CPV kód

42999100-6

Vysávače prachu nie pre domácnosť

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 13 625 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 1 179 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 2 246 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 79 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 582 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 389 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 790 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 392 EUR
Mesto Nové Zámky 1 4 333 EUR
Slovenské národné múzeum 4 1 558 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 800 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 122 517 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 1 911 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 150 EUR
Slovenské národné divadlo 4 5 738 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 175 EUR
Mgr.art. Martin Rosenberger 2 1 142 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 1 2 790 EUR
ITSK, s.r.o. 10 5 532 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 1 666 EUR
Ib-elektro s.r.o. 1 408 EUR
Narimex, spol. s r.o. 3 857 EUR
EURONAL s. r. o. 3 1 896 EUR
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 15 13 292 EUR
L BAU s. r. o. 1 215 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 488 EUR
HENRYSO, s.r.o. 3 917 EUR
RIZNER s. r. o. 3 1 759 EUR
Nilfisk s.r.o. 6 2 308 EUR
GIEGO s.r.o. 1 398 EUR
MONTES SK, s.r.o. 1 2 147 EUR
Mont Clean s.r.o. 1 169 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 1 174 EUR
KA-BE s.r.o. 2 121 202 EUR
BTPS s.r.o. 1 204 EUR
FERMAT SK s.r.o. 1 2 183 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 84 84.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mokro suchý vysávač s tepovaním Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mokrosuchý vysávač NIlfisk AERO 31-21 PC INOX GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 289 289.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávače Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 696 696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 258 258.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Slovenské národné múzeum 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký na vysavanie popola a sadzí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 825 825.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiaceho podlahového stroja a vysávača/fúkača lístia, alebo ekvivalentov zariadení za dodržania všetkých požadovaných parametrov, pre zabezpečenie čistiacich prác priestranstiev verejného obstarávateľa. Hlavné mesto SR Bratislava 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vysávač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
vysávač – 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 204 204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 140 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 904 2904.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač priemyselný na suché vysávanie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 389 389.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 306 306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
vysávač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče - vysávač, práčka, sušiak na bielizeň Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 720 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a vŕtacie náradie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 595 595.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač prachu Slovenské národné divadlo 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna čistiaca technika Mesto Nové Zámky 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunálny vysávač GS vac HHB 25 GS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 800 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač na psie exkrementy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 184 2184.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
vysávač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny vysávač s príslušenstvom Slovenské národné múzeum 402 402.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náradie spotrebného charakteru Slovenské národné divadlo 1 350 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny mokro-suchý vysávač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávače a príslušenstvo Slovenské národné divadlo 1 550 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčný vysávač/kompresor na profylaktickú údržbu PC Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 046 2045.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 602 2602.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 621 621.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny mokro-suchý vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 548 548.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač priemyselný na mokré a suché čistenie (vysávanie) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 255 255.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náradie pre stavebnú údržbu Slovenské národné divadlo 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ľahký priemyslový vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 439 439.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny mokro-suchý vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Muzeálny vysávač Muntz a príslušenstvo Slovenské národné múzeum 506 505.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 848 847.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny mokro-suchý vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 532 532.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunálny vysávač - 10 ks Hlavné mesto SR Bratislava 215 178 215178.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač priemyselný na mokré a suché čistenie (vysávanie) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 255 255.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
priemyselný vysávač Mgr.art. Martin Rosenberger 1 280 1280.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
priemyselný vysávač Mgr.art. Martin Rosenberger 1 280 1280.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup priemyselných vysávačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 376 376.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 964 2964.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysávač priemyselný na mokré a suché čistenie (vysávanie) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 521 521.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
profesionálny vysávač, podlahový bezvreckový vysávač Slovenské národné múzeum 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 155 155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup priemyselných vysávačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 227 227.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tepovač-extraktor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 174 174.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×