CPV kód

42716120-5

Práčky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 691 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 3 29 698 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 4 750 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 0 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 332 EUR
Mesto Žilina 1 4 833 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 398 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 1 640 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 3 143 349 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 3 771 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 27 269 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 9 850 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 8 542 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 391 EUR
Mesto Komárno 1 733 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 186 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 525 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 1 050 EUR
Mesto Košice 2 4 533 EUR
Mesto Brezno 2 11 018 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 1 358 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 95 100 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 650 EUR
Záchranná služba 1 1 598 EUR
Slovenské národné divadlo 4 1 673 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 2 943 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 2 13 833 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2 14 580 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 29 698 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 12 896 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 4 968 EUR
Bardejovské Kúpele a.s. 1 137 750 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 13 406 EUR
Divadlo Nová scéna 2 399 EUR
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 1 3 863 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 367 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 724 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 1 19 728 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 715 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 1 178 EUR
Domov sociálnych služieb 1 3 333 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 11 683 EUR
Špecializované zariadenie Tereza 1 2 495 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 331 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 3 135 548 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 2 583 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 11 333 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 12 983 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 1 3 833 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 0 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 3 750 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 21 299 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 2 6 108 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 1 500 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 4 988 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 4 325 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 4 325 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 5 896 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 1 2 996 EUR
Domov MÁRIE 1 0 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 1 3 375 EUR
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 5 503 EUR
Domov sociálnych služieb 1 4 117 EUR
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 1 4 574 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany 1 3 917 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 4 667 EUR
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 1 3 570 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 817 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 1 0 EUR
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 1 5 000 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 3 15 517 EUR
Centrum sociálnych služieb ORAVA 2 10 641 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 5 217 EUR
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 1 3 910 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 0 EUR
ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 1 4 542 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
RM Gastro – JAZ, s.r.o. 1 4 574 EUR
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 15 55 278 EUR
ITSK, s.r.o. 6 5 618 EUR
ELS Slovakia s.r.o. 1 137 750 EUR
TENEX SERVIS, s.r.o. 2 8 333 EUR
GASTROTECHNIKA, s.r.o. 3 10 610 EUR
PRAGOPERUN SK s.r.o. 5 28 581 EUR
Ib-elektro s.r.o. 2 2 898 EUR
Ivan Hoferica - LIMAR 3 2 250 EUR
WINTEC Slovakia s.r.o. 8 8 761 EUR
BL technics, s.r.o. 5 21 269 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 724 EUR
LarUm, s.r.o. 1 0 EUR
HOPE spol. s r.o. 1 9 850 EUR
Elektroservis VV, s.r.o. 1 19 728 EUR
Adam Chabada 3 52 692 EUR
OMES spol. s r.o. 7 90 217 EUR
Benedikt Procházka - PROBE 14 184 257 EUR
CLEANING spol. s r.o. 16 222 426 EUR
LAVANT, s.r.o. 1 12 983 EUR
Miele s.r.o. 3 30 623 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 466 EUR
INSEMPRE s.r.o. 1 440 EUR
X logistics, s.r.o. 5 3 619 EUR
KASON, s.r.o. 3 2 172 EUR
HS technology s.r.o. 1 274 EUR
SAVOG s. r. o. 1 9 269 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka žehliaceho stroja, priemyselnej práčky a naparovacej figuríny Bardejovské Kúpele a.s. 180 000 180000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Automatická profesionálna práčka Mestská časť Bratislava - Rača 2 160 2160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná veľkokapacitná odpružená práčka Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálna priemyselná práčka odpružená s vysokým stupňom odstreďovania IPSO HD 165 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 6 800 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálna práčka DOMUS R10 elebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická priemyselná práčka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 33 328 33328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Práčka Lavamac AR135 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 4 636 4636.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Práčka s vrchným plnením. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická práčka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 698 698.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická vysokoobrátková práčka DHS 11 alebo ekvivalent bez nutnosti kotvenia k zemi Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická pračka Mesto Dunajská Streda 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická práčka Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 4 272 4272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienická barierová práčka Primus MB44 alebo ekvivalent Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 60 384 60384.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická pračka Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 6 422 6421.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
"AUTOMATICKÁ PRÁČKA" - Elektrická priemyselná práčka LA-11 TP E alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 6 467 6466.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka Primus FX105 alebo ekvivalent Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 9 744 9744.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická práčka Bosch WAT28460BY Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 925 925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatického žehliaceho lisu a priemyselnej automatickej práčky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 15 600 15600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná vysokootáčková práčka Primus FX180 alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 6 600 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálna priemyselná práčka odpružená s vysokým stupňom odstreďovania FX 180 alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 7 200 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia priemyselnej práčky Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienická barierová práčka Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 60 384 60384.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická práčka Mesto Košice 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička TN 1400 NORDline nerezová pre komerčné použitie, Práčka Miele PW 6080 LP profesionálna Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 084 6083.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová automatická, vysokootačková, odpružená priemyselná práčka Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 5 688 5688.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienická barierová práčka Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 60 384 60384.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyslová práčka Centrum sociálnych služieb ORAVA 7 100 7100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bariérové hygienické prekladacie práčky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 52 500 52500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2 x priemyselná práčka + 2 x priemyselná sušička prádla Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 29 200 29200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná automatická odpružená práčka s odstreďovaním Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 14 328 14328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka Špecializované zariadenie Tereza 5 400 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bariérové hygienické prekladacie práčky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 52 500 52500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná práčka Fagor LA-11 TP E alebo ekvivalent Domov MÁRIE 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyslová práčka Centrum sociálnych služieb ORAVA 7 100 7100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná vysokootáčková odpružená práčka LAVAMAC AF180 alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých 7 164 7164.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Práčka s predným plnením Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Práčka s predným plnením Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Práčka s predným plnením Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nová automatická, vysokootačková, odpružená priemyselná práčka Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 7 128 7128.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka s mincovníkom + priemyselná sušička prádla s mincovníkom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 800 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nová automatická, vysokootačková, odpružená priemyselná práčka Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 7 128 7128.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup práčiek Nitriansky samosprávny kraj 43 300 43300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odpružená priemyselná automatická práčka s elektrickým ohrevom / ekvivalent Mesto Žilina 6 240 6240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná vysokootáčková práčka Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
"NÁKUP PRÁČKY" - Elektrická priemyselná práčka LA-11 TP E alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 6 448 6448.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka s mincovníkom + priemyselná sušička prádla s mincovníkom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 800 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna automatická práčka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 220 2220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bariérové hygienické prekladacie práčky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 50 000 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna automatická práčka Domov sociálnych služieb Hrabiny 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatická práčka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 6 240 6240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna vysoko úsporná práčka Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná pračka s odkaľovacou funkciou Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 5 180 5180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna vysoko úsporná práčka Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna automatická práčka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 5 199 5199.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná priemyselná práčka PRIMUS RX180 alebo ekvivalent Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany 5 160 5160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná priemyselná práčka PRIMUS RX180 alebo ekvivalent Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 760 5760.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Priemyselná profesionálna práčka DHS 11 E Touch Domov sociálnych služieb 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Práčka LG F70A8HDN2 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 440 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna hygienická bariérová práčka Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 25 564 25564.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technologické zariadenie práčovne - práčka priemyselná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 944 4944.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná pračka odpružená Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 5 200 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set práčka a sušička Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná vysokootáčková odpružená práčka LAVAMAC AF 135 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 6 500 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
automatická práčka Whirpool AWE 66710/ alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 570 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup práčky Divadlo Nová scéna 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup práčky Divadlo Nová scéna 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronika pre potreby MŠ Mesto Komárno 948 948.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálna automatická práčka Centrum sociálnych služieb LUČ 4 692 4692.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka Primus FX180 alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 6 800 6800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka Primus FX240 alebo ekvivalent Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 11 500 11500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Práčka Whirpool AWG 1212/PRO LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatická práčka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná vysokootáčková odpružená práčka IPSO IY180; Priemyselná vysokootáčková odpružená práčka a sušička (zostava) IPSO CS10 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 12 970 12970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Práčky. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Práčka Slovenské národné divadlo 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatická práčka pre materské školy Mesto Košice 1 590 1590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Práčka a mikrovlnné rúry Slovenské národné divadlo 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčka a mikrovlnné rúry Slovenské národné divadlo 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatické práčky Univerzitná nemocnica Bratislava 4 525 4525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie práčok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 260 1260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálna odpružená práčka Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 6 500 6500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčka Slovenské národné divadlo 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 631 631.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
automatická práčka Whirpool AWE 66710/ alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 290 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná automatická práčka 25 kg Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 15 498 15498.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálna práčka do 15 kg Centrum sociálnych služieb - AVE 6 835 6835.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná odpružená práčka MIELE PW6080 EL LP alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 4 800 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčka s predným plnením Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 333 332.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 846 3846.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálna práčka Centrum sociálnych služieb - Jesienka 7 488 7488.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná automatická práčka odpružená IPSO IY 105 alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 5 500 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná vysokootáčková odpružená práčka Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 8 000 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálna práčka do 15 kg ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná vysokootáčková odpružená práčka Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 8 000 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčovnícke zariadenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 000 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatická práčka Záchranná služba 2 021 2020.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Práčka priemyselná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 100 11100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiálno-technické zabezpečenie materských škôl Mesto Brezno 2 177 2176.7 EUR 2020 Tovary Áno 1
Priemyselná práčka Primus FX180 alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 5 760 5760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup automatickej práčky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 330 329.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná automatická práčka 18 kg Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 7 680 7680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Mesto Brezno 9 275 9275.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka neodpružená. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 050 4050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná automatická odpružená práčka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 8 543 8542.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka 15kg Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 8 110 8110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 4 190 4189.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka Centrum sociálnych služieb - Juh 8 690 8690.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná vysokootáčková práčka (alebo ekvivalent) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 980 14980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná hygienická barierová práčka PRIMUS MB180 (alebo ekvivalent) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 92 820 92820.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×