CPV kód

39830000-9

Čistiace výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 1 863 123 EUR
Obec Valaliky 1 2 421 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 42 489 EUR
Slovenská správa ciest 2 88 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 3 499 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 908 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 65 832 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 15 301 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 61 449 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 4 790 EUR
Mesto Trnava 6 33 801 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 421 298 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17 30 381 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 34 701 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 8 449 EUR
Prešovský samosprávny kraj 5 7 768 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 29 966 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 5 000 EUR
Mesto Levice 1 748 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 999 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 64 956 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 70 990 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 156 947 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 303 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 71 922 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 4 10 926 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 515 EUR
Technická univerzita v Košiciach 11 74 396 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 100 076 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 6 544 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 6 798 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 243 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 4 39 974 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 90 631 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 63 916 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 845 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 5 4 107 EUR
Slovenská národná knižnica 1 57 605 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 7 1 311 227 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 19 435 100 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 222 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 2 108 EUR
Mesto Senica 1 1 220 EUR
Mesto Nové Zámky 6 21 039 EUR
Mesto Partizánske 8 3 275 EUR
Slovenské národné múzeum 33 12 030 EUR
Stredná odborná škola 4 11 660 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 1 106 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 4 696 EUR
Mesto Senec 37 27 800 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 1 093 EUR
Domov seniorov ARCHA 1 1 917 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 9 551 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 14 21 528 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 8 025 EUR
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 5 12 081 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 89 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 19 10 217 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 460 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 25 20 188 EUR
Slovenské národné divadlo 17 23 180 EUR
Obec Varhaňovce 2 1 882 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 29 615 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 83 086 EUR
Národné rehabilitačné centrum 14 15 021 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 3 436 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 5 1 822 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 812 EUR
Obec Čachtice 7 433 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 4 1 636 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 10 833 EUR
Spišská katolícka charita 9 4 808 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 4 197 EUR
Mesto Sládkovičovo 1 0 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 22 39 671 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 142 EUR
Obec Záhorská Ves 2 177 EUR
Stredná priemyselná škola 1 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 62 EUR
Národný onkologický ústav 10 30 501 EUR
Obec Štiavnik 3 5 241 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 1 10 350 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 6 2 292 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 509 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 2 84 566 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 3 2 905 EUR
Obec Zákamenné 2 2 250 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 925 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 3 808 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 3 033 EUR
Športové gymnázium 3 16 952 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 0 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 254 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 15 599 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 1 279 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 4 14 224 EUR
Obec Dolné Kočkovce 4 1 330 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 2 10 792 EUR
Stredná odborná škola 4 1 973 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 5 042 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 3 583 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 3 285 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 2 482 EUR
Základná škola 8 6 320 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 356 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 7 810 EUR
Domov sociálnych služieb 1 4 750 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 2 783 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 1 7 715 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 9 7 034 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 8 2 337 EUR
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 3 1 511 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 16 714 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 2 450 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 5 416 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 447 EUR
Knižnica pre mládež mesta Košice 1 456 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 5 743 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 789 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 4 52 937 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 348 EUR
Spojená škola 1 1 166 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 3 9 195 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 2 1 757 EUR
Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 816 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 2 5 365 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 1 292 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 4 13 477 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 6 0 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 823 EUR
S.O.S. n.o. 1 2 800 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 2 2 867 EUR
Atrium n.o. 1 913 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 5 25 188 EUR
Domov MÁRIE 1 0 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 5 64 670 EUR
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 5 438 EUR
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 1 1 333 EUR
Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno 1 402 EUR
Petržalský domov seniorov 2 27 499 EUR
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 3 3 674 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 3 82 804 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 1 0 EUR
Spojená škola 3 2 471 EUR
Stredná odborná škola sklárska 3 991 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 742 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 18 7 337 EUR
Základná škola s materskou školou Hvozdnica 1 289 EUR
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 1 389 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 225 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 5 825 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 5 1 049 335 EUR
DeLUX - SM, s.r.o. 8 74 012 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 2 4 768 EUR
KORAKO plus s. r. o. 1 108 947 EUR
JUMICOL, s.r.o. 4 3 562 EUR
LEON global s.r.o. 34 310 540 EUR
BANCHEM, s.r.o. 26 789 374 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 8 47 991 EUR
NDŽ s.r.o. 8 43 011 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 8 29 836 EUR
ITSK, s.r.o. 2 170 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 2 60 933 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 17 148 920 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 2 11 289 EUR
ECOLAB s.r.o. 5 16 844 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 4 53 948 EUR
Double N, s.r.o. 1 1 049 EUR
FROS ZPS s.r.o. 12 432 078 EUR
GGT a.s. 9 1 922 544 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 28 41 020 EUR
PAPERA s.r.o. 1 2 984 EUR
TENEX SERVIS, s.r.o. 4 534 EUR
BANCHEM s.r.o. 1 9 178 EUR
Ing. Iveta Janíková 24 18 750 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 195 528 028 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 2 122 EUR
KRIDLA s.r.o 15 12 778 EUR
Roman Laco - ROADA 24 64 561 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 5 18 675 EUR
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 1 1 647 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 4 10 463 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 9 6 725 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 2 14 500 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 30 51 982 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 12 15 982 EUR
BETRIX, s.r.o. 9 21 018 EUR
VICOM s.r.o. 6 4 173 EUR
LUKA Centrum s.r.o. 1 749 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 1 283 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 7 14 983 EUR
Scandi s.r.o. 1 142 EUR
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 4 10 610 EUR
3D-GROUP s.r.o. 7 8 082 EUR
VERDI, s. r. o. 1 25 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 4 11 689 EUR
GASTROSET SK, s.r.o. 1 100 EUR
Ľubomír Beňo P.ART 1 102 EUR
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. 1 999 EUR
PEDRO PLUS, s.r.o. 4 1 540 EUR
JTF partnership, s.r.o. 1 3 412 EUR
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 2 34 701 EUR
BELT SLOVAKIA s.r.o. 1 54 852 EUR
Hornová PLUS, spol. s r.o. 2 1 524 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 0 EUR
Profexy s.r.o. 10 40 859 EUR
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART 4 6 956 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 14 26 933 EUR
Peron Slovakia, s.r.o. 1 219 EUR
LUX Prešov, s.r.o. 1 99 EUR
Diversey Slovensko, s.r.o. 2 0 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 19 37 597 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 348 EUR
BAL SLOVAKIA, s.r.o. 1 1 990 EUR
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 1 2 199 EUR
Marek Špeťko - IMEX 7 10 075 EUR
euroAT, s.r.o. 2 565 EUR
BOLUS s r.o. 2 2 086 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace prostriedky pre potreby Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 65 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 110 050 EUR 2014 Tovary Nie 4
Čistiace a hygienické prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 206 999 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace a osobné hygienické prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 82 464 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 23 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a hygienických potrieb Záchranná zdravotná služba Bratislava 125 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 9 890 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 270 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 37 360 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 40 755 EUR 2012 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 51 133 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 178 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 33 447 EUR 2012 Tovary Áno 2
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 800 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 3 234 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 36 012 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 33 953 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 24 568 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 43 983 EUR 2012 Tovary Áno 2
Čistiace prostriedky používané pri opravách železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 64 172 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 34 420 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 862 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 781 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 62 743 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 26 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 133 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 226 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 489 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 599 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 387 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 281 715 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74 061 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky pre UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 556 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 61 360 EUR 2018 Tovary Nie 2
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 341 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 877 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 23 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 9 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie ZŠ Základná škola J. A. Komenského Revúca 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky, prostriedky a pomôcky 2. tranža Slovenská konsolidačná, a.s. 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 548 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky do umývačky laboratórneho skla Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 812 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 201 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 030 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, toaletný papier Knižnica pre mládež mesta Košice 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov a papierových hygienických výrobkov. Mesto Sládkovičovo 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb 5 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 6 273 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 423 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Zákamenné 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky. Katolícka univerzita v Ružomberku 708 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 884 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenské národné múzeum 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky. Katolícka univerzita v Ružomberku 537 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drogistického materiálu Generálna prokuratúra SR 3 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 174 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Mesto Senica 2 289 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, metly kefy a iné predmety Stredná odborná škola služieb a lesníctva 5 784 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky s vysokým obsahom rozpúšťadiel vhodné len do špeciálnych zariadení Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 507 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a leštiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 7 284 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienicke prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 065 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 29 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 289 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1 356 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické a čistiace potreby Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
drogistický tovar Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a leštiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 16 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1 164 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autochémie, čistiace prostriedky a tmely používané pri oprave automobilov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 3 528 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 411 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a odvápňovacie prostriedky do kávovaru NIVONA 767 Technická univerzita v Košiciach 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Hlavné mesto SR Bratislava 11 461 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich potrieb Trenčiansky samosprávny kraj 4 904 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Spišská katolícka charita 233 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické prostriedky Stredná umelecká škola v Trenčíne 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autochémie, čistiace prostriedky a tmely používané pri oprave automobilov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 12 337 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 18 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie, tolaletný papier pre školskú kuchyňu pri ZŠ Základná škola J. A. Komenského Revúca 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné a hygienické prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 8 235 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 19 983 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, toaletný papier, hygiennické potreby. Viacúčelové zariadenie pre seniorov EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - LÚČ 8 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Národný onkologický ústav 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (3). Katolícka univerzita v Ružomberku 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky a potreby na čistenie a upratovanie Základná škola 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedok na denné stieranie podlahy UNIVERZITA J. SELYEHO 175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (3). Katolícka univerzita v Ružomberku 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 015 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 515 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky, pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 946 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 1 083 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 2 306 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 662 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 758 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 635 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Školský internát Medická 2, Košice 11 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (4). Katolícka univerzita v Ružomberku 1 069 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 1 166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 06/2016 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (5). Katolícka univerzita v Ružomberku 353 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 491 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické potreby a čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (VI). Katolícka univerzita v Ružomberku 917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 20 821 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 793 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 2 994 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 2 373 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky s technológiou dávkovania Technická univerzita v Košiciach 66 315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie Technická univerzita v Košiciach 3 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 255 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 77 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 585 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 507 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 28 915 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 4 126 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 835 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 158 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 388 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 211 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 2 086 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 687 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 346 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 583 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 651 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiastiace prostriedky Národný onkologický ústav 276 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb 5 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky/kuchyňa Národný onkologický ústav 3 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 685 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (ru). Katolícka univerzita v Ružomberku 839 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 412 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 31 566 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13 617 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky s vysokým obsahom rozpúšťadiel vhodné len do špeciálnych zariadení Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby REGINA - Domov sociálnych služieb 16 065 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (TZ). Katolícka univerzita v Ružomberku 849 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (uc). Katolícka univerzita v Ružomberku 409 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, toaletný papier, hygiennické potreby. Stredná odborná škola obchodu a služieb 8 019 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 568 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 2 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 478 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka komunálnych čistiacich prostriedkov Psychiatrická nemocnica 11 538 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Spojená škola 713 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent S.O.S. n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Atrium n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 415 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky Stredná odborná škola sklárska 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 1 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie (PO) Katolícka univerzita v Ružomberku 416 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 860 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky a potreby pre upratovanie v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 18 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 122 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 313 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 6 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 536 EUR 2017 Tovary Nie 1
tepovací prostriedok do tepovača Kärcher Slovenské národné múzeum 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 3 281 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 315 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Službyt Nitra, s.r.o. 19 102 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Službyt Nitra, s.r.o. 19 102 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 922 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 4 996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 176 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov (msu) alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 2 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, prachovky, handry na čistenie Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 222 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 4 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekutý kyslý čistiaci prostriedok na hrdzu a vodný kameň Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky a potreby na čistenie a upratovanie Základná škola 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 2 124 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 19 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Štátna školská inšpekcia 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Spojená škola 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 21 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 171 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostrieky a spotrebný materiál Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Trnava 11 040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 6 893 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 3 101 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 193 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 117 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky, výrobky na upratovanie Petržalský domov seniorov 19 166 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, metly kefy a iné predmety Stredná odborná škola služieb a lesníctva 6 934 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a hygienických potrieb Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 18 666 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálny upratovací a servisný pochrómovaný vozík na kolieskach Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 406 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 4 981 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Zákamenné 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Domov seniorov ARCHA 4 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky a doplnkový sortiment Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 39 804 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 4 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 18 721 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál - cvičný Centrum sociálnych služieb - Juh 13 691 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Levice 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Hvozdnica 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 466 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 621 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 7 409 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6 863 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 17 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 54 497 EUR 2017 Tovary Nie 1
hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 418 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a pomôcky Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 704 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 2 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Spišská katolícka charita 506 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 29 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 23 222 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent pre MŚ Obec Čachtice 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 161 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci prostriedok a neutralizačný prostriedok do umývačky laboratórneho skla. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodný filter DeLonghi DLS C002 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 118 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na hĺbkové čistenie bazénov Národný onkologický ústav 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 4 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Spišská katolícka charita 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedkyČistiace prostriekdy-školská jedáleň Stredná priemyselná škola 2 102 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, plastové taniere, príbory na jednorázové použitie Mesto Nové Zámky 1 033 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent Mesto Trnava 19 797 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 729 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 2 610 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace prostriedky, toaletný papier, papierové servítky alebo ekvivalent Spojená škola 2 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 942 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 11 624 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 41 624 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci prostriedok Slovenské národné múzeum 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 293 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Spojená škola 1 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Slovenské národné divadlo 2 736 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 2 121 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické výrobky. Domov MÁRIE 8 977 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 25.9.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 208 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru pre potreby ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 4 291 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 4 382 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Spišská katolícka charita 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky Stredná odborná škola sklárska 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo kávovaru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 7 219 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 2 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 722 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6 855 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mop kapsový MASTERCLIP (alebo ekvivalent) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Slovenská správa ciest 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 826 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, obyčajný toaletný papier, hygienické potreby. Stredná odborná škola obchodu a služieb 8 469 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 453 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 4 349 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6 855 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, plastové taniere, poháre, príbory na jednorázové použitie Mesto Nové Zámky 7 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 3 540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 395 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 17.1.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 7 138 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie tablety Detabinox alebo ekvivalent pre konvektomaty Inoxtrend Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 339 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Spišská katolícka charita 1 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 1 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, Stredná odborná škola služieb a lesníctva 3 970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 4 406 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 6 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 21 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci, dezinfekčný prostriedok a oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 649 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 666 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok, oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 12 452 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Valaliky 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mop kapsový MASTERCLIP (alebo ekvivalent) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 536 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 3 232 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 21 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci, dezinfekčný prostriedok a oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 649 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 2 234 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 12.4.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace prostriedky a doplnkový sortiment Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 29 982 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 094 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 2 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odvápňovače, filtre a čističe pre kávovary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 952 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky, prípravky a potreby na upratovanie Petržalský domov seniorov 19 476 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 3 382 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 4 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné rukavice Slovenské národné múzeum 346 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 234 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 324 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-čistiace výrobky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na hĺbkové čistenie bazénov Národný onkologický ústav 1 157 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 6 486 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 602 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace potreby Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 415 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 538 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 074 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci materiál, hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné rukavice Slovenské národné múzeum 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 575 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 4 602 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 70 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 11 038 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 803 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 1 078 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 2 193 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6 853 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39 917 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 346 EUR 2018 Tovary Nie 1
desikant s prídavkom indikačnej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 263 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 4 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo kávovaru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 105 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 14 598 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky Stredná odborná škola sklárska 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 9 064 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 1 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 847 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 4 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set príslušenstva – na údržbu kávovarov/espresso kávovarov Saeco Intelia a Philips Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Nové Zámky 8 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a osobné hygienické prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 108 947 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 206 163 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 62 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 780 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 839 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Univerzita Komenského v Bratislave 6 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 548 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 310 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Varhaňovce 1 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 2 116 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 494 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci, dezinfekčný prostriedok a oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 419 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok, oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 044 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 318 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 6 158 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-vodný filter, odvápňovač kávovaru Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 158 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky a pomôcky Základná škola 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská správa ciest 170 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 4 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 32 563 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 980 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 12 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálne prostriedky, doplnkový sortiment , dezinfekcie a upratovacie pomôcky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 29 795 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 353 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 6 110 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Dolné Kočkovce 580 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 258 899 EUR 2019 Tovary Nie 2
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 3 364 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 3 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 3 295 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Slovenská národná knižnica 81 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 28 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 46 389 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98 894 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup priemyselných utierok z netkanej textílie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 368 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 4 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 771 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 4 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 157 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 311 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky, hygienické výrobky, kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 3 338 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 838 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2 224 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 1 720 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 1 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 210 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 980 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 190 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace potreby Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 61 725 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku kávovaru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 220 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 3 595 EUR 2019 Tovary Áno 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 660 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 157 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 267 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 890 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 009 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 2 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 12 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 60 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Nové Zámky 11 584 EUR 2019 Tovary Nie 1
ČISTIACE PROSTRIEDKY Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 900 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 6 322 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 2 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 3 581 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 520 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 19 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 780 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Varhaňovce 1 400 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 3 070 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×