CPV kód

39700000-9

Spotrebiče pre domácnosť

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 4,650 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 252,330 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 8,461 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 2,226 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 10,815 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 63,122 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 0 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 2,700 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 23 EUR
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 1 81,268 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 10 4,019 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 612 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 689 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 3,624 EUR
HOREZZA, a.s. 1 53 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 10 53,323 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 7,362 EUR
Mesto Komárno 1 153 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 13,059 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 152 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 5,500 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 3,171 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 4,088 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 328 EUR
Slovenské národné múzeum 1 40 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 970 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 18,494 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 1,400 EUR
Záchranná služba 1 425 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 6,773 EUR
Zoologická záhrada 3 666 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 1,678 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 960 EUR
Národný onkologický ústav 2 4,498 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 2,129 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 1,611 EUR
Obec Zákamenné 1 192 EUR
LUNA, n.o. 1 7,470 EUR
MH Invest II, s.r.o. 2 16,500 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 166 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 3,825 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 171 EUR
Stredná odborná škola 4 3,291 EUR
Spojená škola internátna 1 217 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 78 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 1 45 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Daffer spol. s r.o. 1 21,583 EUR
Obnovstav, s.r.o. 1 1,817 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 10 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 1 192 EUR
PC SEMA, s.r.o. 5 231,295 EUR
CORTEC s.r.o. 1 81,268 EUR
ITSK, s.r.o. 48 97,551 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 37 EUR
Ing. Ivan Trnovský 1 940 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 2 3,071 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 4 6,075 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 6 1,192 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 84 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 208 EUR
Ib-elektro s.r.o. 21 39,460 EUR
Ivan Hoferica - LIMAR 19 27,465 EUR
ANDREA SHOP, s.r.o. 3 10,858 EUR
WINTEC Slovakia s.r.o. 3 3,818 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 2 200 EUR
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 1 817 EUR
BL technics, s.r.o. 1 250 EUR
VERDI, s. r. o. 2 4,498 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 2 24,101 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 2 2,482 EUR
EURONAL s. r. o. 1 491 EUR
GASTROSET SK, s.r.o. 1 875 EUR
Internet Mall Slovakia s.r.o. 1 1,000 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 65 EUR
BIMPEX, s.r.o. 1 93 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 10 10,019 EUR
M&D online s. r. o. 1 204 EUR
HENRYSO, s.r.o. 13 9,307 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 1 4,650 EUR
X logistics, s.r.o. 1 390 EUR
GIEGO s.r.o. 3 1,889 EUR
KASON, s.r.o. 5 5,124 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Gastro vybavenie D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 67,725 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kuchynské zariadenie - spotrebiče pre domácnosť UNIVERZITA J. SELYEHO 2,063 EUR 2016 Tovary Nie 1
El. spotrebiče LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 312 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup parných generátorov, naparovacích žehličiek, dosiek na žehlenie a sušičov vlasov Úrad vlády Slovenskej republiky 1,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29,742 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatické práčky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3,864 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku kávorvarom a vysávačom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29,742 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektospotrebiče Stredná odborná škola 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná doska Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná doska plynová Spojená škola internátna 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou dvojdverová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29,742 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebič- kombinovaná chladnička+ ekologická likvidácia Zoologická záhrada 356 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovárne kanvice biele a v prevedení nerez NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 874 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varné dosky a odsávače pár Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Tefal KO 29913 Expres alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica PHILIPS HD9324/50 alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7,711 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Tefal, Sencor Najvyšší súd Slovenskej republiky 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou, mikrovlnná rúra Technická univerzita v Košiciach 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebič- kombinovaná chladnička Zoologická záhrada 326 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička alebo ekvivalent Stredná odborná škola 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 19,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie priestorov/B Národný onkologický ústav 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6,120 EUR 2016 Tovary Áno 1
Elektrické spotrebiče- kombinovaná chladnička a rýchlovarná kanvica Zoologická záhrada 122 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče-chladničky, rýchlovarné kanvice, ventilátory, predlžovacie káble alebo ekvivalent Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3,371 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mraziacim boxom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný mixér a šľahač Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,976 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,708 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smoothie maker SENCOR SNB 4301 RD alebo ekvivalent HOREZZA, a.s. 55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,012 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na ohrev vody-Varná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,532 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 124,069 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k vysávačom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,129 EUR 2016 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický podlahový vysávač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na ohrev vody-Varná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termokanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 112 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4,101 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče LUNA, n.o. 8,970 EUR 2017 Tovary Áno 1
Príslušenstvo ku kávovarom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Obec Zákamenné 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompaktný teplovzdušný ventilátor s termostatom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka domácich elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18,936 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 731 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rýchlovarná kanvica, teplovzdušný konvektor s ventilátorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 672 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup bielej techniky s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5,142 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5,515 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kanvica rýchlovarná Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 773 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup bielej a čiernej techniky s príslušenstvom MH Invest II, s.r.o. 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatické práčky a sušičky bielizne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2,784 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup bielej a čiernej techniky s príslušenstvom MH Invest II, s.r.o. 9,999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31,210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť ( práčka s vrchným plnením , bezsáčkový vysávač) Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 351 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku kávovarom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 156 EUR 2017 Tovary Nie 1
kombinovaný sporák s príslušenstvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elekrické spotrebiče pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 139 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup bielej techniky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 221 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar, mlynček na kávu a umývačka riadu Nitriansky samosprávny kraj 8,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup rýchlovarných kanvíc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 894 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrických spotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 10,620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička, ponorný mixér, mlynček Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 235 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Slovenské národné múzeum 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický mlynček Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák AEG 47995VD-MN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 383 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odvlhčovače Technická univerzita v Košiciach 4,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elekrické spotrebiče pre domácnosť - kavovár, mikrovlnka, filtračná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlná rúra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vstavanej práčky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie priestorov Národný onkologický ústav 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica, teplovzdušný konvektor s ventilátorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 672 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar, filtračná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 648 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6450 AOX alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 433 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička UNIVERZITA J. SELYEHO 199 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre domácnosť - chladnička, mikrovlnná rúra, ventilátor LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Múzeum vo Svätom Antone 55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka chladničky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 433 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - radiátory Trenčianske múzeum v Trenčíne 1,455 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Trenčianske múzeum v Trenčíne 1,524 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť Záchranná služba 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské lektrické spotrebiče Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť, stroje prístroje a zariadenie pre stravovacie zariadenie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9,115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarné kanvice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlná rúra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 138 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre domácnosť - sušič na topánky , rýchlovarná kanvica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4,308 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre vybavenie kuchynky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 744 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vstavanej rúry a sušičky na prádlo Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 108,618 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť - rýchlovarná kanvica, univerzálny automatický kávovar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 468 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica a strihač vlasov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebičov pre domácnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 20,045 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - el. sporák , olejový radiátor, fotopasca, nabíjačka autobatérií LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6450 AOX alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,299 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 189 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6450 AOX alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,299 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,181 EUR 2018 Tovary Nie 1
Variče a rýchlovarné kanvice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,610 EUR 2018 Tovary Nie 1
Strojček na strihanie vlasov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť - práčka, chladnička, mikrovlnná rúra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 372 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,181 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vstavanej chladničky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebiče do služobného bytu a robotníckeho domu Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,001 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, umývačka riadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 744 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť - práčky, sušička, chladnička, mikrovlna rúra, sporák, rýchlovarná kanvica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5,903 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 714 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6430 AOW alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 225 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička alebo ekvivalent Stredná odborná škola 1,255 EUR 2018 Tovary Nie 1
UV žiarič - horské slnko Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 206 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička alebo ekvivalent Stredná odborná škola 1,255 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD televízor, rádioprijímač Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1,152 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny ručný tepovací stroj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 682 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školiaca miestnosť – spotrebiče Prešovský samosprávny kraj 3,729 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektrické spotrebiče - mraznička, vysávač, kanvica, CD,el.sporák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika - rýchlovarné kanvice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérové vybavenie KC Mesto Kráľovský Chlmec 1,164 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,771 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 51,130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče pre MŠ_52 Mesto Komárno 184 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 149 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1,660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 199 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1,933 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parný čistič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra a rýchlovarná kanvica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 115 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240 EUR 2018 Tovary Nie 1