CPV kód

43312000-3

Mechanizmy na úpravu povrchu vozoviek

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 56 500 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 2 047 415 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 949 EUR
Mesto Rožňava 1 47 600 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 143 700 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 64 290 EUR
Mesto Krompachy 1 2 039 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 7 054 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 8 359 EUR
Mesto Trebišov 1 3 250 EUR
Mesto Ilava 1 9 990 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 52 802 EUR
Obec Rozhanovce 1 2 727 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 8 333 EUR
ASTAP stavby, s.r.o. 1 318 700 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
LMM, spol. s r.o. 1 465 910 EUR
EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o. 1 7 054 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 3 172 440 EUR
Bagela CZ s.r.o. 1 47 600 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 2 1 581 505 EUR
Ing. Ján Buchanec BB TRADE 2 3 699 EUR
EKOTERM CZ s.r.o. 1 318 700 EUR
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. 1 2 039 EUR
Stavebné profily s.r.o. 1 8 333 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 2 1 284 EUR
Rastislav Pavlus 1 9 990 EUR
STROJ-MAX s.r.o. 1 3 250 EUR
MARCORO a.s. 1 2 727 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 3 4 611 EUR
RIZNER s. r. o. 1 867 EUR
TOMS TRADE, s.r.o. 1 143 700 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Recyklátor asfaltu Mesto Rožňava 45 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie inovatívnej technológie na výrobu asfaltových zmesí ASTAP stavby, s.r.o. 318 700 EUR 2015 Tovary Áno 1
Infraset TOPAS TPS-15 variant STANDARD Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 13 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFRASET TOPAS TPS 15 s príslušenstvom Mesto Krompachy 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infraset TOPAS TPS-15 Mesto Kysucké Nové Mesto 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFRASET TPS-15 variant STANDARD s príslušenstvom Mesto Ilava 13 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vibračná doska jednosmerná Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infrasada AGRH-22 alebo ekvivalent Obec Rozhanovce 6 308 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infražiarič na opravu asfaltových povrchov Mesto Trebišov 8 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmenná nadstavba prispôsobená na vysprávky ciest tryskovou metódou Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 62 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednosmerná vibračná doska Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednosmerná vibračná doska Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vibračná doska Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výmenná nadstavba prispôsobená na vysprávky ciest tryskovou metódou, nová, 1 ks Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 64 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová vibračná doska Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 667 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová vibračná doska do 75kg Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 334 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová vibračná doska do 95kg Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 334 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová vibračná doska do 100kg Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 855 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup techniky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 048 710 EUR 2019 Tovary Nie 3
Univerzálna vysprávková nadstavba pre realizáciu opráv ciest tryskovou metódou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 68 178 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné strojné zariadenie na recykláciu asfaltu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 197 000 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×