CPV kód

44111000-1

Stavebné materiály

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 27 782 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 11 255 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 40 162 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 28 224 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 42 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 26 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 10 339 EUR
Mesto Tisovec 1 39 760 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 120 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 800 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 3 7 867 EUR
Dopravný úrad 2 16 213 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 12 917 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 14 785 EUR
Slovenská národná knižnica 1 40 000 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 783 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 19 996 EUR
Mesto Nové Zámky 7 10 455 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 5 989 EUR
Stredná odborná škola 2 760 EUR
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 1 12 949 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 2 878 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 210 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 3 434 263 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 5 987 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 5 194 835 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 49 800 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 8 14 474 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 24 776 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 5 963 EUR
Belské Služby, s.r.o. 1 183 421 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 7 439 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 18 233 EUR
Technické služby Brezno 4 46 512 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 7 404 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 3 440 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 30 403 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 26 40 943 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 2 791 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 24 587 EUR
Lechstav, s. r. o. 1 19 789 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 6 370 EUR
Služby Cífer s.r.o. 2 7 888 EUR
Hrhovské služby, s.r.o. 3 96 336 EUR
Obec Slovenské Nové Mesto 1 1 633 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2 880 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 21 693 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 14 124 EUR
SERVIS DpH, s. r. o. 1 5 500 EUR
Ústav na výkon väzby 2 18 230 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
HASTRA s.r.o. 1 183 421 EUR
Unistav Teplička, s. r. o. 2 12 959 EUR
Eva Sajdaková - OZEX 1 40 000 EUR
SEROX SLOVAKIA s.r.o. 1 3 333 EUR
Insomnium, s. r. o. 1 5 796 EUR
Grigorij Šamin-BAU-TRADE 2 44 402 EUR
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 1 1 189 EUR
EnLibre, spol. s r.o. 1 10 417 EUR
TURAY PLUS, s.r.o. 3 14 435 EUR
PARAPETROL, a.s. 16 25 353 EUR
STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 25 184 304 EUR
Stavebné profily s.r.o. 3 2 717 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 2 1 731 EUR
Lucia Rošková R-interiér 32 177 680 EUR
Farby Kušnír, s.r.o. 4 39 651 EUR
Kovsmol, s.r.o. 1 14 700 EUR
Star Design, s.r.o. 1 1 120 EUR
Kántor - K.K.C., s.r.o. 1 2 747 EUR
TONEX Plus s.r.o. 13 51 463 EUR
FARLESK spol. s r.o. 4 222 EUR
Juraj Švajlen STAVEX 1 833 EUR
BestBolt s.r.o. 1 90 EUR
STAVIVÁ POPRAD, s. r. o. 9 43 802 EUR
STAVIVÁ Pavlík a Solárik, spol. s r.o. 2 5 075 EUR
STAVIVO IBV, s.r.o. 4 18 204 EUR
Rastislav Pavlus 3 2 243 EUR
Marián Grígel 6 59 370 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 4 7 410 EUR
STACHEMA Bratislava a. s. 3 7 291 EUR
Davide s.r.o. 1 480 EUR
INSEMPRE s.r.o. 1 3 998 EUR
OMNIA SVK, s.r.o. 1 41 400 EUR
Color de Luxe s.r.o. 1 25 EUR
Tehelňa STOVA, spol. s r. o. 1 20 990 EUR
GIEGO s.r.o. 2 18 296 EUR
SANION s. r. o. 1 1 654 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 4 28 216 EUR
Marek Špeťko - IMEX 2 291 EUR
NEUmag s.r.o. 2 21 363 EUR
goWork industrie s.r.o. 1 11 200 EUR
STAVEBNÍ CENTRUM Group s.r.o. 3 434 263 EUR
PLUG s.r.o. 1 800 EUR
JUEL, s.r.o. 3 41 493 EUR
FERMAT SK s.r.o. 1 1 600 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup stavebného materiálu. Mesto Tisovec 45 000 45000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Drevo a výplne otvorov Belské Služby, s.r.o. 110 800 110800.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
MATERIÁL NA ÚDRŽBU Slovenská národná knižnica 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stavebného materiálu - polystyrénu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 44 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 840 1840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 606 606.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál 01/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 3 950 3950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, omietky, lepidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 115 2115.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 7 491 7490.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 240 1240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Perlit Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 26 26.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarské potreby a matreiál Ekonomická univerzita v Bratislave 334 334.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 970 970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 432 432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Služby Cífer s.r.o. 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Obec Jaslovské Bohunice 31 000 31000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Obec Slovenské Nové Mesto 1 980 1980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Murársky materiál Psychiatrická nemocnica Hronovce 3 462 3461.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Technické služby Brezno 50 870 50870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál - stavebná oceľ Technické služby Brezno 15 100 15100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 800 8800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné hmoty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 320 319.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
murársky materiál Stredná odborná škola 586 586.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Technické služby Brezno 50 000 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 130 3130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dlažba a obklad Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 409 1409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stavebného materiálu - polystyrénu Služby Cífer s.r.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Kazetové podhľady a upevňovací materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 233 1233.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 930 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné úpravy v interiéri administratívnej budovy Dopravný úrad 7 043 7042.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, omietky, lepidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 459 1458.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 330 1330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dlažba Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 185 184.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava náteru obvodového plášťa- fasády administratívnej budovy Dopravný úrad 13 337 13337.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polystyrén tabuľový EPS70 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 294 294.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Keramická dlažba Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 359 358.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál 07/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 5 260 5260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stierková hmota Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 40 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 375 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pálená keramická strešná krytina - bobrovka Lechstav, s. r. o. 24 150 24150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stavebné lepidlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál na bežnú údržbu a opravy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 540 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 100 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hmota izolačná zalievacia - asfaltolak Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 812 812.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 100 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál IV. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné materiály Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 865 4865.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné materiály TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 39 800 39800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obklad na steny a lepiaca malta Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre potrebu murárov Stredná odborná škola 691 691.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 345 2345.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 580 2580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka stavebného materiálu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 9 370 9370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka stavebného materiálu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 840 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 79 000 79000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka stavebného materiálu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 675 1675.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál, tvárnice, náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný a spojovací materiál Technické služby Brezno 5 016 5016.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál na podlahy TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 29 000 29000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priečkovka z pórobetónu, univerzálne stavebné lepidlo Obec Streda nad Bodrogom 940 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, lepidlá, penetrácia, tmely, štetce Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 455 2454.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sádrokartón a stavebné materiály. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 42 000 42000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 140 2140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stavebné lepidlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 023 4023.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 400 7400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dlažba, náter a dvere. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 32 600 32600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 858 12858.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál 6/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 120 10120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 135 2135.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 300 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvere, rámy dverí Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 051 1051.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál na injektáž obvodového múru s následnou povrchovou úpravou sanačným cementovým prednástrekom a sanačnou omietkou. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 439 4438.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál pre mestský cintorín Mesto Nové Zámky 1 035 1035.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 49 999 49999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 086 1086.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 300 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál na injektáž obvodového múru s následnou povrchovou úpravou sanačným cementovým prednástrekom, podkladovou sanačnou, jadrovou sanačnou a štukovou sanačnou omietkou. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 5 506 5505.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Hrhovské služby, s.r.o. 29 980 29980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stavebné lepidlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 585 585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, lepidlá, penetrácia, tmely, štetce Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 589 5589.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
stavebné lepidlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 584 1584.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stavebný materiál, stavebné rezivo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 378 1377.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 9 823 9823.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál pre mestský cintorín Mesto Nové Zámky 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 885 2884.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 880 2880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 480 2480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál pre mestský cintorín Mesto Nové Zámky 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál - priečkovka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 610 610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 110 2110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 53 998 53998.29 EUR 2018 Tovary Nie 1
stavebné lepidlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 80 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sanačné malty a náterové materiály Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 951 6951.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sanačné malty a náterové materiály Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 447 1447.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 453 2452.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 024 3024.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Epoxidové podlahy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 056 10056.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 188 1187.61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 248 4248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stavebné lepidlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Epoxidové podlahy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 030 2030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 549 548.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 357 1356.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál V Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 400 15400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 737 1737.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 681 681.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 440 13440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 955 6955.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 752 12752.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál - nivelačný poter Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 255 255.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál pre mestský cintorín Mesto Nové Zámky 7 100 7100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 347 347.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 640 4639.81 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál pre mestský cintorín Mesto Nové Zámky 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanačné malty a náterové materiály Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 797 4797.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo frakcie 0-63 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 190 1190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 514 3514.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 472 472.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave 20 500 20500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica - stavebný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 218 775 218775.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebné materiály-zámková dlažba, obrubníky,cem. Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 881 2880.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 785 1785.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanačné malty a náterové materiály Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 213 3213.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 067 3067.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zálievkové malty Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 040 5040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tekutej expanzívnej cementovej malty na kotvenie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 016 14016.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 097 3096.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 10 295 10295.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 10 295 10295.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 586 14586.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál pre mestský cintorín Mesto Nové Zámky 80 80.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Hrhovské služby, s.r.o. 64 388 64388.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Hrhovské služby, s.r.o. 26 562 26562.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica - stavebný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 218 775 218775.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 445 3445.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 367 7367.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zámková dlažba a obrubníky SERVIS DpH, s. r. o. 5 500 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 805 805.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kazetové polozapustené podhľady Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 960 960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné materiály - hmoždinky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 428 427.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Epoxidové podlahy a náradie Ústav na výkon väzby 480 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 12 676 12676.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 68 68.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 874 4874.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 660 4660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Epoxidové podlahy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 674 3674.41 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 16 488 16487.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál, maliarsky materiál, náradie Ústav na výkon väzby 25 174 25174.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica - stavebný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 218 775 218775.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 250 250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 730 2730.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 046 4046.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Mesto Nové Zámky 8 400 8400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 740 4740.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Suchá betónová zmes, kari siete Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600 1600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×