CPV kód

39220000-0

Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 189 385 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 31 223 726 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 10 393 EUR
Mesto Prešov 3 51 458 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 2 068 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 603 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 7 890 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 1 592 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 246 289 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 130 358 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 8 700 EUR
Mesto Rožňava 2 5 410 EUR
Domov seniorov Lamač 1 9 583 EUR
Mesto Martin 1 45 833 EUR
Mesto Levice 3 38 771 EUR
Mesto Nitra 2 28 516 EUR
Slovak Business Agency 1 6 000 EUR
Stredná odborná škola polygrafická 1 19 975 EUR
Mesto Prievidza 1 25 742 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 21 086 EUR
Obec Bobrov 1 6 066 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 3 014 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 1 2 833 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 10 997 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 17 299 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 16 492 EUR
Mesto Komárno 5 9 534 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 71 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 5 500 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 4 780 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 37 015 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 26 000 EUR
Mesto Humenné 1 1 868 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 0 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 2 343 EUR
Mesto Senica 4 8 489 EUR
Mesto Holíč 1 17 498 EUR
Hotel ARKADA, s.r.o. 1 24 500 EUR
Základná škola 1 9 542 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 492 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 17 502 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 4 120 EUR
Jozef Cibula - HOSTINEC STRÁŽE NAD ZVOLENOM 1 57 353 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 0 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 5 390 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 79 298 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 39 379 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 49 583 EUR
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec 1 9 998 EUR
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 1 54 483 EUR
Mesto Šamorín 1 1 833 EUR
Mesto Dolný Kubín 14 64 321 EUR
BGV Enviro s.r.o. 1 81 400 EUR
Mesto Púchov 1 3 650 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 3 208 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 7 164 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 8 042 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 101 296 EUR
Zoologická záhrada 1 116 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 29 199 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 51 667 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 7 825 EUR
Základná škola Košice 1 8 450 EUR
Obec Lovinobaňa 1 15 833 EUR
SPN plus, s.r.o. 1 29 500 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 22 950 EUR
Národný onkologický ústav 4 7 166 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 5 415 EUR
Obec Beckov 1 27 316 EUR
Mária Hriseňková - MH Bystrá 2 257 000 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 4 125 EUR
Obec Trakovice 2 14 720 EUR
Optima consulting s.r.o. 1 53 490 EUR
Správa školských zariadení 2 7 167 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2 34 077 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 6 083 EUR
Obchodná akadémia 1 1 872 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2 9 508 EUR
Spojená škola 1 1 855 EUR
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 1 37 750 EUR
Základná škola Družicová 4, Košice 2 20 349 EUR
Základná škola 2 5 833 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 333 EUR
Obec Veľké Slemence 1 5 999 EUR
Základná škola 3 29 134 EUR
Základná škola, Bukovecká 17, Košice 1 10 499 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 692 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 10 119 EUR
Stredná odborná škola 1 29 167 EUR
BUILDINGS CITY, s.r.o. 4 327 393 EUR
BHSA s.r.o. 1 24 963 EUR
Stredná odborná škola 1 0 EUR
APN s.r.o. 5 260 473 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 1 6 791 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 1 4 408 EUR
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 1 12 862 EUR
Mesto Gelnica 1 875 EUR
Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 1 1 262 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 5 764 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 3 10 150 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 9 690 EUR
Dopravná akadémia 1 17 500 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 503 EUR
Základná škola Šrobárova 1 4 850 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 1 383 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 860 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 11 578 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 2 3 800 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 5 450 EUR
Obec Prietrž 2 25 917 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 2 8 735 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 3 125 EUR
Základná škola Abovská 36, Košice 1 4 833 EUR
Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 3 12 904 EUR
Základná škola 5 20 969 EUR
Základná škola Považská 12 4 25 831 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 1 3 512 EUR
Materská škola 2 5 833 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 2 11 625 EUR
Základná škola Drábova 3, Košice 2 4 808 EUR
Základná škola Staničná 13 2 18 007 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 0 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 3 994 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 4 167 EUR
Základná škola 1 3 841 EUR
Základná škola Zarevúca 18, Ružomberok 1 1 908 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 3 6 644 EUR
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 1 1 575 EUR
Spojená škola 1 6 907 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 3 17 283 EUR
Materská škola, Turgenevova 7, Košice 2 2 817 EUR
Základná škola Gejzu Dusíka Galanta 1 12 083 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 1 5 890 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 3 848 EUR
Základná škola 1 6 017 EUR
Základná škola Fábryho 44, Košice 3 20 483 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 2 17 176 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 2 14 158 EUR
Základná škola 1 8 504 EUR
Obec Zemplínska Nová Ves 1 4 683 EUR
Základná škola 1 11 825 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 1 840 EUR
Hotelová akadémia 1 4 568 EUR
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 1 1 998 EUR
ONDAVA - Domov sociálnych služieb 1 4 490 EUR
Základná škola Hroncova 23, Košice 4 22 217 EUR
Petržalský domov seniorov 1 4 546 EUR
Základná škola Galanta 1 19 667 EUR
Základná škola Starozagorská 8, Košice 2 3 978 EUR
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 1 3 250 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 1 5 413 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 2 129 EUR
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 1 2 537 EUR
Gymnázium Jozefa Lettricha 1 5 367 EUR
Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 2 10 732 EUR
Materská škola, Palárikova 22, Košice 1 1 899 EUR
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 1 1 333 EUR
DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. 1 2 040 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 2 3 200 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 6 45 808 EUR
Základná škola, Ulica budovateľská 1992/9, 069 01 Snina 1 5 608 EUR
Spojená škola sv.Františka Assiského Malacky 1 13 333 EUR
Obchodná akadémia 1 17 667 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 1 13 999 EUR
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 1 3 817 EUR
Základná škola, M.Rázusa 1672/3, Zvolen 1 0 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 4 957 EUR
Materská škola 1 10 333 EUR
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 1 5 825 EUR
Materská škola Havanská 26, Košice 1 4 500 EUR
Základná škola 1 9 390 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 5 358 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 11 649 EUR
Základná škola 2 12 542 EUR
Základná škola Mateja Lechkého 1 0 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 300 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 5 467 EUR
Stredná športová škola 1 8 617 EUR
Základná škola Jozefa Urbana 1 16 667 EUR
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 1 10 500 EUR
Základná škola Galanta 1 20 324 EUR
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa 1 13 749 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 7 090 EUR
RM Gastro – JAZ, s.r.o. 3 106 671 EUR
SOLLER, s.r.o. 1 21 086 EUR
JUMICOL, s.r.o. 3 30 400 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 61 542 419 EUR
TRIGON s.r.o. 1 1 513 EUR
S.T.C. spol. s r.o. 4 36 079 EUR
T.E.O., spol. s r.o. 1 81 400 EUR
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. 5 73 695 EUR
CORTEC s.r.o. 5 86 227 EUR
GASTRO - HAAL, s.r.o. 7 298 656 EUR
INTERGAST s.r.o. 3 62 912 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 4 177 607 EUR
GastroRex, s.r.o. 3 11 667 EUR
VIRTUS s.r.o. 2 30 375 EUR
ITSK, s.r.o. 3 6 226 EUR
Ján Janec UNI-JAS 1 53 490 EUR
Kema SK, s.r.o. 4 25 908 EUR
STAVA IPS, s.r.o. 1 0 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 27 205 818 EUR
Berndorf Sandrik, s.r.o. 1 4 400 EUR
Ing. Peter Cilip - CILIAN 1 207 100 EUR
GASTMA, s.r.o. 2 339 243 EUR
GASTROTECHNIKA, s.r.o. 16 133 789 EUR
VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o. 1 93 840 EUR
BV Music s.r.o. 1 58 449 EUR
PRAGOPERUN SK s.r.o. 1 59 484 EUR
MONTYCON gastro SK, a.s. 1 54 483 EUR
GAVINA, s.r.o. 1 0 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 1 349 EUR
Ib-elektro s.r.o. 6 1 475 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 8 68 574 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 503 EUR
VICOM s.r.o. 1 1 890 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 11 55 529 EUR
GASTROLUX, s.r.o 7 21 443 EUR
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 22 142 333 EUR
LarUm, s.r.o. 2 6 650 EUR
Tibor Németh - GASTROCENTER 1 563 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 1 10 413 EUR
SERVIS LINE, s.r.o. 1 2 167 EUR
Gastromarket Tatry, s.r.o. 1 317 EUR
Elektroservis VV, s.r.o. 46 263 320 EUR
Ján Sloboda -GASTROSERVIS 3 3 758 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 1 7 208 EUR
Vladimír Reguly IBIS SERVICE 2 6 381 EUR
DAVAC spol. s r.o. 3 9 646 EUR
TRADENET s.r.o. 1 3 125 EUR
Ing. Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA 4 11 138 EUR
COOPServis, spol.s r.o. 2 7 633 EUR
Adam Chabada 4 29 831 EUR
OMES spol. s r.o. 13 130 745 EUR
GASTRO-GALAXI, s.r.o. 1 2 615 EUR
LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 2 664 EUR
EVO TECH, s.r.o. 1 1 620 EUR
Tatria plus, s.r.o. 1 5 415 EUR
GFS, s.r.o. 1 10 393 EUR
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. 2 14 695 EUR
FriendS&FriendS, s.r.o. 7 22 615 EUR
Profexy s.r.o. 2 1 333 EUR
MARTINOX s.r.o. 1 984 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 1 71 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 483 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 31 250 968 EUR
Gastro Global s.r.o. 5 12 474 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 2 489 EUR
X logistics, s.r.o. 1 238 EUR
GIEGO s.r.o. 3 1 420 EUR
MULTI-CLUB, spol. s r.o. 1 21 499 EUR
euroAT, s.r.o. 3 712 EUR
GEPI s.r.o. 1 2 400 EUR
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. 1 11 817 EUR
ROAX s.r.o. 1 2 870 EUR
HS technology s.r.o. 1 343 EUR
Oľga Chládeková - PIXEL elektro 1 867 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka spotrebičov pre Hotel ARKADA Hotel ARKADA, s.r.o. 24 536 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka cukrárenskej technológie BGV Enviro s.r.o. 81 400 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia Centra odborného vzdelávaniaa prípravy v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 25 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne a strojové vybavenie reštaurácie a kaviarne Mária Hriseňková - MH Bystrá 86 390 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka gastrozariadení Jozef Cibula - HOSTINEC STRÁŽE NAD ZVOLENOM 57 828 EUR 2015 Tovary Áno 1
Drevenice Terchová - tovary a technológie 1 Optima consulting s.r.o. 54 504 EUR 2015 Tovary Áno 1
Penzión na Kopanici - vybavenie kuchyne a baru SPN plus, s.r.o. 29 529 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup gastro-zariadení pre HA OB v Kežmarku Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 32 028 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybavenie kuchyne, reštaurácie a kaviarne Mária Hriseňková - MH Bystrá 207 100 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž technologického vybavenia kuchyne a výdajne stravy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 223 623 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb v hoteli Roca BUILDINGS CITY, s.r.o. 327 394 EUR 2015 Tovary Áno 4
Obstarávanie gastro technológie do objektu služieb slúžiaceho turistom. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 54 483 EUR 2016 Tovary Nie 1
Riad jedací trojdielný nerezový a fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 127 609 EUR 2018 Tovary Nie 2
Technologické zariadenie stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice“ Nitriansky samosprávny kraj 62 579 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s bojlerom Diamond 10x GN 2/1 SBE /12-CL Stredná odborná škola 11 502 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Obec Prietrž 23 903 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup kuchynského vybavenia do Zariadení školského stravovania pri MŠ Mesto Levice 14 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrického sporáku Nitriansky samosprávny kraj 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského zariadenia - elektrická výklopná panvica Nitriansky samosprávny kraj 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celoliatinová plynová panvica Základná škola 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Školská kuchyňa a školská jedáleň 7 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby, zariadenie a príslušenstvo Ekonomická univerzita v Bratislave 719 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový sporák s rúrou a výdajný pult ohrievací Nitriansky samosprávny kraj 6 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia Slovak Business Agency EUR 2016 Tovary Nie 1
KG-300 - Plynový varný kotol s objemom 300 l Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celoliatinová plynová panvica Základná škola 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 459 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebič- monoklimatická chladnička Zoologická záhrada 146 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica BR80-98 ET Základná škola Zarevúca 18, Ružomberok 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 459 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termokazeta BESSTER Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický parný konvektomat s príslušenstvom vrátane montáže s napojením na vodoinštaláciu a elektroinštaláciu. Ekonomická univerzita v Bratislave 4 276 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Thermoline A2 Abner alebo ekvivalent Domov seniorov Lamač 13 655 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 564 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 60 l Nitriansky samosprávny kraj 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smažiaca panva elektrická Mesto Rožňava 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické varidlo VE 940 A Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 2 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ohrevný pult stabilný pre výdaj teplých jedál T-ASV-2Z4GN SV-4Z Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 959 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnenie už existujúceho reštauračného a kuchynského inventáru Úrad vlády Slovenskej republiky 27 376 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Kotol plynový 150 l, BI150-98G alebo ekvivalent A 2. Kotol plynový 200 l, KG-200 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 10 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80 l Nitriansky samosprávny kraj 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 931 EUR 2016 Tovary Nie 1
Panva elektrická 50 l, BR50-78ET/N alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otvárač konzerv LT-OEXTC alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová panvica 80 l model BR80-98 G alebo ekvivalent, Elektrický varný kotol 80 l Nitriansky samosprávny kraj 12 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu I 100 E alebo ekvivalent alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová panva sklopná BR120-912G nerezová alebo ekvivalent alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 4 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický 10xGN1/1 bojlerový FZ101EBA ZANUSSI Easy Steam s príslušenstvom alebo ekvivalent s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Materská škola 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica 50 L Nitriansky samosprávny kraj 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Kuter 5,5 l, K55 alebo ekvivalent A 2. Stroj nárezový poloautomat, GXE-300RM alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 4 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický kotol 100 L Nitriansky samosprávny kraj 11 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 4 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat pre školské pracovisko Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 6 984 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kotol plynový 150 l Nitriansky samosprávny kraj 8 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol KG100 Mesto Dolný Kubín 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž nového Varného kotola elektrického s objemom 85 litrov Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 3 043 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Robot univerzálny, RE22N alebo ekvivalent A 2. Krájač chleba, KSZA-15/215 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80 l Nitriansky samosprávny kraj 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezová varnica 5L Národný onkologický ústav 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie školskej jedálne a kuchyne Stredná odborná škola polygrafická 24 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 60 l Nitriansky samosprávny kraj 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák SE 940 A Mesto Dolný Kubín 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol 150 l Mesto Komárno 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový, celonerezový elektrický sporák s vysokovýkonnými horákmi, teplovzdušnou rúrou s príslušenstvom Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 3 133 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modernizácia vybavenia stravovacej prevádzky Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 30 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat RETIGO BLUE VISION 611i alebo ekvivalentný Obec Zemplínska Nová Ves 5 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Robot univerzálny, RE22N alebo ekvivalent A 2. Krájač chleba, KSZA-15/215 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezová varnica 5L Národný onkologický ústav 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat pre stravovacie zariadenie. Obec Trakovice 10 239 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie-Konvektomat FAGOR Advance+10GN2/1 APE-102 s podstavcom pod elektrický konvektomat Mesto Banská Bystrica 12 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž 2 ks nových elektrických varných kotlov (v špecifikácii budú uvedené ako EVK č. 1 a EVK č. 2) alebo ekvivalent Hotelová akadémia 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Várnice Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 707 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80l alebo ekvivalent Obchodná akadémia 2 508 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrického sporáku Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 2 729 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat pre stravovacie zariadenie. Obec Trakovice 10 239 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80l alebo ekvivalent Mesto Šamorín 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie pre školskú cvičnú kuchyňu Stredná odborná škola 53 873 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské zariadenia do ŠJ pri MŠ Mesto Prievidza 38 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat el. GN1/1 nástrekový, programovateľný XEVC-0511 E1R s príslušenstvom alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastro zariadenia pre školskú jedáleň Dopravná akadémia 21 175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrického varného kotla pre školskú jedáleň Mesto Rožňava 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom a náhradným zavážacím vozíkom Základná škola 12 910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského vybavenia do ŠJ Mesto Levice 7 099 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol plynový 300 l, KG-300 alebo ekvivalent, panvica sklopná plynová BR80-98G alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Hronovce 7 793 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 4 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynovými horákmi SPE 940 C Mesto Humenné 2 526 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová Varná elektrická stolička STE 6 alebo ekvivalent "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Základná škola Ľudovíta Fullu 5 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby a príslušenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teleskopická umývačka riadu s príslušenstvom Základná škola 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80l alebo ekvivalent Mesto Senica 3 903 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol 150 litrový Základná škola Starozagorská 8, Košice 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynové varidlo bez rúry Mesto Gelnica 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnenie jedálenského inventáru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač pre materskú školu_98 Mesto Komárno 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fritéza el. 30 L FE 60/P Mesto Dolný Kubín 1 074 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult VOP 3 Mesto Dolný Kubín 1 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s podstavcom, veľkokuchynský robot, kuchynský riad, kuchynské náradie Obec Veľké Slemence 9 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Várnice, Kuchynské nádoby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynovými horákmi SPE 940 C Gymnázium Jozefa Lettricha 9 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Základná škola Starozagorská 8, Košice 4 086 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súbor technologického vybavenia kuchyne Národný ústav reumatických chorôb 144 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat Unox XEVC-1011-E1R s príslušenstvom Správa školských zariadení 5 988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat Unox XEVC-0511-E1R s príslušenstvom Správa školských zariadení 3 588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiace a mraziace zariadenia Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 2 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 700 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup plynového kotla s nepriamym ohrevom - 270 l Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 11 997 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica Základná škola s materskou školou Babín 1 060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol s objemom 200 litrov a indukčný sporák Spojená škola 10 668 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie školskej kuchyne Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec 12 032 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia kuchyne alebo ekvivalent BHSA s.r.o. 45 074 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kuchyňa a jedáleň - zariadenie DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. 2 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom a náhradným zavážacím vozíkom Pedagogická a sociálna akadémia 16 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 4ks kuchynského zariadenia - škrabka na zemiaky ŠKBZ- 20 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 899 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol s objemom 200 litrov Základná škola Šrobárova 6 011 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a napojenie kuchynského spotrebiča Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 859 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia do kuchyne Petržalský domov seniorov 7 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 625 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový, elektrický, parný konvektomat s príslušenstvom – podstavec pod konvektomat s odkladacím priestorom pre gastronádoby, nerezové a smaltované gastronádoby GN 1/1, vrátane montáže s napojením na vodoinštaláciu a elektroinštaláciu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 2 794 EUR 2016 Tovary Nie 1
Várnice , termoporty a kuchynské vybavenie Psychiatrická nemocnica Hronovce 10 017 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny RM 60 H Základná škola s materskou školou Župkov 4 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie do školskej jedálne Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie školskej kuchyne Obec Beckov 40 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový elektrický konvektomat s príslušenstvom BX82E Základná škola, Ulica budovateľská 1992/9, 069 01 Snina 8 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie školskej jedálne Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 17 215 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie do školskej jedálne Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Domáce potreby a dodávky pre stravovacie zariadenia Akadémia Policajného zboru v Bratislave 13 070 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup konvektomatu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 6 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s injekčným nástrekom pary. Dodávka a inštalácia SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuchynské vybavenie do kuchýň MŠ Mestská časť Bratislava - Dúbravka 41 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
myčka na riad Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 848 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický sporák s rúrou CFL - 90/80 - 21 E alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 7 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna umývačka riadu CT 160 W ABT tunelová alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 9 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského vybavenia do zariadení hromadného stravovania Mesto Levice 43 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Spojená škola sv.Františka Assiského Malacky 16 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický sporák SE 940 A Mesto Dolný Kubín 2 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sporák elektrický tálový delený s rúrou CFL 90/80 21 E Mesto Dolný Kubín 2 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky Technická univerzita v Košiciach 12 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súbor technologického vybavenia kuchyne. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 24 294 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panva elektrická 120 litrov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 976 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu pre potreby školskej jedálne Mesto Komárno 3 589 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie už existujúceho reštauračného a kuchynského inventáru Úrad vlády Slovenskej republiky 23 737 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 167 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sporáky kombinované 4 horákový a 6 horákový so skrinkou Pedagogická a sociálna akadémia 3 970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž nového elektrického sporáka SE 940 A alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 2 988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž Konvektomat elektrický nástrekový na 20 GN 1/1 XEVC s príslušenstvom Základná škola, M.Rázusa 1672/3, Zvolen 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské spotrebiče Nitriansky samosprávny kraj 9 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojrúra na pečenie TPE 30 ARS, alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nová, celonerezová, dvojplášťová, elektronická umývačka riadu a skla s odpadovým čerpadlom v minimálnej kvalite TT 50 T ABT Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 3 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický FAGOR ADVANCE AE 101 alebo ekvivalent, Umývačka riadu FAGOR CO - 170 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat na 6 GN 1/1 alebo 12 GN 1/2 Centrum sociálnych služieb LUČ 9 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Retigo Orange Vision 1011ic NEW alebo ekvivalent - s príslušenstvom a montážou Krajský súd v Košiciach 8 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sporák elektrický s rúrou ALBA SE 40 ARS alebo ekvivalnet Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 5 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parný varný kotol s objemom 300 litrov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 475 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat XEVC 1011 E1R s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 6 734 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Zannusi profesional eastySteam rada B Mesto Dolný Kubín 6 817 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol KG 150 -O alebo ekvivalent Mesto Senica 4 396 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat UNOX XV 1093 ChefLux so zavážacím vozíkom alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 9 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálové vybavenie kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
UNIPAR U3-E - Parná varná komora Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot HD 60 vrátane mlynčeka na mäso alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol s objemom 300l a hranatým duplikátorom Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická sklopná panvica Spojená škola 2 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 341 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz, montáž a zaškolenie personálu s novou profesionálnou celonerezovou priechodnou umývačkou riadu a skla s rekuperáciou pary a s príslušenstvom , prikladnô FAGOR CO-170 HRS alebo ekvivalent, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 7 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kupecké vrecká, vrecká do mrazničky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkokapacitný elektrický sporák Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Psychiatrická liečebňa Sučany 5 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkokapacitné kuchynské zariadenia pre školskú jedáleň alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 36 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov Materská škola, Turgenevova 7, Košice 1 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teleskopická umývačka riadu Základná škola Drábova 3, Košice 4 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica s objemom vane 80 litrov Základná škola, Krosnianska 4, Košice 3 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol KG 100 -O alebo ekvivalent Mesto Senica 4 073 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat, elektrická panvica Základná škola 21 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Základná škola Staničná 13 6 114 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult s príslušenstvom Základná škola 3 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teleskopická umývačka riadu Základná škola Drábova 3, Košice 4 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov Materská škola, Turgenevova 7, Košice 1 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola Družicová 4, Košice 14 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezová varnica 5L Národný onkologický ústav 2 475 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termos na prevoz potravín Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat FCZ 201 EBA2 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž konvektomatu Mesto Púchov 7 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 14 221 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický parný konvektomat s príslušenstvom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 7 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
kotol plynový ( a sito na halušky) Stredná odborná škola obchodu a služieb 9 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panvica sklopná elektrická, stôl pracovný, sporák plynový na podstavbe bez rúry, chladiaca skriňa Stredná odborná škola obchodu a služieb 6 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Várnica - termos nerezový Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 942 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat do školskej jedálne Základná škola 11 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola 15 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový papierový alebo plastový riad Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 23 988 EUR 2017 Tovary Nie 1
gastro-konvektomat Základná škola Hroncova 23, Košice 14 574 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Obec Prietrž 20 546 EUR 2017 Tovary Áno 1
Konvektomat s príslušenstvom Základná škola Považská 12 15 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby, potreby pre verejné stravovanie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 21 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 7 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský riad a pomôcky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 3 504 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat pre školskú kuchyňu Základná škola Fábryho 44, Košice 15 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola 11 098 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Materská škola 7 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakúpenie gastrotechniky do školských jedální v MŠ bez právnej subjektivity Mesto Prešov 16 948 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celoliatinová plynová panvica Základná škola Hroncova 23, Košice 4 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Základná škola Mateja Lechkého 4 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný vozík Národný onkologický ústav 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne ŠJ pri MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 15 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Mesto Senica 1 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne ŠJ pri MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 15 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálovo technické vybavenie : Kuchyňa a jedáleň Obec Bobrov 9 310 EUR 2017 Tovary Áno 1
Univerzálny Mixér, Nárezový stroj, Chladnička s výparníkom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské a servírovacie potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 723 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kotol varný, elektrický 150 litrov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 919 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zakúpenie gastrotechniky do školských jedální v MŠ bez právnej subjektivity Mesto Prešov 40 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere na balenie hotových jedál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Nitriansky samosprávny kraj 5 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat XEVC 1021 EPR s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 14 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 630 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynovými horákmi SPE 940 C s príslušenstvom alebo ekvivalent Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 5 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat RETIGO ORANGE VISION O1221b bojlerový s vozíkom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 14 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol KE150 alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 5 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pec elektrická kombinovaná s troma rúrami Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 064 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavnie pre ŠJ_80 Mesto Komárno 5 004 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technológia kuchyne materskej školy Mesto Kráľovský Chlmec 22 522 EUR 2018 Tovary Áno 1
Bio riad a iné jednorazové produkty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere na balenie hotových jedál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 59 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktický balíček - kuchynské potreby Metodicko-pedagogické centrum 55 000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Univerzálny robot s príslušenstvom Základná škola, Požiarnická 3, Košice 8 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče - Jednodverová chladnička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 132 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Blue vision B 611 l / NEW injekčný alebo ekvivalent Obec Mníšek nad Hnilcom 9 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zakúpenie gastrotechniky do jedální Mesto Prešov 40 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parná varná komora UNIPAR U3- E alebo ekvivalent Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky s lapačom šupiek a škrobu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 046 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické varidlo talové VE-940 A alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická fritéza Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 4 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termos - várnica Technická univerzita v Košiciach 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 15 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia Základná škola Družicová 4, Košice 14 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
- Elektrická celonerezová smažiaca panvica 80l- Plynový varný kotol 150 l - Elektrický konvektomat s príslušenstvom- Univerzálny robot 60l s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 26 964 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat s príslušenstvom Materská škola Havanská 26, Košice 6 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plynový sporák s elektrickou rúrou Materská škola, Palárikova 22, Košice 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny robot s príslušenstvom Základná škola Fábryho 44, Košice 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia Základná škola Ľudovíta Fullu 11 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia Základná škola Hroncova 23, Košice 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrotechnika Základná škola 8 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 7 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu s čelným nakladaním Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky s lapačom šupiek a škrobu Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modernizácia vybavenia stravovacej prevádzky Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 13 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termos - várnica Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sporak ELEGANT 3 L bocny biely, 2 kusy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kachle THORMA FILEX - H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
sporák THORMA ÖKONOM85/FIKO DE LUXE HNEDÝ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sporák – elektrický so sklokeramickou doskou MORA C 512 BW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s multifunkčnou rúrou Mora K 561 AW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sporák – s plynovou doskou a rúrou MORA P 151 BW 2 kusy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čajník nerezový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 168 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplovzdušné krbové kachle LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok a oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu RM GASTRO Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 029 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplovzdušné krbové kachle LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálne gastrozariadenie - Kuchynský robot, elektrická rúra Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 7 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Riad jedací trojdielný nerezový a fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49 998 EUR 2018 Tovary Nie 2
Konvektomat elektrický RATIONAL CM 62 Plus s príslušenstvom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 10 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol BI 150 – 98 ET s príslušenstvom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 4 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
konvektomat elektrický XEVC-1011-E1R s príslušenstvom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 12 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
elektrický konvektomat s príslušenstvom Základná škola 13 510 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia a spotrebiče Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 25 860 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plynový sporák Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630 EUR 2019 Tovary Nie 1
konvektomat elektrický XEVC-1011-E1R s príslušenstvom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 6 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat DIAMOND 10xGN1/1 alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varný kotol Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 970 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 503 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čajník nerezový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 270 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat (10-policový a 20-policový) Mesto Martin 75 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pec elektrická s troma rúrami a elektrický varný kotol Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 5 955 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Retigo Orange Vision 1011b - elektrický s príslušenstvom, dodávka a montáž Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 9 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varný kotol so zmäkčovačom vody Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 4 523 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 15 854 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Retigo B1011b - elektrický bojlerový alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb 12 348 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu - 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 7 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadenia pre kuchyňu MŠ Materská škola 17 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola Hroncova 23, Košice 12 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický bojlerový konvektomat Obchodná akadémia 22 630 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení s príslušenstvom pre kuchyňu ŠJ Základná škola, Požiarnická 3, Košice 14 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola Abovská 36, Košice 9 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o. (VO4) APN s.r.o. 260 473 EUR 2019 Tovary Áno 5
Nákup gastrozariadenia pre kuchyňu ŠJ Základná škola Jozefa Urbana 33 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola 7 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dovybavenie kuchýň Mestská časť Bratislava - Petržalka 87 110 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie školskej kuchyne Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 23 934 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie do školskej kuchyne Základná škola Gejzu Dusíka Galanta 29 042 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie do školskej kuchyne Základná škola Galanta 40 003 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie školskej kuchyne Základná škola Galanta 36 046 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
konvektomat elektrický XEVC-1021-EPR s príslušenstvom alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Dúbravka 24 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení s príslušenstvom pre kuchyňu ŠJ Základná škola 15 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola 12 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení s príslušenstvom pre kuchyňu ZŠ Základná škola Ľudovíta Fullu 13 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu s čelným nakladaním Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
konvektomat elektrický XEVC-1021-EPR s príslušenstvom alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Dúbravka 104 085 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol Mesto Holíč 28 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola 15 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola Fábryho 44, Košice 7 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobný kuchynský inventár Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 464 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálna umývačka riadu s výstupným stolom, kuchynská skrinka s posuvnými dverami, hrnce Základná škola s materskou školou Župkov 4 260 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení s príslušenstvom pre kuchyňu ŠJ Základná škola 24 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení s príslušenstvom pre kuchyňu ŠJ Základná škola Staničná 13 29 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 6 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 15 854 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ZŠ Základná škola Považská 12 18 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení do školskej jedálne Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 10 639 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynský inventár pre školskú kuchyňu a jedáleň Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bio riad a iné jednorazové produkty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nerezový dvojdrez do školskej kuchyne Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 380 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie - univerzálny robot Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 775 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varný kotol a smažiaca panvica Základná škola 11 010 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 831 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere na balenie hotových jedál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varný kotol na plyn ONDAVA - Domov sociálnych služieb 6 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadenia pre kuchyňu ZŠ Základná škola, Bukovecká 17, Košice 16 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ZŠ Základná škola, Krosnianska 4, Košice 26 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 391 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ZŠ Základná škola Košice 14 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok a oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu RM GASTRO Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 199 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 337 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický sporák Mesto Komárno 343 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 351 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický sporák tálový Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 994 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela technika-Chladnička s mrazničkou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 579 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 226 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia pre kuchyňu ZŠ Základná škola Považská 12 18 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Indukčný elektrický sporák, elektrický varný kotol Stredná športová škola 13 494 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 15 854 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat do školskej jedálne Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa 17 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická trojkomorová statická pec TPE 30 ARS vrátane plechov, pekáčov a mriežok Základná škola s materskou školou Župkov 3 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne - materská škola Obec Lovinobaňa 36 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 15 854 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednodielne, dvojdielne a trojdielne polypropylénové misky čierne umožňujúce balenie zvarených pokrmov, zatavovacia fólia a misky – kelímky s viečkom. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 560 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 360 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stroj na popcorn s vozíkom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 400 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stroj na cukrovú vatu s vozíkom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 324 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika - Skriňová mraznička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 324 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Základná škola Považská 12 1 700 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 680 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 73 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
"Materská škola - zariadenie kuchyne" Mesto Nitra 9 520 EUR 2020 Tovary Nie 1
"Materská škola - zariadenie kuchyne - elektrospotrebiče s príslušenstvom" Mesto Nitra 45 043 EUR 2020 Tovary Áno 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×