CPV kód

39224300-1

Metly a kefy a iné výrobky na upratovanie domácností

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 169 EUR
Mesto Nitra 1 5 775 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 1 317 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 1 558 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 525 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 5 089 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 6 664 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 203 157 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 448 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 200 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 3 124 EUR
Základná škola 1 7 173 EUR
Evanjelická spojená škola 1 321 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KORAKO plus s. r. o. 1 5 775 EUR
BANCHEM, s.r.o. 10 132 657 EUR
S.T.C. spol. s r.o. 1 1 390 EUR
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 1 1 167 EUR
Double N, s.r.o. 2 70 500 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 1 448 EUR
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. 1 321 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 4 6 913 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 1 465 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 1 7 173 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 200 EUR
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 1 3 749 EUR
Lizard Trade s.r.o. 2 3 809 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 1 150 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 1 433 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 169 EUR
Corso Servis s.r.o. 1 200 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 662 9662.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 21 335 21335.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 836 5836.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 992 8992.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 148 15148.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 13 052 13052.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 271 8271.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 063 7063.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 39 351 39351.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 947 3947.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola 11 586 11586.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovací vozík Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné pomôcky Mesto Nitra 10 200 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vozík na upratovanie alebo ekvivalent Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 300 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovací set Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné mopy Nemocnica Poprad a. s. 1 560 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické čistiace pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 622 621.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 77 999 77998.89 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručná upratovacia technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 930 7930.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručná upratovacia technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 250 3250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 50 400 50400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné mopy, držiaky a tyče Nemocnica Poprad a. s. 5 514 5514.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovací vozík a príslušenstvo, odpadkové koše Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 248 1248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mop plochý Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 250 250.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovacie pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 188 188.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovacie pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mopy Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 275 274.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovacie náradie Evanjelická spojená škola 385 385.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
súprava na umývanie okien s teleskopickou tyčou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 178 178.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 760 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×