CPV kód

39294100-0

Informačné a propagačné výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 5,323 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 392,307 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 12,948 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 750 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 194 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 1,633 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 8 7,179 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 3,133 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 37 39,563 EUR
Trnavský samosprávny kraj 5 72,821 EUR
Slovak Business Agency 2 1,899 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 19,582 EUR
Košický samosprávny kraj 1 17,890 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 7 18,187 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 320 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 0 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 31 67,058 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 529 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 55,120 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 60,338 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 600,000 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 5 97,344 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 13 9,651 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 56,715 EUR
Slovenské národné múzeum 1 648 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 4 7,406,590 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 18 73,329 EUR
IUVENTA 2 9,079 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 14 174,930 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 3,091 EUR
Železiarne Podbrezová, a.s. 1 3,880 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 2 32,299 EUR
Obec Svätý Peter 1 374 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 24 39,375 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 5,914 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 7 271,770 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 4,917 EUR
OZ "Zober loptu, nie drogy" 3 1,404,000 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 8 60,158 EUR
VITALITA n.o. 2 3,917 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 1,000 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 4,170 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 133 EUR
Zober loptu, nie drogy, n.o. 2 400,000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 1 600,000 EUR
Ultra Print, s.r.o. 1 2,833 EUR
DOLIS s.r.o. 17 200,984 EUR
Mertel RG Slovenská Republika 2 120,000 EUR
NOVART, s.r.o. 1 8,916 EUR
DMC, s.r.o. 11 65,422 EUR
LP Promotion, s.r.o. 1 529 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 2,430 EUR
ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o. 2 668,000 EUR
MGROUP, s.r.o. 1 10,999 EUR
HI-Reklama, s.r.o. 2 10,667 EUR
QEX, a.s. 2 3,703,295 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 4,400 EUR
KLEMO, spol. s r.o. 1 408 EUR
POZITIVA a. s. 2 3,703,295 EUR
ANKOV group, s. r. o. 1 468,000 EUR
3b, s.r.o. 1 468,000 EUR
RENAS s.r.o. 1 40,604 EUR
Bittner print s.r.o. 3 1,670 EUR
Hauerland spol. s r.o. 53 700,958 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 350 EUR
Anatex, s.r.o. 3 2,582 EUR
Star Design, s.r.o. 1 620 EUR
BIOMETRIC, spol. s r. o. 1 4,917 EUR
REPRE s.r.o. 13 9,900 EUR
skRASTer s.r.o. 4 1,406 EUR
DIZART, s.r.o. 1 3,880 EUR
Cherry Promotion, s.r.o. 8 14,390 EUR
FIBI, s.r.o. 7 24,632 EUR
Control + C, s. r. o. 3 6,900 EUR
Jozef Forgáč-olympia 53 64,292 EUR
Igor Svitek - TOUR KLUB 1 19,900 EUR
LM reklama s.r.o. 4 4,953 EUR
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 1 138 EUR
IMI TRADE s.r.o. 7 10,963 EUR
REDA s.r.o. 10 151,465 EUR
Crystal Group, s. r. o. 1 374 EUR
SKLO - KRIŠTAL, spol. s r.o. 1 1,375 EUR
Roland Lauko - UNO 1 933 EUR
Mouton, s.r.o. 1 88 EUR
RESULT reklamná agentúra s.r.o. 1 133 EUR
ARKA, a.s. 1 596 EUR
BOSS TIMER SK, s. r. o. 2 13,664 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 9,083 EUR
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX 1 4,000 EUR
Povex s.r.o. 1 792 EUR
C.solution s.r.o. 2 2,915 EUR
ROSS s.r.o. 1 0 EUR
MAC-PRO, s.r.o 3 38,247 EUR
SIGNET PLUS spol. s r.o. 2 349 EUR
VRBATA, s.r.o. 1 7,500 EUR
Stebel Tek s.r.o. 1 1,000 EUR
Cortesa, s.r.o. 1 1,388 EUR
Reklamné Predmety, s. r. o. 1 144 EUR
B - SERVIS s.r.o. 2 953 EUR
AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným 2 45,417 EUR
Pixel Print s.r.o. 3 7,227 EUR
Xtra Slovakia s.r.o. 1 648 EUR
GOEN, spol. s r.o. 1 200,000 EUR
DefaTwister, s. r. o. 1 260 EUR
ECOMP Slovakia,s.r.o. 1 275 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka reklamných predmetov pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 37,500 EUR 2014 Tovary Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za II. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 10,017 EUR 2013 Tovary Áno 1
Marketingové predmety pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 600,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podpora predaja obchodných miest TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 3,703,295 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Propagačné a reklamné predmety pre projekt "Zober loptu, nie drogy" OZ "Zober loptu, nie drogy" 468,000 EUR 2014 Tovary Nie 3
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 3,674 EUR 2014 Tovary Nie 2
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 286,963 EUR 2014 Tovary Nie 2
Spotrebný materiál, informačné a propagačné výrobky Centrum vedecko-technických informácií SR 48,333 EUR 2015 Tovary Áno 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za I. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 38,211 EUR 2013 Tovary Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 3,353 EUR 2014 Tovary Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za IV. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 8,573 EUR 2013 Tovary Áno 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za III. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 7,423 EUR 2013 Tovary Áno 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 1,149 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 2,734 EUR 2013 Tovary Áno 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 4,792 EUR 2013 Tovary Áno 1
Reklamné tričká s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné reprezentačné materiály Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plátené nákupné tašky s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačný a propagačný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9,906 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie orientačného označenia administratívnej budovy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 23,095 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamný a propagačný materiál - taška, perá, tričká, reflexný pásik, poznámkový blok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety Ekonomická univerzita v Bratislave 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamná stena a Roll up s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,353 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Akadémia Policajného zboru v Bratislave 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie brandingu 10 poschodovej budovy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie bannerov a roll-upov Trenčiansky samosprávny kraj 353 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety (USB kľúč, pero, utierka na čistenie okuliarov, vizitkár) s potlačou Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 636 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - víťazné poháre Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstavné panely Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flexibilný výstavný systém s grafickým spracovaním a LED TV Železiarne Podbrezová, a.s. 6,600 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné výrobky z krištáľového skla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Orientačný systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roll up s potlačou Slovenská agentúra životného prostredia 1,382 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačný materiál Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Bratislavská organizácia cestovného ruchu 14,772 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 05 Ekonomická univerzita v Bratislave 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2,616 EUR 2016 Tovary Áno 1
Prezentačné materiály Slovenská agentúra životného prostredia 5,680 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6,360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 05II Ekonomická univerzita v Bratislave 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov Trnavský samosprávny kraj 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 1,970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 779 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22,919 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačné a propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9,500 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s logom objednávateľa Národný bezpečnostný úrad 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 630 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné predmety OP VaI/OP ĽZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 23,644 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie a potlač propagačných a informačných predmetov Úrad vlády Slovenskej republiky 63,967 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dochádzkový sytém Trenčianske múzeum v Trenčíne 5,995 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 2,787 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné reflexné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50,847 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška, poznámkový blok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamný a propagačný tovar s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 259 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné materiály Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roll-up systém s bannerom Centrum vedecko-technických informácií SR 897 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety OP VaI/OP ĽZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 25,361 EUR 2016 Tovary Áno 1
Informačné a propagačné predmety s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 5,280 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamný a propagačný materiál - perá, kľúčenka, reflexný pásik, taška, USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2,081 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 654 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou (pastelky v krabičke) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 784 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 902 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s logom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška, poznámkový blok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou - hrnček a pero Ekonomická univerzita v Bratislave 282 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 102,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné áčko Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Marketingové predmety s potlačou Slovak Business Agency 2,460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačný tovar s potlačou na propagačné účely-Igelitové tašky s výsekom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné materiály Trnavský samosprávny kraj 9,649 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačno - prezentačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 117,973 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety a upomienkové predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 2,367 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoplošný pútač a Stála tabuľa Obec Svätý Peter 1,420 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný propagačný materiál s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 726 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný propagačný materiál-Informačné tabule Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové tašky s plnofarebnou potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 2,772 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač informačných letákov, zakladacích foldrov, výroba a tlač POP-UP propagačnej steny a ROLL UP bannerov Slovenská inovačná a energetická agentúra 2,710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný propagačný materiál-Informačné tabule Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška, farebný hodvábny papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 973 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 25,344 EUR 2017 Tovary Áno 1
USB flash disk v tvare platobnej karty vrátane potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 367 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné a upomienkové predmety Ekonomická univerzita v Bratislave 22,402 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 15,959 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Bratislavská organizácia cestovného ruchu 26,185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 461 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný propagačný materiál s podtlačou-reflexná šatka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 196 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety VITALITA n.o. 6,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3,457 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 9,819 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálovo-technické vybavenie Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prezentačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 36,007 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3,268 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 5,618 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačný tovar - termohrnček s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 354 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prezentačný pult s potlačou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný tovar - priekrčníky, vrecúška s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 616 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 05 Ekonomická univerzita v Bratislave 3,272 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov Trnavský samosprávny kraj 147,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie roll-up banneru a letákov Trenčiansky samosprávny kraj 264 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7,246 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 2,965 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s logom objednávateľa Národný bezpečnostný úrad 3,762 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7,126 EUR 2017 Tovary Áno 1
Papierové 3D okuliare Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,010 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný tovar - priekrčníky, vrecúška s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný tovar s potlačou lóg Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6,689 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2,346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoplošný pútač a Stála tabuľa Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Žilinský samosprávny kraj 12,956 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,408 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Úrad vlády Slovenskej republiky 34,184 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52,099 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie prezentačných predmetov Slovenská inovačná a energetická agentúra 119,884 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1,332 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie propagačných diárov a kalendárov s potlačov Trenčiansky samosprávny kraj 1,091 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 665 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 912 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou a kancelárske potreby bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,083 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamný predmet s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4,613 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - silikónové náramky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 546 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prezentačné systémy Slovenská inovačná a energetická agentúra 25,610 EUR 2017 Tovary Áno 1
Demontáž nesvetelného nápisu na fasáde budovy Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plátená taška s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 473 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,415 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11,259 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 78,118 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Trenčiansky samosprávny kraj 3,395 EUR 2017 Tovary Áno 1
USB flash disk v tvare platobnej karty vrátane potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 612 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reklamných predmetov s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 7,618 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - reflexné, vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,735 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - silikónové náramky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reklamných predmetov s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1,970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné tričká a mikiny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - reflexné, vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,275 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 876 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,353 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety pre OPVaI a OPĽZ vrátane potlače Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 30,817 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vak so šnúrkami na sťahovanie s reflexným pásikom s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6,360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierová taška s potlačou Technická univerzita v Košiciach 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 0318 Ekonomická univerzita v Bratislave 44,715 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Slovak Business Agency 70,313 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 0318 Ekonomická univerzita v Bratislave 44,715 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Centrum vedecko-technických informácií SR 8,974 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou IUVENTA 9,411 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roll up Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,025 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roll up (informačný stojan) Slovenské národné múzeum 2,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 18,124 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 732 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prezentačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 249,863 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,264 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou 0418 Ekonomická univerzita v Bratislave 786 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,291 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Žilinský samosprávny kraj 10,060 EUR 2018 Tovary Áno 1
Objednávka propagačných materiálov 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5,165 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB kľuč Ekonomická univerzita v Bratislave 5,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov na rok 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 47,956 EUR 2018 Tovary Áno 1
Externé reklamné a propagačné stojany a panely Blizzard alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,841 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 65,381 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 3,972 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - silikónové náramky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 770 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba, dodanie a tlač propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 12,279 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 72,704 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné a reprezentačné predmety a materiály Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 17,647 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 67,445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,235 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zaklapávací rám - hliníkový Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,789 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zaklapávací rám - hliníkový Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 67,445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie USB kľúčov s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 10,001 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné tašky s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 279 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety VITALITA n.o. 1,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60,758 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,521 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reklamných predmetov s potlačou II. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 57,493 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodanie reklamných a propagačných predmetov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5,104 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou - zápisník s perom Ekonomická univerzita v Bratislave 328 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných materiálov a potlače na vybrané tovary Trnavský samosprávny kraj 13,012 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné predmety Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 18,124 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,924 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11,682 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou podľa špecifikácie IUVENTA 10,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roll up, fólia, plagát, potlač Ekonomická univerzita v Bratislave 5,917 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných materiálov a potlače na vybrané tovary Trnavský samosprávny kraj 9,652 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výroba, dodanie a tlač diárov a kalendárov a propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 7,601 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné a reklamné predmety Košický samosprávny kraj 21,503 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné a reklamné predmety pre projekt Zober loptu, nie drogy Zober loptu, nie drogy, n.o. 200,000 EUR 2018 Tovary Nie 2