CPV kód

39230000-3

Špeciálne výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Obec Lackovce 3 0 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 5 70 355 EUR
Mesto Nováky 1 122 917 EUR
Obec Pružina 1 83 167 EUR
Obec Raková 1 198 750 EUR
Obec Veličná 1 32 333 EUR
Obec Konská 1 54 400 EUR
Obec Šuňava 1 65 417 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
E.C.A. spol. s r.o. 6 556 983 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 2 35 046 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 2 27 950 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 7 359 EUR
JRK Waste Management s. r. o. 2 0 EUR
Ing. Petr Soukup 1 0 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kompostér na recykláciu biologicky rozložiteľného odpadu z domácností - menší Obec Lackovce 46 500 46500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompostér na recykláciu biologicky rozložiteľného odpadu z domácností Obec Lackovce 691 691.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompostovacie silo Obec Lackovce 1 019 1018.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Pružina Obec Pružina 100 310 100310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Obec Veličná 39 610 39610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním Obec Konská 65 580 65580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním Obec Raková 239 444 239444.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Obec Šuňava 80 080 80080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v meste Mesto Nováky 150 140 150140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 20 268 20268.17 EUR 2019 Tovary Áno 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 20 259 20258.7 EUR 2019 Tovary Áno 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 22 055 22055.16 EUR 2019 Tovary Áno 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 7 430 7429.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 13 679 13678.8 EUR 2020 Tovary Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Špeciálny reštaurátorský materiál a pomôcky Slovenská národná knižnica 146 283 146283.23 EUR 24. August 2020 21. September 2020 Neuvedené 2020-08-24 00:00:00 UTC 2020-09-21 10:00:00 UTC
Špeciálny chemický materiál a pomôcky konzervačných technológií Slovenská národná knižnica 40 342 40341.9 EUR 8. Október 2019 7. November 2019 Neuvedené 2019-10-08 00:00:00 UTC 2019-11-07 10:00:00 UTC
Špeciálny chemický materiál a pomôcky konzervačných technológií Slovenská národná knižnica 40 342 40341.9 EUR 6. September 2019 25. September 2019 Neuvedené 2019-09-06 00:00:00 UTC 2019-09-25 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×