354 EUR
PRESS & BURG s.r.o. 2 6 068 EUR
TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 1 113 EUR
Gelezis, s.r.o. 2 3 639 EUR
Rastislav Pavlus 6 18 666 EUR
MTS, spol. s r.o. 9 4 312 EUR
Marián Grígel 8 13 036 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 6 34 951 EUR
AES Košice s.r.o. 1 1 230 EUR
RIZNER s. r. o. 1 487 EUR
GIEGO s.r.o. 4 21 062 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 3 1 220 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Zoologická záhrada 3 871 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné železo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 501 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Zoologická záhrada 3 871 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antikorózna oceľ tyčového prierezu + plech Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 813 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Stredná odborná škola 732 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hutníckeho materiálu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 626 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 468 EUR 2016 Tovary Nie 1
hliníkové profily + príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny stôl z hliníkových profilov + príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 779 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné železo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 376 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál - Roxor 16 mm betonárska oceľ Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 322 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 8 863 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny stavebnicový hliníkový systém Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 526 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roxory Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 5 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvarovaná kari sieť KH 31 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 588 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 17 483 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profilová oceľ, plechy a betonárska oceľ Správa ciest Košického samosprávneho kraja 29 970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 018 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál - ihrisko Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profilová oceľ Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 499 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 562 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkové profily s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 445 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál a stavebná oceľ Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 178 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 228 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál a farba Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutnícky materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvárací a hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 994 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 136 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvarovaná kari sieť KH 31 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 21 203 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacie prvky k meraciemu stolu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 351 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tyč rebrovaná D 12 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 213 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 277 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutnícky a konštrukčný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 136 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hliníkové profily s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 554 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka betonárskej ocele SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 8 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 102 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hliníkové profily s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 13 198 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hliníkové profily Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 836 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 816 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 340 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovacie prvky a krytky k hliníkovým profilom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 179 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovové tyče, plechy, fólie a profily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovacie prvky a krytky k hliníkovým profilom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 295 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 110 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojocie prvky a krytky k hliníkovým profilom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 67 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×