CPV kód

39830000-9

Čistiace výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 1,389,557 EUR
Obec Valaliky 1 2,421 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 42,489 EUR
Slovenská správa ciest 1 0 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 3,499 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 908 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 65,832 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 15,301 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 61,449 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 4,790 EUR
Mesto Trnava 4 25,077 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 421,298 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 15 26,468 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 34,701 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 8,449 EUR
Prešovský samosprávny kraj 5 7,768 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 29,966 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 5,000 EUR
Mesto Levice 1 748 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 999 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 49,587 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 70,990 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 156,947 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 34 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 24,924 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 7,176 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1,515 EUR
Technická univerzita v Košiciach 10 72,546 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 100,076 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 6,544 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 6 798 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 243 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 25,376 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 90,248 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 63,916 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 899 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 5 4,107 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 1,047,593 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 19 435,100 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 125 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 2,108 EUR
Mesto Senica 1 1,220 EUR
Mesto Nové Zámky 4 8,623 EUR
Mesto Partizánske 8 3,275 EUR
Slovenské národné múzeum 26 7,976 EUR
Stredná odborná škola 3 8,331 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 1,106 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 4,696 EUR
Mesto Senec 27 18,835 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 1,093 EUR
Domov seniorov ARCHA 1 1,917 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 9,551 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 8 0 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 8,025 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 89 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 19 10,217 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 460 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 17 14,414 EUR
Slovenské národné divadlo 6 8,173 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 29,615 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 12 63,731 EUR
Národné rehabilitačné centrum 14 15,021 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 3 436 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 5 1,822 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1,812 EUR
Obec Čachtice 7 433 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 4 1,636 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 10,833 EUR
Spišská katolícka charita 8 3,979 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 4,197 EUR
Mesto Sládkovičovo 1 0 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16 24,245 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 142 EUR
Obec Záhorská Ves 2 177 EUR
Stredná priemyselná škola 1 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 62 EUR
Národný onkologický ústav 7 14,764 EUR
Obec Štiavnik 1 2,250 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 1 10,350 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 4 1,552 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 509 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 3 2,905 EUR
Obec Zákamenné 2 2,250 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2,925 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 3,808 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 3,033 EUR
Športové gymnázium 3 16,952 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 0 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 254 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 15,599 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 1,279 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 4 14,224 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 2 10,792 EUR
Stredná odborná škola 4 1,973 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 5,042 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 3,583 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 3,285 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 2 482 EUR
Základná škola 7 5,620 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 356 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 7,810 EUR
Domov sociálnych služieb 1 4,750 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 2,783 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 1 7,715 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 2,820 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 8 2,337 EUR
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 3 1,511 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 3 7,464 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 2,450 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 5,416 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 447 EUR
Knižnica pre mládež mesta Košice 1 456 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 5,743 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 4 52,937 EUR
Spojená škola 1 1,166 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 3 9,195 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 2 1,757 EUR
Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 816 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 1,616 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 1 292 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 4 13,477 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 6 0 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1,823 EUR
S.O.S. n.o. 1 2,800 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 2 2,867 EUR
Atrium n.o. 1 913 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 4 19,588 EUR
Domov MÁRIE 1 0 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 4 43,503 EUR
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 5,438 EUR
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 1 1,333 EUR
Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno 1 402 EUR
Petržalský domov seniorov 2 27,499 EUR
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 3 3,674 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 2 58,155 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 1 0 EUR
Spojená škola 3 2,471 EUR
Stredná odborná škola sklárska 2 699 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 9 4,071 EUR
Základná škola s materskou školou Hvozdnica 1 289 EUR
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 1 389 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 4 1,047,593 EUR
DeLUX - SM, s.r.o. 8 74,012 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 2 4,768 EUR
KORAKO plus s. r. o. 1 108,947 EUR
JUMICOL, s.r.o. 4 3,562 EUR
LEON global s.r.o. 31 287,352 EUR
BANCHEM, s.r.o. 19 496,738 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 8 47,991 EUR
NDŽ s.r.o. 7 27,642 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 8 29,836 EUR
ITSK, s.r.o. 1 73 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 14 123,841 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 2 11,289 EUR
ECOLAB s.r.o. 5 16,844 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 4 53,948 EUR
Double N, s.r.o. 1 1,049 EUR
FROS ZPS s.r.o. 12 432,078 EUR
GGT a.s. 5 1,450,338 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 25 40,327 EUR
BANCHEM s.r.o. 1 9,178 EUR
Ing. Iveta Janíková 20 16,397 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 130 294,678 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 34 EUR
KRIDLA s.r.o 14 11,611 EUR
Roman Laco - ROADA 23 64,336 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 5 18,675 EUR
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 1 1,647 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 4 10,463 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 9 6,725 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 2 14,500 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 30 51,982 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 11 15,266 EUR
BETRIX, s.r.o. 8 15,418 EUR
VICOM s.r.o. 6 4,173 EUR
LUKA Centrum s.r.o. 1 749 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 1 283 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 6 5,733 EUR
Scandi s.r.o. 1 142 EUR
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 3 7,292 EUR
3D-GROUP s.r.o. 7 8,082 EUR
VERDI, s. r. o. 1 25 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 3 10,859 EUR
GASTROSET SK, s.r.o. 1 100 EUR
Ľubomír Beňo P.ART 1 102 EUR
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. 1 999 EUR
PEDRO PLUS, s.r.o. 4 1,540 EUR
JTF partnership, s.r.o. 1 3,412 EUR
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 2 34,701 EUR
BELT SLOVAKIA s.r.o. 1 54,852 EUR
Hornová PLUS, spol. s r.o. 2 1,524 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 0 EUR
Profexy s.r.o. 5 9,084 EUR
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART 4 6,956 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 11 23,033 EUR
LUX Prešov, s.r.o. 1 99 EUR
Diversey Slovensko, s.r.o. 2 0 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 19 37,597 EUR
BAL SLOVAKIA, s.r.o. 1 1,990 EUR
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 1 2,199 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 1,708 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace prostriedky pre potreby Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 65,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 110,050 EUR 2014 Tovary Nie 4
Čistiace a hygienické prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 206,999 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace a osobné hygienické prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 82,464 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 23,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a hygienických potrieb Záchranná zdravotná služba Bratislava 125,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 9,890 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 270,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 37,360 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 40,755 EUR 2012 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 51,133 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9,178 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 33,447 EUR 2012 Tovary Áno 2
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 800,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 3,234 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 36,012 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 33,953 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 24,568 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 43,983 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace prostriedky používané pri opravách železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 64,172 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 34,420 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9,862 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19,781 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 62,743 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 26 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21,133 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19,226 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16,489 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17,599 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23,387 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,281,715 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74,061 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14,556 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 61,360 EUR 2018 Tovary Nie 2
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,341 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,877 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1,090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 23,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 9,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie ZŠ Základná škola J. A. Komenského Revúca 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky, prostriedky a pomôcky 2. tranža Slovenská konsolidačná, a.s. 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 548 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1,175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky do umývačky laboratórneho skla Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,812 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5,201 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1,030 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, toaletný papier Knižnica pre mládež mesta Košice 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov a papierových hygienických výrobkov. Mesto Sládkovičovo 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb 5,890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 6,273 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,423 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Zákamenné 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky. Katolícka univerzita v Ružomberku 708 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6,252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4,884 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenské národné múzeum 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky. Katolícka univerzita v Ružomberku 537 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drogistického materiálu Generálna prokuratúra SR 3,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5,174 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Mesto Senica 2,289 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, metly kefy a iné predmety Stredná odborná škola služieb a lesníctva 5,784 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky s vysokým obsahom rozpúšťadiel vhodné len do špeciálnych zariadení Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11,507 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a leštiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 7,284 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienicke prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1,065 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 29,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 289 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1,356 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické a čistiace potreby Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6,252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
drogistický tovar Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a leštiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 16,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1,164 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autochémie, čistiace prostriedky a tmely používané pri oprave automobilov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 3,528 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1,411 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a odvápňovacie prostriedky do kávovaru NIVONA 767 Technická univerzita v Košiciach 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Hlavné mesto SR Bratislava 11,461 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich potrieb Trenčiansky samosprávny kraj 4,904 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Spišská katolícka charita 233 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické prostriedky Stredná umelecká škola v Trenčíne 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4,330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autochémie, čistiace prostriedky a tmely používané pri oprave automobilov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 12,337 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 18,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie, tolaletný papier pre školskú kuchyňu pri ZŠ Základná škola J. A. Komenského Revúca 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné a hygienické prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 8,235 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 19,983 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, toaletný papier, hygiennické potreby. Viacúčelové zariadenie pre seniorov EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - LÚČ 8,140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Národný onkologický ústav 2,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (3). Katolícka univerzita v Ružomberku 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky a potreby na čistenie a upratovanie Základná škola 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedok na denné stieranie podlahy UNIVERZITA J. SELYEHO 175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (3). Katolícka univerzita v Ružomberku 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1,015 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 515 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky, pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 946 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 1,083 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 2,306 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2,662 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4,758 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 635 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Školský internát Medická 2, Košice 11,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (4). Katolícka univerzita v Ružomberku 1,069 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 1,166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 06/2016 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (5). Katolícka univerzita v Ružomberku 353 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2,491 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické potreby a čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (VI). Katolícka univerzita v Ružomberku 917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 20,821 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3,793 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 2,994 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 2,373 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1,370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky s technológiou dávkovania Technická univerzita v Košiciach 66,315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie Technická univerzita v Košiciach 3,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 255 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 77,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2,585 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1,507 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 28,915 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 4,126 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 835 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 158 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3,388 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2,211 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 2,086 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4,687 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,346 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 583 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 651 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiastiace prostriedky Národný onkologický ústav 276 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb 5,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky/kuchyňa Národný onkologický ústav 3,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 685 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (ru). Katolícka univerzita v Ružomberku 839 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 412 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 31,566 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13,617 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2,104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky s vysokým obsahom rozpúšťadiel vhodné len do špeciálnych zariadení Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby REGINA - Domov sociálnych služieb 16,065 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (TZ). Katolícka univerzita v Ružomberku 849 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (uc). Katolícka univerzita v Ružomberku 409 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, toaletný papier, hygiennické potreby. Stredná odborná škola obchodu a služieb 8,019 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 568 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 2,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1,478 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka komunálnych čistiacich prostriedkov Psychiatrická nemocnica 11,538 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Spojená škola 713 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent S.O.S. n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Atrium n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 415 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1,185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky Stredná odborná škola sklárska 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 1,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie (PO) Katolícka univerzita v Ružomberku 416 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 860 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky a potreby pre upratovanie v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 18,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16,122 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8,115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2,313 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 6,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,536 EUR 2017 Tovary Nie 1
tepovací prostriedok do tepovača Kärcher Slovenské národné múzeum 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 3,281 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 315 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Službyt Nitra, s.r.o. 19,102 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Službyt Nitra, s.r.o. 19,102 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 922 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1,775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 4,996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 176 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov (msu) alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 2,920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, prachovky, handry na čistenie Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,222 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 4,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekutý kyslý čistiaci prostriedok na hrdzu a vodný kameň Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky a potreby na čistenie a upratovanie Základná škola 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 2,124 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 19,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Štátna školská inšpekcia 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Spojená škola 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 21,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 171 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostrieky a spotrebný materiál Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1,130 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4,980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Trnava 11,040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 6,893 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 3,101 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 193 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 117 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky, výrobky na upratovanie Petržalský domov seniorov 19,166 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, metly kefy a iné predmety Stredná odborná škola služieb a lesníctva 6,934 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a hygienických potrieb Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 18,666 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6,170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálny upratovací a servisný pochrómovaný vozík na kolieskach Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 406 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 4,981 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Zákamenné 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Domov seniorov ARCHA 4,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky a doplnkový sortiment Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 39,804 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 4,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 18,721 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál - cvičný Centrum sociálnych služieb - Juh 13,691 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Levice 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Hvozdnica 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 466 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1,621 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 7,409 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6,863 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 17,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 54,497 EUR 2017 Tovary Nie 1
hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 418 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a pomôcky Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 704 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 2,180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Spišská katolícka charita 506 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 29,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 23,222 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2,110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent pre MŚ Obec Čachtice 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3,570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 161 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci prostriedok a neutralizačný prostriedok do umývačky laboratórneho skla. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1,264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodný filter DeLonghi DLS C002 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 118 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na hĺbkové čistenie bazénov Národný onkologický ústav 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 4,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Spišská katolícka charita 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedkyČistiace prostriekdy-školská jedáleň Stredná priemyselná škola 2,102 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, plastové taniere, príbory na jednorázové použitie Mesto Nové Zámky 1,033 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent Mesto Trnava 19,797 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2,729 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 2,610 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace prostriedky, toaletný papier, papierové servítky alebo ekvivalent Spojená škola 2,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71,942 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 11,624 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 41,624 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci prostriedok Slovenské národné múzeum 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1,293 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Spojená škola 1,370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Slovenské národné divadlo 2,736 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 2,121 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické výrobky. Domov MÁRIE 8,977 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 25.9.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4,208 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru pre potreby ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 4,291 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1,505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 4,382 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3,135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Spišská katolícka charita 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky Stredná odborná škola sklárska 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo kávovaru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 7,219 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 2,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 13,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 722 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6,855 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mop kapsový MASTERCLIP (alebo ekvivalent) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Slovenská správa ciest 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,826 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, obyčajný toaletný papier, hygienické potreby. Stredná odborná škola obchodu a služieb 8,469 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 453 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 4,349 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6,855 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, plastové taniere, poháre, príbory na jednorázové použitie Mesto Nové Zámky 7,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 3,540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 395 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 3,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1,270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 17.1.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 7,138 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3,135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie tablety Detabinox alebo ekvivalent pre konvektomaty Inoxtrend Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 339 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Spišská katolícka charita 1,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 1,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, Stredná odborná škola služieb a lesníctva 3,970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 4,406 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 6,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 21,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci, dezinfekčný prostriedok a oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7,649 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2,666 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok, oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 12,452 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Valaliky 3,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mop kapsový MASTERCLIP (alebo ekvivalent) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 536 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 3,232 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 21,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci, dezinfekčný prostriedok a oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7,649 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 2,234 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 12.4.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky a doplnkový sortiment Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 29,982 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1,094 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 2,410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odvápňovače, filtre a čističe pre kávovary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2,952 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky, prípravky a potreby na upratovanie Petržalský domov seniorov 19,476 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 6,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 3,382 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 4,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné rukavice Slovenské národné múzeum 346 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 234 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 324 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-čistiace výrobky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4,830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na hĺbkové čistenie bazénov Národný onkologický ústav 1,157 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 6,486 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 602 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace potreby Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32,415 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6,538 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3,074 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2,460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci materiál, hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné rukavice Slovenské národné múzeum 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,575 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 4,602 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 70,320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1,360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 11,038 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 803 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 1,078 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39,917 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a osobné hygienické prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 108,947 EUR 2018 Tovary Nie 1