CPV kód

42800000-4

Strojové zariadenie na výrobu papiera alebo lepenky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
FLEXOPRINT, s.r.o. 1 920,750 EUR
HALDY - PLUS, spol.s r.o. 2 303,540 EUR
CS print, s.r.o. 1 811,000 EUR
BUKÓZA INVEST spol. s r. o. 1 23,850,000 EUR
2ip Printing Solutions s. r. o. 1 450,000 EUR
Haburaj spol. s r.o. 1 335,000 EUR
VOŠTINA spol. s r.o. 1 339,000 EUR
BUKÓZA INVEST spol. s.r.o. 1 26,624,900 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TUBESERVIS s.r.o. 1 920,750 EUR
MINOR Plus s.r.o. 2 303,540 EUR
HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 1 450,000 EUR
JUNIUM, s.r.o. 1 811,000 EUR
HD energy, s.r.o. 1 23,850,000 EUR
PESTE s.r.o. 2 674,000 EUR
VOLINIA s.r.o. 1 26,624,900 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup výrobnej technológie - Nová technológia kartonáže FLEXOPRINT, s.r.o. 920,750 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výsekový poloautomat na výrobu obalov z lepenky HALDY - PLUS, spol.s r.o. 288,890 EUR 2015 Tovary Áno 1
Inovatívne zariadenia na výrobu obalov z lepenky HALDY - PLUS, spol.s r.o. 14,650 EUR 2015 Tovary Áno 1
Inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti CS print CS print, s.r.o. 811,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Papierenský stroj s príslušenstvom pre recykláciu zberového papiera BUKÓZA INVEST spol. s r. o. EUR 2017 Tovary Áno 1
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti 2ip Printing Solutions s. r. o. 2ip Printing Solutions s. r. o. 450,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Linka na výrobu laminovaných voštinových dosiek Haburaj spol. s r.o. 335,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Linka na výrobu nekonečnej voštiny VOŠTINA spol. s r.o. 339,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera BUKÓZA INVEST spol. s.r.o. 26,624,900 EUR 2018 Tovary Áno 1