CPV kód

39221000-7

Kuchynské vybavenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1,159 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 3 38,621 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 32,289 EUR
Mesto Žilina 2 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 4,375 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 1,278 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 1,409 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 8,072 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 16,140 EUR
Mesto Rožňava 1 0 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 6,425 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 6,599 EUR
Mesto Prievidza 2 1,586 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 15,357 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 3,259 EUR
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 1 0 EUR
Mesto Piešťany 4 16,160 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 99,177 EUR
Mesto Komárno 8 4,739 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1,208 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 4 0 EUR
Obec Babín 1 6,620 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 2,208 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 1,365 EUR
Mesto Senica 10 25,860 EUR
Mesto Holíč 1 91,000 EUR
Mesto Šaľa 1 12,682 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 408 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 1,956 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 6,974 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3,917 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 8 25,452 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 17,750 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 2,167 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 4,752 EUR
Mesto Šamorín 1 1,817 EUR
Mesto Dolný Kubín 9 21,282 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 970 EUR
Obec Veľké Kostoľany 1 4,721 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 12,791 EUR
Obec Heľpa 1 6,833 EUR
VICTORIA PREŠOV, s.r.o. 1 258,600 EUR
Spišská katolícka charita 1 774 EUR
Zoologická záhrada 1 1,987 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 56,045 EUR
Národný onkologický ústav 2 1,767 EUR
Obec Špačince 1 13,166 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 2 31,750 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1 2,917 EUR
TATRADOM s.r.o. 1 87,643 EUR
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 1 12,958 EUR
Obchodná akadémia 2 4,088 EUR
Spojená škola 1 3,000 EUR
WORLD EXCO s.r.o. 1 295,188 EUR
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 1 9,613 EUR
Hotelová akadémia 1 29,167 EUR
Základná škola, Bukovecká 17, Košice 1 3,100 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1,070 EUR
Obec Sečovská Polianka 1 45,405 EUR
Obec Jablonica 1 1,342 EUR
Krajská prokuratúra 1 978 EUR
Centrum účelových zariadení 2 36,049 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 1,676 EUR
Obec Hruštín 1 15,675 EUR
VITALITA n.o. 2 8,092 EUR
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 3 96,527 EUR
Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji 1 2,399 EUR
Obec Vyšná Hutka 1 8,494 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 1 6,067 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 878 EUR
Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 1 4,063 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 16,108 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1,208 EUR
Dopravná akadémia 2 832 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 804 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 2 3,970 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 8,325 EUR
Spojená škola 1 14,873 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 1 2,280 EUR
Školský internát 3 6,840 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 1,066 EUR
Domov dôchodcov Šaľa 2 8,533 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 1 2,432 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 1,298 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 5,750 EUR
Domov sociálnych služieb 1 0 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 3,708 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 750 EUR
Základná škola Považská 12 1 800 EUR
Centrum sociálnych služieb v Poprade 1 17,284 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 3,318 EUR
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 2 0 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 1,697 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 7,310 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 6,749 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 4,249 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 1 1,812 EUR
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 1 7,389 EUR
Školský internát 1 9,270 EUR
Obec Zemplínska Nová Ves 5 14,066 EUR
Športové gymnázium 2 2,484 EUR
Základná škola Jozefa Urbana 1 10,460 EUR
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 1 2,988 EUR
Základná škola Hroncova 23, Košice 1 4,629 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 11,184 EUR
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 5 23,218 EUR
Základná škola s materskou školou Predajná 1 10,790 EUR
Hotelová akadémia 1 874 EUR
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice 1 1,961 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 1 3,125 EUR
Materská škola, Belehradská 6, Košice 2 7,003 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 208 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 13,500 EUR
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 1 0 EUR
Materská škola 1 0 EUR
Materská škola Havanská 26, Košice 1 3,674 EUR
Materská škola 1 2,367 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
RM Gastro – JAZ, s.r.o. 11 235,800 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 38 256,582 EUR
S.T.C. spol. s r.o. 13 18,037 EUR
CORTEC s.r.o. 3 359,201 EUR
GastroRex, s.r.o. 3 10,861 EUR
ITSK, s.r.o. 6 8,192 EUR
SOLAR SOLUTIONS SLOVAKIA, s.r.o. 1 295,188 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 21 113,984 EUR
Berndorf Sandrik, s.r.o. 7 5,277 EUR
GASTROTECHNIKA, s.r.o. 11 35,332 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 2 106 EUR
Ib-elektro s.r.o. 5 1,622 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 7 12,936 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 1 2,400 EUR
Ivan Hoferica - LIMAR 5 5,979 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 6 32,632 EUR
GASTROLUX, s.r.o 5 9,707 EUR
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 10 68,809 EUR
LarUm, s.r.o. 4 11,858 EUR
Tibor Németh - GASTROCENTER 2 900 EUR
SERVIS LINE, s.r.o. 2 2,313 EUR
Gastromarket Tatry, s.r.o. 15 19,898 EUR
Elektroservis VV, s.r.o. 10 82,752 EUR
Ján Sloboda -GASTROSERVIS 2 14,891 EUR
Vladimír Reguly IBIS SERVICE 2 2,132 EUR
MAKRO spol. s r.o. 1 15,250 EUR
DAVAC spol. s r.o. 2 20,557 EUR
COOPServis, spol.s r.o. 1 2,200 EUR
BBnet Consulting, a.s. 1 1,342 EUR
JTF partnership, s.r.o. 2 26,291 EUR
OMES spol. s r.o. 7 46,684 EUR
LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 2,410 EUR
Tatria plus, s.r.o. 1 10,790 EUR
FriendS&FriendS, s.r.o. 2 4,266 EUR
AUTO - KÚTY Prievidza s. r. o. 3 13,040 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 316 EUR
Radoslav Kubáň 1 0 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 9 38,186 EUR
Gastro Global s.r.o. 1 3,998 EUR
MULTI-CLUB, spol. s r.o. 1 8,325 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Inovácia technologického vybavenia za účelom zavedenia výroby nového produktu - chladené a mrazené polotovary VICTORIA PREŠOV, s.r.o. 217,136 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kult. poznávacieho cestovného, ruchu v regióne: Objekt č.2 Tabačiareň Zámok Holíč - vybavenie kuchyne Mesto Holíč 108,995 EUR 2015 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia penziónu SKI JEZERSKO - obstaranie kuchynského vybavenia TATRADOM s.r.o. 88,951 EUR 2015 Tovary Áno 1
KONGRESOVÉ A RELAXAČNÉ CENTRUM BEŠEŇOVÁ - TOVAR WORLD EXCO s.r.o. 246,680 EUR 2015 Tovary Áno 1
Elektrický ohrievací stôl na taniere - režón 2 ks VITALITA n.o. 2,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastronádoby do výdajných pultov a konvektomatov Domov dôchodcov Šaľa 7,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Domov dôchodcov Šaľa 5,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gatrozariadenie Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 7,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne MKS Obec Babín 9,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Obec Jablonica 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický nástrekový 10 zásuvkovy GN1/1 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuchynské vybavenie pre školské jedálne Mesto Banská Bystrica 15,402 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie do školskej kuchyne Základná škola s materskou školou Župkov 1,710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne kultúrneho domu Obec Hruštín 24,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie elektrického konvektomatu pre prípravu jedál a múčnikov RATIONAL SCC201Wel Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 19,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová smažiaca panvica s objemom 120 l Mesto Piešťany 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Combistar BX 82 E (ANGELO PO) alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 23,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový KONVEKTOMAT elektrický ANGELO PO BX122E1 s príslušenstvom, alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola drevárska 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský robot RM - 40H s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 3,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský robot H30 s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 3,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Panva sklopná elektrická EBS50-78 Mesto Dolný Kubín 2,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie elektrického konvektomatu pre prípravu jedál a múčnikov RATIONAL CM plus 201 s príslušenstvom Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 19,128 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická 3 rúra TPE 30 ARS Mesto Dolný Kubín 3,480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol elektrický KE785 Mesto Dolný Kubín 3,040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie elektrických spotrebičov pre potreby školskej jedálne Školský internát 16,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské sporáky a kombinované sporáky Mesto Piešťany 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie do hotelových, stravovacích a reštauračných zariadení objednávateľa na celom území SR Centrum účelových zariadení 20,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokapacitný elektrický sporák pre nemocničnú kuchyňu SE 40 ARS Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre potreby školskej jedálne Spojená škola 21,649 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový Rational SCC102 s príslušenstvom a umývačka čierneho riadu Elettrobar River 295 s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb v Poprade 28,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol elektrický KE-150-O a ekvivalent Obchodná akadémia 2,988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol elektrický KE-85-O alebo ekvivalent Obchodná akadémia 2,154 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenená misa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské sporáky a kombinované sporáky Mesto Piešťany 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie - elektrická panva a sporák kombinovaný Mesto Senica 6,378 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol elektrický KE-85-O alebo ekvivalent Mesto Šamorín 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie - elektrická trojrúra, kotol plynový Mesto Senica 7,820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezové zariadenia kuchyne v ŠJ 2016 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 6,877 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sporák elektrický SE-940 A s príslušenstvom Mesto Dunajská Streda 3,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická dvojplatnička LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varné plynové kotle s nepriamym ohrevom Univerzitná nemocnica Bratislava 11,995 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Základná škola Hroncova 23, Košice 6,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektircký sporák MORA ES 823 MW biely, chladnička Zanussi ZRA21600WA biela , mikrovlnná rúra Samsung MS 23F301TAS, elektrický varič alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1,224 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl nerezový pracovný bez spodnej police, dvojdrez nerezový lisovaný a umývadlo antikórové s batériou Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1,960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariaďovacie predmety, spotrebičče kuchyne Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 140,029 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový KONVEKTOMAT elektrický ANGELO PO BX122E1 s príslušenstvom Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 9,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nerezové veľkokuchynské stoly Mesto Piešťany 2,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pec elektrická statická alebo ekvivalent Mesto Senica 3,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektircký sporák MORA ES 823 MW biely, chladnička Zanussi ZRA21600WA biela , mikrovlnná rúra Samsung MS 23F301TAS, elektrický varič alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1,224 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezové kuchynské stoly, nerezové drezy Obec Zemplínska Nová Ves 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývacia linka Mesto Senica 4,275 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák (varenie na plyn, rúra na pečenie elektrická) Obec Veľké Kostoľany 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastro zariadenie pre výdajňu stravy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 12,608 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuhynské vybavenie - plynový sporák s elektrickou rúrou, chladnička s mrazničkou, elektrická smažiaca panvica, umývačka riadu Obec Zemplínska Nová Ves 2,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat RETIGO s injekčným nástrekom pary, kapacita 10xGN 1/1+ 1 extra zásuv Základná škola s materskou školou Predajná 13,022 EUR 2016 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov a zeleniny alebo ekvivalent Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,987 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský riad a vybavenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3,063 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov a zeleniny alebo ekvivalent Športové gymnázium 1,284 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiaci šalátobar alebo ekvivalent Športové gymnázium 2,148 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 7,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol Centrum sociálnych služieb - AVE 2,040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup škrabky na zemiaky pre ŠJ Mesto Prievidza 1,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická dvojplatnička LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák tálový delený s rúrou Mesto Senica 2,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský robot H30 s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 3,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol 300 l Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie do kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Orange Vision RETIGO 1011i alebo ekvivalent s príslušenstvom VITALITA n.o. 9,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1,573 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2,480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 611 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 352 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový Základná škola Jozefa Urbana 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezové kuchynské stoly Obec Zemplínska Nová Ves 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací stroj Mesto Senica 3,137 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný stôl nerezový Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2,277 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne v kultúrnom dome Obec Zemplínska Nová Ves 6,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sporák elektrický s rúrou CFQ 90/80 21E Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie MŠ - vybavenie do školskej jedálne Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice 2,556 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 466 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5,160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne v kultúrnom dome Obec Zemplínska Nová Ves 6,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne kultúrneho domu alebo ekvivalent Obec Vyšná Hutka 11,330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny RM - 60 H Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne - inventár Spišská katolícka charita 1,041 EUR 2016 Tovary Nie 1
1.Vstupný stôl nerezový s drezom k umývačke riadu do stravovacej prevádzky2. Stôl pracovný nerezový, s tromi zásuvkami a jednou policou3. Stôl pracovný nerezový, s dvomi zásuvkami a policou Krajská prokuratúra 1,360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezové kuchynské stoly, nerezový riad,nerezový regál Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 5,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vozík servírovací nerezový, termos celonerezový Národný onkologický ústav 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny RM - 60 H Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 5,740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Obec Sečovská Polianka 72,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho kuchynského robota Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 446 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie jedálne a dovoz jedál Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ohrevný stôl s delenými lisovanými vaňami a odoberací stôl k umývačke riadu Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1,580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 446 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pec elektrická statická alebo ekvivalent Mesto Senica 3,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž elektrického konvektomatu s príslušenstvom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 21,979 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servírovácí vozík antikorový 3 policový Mestská časť Bratislava - Dúbravka 936 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne a reštaurácie - inventár Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 16,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský robot RM - 60H s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 6,518 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot B-30F s mlynčekom na mäso Základná škola s materskou školou Babín 1,115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Delička cesta so zakružovaním Univerzitná nemocnica Martin 6,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stroj nárezový šnekový Nemocnica s poliklinikou Myjava 998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynová varná stolička Mesto Komárno 492 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský a jedálenský inventár Národný onkologický ústav 1,840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský robot univerzálny RM 30H s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 3,229 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie materskej školy Obec Špačince 19,100 EUR 2017 Tovary Áno 1
Škrabka na zemiaky ŠKBZ 20 N alebo ekvivalent, Smažiaca elektrická panvica BRM80 – 98 ET alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 6,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult a ostatné kuchynské vybavenie "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 6,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývacia linka Mesto Senica 4,404 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flambovací vozík Hotelová akadémia 1,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie kuchyne domova seniorov Obec Zborov nad Bystricou 34,356 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský inventár Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný spotrebný materiál do kuchyne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 963 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový Psychiatrická nemocnica Hronovce 13,756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský robot RM - 60H s príslušenstvom alebo ekvivalent alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa kuchynského vybavenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývacia linka Mesto Senica 2,640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlaková panvica 150 l s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 32,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE-24 alebo ekvivalent HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 7,331 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický FAGOR Advance, AE-101 alebo ekvivalent, Pec elektrická PCE-930 C alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu pre školskú jedáleň Mesto Komárno 349 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE-24 alebo ekvivalent HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 7,331 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom Mesto Žilina 3,070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot HD 60 Spojená škola 4,230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela technika, elek. spotrebiče, vybavenie sociálnych zariadení a spotrebný materiál (24_2017) Zoologická záhrada 2,385 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom Mesto Žilina 3,070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE-24 alebo ekvivalent HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 7,331 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Materská škola, Belehradská 6, Košice 4,240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Materská škola 7,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 4,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot pre školskú kuchyňu Materská škola Havanská 26, Košice 6,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie do školskej jedálne Obec Heľpa 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 6,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot veľkokapacitný pre ŠJ Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE-24 alebo ekvivalent HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 7,331 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 4,362 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie do školskej jedálne_66 Mesto Komárno 7,307 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie do školskej jedálne_64 Mesto Komárno 10,641 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvojdverová chladnička pre potreby ŠJ Mesto Komárno 1,824 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 4,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Materská škola, Belehradská 6, Košice 4,240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE-24 HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 7,331 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot stojaci RM-200H s príslušenstvom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1,588 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pojazdný bufetový stôl CHBS 3GN, 1300 mm Mesto Dolný Kubín 2,170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stôl nerezový pracovný a dvojdrez nerezový lisovaný Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1,411 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Domov sociálnych služieb 5,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Mesto Rožňava 12,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie výdajne stravy materskej školy kuchynskými zariadeniami Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji 3,000 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zakúpenie kuchynských strojov pre ŠJ_107 Mesto Komárno 2,671 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov a zeleniny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14,487 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie do kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský gastro inventár Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie Materská škola 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie Základná škola, Bukovecká 17, Košice 5,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot stojanový RM 60 H Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 4,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný plynový sporák s elektrickou smaltovanou rúrou, Model MORA KS 142 MW1 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1,458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Mesto Šaľa 18,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaný voľnestojaci sporák Mora K 868 AS s plynovou varnou doskou a multifunkčnou elektrickou rúrou MF11 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický elektrický sporák Mora C 611 BW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov a zeleniny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,965 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľkokuchynský stolový otvárač na konzervy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 186 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12,740 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup truhlicového mraziaceho zariadenia, umývačky skla a riadu a gastroinventáru do Školskej kuchyni Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 2,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pojazdný ohrievač tanierov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2,484 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho kuchynského robota Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 3,779 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kuchynské vybavenie do hotelových, stravovacích a reštauračných zariadení objednávateľa na celom území SR Centrum účelových zariadení 18,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastro zariadenie pre kuchyňu a výdajňu stravy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 100,397 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie do školskej jedálne Hotelová akadémia 40,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový s príslušenstvom Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 15,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult Základná škola Považská 12 1,468 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny robot stojanový RM 60 H , panva smažiaca elektrická Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 8,670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termosy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 33,175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický nástrekový konvektomat Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11,064 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastro zariadenie pre výdajňu stravy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 26,208 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie, kuchynské potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 6,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre školskú jedáleň Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 5,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termosy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 33,175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu a plynový sporák s elektrickou rúrou Mesto Senica 5,183 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult Školský internát 1,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sódobar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4,103 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 685 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult Školský internát 1,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Varná stolička elektrická Mesto Prievidza 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat RETIGO 1011b bojlerový alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb - Juh 8,779 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie výdajnej kuchyne Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2,866 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlynček na mäso, umývacie nerezové stoly Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie výdajnej kuchyne - sporák elektrický s rúrou Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2,269 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5,376 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Obec Zborov nad Bystricou 6,490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerezové zariadenie do výdajne MŠ_64 Mesto Komárno 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie do kuchyne ŠJ_54 Mesto Komárno 1,320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termosy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 33,175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastro nádoby, miešadlá použiteľné v systéme HCCP Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Školský internát 5,660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraznička s objemom 500 l Dopravná akadémia 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací pult - umývací stôl s dvomi drezmi a spodnou policou (antikorový) Dopravná akadémia 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup bukových kopistí, antikorových obracačiek, ručných škrabiek na zemiaky, bukových tĺčikov na mäso, štvordielnych antikorových obedárov, jedálenských podnosov PH, menu boxov z PVC, antikorových 20 l termosov s výpustným kohútom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,391 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modernizácia vybavenia odborných pracovísk pre odborný výcvik a odbornú prax Kuchár, Hotelová akadémia Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 96,528 EUR 2018 Tovary Áno 3