CPV kód

42999100-6

Vysávače prachu nie pre domácnosť

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 8 238 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 1 179 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 2 246 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 79 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 582 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 389 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 790 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 392 EUR
Mesto Nové Zámky 1 4 333 EUR
Slovenské národné múzeum 2 688 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 800 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 2 600 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 1 911 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 150 EUR
Slovenské národné divadlo 3 4 564 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 175 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 1 2 790 EUR
ITSK, s.r.o. 10 5 532 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 1 666 EUR
Ib-elektro s.r.o. 1 408 EUR
Narimex, spol. s r.o. 3 857 EUR
EURONAL s. r. o. 1 687 EUR
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 11 12 301 EUR
L BAU s. r. o. 1 215 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 488 EUR
RIZNER s. r. o. 1 1 113 EUR
Nilfisk s.r.o. 4 1 229 EUR
GIEGO s.r.o. 1 398 EUR
MONTES SK, s.r.o. 1 2 147 EUR
KA-BE s.r.o. 1 1 285 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mokro suchý vysávač s tepovaním Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mokrosuchý vysávač NIlfisk AERO 31-21 PC INOX GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 289 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávače Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 696 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 258 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Slovenské národné múzeum 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký na vysavanie popola a sadzí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 825 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiaceho podlahového stroja a vysávača/fúkača lístia, alebo ekvivalentov zariadení za dodržania všetkých požadovaných parametrov, pre zabezpečenie čistiacich prác priestranstiev verejného obstarávateľa. Hlavné mesto SR Bratislava 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
vysávač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
vysávač – 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 204 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 904 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač priemyselný na suché vysávanie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 389 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 306 EUR 2017 Tovary Nie 1
vysávač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče - vysávač, práčka, sušiak na bielizeň Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a vŕtacie náradie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 595 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač prachu Slovenské národné divadlo 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna čistiaca technika Mesto Nové Zámky 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunálny vysávač GS vac HHB 25 GS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač na psie exkrementy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 184 EUR 2018 Tovary Nie 1
vysávač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny vysávač s príslušenstvom Slovenské národné múzeum 402 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náradie spotrebného charakteru Slovenské národné divadlo 1 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny mokro-suchý vysávač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávače a príslušenstvo Slovenské národné divadlo 1 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčný vysávač/kompresor na profylaktickú údržbu PC Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 046 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 602 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 621 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny mokro-suchý vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 548 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×