CPV kód

39230000-3

Špeciálne výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Obec Lackovce 3 0 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 16 750 EUR
Mesto Nováky 1 122 917 EUR
Obec Pružina 1 83 167 EUR
Obec Raková 1 198 750 EUR
Obec Veličná 1 32 333 EUR
Obec Konská 1 54 400 EUR
Obec Šuňava 1 65 417 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
E.C.A. spol. s r.o. 6 556 983 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 1 16 750 EUR
JRK Waste Management s. r. o. 2 0 EUR
Ing. Petr Soukup 1 0 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kompostér na recykláciu biologicky rozložiteľného odpadu z domácností - menší Obec Lackovce 46 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompostér na recykláciu biologicky rozložiteľného odpadu z domácností Obec Lackovce 691 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompostovacie silo Obec Lackovce 1 019 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Pružina Obec Pružina 100 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Obec Veličná 39 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním Obec Konská 65 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním Obec Raková 239 444 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Obec Šuňava 80 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v meste Mesto Nováky 150 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 20 268 EUR 2019 Tovary Áno 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×