CPV kód

39700000-9

Spotrebiče pre domácnosť

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 4 650 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 285 237 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 13 556 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 2 226 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 11 901 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 39 105 304 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 0 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 2 700 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 460 EUR
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 1 81 268 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 10 4 019 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 612 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 1 374 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 3 624 EUR
HOREZZA, a.s. 1 53 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 14 63 597 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 7 362 EUR
Mesto Komárno 2 419 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 16 392 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 539 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 5 500 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 3 928 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 249 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 4 329 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 328 EUR
Slovenské národné múzeum 1 40 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 970 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 30 174 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 30 397 EUR
Záchranná služba 1 425 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 6 773 EUR
Zoologická záhrada 3 666 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 1 678 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 1 697 EUR
Národný onkologický ústav 3 6 776 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 2 129 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 2 926 EUR
Obec Zákamenné 1 192 EUR
LUNA, n.o. 1 7 470 EUR
MH Invest II, s.r.o. 2 16 500 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 3 326 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 3 825 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 171 EUR
Stredná odborná škola 4 3 291 EUR
Spojená škola internátna 1 217 EUR
Školský internát 2 3 927 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 78 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 1 45 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Daffer spol. s r.o. 1 21 583 EUR
Obnovstav, s.r.o. 1 1 817 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 10 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 1 192 EUR
PC SEMA, s.r.o. 7 273 545 EUR
CORTEC s.r.o. 1 81 268 EUR
ITSK, s.r.o. 65 111 912 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 37 EUR
Ing. Ivan Trnovský 1 940 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 3 3 383 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 4 6 075 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 6 1 192 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 84 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 208 EUR
Ib-elektro s.r.o. 27 87 940 EUR
Ivan Hoferica - LIMAR 20 27 757 EUR
ANDREA SHOP, s.r.o. 3 10 858 EUR
WINTEC Slovakia s.r.o. 4 3 865 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 2 200 EUR
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 1 817 EUR
BL technics, s.r.o. 1 250 EUR
VERDI, s. r. o. 2 4 498 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 2 24 101 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 2 2 482 EUR
EURONAL s. r. o. 1 491 EUR
GASTROSET SK, s.r.o. 1 875 EUR
Internet Mall Slovakia s.r.o. 1 1 000 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 65 EUR
BIMPEX, s.r.o. 1 93 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 12 10 956 EUR
M&D online s. r. o. 1 204 EUR
HENRYSO, s.r.o. 20 17 980 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 1 4 650 EUR
X logistics, s.r.o. 5 819 EUR
GIEGO s.r.o. 4 2 161 EUR
KASON, s.r.o. 11 35 026 EUR
HS technology s.r.o. 1 230 EUR
Vario Trade s. r. o. 1 31 EUR
Oľga Chládeková - PIXEL elektro 2 778 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Gastro vybavenie D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 67 725 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kuchynské zariadenie - spotrebiče pre domácnosť UNIVERZITA J. SELYEHO 2 063 EUR 2016 Tovary Nie 1
El. spotrebiče LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 312 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup parných generátorov, naparovacích žehličiek, dosiek na žehlenie a sušičov vlasov Úrad vlády Slovenskej republiky 1 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 742 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatické práčky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 864 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku kávorvarom a vysávačom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 742 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektospotrebiče Stredná odborná škola 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná doska Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná doska plynová Spojená škola internátna 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou dvojdverová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 742 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebič- kombinovaná chladnička+ ekologická likvidácia Zoologická záhrada 356 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovárne kanvice biele a v prevedení nerez NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 874 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varné dosky a odsávače pár Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Tefal KO 29913 Expres alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica PHILIPS HD9324/50 alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 711 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Tefal, Sencor Najvyšší súd Slovenskej republiky 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou, mikrovlnná rúra Technická univerzita v Košiciach 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebič- kombinovaná chladnička Zoologická záhrada 326 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička alebo ekvivalent Stredná odborná škola 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 19 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie priestorov/B Národný onkologický ústav 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 120 EUR 2016 Tovary Áno 1
Elektrické spotrebiče- kombinovaná chladnička a rýchlovarná kanvica Zoologická záhrada 122 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče-chladničky, rýchlovarné kanvice, ventilátory, predlžovacie káble alebo ekvivalent Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 371 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mraziacim boxom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný mixér a šľahač Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 976 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 708 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smoothie maker SENCOR SNB 4301 RD alebo ekvivalent HOREZZA, a.s. 55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 012 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na ohrev vody-Varná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 532 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 124 069 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k vysávačom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 129 EUR 2016 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický podlahový vysávač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na ohrev vody-Varná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termokanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 112 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 101 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče LUNA, n.o. 8 970 EUR 2017 Tovary Áno 1
Príslušenstvo ku kávovarom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Obec Zákamenné 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompaktný teplovzdušný ventilátor s termostatom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka domácich elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 936 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 731 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rýchlovarná kanvica, teplovzdušný konvektor s ventilátorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 672 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup bielej techniky s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 142 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 515 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kanvica rýchlovarná Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 773 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup bielej a čiernej techniky s príslušenstvom MH Invest II, s.r.o. 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatické práčky a sušičky bielizne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 784 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup bielej a čiernej techniky s príslušenstvom MH Invest II, s.r.o. 9 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť ( práčka s vrchným plnením , bezsáčkový vysávač) Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 351 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku kávovarom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 156 EUR 2017 Tovary Nie 1
kombinovaný sporák s príslušenstvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elekrické spotrebiče pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 139 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup bielej techniky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 221 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar, mlynček na kávu a umývačka riadu Nitriansky samosprávny kraj 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup rýchlovarných kanvíc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 894 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrických spotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 10 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička, ponorný mixér, mlynček Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 235 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Slovenské národné múzeum 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický mlynček Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák AEG 47995VD-MN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 383 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odvlhčovače Technická univerzita v Košiciach 4 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elekrické spotrebiče pre domácnosť - kavovár, mikrovlnka, filtračná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlná rúra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vstavanej práčky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie priestorov Národný onkologický ústav 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica, teplovzdušný konvektor s ventilátorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 672 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar, filtračná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 648 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6450 AOX alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 433 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička UNIVERZITA J. SELYEHO 199 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre domácnosť - chladnička, mikrovlnná rúra, ventilátor LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Múzeum vo Svätom Antone 55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka chladničky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 433 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - radiátory Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 455 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 524 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť Záchranná služba 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské lektrické spotrebiče Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť, stroje prístroje a zariadenie pre stravovacie zariadenie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarné kanvice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlná rúra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 138 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre domácnosť - sušič na topánky , rýchlovarná kanvica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 308 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre vybavenie kuchynky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 744 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vstavanej rúry a sušičky na prádlo Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 108 618 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť - rýchlovarná kanvica, univerzálny automatický kávovar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 468 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica a strihač vlasov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebičov pre domácnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 20 045 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - el. sporák , olejový radiátor, fotopasca, nabíjačka autobatérií LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6450 AOX alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 299 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 189 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6450 AOX alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 299 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 181 EUR 2018 Tovary Nie 1
Variče a rýchlovarné kanvice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 610 EUR 2018 Tovary Nie 1
Strojček na strihanie vlasov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť - práčka, chladnička, mikrovlnná rúra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 372 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 181 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vstavanej chladničky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebiče do služobného bytu a robotníckeho domu Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 001 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, umývačka riadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 744 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť - práčky, sušička, chladnička, mikrovlna rúra, sporák, rýchlovarná kanvica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 903 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 714 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6430 AOW alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 225 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička alebo ekvivalent Stredná odborná škola 1 255 EUR 2018 Tovary Nie 1
UV žiarič - horské slnko Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 206 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička alebo ekvivalent Stredná odborná škola 1 255 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD televízor, rádioprijímač Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 152 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny ručný tepovací stroj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 682 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školiaca miestnosť – spotrebiče Prešovský samosprávny kraj 3 729 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektrické spotrebiče - mraznička, vysávač, kanvica, CD,el.sporák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika - rýchlovarné kanvice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérové vybavenie KC Mesto Kráľovský Chlmec 1 164 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 771 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 51 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče pre MŠ_52 Mesto Komárno 184 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 149 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 199 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 933 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parný čistič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra a rýchlovarná kanvica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 115 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3 055 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrosporebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 010 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická rúra s dvojplatničkou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 327 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vreckový vysávač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra a rýchlovarná kanvica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vreckový vysávač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Voľne stojaca chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 279 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre domácnosť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 138 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 221 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky bez mraziaceho boxu (monoklimatické) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické varné dosky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče II Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika Školský internát 2 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika Školský internát 2 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 48 787 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6450 AOX alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 433 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED televízor a príslušenstvo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 690 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplovzdušný ventilátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 40 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická práčka Univerzita Komenského v Bratislave 246 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Národný onkologický ústav 2 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - rýchlovarná kanvica, skartovací stroj, žiarivky, žiarovky, štartéry LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče - Vreckový vysávač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 770 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplovzdušný ventilátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 473 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 6 949 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bojler Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 216 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pračka s horným plnením Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 479 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Komenského v Bratislave 50 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladničky, mrazničky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 887 EUR 2019 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 192 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tepovač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 545 EUR 2019 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče-biela technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 267 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 90 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistička vzduchu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 199 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 921 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrospotrebičov Úrad vlády Slovenskej republiky 35 828 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednodverová chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 126 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne spotrebiče pre domácnosť - práčka, keramický varič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 341 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač, žehlička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 193 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička, mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 052 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 49 827 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka odsávača pár Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička bez mrazničky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 456 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická práčka pre MŠ Mesto Komárno 319 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bojler - ohrievač vody Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 290 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 529 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 460 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 399 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×