CPV kód

39294100-0

Informačné a propagačné výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 5 323 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 461 628 EUR
Žilinský samosprávny kraj 6 35 307 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 11 158 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 750 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 194 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 1 633 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 11 863 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 3 133 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 46 43 863 EUR
Trnavský samosprávny kraj 5 72 821 EUR
Slovak Business Agency 2 1 899 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 19 582 EUR
Košický samosprávny kraj 1 17 890 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 10 21 316 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 320 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 0 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 32 73 341 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 529 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 55 120 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 60 338 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 600 000 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 5 97 344 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 15 934 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 56 715 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 523 597 EUR
Slovenské národné múzeum 1 648 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 4 7 406 590 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 22 104 186 EUR
IUVENTA 3 9 537 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 14 174 930 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 3 091 EUR
Železiarne Podbrezová, a.s. 1 3 880 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 6 058 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 2 32 299 EUR
Obec Svätý Peter 1 374 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 30 42 986 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 187 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 5 914 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 7 271 770 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 4 917 EUR
OZ "Zober loptu, nie drogy" 3 1 404 000 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 8 60 158 EUR
VITALITA n.o. 2 3 917 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 1 000 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 6 500 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 4 170 EUR
Divadlo Aréna 1 1 250 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 133 EUR
Zober loptu, nie drogy, n.o. 2 400 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 1 600 000 EUR
Ultra Print, s.r.o. 2 3 458 EUR
DOLIS s.r.o. 17 200 984 EUR
Mertel RG Slovenská Republika 2 120 000 EUR
NOVART, s.r.o. 1 8 916 EUR
DMC, s.r.o. 14 70 637 EUR
LP Promotion, s.r.o. 1 529 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 2 430 EUR
ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o. 2 668 000 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 2 639 EUR
MGROUP, s.r.o. 1 10 999 EUR
HI-Reklama, s.r.o. 2 10 667 EUR
QEX, a.s. 2 3 703 295 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 4 400 EUR
KLEMO, spol. s r.o. 1 408 EUR
POZITIVA a. s. 2 3 703 295 EUR
ANKOV group, s. r. o. 1 468 000 EUR
3b, s.r.o. 1 468 000 EUR
RENAS s.r.o. 1 40 604 EUR
Bittner print s.r.o. 3 1 670 EUR
Hauerland spol. s r.o. 60 1 291 223 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 2 829 EUR
Anatex, s.r.o. 4 2 873 EUR
Star Design, s.r.o. 1 620 EUR
BIOMETRIC, spol. s r. o. 1 4 917 EUR
REPRE s.r.o. 16 11 532 EUR
skRASTer s.r.o. 4 1 406 EUR
DIZART, s.r.o. 1 3 880 EUR
Cherry Promotion, s.r.o. 8 14 390 EUR
FIBI, s.r.o. 7 24 632 EUR
Control + C, s. r. o. 3 6 900 EUR
Jozef Forgáč-olympia 64 73 468 EUR
Igor Svitek - TOUR KLUB 1 19 900 EUR
LM reklama s.r.o. 4 4 953 EUR
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 1 138 EUR
IMI TRADE s.r.o. 7 10 963 EUR
REDA s.r.o. 18 181 145 EUR
Crystal Group, s. r. o. 1 374 EUR
SKLO - KRIŠTAL, spol. s r.o. 1 1 375 EUR
Roland Lauko - UNO 1 933 EUR
Mouton, s.r.o. 1 88 EUR
RESULT reklamná agentúra s.r.o. 1 133 EUR
ARKA, a.s. 1 596 EUR
BOSS TIMER SK, s. r. o. 2 13 664 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 9 083 EUR
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX 1 4 000 EUR
Povex s.r.o. 1 792 EUR
C.solution s.r.o. 2 2 915 EUR
ROSS s.r.o. 1 0 EUR
MAC-PRO, s.r.o 5 85 271 EUR
SIGNET PLUS spol. s r.o. 2 349 EUR
VRBATA, s.r.o. 1 7 500 EUR
Stebel Tek s.r.o. 1 1 000 EUR
Cortesa, s.r.o. 1 1 388 EUR
Reklamné Predmety, s. r. o. 1 144 EUR
B - SERVIS s.r.o. 2 953 EUR
AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným 2 45 417 EUR
Pixel Print s.r.o. 8 10 435 EUR
Xtra Slovakia s.r.o. 1 648 EUR
GOEN, spol. s r.o. 1 200 000 EUR
DefaTwister, s. r. o. 1 260 EUR
BIBO DESIGN s.r.o. 2 645 EUR
ECOMP Slovakia,s.r.o. 1 275 EUR
Ing. Tomáš Kišš BOOST 1 11 158 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka reklamných predmetov pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 37 500 EUR 2014 Tovary Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za II. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 10 017 EUR 2013 Tovary Áno 1
Marketingové predmety pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 600 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podpora predaja obchodných miest TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 3 703 295 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Propagačné a reklamné predmety pre projekt "Zober loptu, nie drogy" OZ "Zober loptu, nie drogy" 468 000 EUR 2014 Tovary Nie 3
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 3 674 EUR 2014 Tovary Nie 2
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 286 963 EUR 2014 Tovary Nie 2
Spotrebný materiál, informačné a propagačné výrobky Centrum vedecko-technických informácií SR 48 333 EUR 2015 Tovary Áno 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za I. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 38 211 EUR 2013 Tovary Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 3 353 EUR 2014 Tovary Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za IV. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 8 573 EUR 2013 Tovary Áno 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za III. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 7 423 EUR 2013 Tovary Áno 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 1 149 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 2 734 EUR 2013 Tovary Áno 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 4 792 EUR 2013 Tovary Áno 1
Reklamné tričká s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné reprezentačné materiály Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plátené nákupné tašky s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačný a propagačný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 906 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie orientačného označenia administratívnej budovy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 23 095 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamný a propagačný materiál - taška, perá, tričká, reflexný pásik, poznámkový blok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety Ekonomická univerzita v Bratislave 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamná stena a Roll up s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 353 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Akadémia Policajného zboru v Bratislave 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie brandingu 10 poschodovej budovy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie bannerov a roll-upov Trenčiansky samosprávny kraj 353 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety (USB kľúč, pero, utierka na čistenie okuliarov, vizitkár) s potlačou Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 636 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - víťazné poháre Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstavné panely Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flexibilný výstavný systém s grafickým spracovaním a LED TV Železiarne Podbrezová, a.s. 6 600 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné výrobky z krištáľového skla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Orientačný systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roll up s potlačou Slovenská agentúra životného prostredia 1 382 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačný materiál Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Bratislavská organizácia cestovného ruchu 14 772 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 05 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 616 EUR 2016 Tovary Áno 1
Prezentačné materiály Slovenská agentúra životného prostredia 5 680 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 05II Ekonomická univerzita v Bratislave 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov Trnavský samosprávny kraj 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 1 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 779 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 919 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačné a propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 500 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s logom objednávateľa Národný bezpečnostný úrad 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 630 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné predmety OP VaI/OP ĽZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 23 644 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie a potlač propagačných a informačných predmetov Úrad vlády Slovenskej republiky 63 967 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dochádzkový sytém Trenčianske múzeum v Trenčíne 5 995 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 2 787 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné reflexné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 847 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška, poznámkový blok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamný a propagačný tovar s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 259 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné materiály Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roll-up systém s bannerom Centrum vedecko-technických informácií SR 897 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety OP VaI/OP ĽZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 25 361 EUR 2016 Tovary Áno 1
Informačné a propagačné predmety s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 5 280 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamný a propagačný materiál - perá, kľúčenka, reflexný pásik, taška, USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 081 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 654 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou (pastelky v krabičke) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 784 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 902 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s logom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška, poznámkový blok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou - hrnček a pero Ekonomická univerzita v Bratislave 282 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 102 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné áčko Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Marketingové predmety s potlačou Slovak Business Agency 2 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačný tovar s potlačou na propagačné účely-Igelitové tašky s výsekom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné materiály Trnavský samosprávny kraj 9 649 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačno - prezentačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 117 973 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety a upomienkové predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 2 367 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoplošný pútač a Stála tabuľa Obec Svätý Peter 1 420 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný propagačný materiál s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 726 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný propagačný materiál-Informačné tabule Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové tašky s plnofarebnou potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 772 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač informačných letákov, zakladacích foldrov, výroba a tlač POP-UP propagačnej steny a ROLL UP bannerov Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný propagačný materiál-Informačné tabule Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška, farebný hodvábny papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 973 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 25 344 EUR 2017 Tovary Áno 1
USB flash disk v tvare platobnej karty vrátane potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 367 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné a upomienkové predmety Ekonomická univerzita v Bratislave 22 402 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 15 959 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Bratislavská organizácia cestovného ruchu 26 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 461 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný propagačný materiál s podtlačou-reflexná šatka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 196 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety VITALITA n.o. 6 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 457 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 9 819 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálovo-technické vybavenie Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prezentačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 36 007 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 268 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 5 618 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačný tovar - termohrnček s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 354 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prezentačný pult s potlačou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný tovar - priekrčníky, vrecúška s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 616 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 05 Ekonomická univerzita v Bratislave 3 272 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov Trnavský samosprávny kraj 147 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie roll-up banneru a letákov Trenčiansky samosprávny kraj 264 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 246 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 2 965 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s logom objednávateľa Národný bezpečnostný úrad 3 762 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 126 EUR 2017 Tovary Áno 1
Papierové 3D okuliare Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 010 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný tovar - priekrčníky, vrecúška s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný tovar s potlačou lóg Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 689 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoplošný pútač a Stála tabuľa Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Žilinský samosprávny kraj 12 956 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 408 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Úrad vlády Slovenskej republiky 34 184 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52 099 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie prezentačných predmetov Slovenská inovačná a energetická agentúra 119 884 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 332 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie propagačných diárov a kalendárov s potlačov Trenčiansky samosprávny kraj 1 091 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 665 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 912 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou a kancelárske potreby bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 083 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamný predmet s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 613 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - silikónové náramky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 546 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prezentačné systémy Slovenská inovačná a energetická agentúra 25 610 EUR 2017 Tovary Áno 1
Demontáž nesvetelného nápisu na fasáde budovy Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plátená taška s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 473 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 415 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 259 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 78 118 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Trenčiansky samosprávny kraj 3 395 EUR 2017 Tovary Áno 1
USB flash disk v tvare platobnej karty vrátane potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 612 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reklamných predmetov s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 7 618 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - reflexné, vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 735 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - silikónové náramky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reklamných predmetov s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné tričká a mikiny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - reflexné, vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 275 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 876 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 353 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety pre OPVaI a OPĽZ vrátane potlače Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 30 817 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vak so šnúrkami na sťahovanie s reflexným pásikom s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierová taška s potlačou Technická univerzita v Košiciach 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 0318 Ekonomická univerzita v Bratislave 44 715 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Slovak Business Agency 70 313 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 0318 Ekonomická univerzita v Bratislave 44 715 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Centrum vedecko-technických informácií SR 8 974 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou IUVENTA 9 411 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roll up Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 025 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roll up (informačný stojan) Slovenské národné múzeum 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 18 124 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 732 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prezentačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 249 863 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 264 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou 0418 Ekonomická univerzita v Bratislave 786 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 291 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Žilinský samosprávny kraj 10 060 EUR 2018 Tovary Áno 1
Objednávka propagačných materiálov 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 165 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB kľuč Ekonomická univerzita v Bratislave 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov na rok 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 47 956 EUR 2018 Tovary Áno 1
Externé reklamné a propagačné stojany a panely Blizzard alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 841 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 65 381 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 3 972 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - silikónové náramky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 770 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba, dodanie a tlač propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 12 279 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 72 704 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné a reprezentačné predmety a materiály Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 17 647 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 67 445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 235 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zaklapávací rám - hliníkový Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 789 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zaklapávací rám - hliníkový Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 67 445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie USB kľúčov s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 10 001 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné tašky s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 279 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety VITALITA n.o. 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 758 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 521 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reklamných predmetov s potlačou II. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 57 493 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodanie reklamných a propagačných predmetov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 104 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou - zápisník s perom Ekonomická univerzita v Bratislave 328 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných materiálov a potlače na vybrané tovary Trnavský samosprávny kraj 13 012 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné predmety Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 18 124 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 924 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 682 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou podľa špecifikácie IUVENTA 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roll up, fólia, plagát, potlač Ekonomická univerzita v Bratislave 5 917 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných materiálov a potlače na vybrané tovary Trnavský samosprávny kraj 9 652 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výroba, dodanie a tlač diárov a kalendárov a propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 7 601 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné a reklamné predmety Košický samosprávny kraj 21 503 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 983 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 587 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie roll-up bannerov s potlačou IUVENTA 1 048 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou 5č Ekonomická univerzita v Bratislave 23 089 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Žilinský samosprávny kraj 14 818 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné predmety Trenčiansky samosprávny kraj 1 177 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Žilinský samosprávny kraj 28 872 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Žilinský samosprávny kraj 3 305 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodanie reklamných prezentačných predmetov s potlačou (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 7 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné a reklamné predmety pre projekt Zober loptu, nie drogy Zober loptu, nie drogy, n.o. 200 000 EUR 2018 Tovary Nie 2
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Žilinský samosprávny kraj 3 305 EUR 2018 Tovary Áno 1
Objednávka propagačných materiálov 4 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Divadlo Aréna 2 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie propagačných pier Trenčiansky samosprávny kraj 349 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 265 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety - textilná taška, podložka, pero, USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 985 EUR 2019 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 1 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 182 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prezentačné a reklamné predmety a materiály Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 32 365 EUR 2019 Tovary Áno 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 895 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné tašky vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 804 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou 4č Ekonomická univerzita v Bratislave 23 035 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 811 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 033 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 3 430 EUR 2019 Tovary Áno 1
Multifunkčná bezšvová šatka - buffka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 218 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 242 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou 2 Mesto Banská Bystrica 10 894 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoplošný (dočasný) pútač Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 297 EUR 2019 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 622 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 833 EUR 2019 Tovary Áno 1
Papierová taška s plochým uchom - biela Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 251 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou - blok Ekonomická univerzita v Bratislave 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná bezšvová šatka - buffka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 493 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 93 818 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie reklamných a darčekových predmetov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 523 597 EUR 2019 Tovary Áno 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×