CPV kód

39713430-6

Vysávače prachu

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 7 132 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 381 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 430 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 278 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 1 584 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 179 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 1 228 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 104 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 4 799 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 190 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 123 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 0 EUR
Mesto Komárno 7 1 385 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 206 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 72 EUR
Mesto Košice 1 3 667 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 662 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 878 EUR
Slovenské národné múzeum 5 933 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 3 275 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 108 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 759 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 3 411 EUR
Slovenské národné divadlo 2 864 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 7 4 210 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 166 EUR
Ústav polymérov SAV 1 579 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 141 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 713 EUR
Múzeum v Kežmarku 3 216 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 1 108 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 422 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 450 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 180 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 208 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 1 250 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MAXI Group Slovakia, s.r.o. 2 422 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 1 1 230 EUR
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 1 1 958 EUR
ITSK, s.r.o. 20 5 119 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 580 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 1 2 129 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 3 330 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 2 351 EUR
Ib-elektro s.r.o. 8 1 272 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 1 208 EUR
Silver Tech, s.r.o. 1 579 EUR
INGOCLEAR s. r. o. 1 857 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 954 EUR
SAUBER SK, s.r.o. 1 900 EUR
Narimex, spol. s r.o. 6 5 699 EUR
EURONAL s. r. o. 5 4 534 EUR
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 9 8 610 EUR
L BAU s. r. o. 1 54 EUR
ANUR s.r.o. 1 365 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 320 EUR
HENRYSO, s.r.o. 4 840 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 415 EUR
Nilfisk s.r.o. 9 3 738 EUR
Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP 1 158 EUR
X logistics, s.r.o. 1 108 EUR
KASON, s.r.o. 1 285 EUR
Corso Servis s.r.o. 1 1 560 EUR
TELETECHNIK, spol. s r. o. 1 713 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Podlahový vysávač Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mokro suchý vysávač pre domácnosť KARCHER MV6 power Premium alebo ekvivalent Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač Ústav na výkon trestu odňatia slobody 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávače Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 059 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávače Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 059 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač vreckový na suché vysávanie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny podlahový vysávač prachu s príslušenstvom Slovenské národné divadlo 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač na suché vysávanie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 716 EUR 2016 Tovary Nie 1
vysávač – 5 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávače a vysokotlakové čistiace zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 644 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač, tepovač, čistiace prostriedky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač Ústav na výkon trestu odňatia slobody 84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávače NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 383 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač viacúčelový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač na suché vysávanie a viacúčelový vysávač Mesto Košice 6 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač na suché vysávanie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač elektrický - bezsáčkový Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávače Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 512 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač, tepovač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 658 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávače Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 512 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručný vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 207 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač pre dom a dielňu, pre mokré a suché vysávanie, NILFISK BUDDY II 12, Kärcher MV3 alebo ich ekvivalent Múzeum v Kežmarku 65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelové vysávače Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 417 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač na suché vysávanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup bezvreckových vysávačov Základná škola Matky Alexie 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malý ručný vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač podlahový KÄRCHER MV 3 Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač pre materskú školu_136 Mesto Komárno 145 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač na suché vysávanie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 303 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač pre materskú školu_171 Mesto Komárno 218 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronika do materskej školy_166 Mesto Komárno 422 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 225 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač Slovenské národné múzeum 45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelové vysávače Mestská časť Bratislava - Dúbravka 763 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač vreckový na suché vysávanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač Slovenské národné múzeum 45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suché vysávače do firemného prostredia so spotrebným materiálom Ústav polymérov SAV 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač vreckový na suché vysávanie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 742 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávače NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 208 EUR 2017 Tovary Nie 1
vysávač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
vysávač Slovenské národné múzeum 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Malý ručný vysávač, vysoko tlakový čistič Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Slovenské národné divadlo 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
vysávač drobného odpadu a psích exkrementov Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač Slovenské národné múzeum 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávače prachu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálny vysávač, filtračné vrecká z netkanej textílie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 204 EUR 2017 Tovary Nie 1
vysávače "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávače prachu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 242 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač a tepovací prostriedok Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tepovač-extraktor Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
vysávač a ponorné čerpadlo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovacie potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 821 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač okien Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 454 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup viacúčelových vysávačov a náhradných vreciek Pôdohospodárska platobná agentúra 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač pre potreby MŠ_114 Mesto Komárno 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač pre dom a dielňu, pre mokré a suché vysávanie, NILFISK BUDDY II 12, Kärcher MV3 alebo ich ekvivalent Múzeum v Kežmarku 55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávače prachu ETA Manoa, Canto, Mio alebo ekvivalent s kompatibilitou prachových vreciek Múzeum v Kežmarku 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezvreckový vysávač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 288 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač Kärcher T12/1 alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 373 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny vysávač Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
vysávač PROFIAIR PA 300 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávače pre potreby MŠ Mesto Komárno 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač pre potreby MŠ_37 Mesto Komárno 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač na prach ( bytový) bezvreckový Univerzita Komenského v Bratislave 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač na suché a mokré vysávanie Univerzita Komenského v Bratislave 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 723 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výsávače elektrické - bezsáčkové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 598 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 697 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač na mokré a suché vysávanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 154 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávače prachu elektrické Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 354 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace stroje a podlahové leštiče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vreckový podlahový vysávač Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 064 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač v kvalite MIELE Classic C1 Power Line Mesto Komárno 191 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač ELECTROLUX EEG44IGM LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorový ručný vysávač na suché plochy Karcher VC 5 Premium Cordless Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 350 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup viacúčelových vysávačov na suché a mokré vysávanie Univerzita Komenského v Bratislave 600 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátorový ručný vysávač s príslušenstvom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 150 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×