CPV kód

44174000-0

Fólia

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 34 157 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 680 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 96 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 372 455 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 79 400 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 825 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 4 2 377 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 75 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 684 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 14 484 EUR
Slovenské národné múzeum 4 1 048 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 600 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 6 108 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 307 EUR
Imrich Csápai 2 102 920 EUR
DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o. 5 659 232 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 3 299 EUR
Múzeum v Kežmarku 1 770 EUR
Centrum polygrafických služieb 2 47 320 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 150 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 506 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 32 305 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 0 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 827 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AGROINTER, s.r.o. 1 56 000 EUR
SCHETELIG CE s.r.o. 1 46 920 EUR
Marián Šupa 1 76 850 EUR
POLYNOVA, spol. s r.o. 2 58 270 EUR
KWP s.r.o. 2 524 112 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 1 90 EUR
Europapier Slovensko, s. r. o. 1 758 EUR
ROBO Piešťany, a.s. 1 79 400 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 1 150 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 1 0 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 1 283 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 16 17 913 EUR
B & B Trading, spol. s r.o. 1 153 728 EUR
B & B Trading, spol. s r.o. 1 218 727 EUR
Ing. Iveta Janíková 1 346 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 9 6 215 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 600 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 16 15 789 EUR
KRIDLA s.r.o 2 332 EUR
MAT-obaly, s.r.o. 3 582 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 2 29 150 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 0 EUR
PaedDr. Miroslav Ďumbala - CHRÁNENÁ DIELŇA ALFA 1 18 720 EUR
Lucia Rošková R-interiér 3 1 391 EUR
VICOM s.r.o. 1 0 EUR
LUKA Centrum s.r.o. 1 829 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 90 EUR
TONEX Plus s.r.o. 1 32 305 EUR
PIKULA, s.r.o. 1 3 299 EUR
STAVIVÁ Pavlík a Solárik, spol. s r.o. 1 75 EUR
INTERCLEAN, s.r.o. 3 2 145 EUR
CEIBA, spol. s r.o. 2 402 EUR
ADORN SLOVAKIA s. r. o. 1 825 EUR
MLAĎ - PLASTY, s.r.o. 7 2 280 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 1 774 EUR
GUMEX SK, spol. s r.o. 1 129 EUR
H & T company s.r.o. 1 684 EUR
ROAD SK, s.r.o. 5 4 835 EUR
Marek Špeťko - IMEX 2 202 EUR
euroAT, s.r.o. 3 190 EUR
GEPI s.r.o. 3 2 765 EUR
Tomáš Sádovský 1 770 EUR
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 2 1 700 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vrecia a fólie polyetylénové Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 86 600 86600.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia pestovania zeleniny Imrich Csápai 240 600 240600.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Protiľadovcová ochrana sadov a technika DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o. 652 620 652620.0 EUR 2014 Tovary Áno 5
Fólie na balenie mincí a bankoviek NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 153 728 153728.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC Fólia Centrum polygrafických služieb 19 990 19990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poľnohospodárska fólia /Agro/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nopová fólia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 92 92.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fólia transparentná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 864 864.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tenká podkladová fólia na XRF analýzu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alobal Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 955 955.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fólia na mapy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 660 5660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Exteriérová fólia Technická univerzita v Košiciach 1 020 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zakrývacia fólia a lepiace pásky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 785 785.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC Fólia Centrum polygrafických služieb 28 600 28600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fólia baliaca Slovenské národné múzeum 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroténové sáčky, potravinárska fólia, pergamen/baliaci papier, alobal Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fólia na mapy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 299 299.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fólie na balenie a fixáciu tovaru rôzneho druhu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 596 5596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fólia baliaca, fólia zmršťovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poľnohospodárska fólia /Agro/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 816 816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroténové sáčky, potravinárska fólia, pergamen/baliaci papier, alobal Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 080 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fólia transparentná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 690 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia a odvodnenie futbalového ihriska s umelým povrchom. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 7 970 7970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fólia na mapy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 280 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fólia na mapy alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fólia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 486 486.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup hydroizolačnej fólie a geotextílie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 47 000 47000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Melinex 401, 100 mic, Slovenské národné múzeum 143 143.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 772 1772.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Melinex 401, 100 mic, alkalická lepenka Box Board Slovenské národné múzeum 259 259.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné baliace fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 116 116.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 260 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž interiérových nepriehľadných fólií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 821 820.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fólia na mapy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fólia perforovaná Ekonomická univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fólie a papiere baliace Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 994 1994.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénová fólia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 038 1038.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parafilm M Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 338 337.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fólia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 276 276.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fólia na mapy alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parafilm M Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 340 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PE fólia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 316 316.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na balenie výrobkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 170 4170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 684 684.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 070 2070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
alobal do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 267 267.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140 1140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fólie a baliaci papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 826 826.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fólia na mapy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 146 2146.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fólie pre zariadenia na balenie mincí NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 218 727 218727.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fólia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fólia na mapy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranná, prieťažná a bublinková fólia Slovenské národné múzeum 557 556.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140 1140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
fólia potravinárska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 29.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál-stretch fólia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246 246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 17.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fólia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fólia na mapy alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 460 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
potravinárska/ baliaca fólia strečová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 73 73.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fólia na mapy alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 141 141.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 47 47.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fólia na mapy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 306 306.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
folia na mapy (oleáta) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 663 3663.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
folia na mapy (oleáta) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 760 5760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fólia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 562 562.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140 1140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 470 1470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fólia na mapy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
folia na mapy (oleáta) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 576 576.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
folia na mapy (oleáta) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 270 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 690 690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 505 505.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pergamenový papier, mikroténové vrecká, alobal a fólia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 280 2280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Číre okenné UV fólie Múzeum v Kežmarku 945 945.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fólie a baliaci papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 353 3352.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál - fólia baliaca Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 232 231.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fólia antikorózna Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 350 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup bublinkovej fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 34.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fólia na mapy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 70 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
folia na mapy (oleáta) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 440 1440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 958 1957.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
fólia na mapy (oleáta) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 350 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
fólia na mapy (oleáta) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 480 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 370 369.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál-stretch fólia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 169 169.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup bublinkovej fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 144 144.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup prieťažnej obalovej fólie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 961 961.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 010 1010.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál - Potravinárska fólia na ručné balenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 782 782.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×