CPV kód

39713410-0

Stroje na čistenie podláh

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 6 415 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 2 041 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 3 168 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 4 500 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 8 341 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 0 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 433 EUR
Mesto Nové Zámky 3 3 911 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 5 530 EUR
Obec Rabča 1 1 458 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 3 642 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 749 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 410 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 1 267 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 198 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 1 375 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 479 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
B.T.SERVIS SK, s.r.o. 2 1 843 EUR
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 1 1 458 EUR
W.R.V., s.r.o. 1 1 057 EUR
Ing. Iveta Janíková 1 198 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 749 EUR
SEKO Trenčín, s.r.o. 1 175 EUR
Narimex, spol. s r.o. 4 5 812 EUR
EURONAL s. r. o. 2 775 EUR
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 9 18 245 EUR
LUX Prešov, s.r.o. 2 4 061 EUR
cleanex - cleanex, s. r. o. 1 4 500 EUR
EKOPOL, spol. s r.o. 1 0 EUR
Nilfisk s.r.o. 1 1 890 EUR
GEPI s.r.o. 1 1 773 EUR
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. 1 2 380 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiaci stroj na podlahové krytiny Free Evo 50E Obec Rabča 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 215 215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovací vozík a čistiace prostriedky na podlahy, nábytok Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 520 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie vozíky a čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 990 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stroj na čistenie podláh ICM 18 E NEW alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový umývací automat Gymnázium Andreja Kmeťa 2 720 2720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový umývací stroj Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový čistiaci automat Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 620 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový umývací stroj alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batériový podlahový čistiaci stroj Mesto Nové Zámky 3 900 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový umývací automat Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 990 3990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompaktný umývací automat Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Nákup umývacieho automatu s chodiacou obsluhou" a "Podlahového zametacieho stroja s ručne vedenou obsluhou" Trenčiansky samosprávny kraj 4 874 4874.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tepovač Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tepovač Základná škola Májové námestie 1, Prešov 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací automat s rýchlo nabíjateľnou lítium-iónovou batériou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 060 2060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahový akumulátorový umývací automat Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 600 1599.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátorový umývací automat s kráčajúcou obsluhou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 600 1599.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie stroje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 20 470 20470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batériový podlahový čistiaci stroj Mesto Nové Zámky 3 900 3900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny tepovač Mesto Nové Zámky 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický tepovač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 153 2153.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátorový umývací automat s kráčajúcou obsluhou Karcher BD 30/4 C Bp Pack alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 100 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace stroje a podlahové leštiče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 300 3300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podlahový umývací automat IPC GANSOW CT 30 C (Káblový) resp. ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 780 3780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič, priemyselný vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 356 1356.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace stroje a podlahové čističe - vysávač priemyslový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 750 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace stroje a podlahové čističe - vysávač priemyslový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 333 333.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace stroje a podlahové leštiče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 794 794.08 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×