CPV kód

39220000-0

Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 134,817 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 30 204,592 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 10,393 EUR
Mesto Prešov 3 51,458 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 2,068 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 896 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 223,623 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 85,378 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 8,700 EUR
Mesto Rožňava 2 5,410 EUR
Domov seniorov Lamač 1 9,583 EUR
Mesto Levice 3 38,771 EUR
Slovak Business Agency 1 6,000 EUR
Stredná odborná škola polygrafická 1 19,975 EUR
Mesto Prievidza 1 25,742 EUR
Obec Bobrov 1 6,066 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 3,014 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 1 2,833 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 10,413 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 17,299 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 16,492 EUR
Mesto Komárno 4 9,191 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 71 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 5,500 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 4,780 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 14,224 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 26,000 EUR
Mesto Humenné 1 1,868 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 0 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 110 EUR
Mesto Senica 4 8,489 EUR
Hotel ARKADA, s.r.o. 1 24,500 EUR
Základná škola 1 9,542 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1,492 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 17,502 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 4,120 EUR
Jozef Cibula - HOSTINEC STRÁŽE NAD ZVOLENOM 1 57,353 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 0 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 5,390 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 4,298 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 39,379 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 0 EUR
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec 1 9,998 EUR
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 1 54,483 EUR
Mesto Šamorín 1 1,833 EUR
Mesto Dolný Kubín 10 39,929 EUR
BGV Enviro s.r.o. 1 81,400 EUR
Mesto Púchov 1 3,650 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3,592 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 8,042 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 101,296 EUR
Zoologická záhrada 1 116 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 29,199 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 3,658 EUR
SPN plus, s.r.o. 1 29,500 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 22,950 EUR
Národný onkologický ústav 4 7,166 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 5,415 EUR
Obec Beckov 1 27,316 EUR
Mária Hriseňková - MH Bystrá 2 257,000 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 4,125 EUR
Obec Trakovice 2 14,720 EUR
Optima consulting s.r.o. 1 53,490 EUR
Správa školských zariadení 2 7,167 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1 24,910 EUR
Obchodná akadémia 1 1,872 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2 9,508 EUR
Spojená škola 1 1,855 EUR
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 1 37,750 EUR
Základná škola Družicová 4, Košice 1 10,016 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Obec Veľké Slemence 1 5,999 EUR
Základná škola 2 19,884 EUR
Stredná odborná škola 1 29,167 EUR
BUILDINGS CITY, s.r.o. 4 327,393 EUR
BHSA s.r.o. 1 24,963 EUR
Stredná odborná škola 1 0 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 1 6,791 EUR
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 1 12,862 EUR
Mesto Gelnica 1 875 EUR
Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 1 1,262 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 563 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 3,450 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 9,690 EUR
Dopravná akadémia 1 17,500 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 503 EUR
Základná škola Šrobárova 1 4,850 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 1,383 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 860 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 7,826 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 2 3,800 EUR
Obec Prietrž 2 25,917 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 1 3,917 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 3,125 EUR
Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 1 1,656 EUR
Základná škola 3 5,769 EUR
Základná škola Považská 12 1 9,917 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 1 3,512 EUR
Materská škola 2 5,833 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 1 0 EUR
Základná škola Drábova 3, Košice 2 4,808 EUR
Základná škola Staničná 13 1 3,650 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 0 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 3,994 EUR
Základná škola Zarevúca 18, Ružomberok 1 1,908 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 3 6,644 EUR
Spojená škola 1 6,907 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 1 3,375 EUR
Materská škola, Turgenevova 7, Košice 2 2,817 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 1 5,890 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 1,933 EUR
Základná škola Fábryho 44, Košice 1 12,833 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 1 2,176 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 2 14,158 EUR
Obec Zemplínska Nová Ves 1 4,683 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 1,840 EUR
Hotelová akadémia 1 4,568 EUR
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 1 1,998 EUR
Základná škola Hroncova 23, Košice 2 11,667 EUR
Petržalský domov seniorov 1 4,546 EUR
Základná škola Starozagorská 8, Košice 2 3,978 EUR
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 1 3,250 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 1 5,413 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 2,129 EUR
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 1 2,537 EUR
Gymnázium Jozefa Lettricha 1 5,367 EUR
Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 1 1,828 EUR
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 1 1,333 EUR
DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. 1 2,040 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 2 3,200 EUR
Základná škola, Ulica budovateľská 1992/9, 069 01 Snina 1 5,608 EUR
Spojená škola sv.Františka Assiského Malacky 1 13,333 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 1 13,999 EUR
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 1 3,817 EUR
Základná škola, M.Rázusa 1672/3, Zvolen 1 0 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 4,957 EUR
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 1 5,825 EUR
Základná škola 1 9,390 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 5,358 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 11,649 EUR
Základná škola 1 7,875 EUR
Základná škola Mateja Lechkého 1 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 7,090 EUR
RM Gastro – JAZ, s.r.o. 3 106,671 EUR
JUMICOL, s.r.o. 2 17,650 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 51 457,286 EUR
S.T.C. spol. s r.o. 4 36,079 EUR
T.E.O., spol. s r.o. 1 81,400 EUR
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. 3 42,945 EUR
CORTEC s.r.o. 1 24,910 EUR
GASTRO - HAAL, s.r.o. 2 38,183 EUR
INTERGAST s.r.o. 3 62,912 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 2 127,609 EUR
GastroRex, s.r.o. 2 7,167 EUR
VIRTUS s.r.o. 2 30,375 EUR
ITSK, s.r.o. 3 6,226 EUR
Ján Janec UNI-JAS 1 53,490 EUR
Kema SK, s.r.o. 2 3,658 EUR
STAVA IPS, s.r.o. 1 0 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 21 148,834 EUR
Berndorf Sandrik, s.r.o. 1 4,400 EUR
Ing. Peter Cilip - CILIAN 1 207,100 EUR
GASTMA, s.r.o. 2 339,243 EUR
GASTROTECHNIKA, s.r.o. 10 76,179 EUR
VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o. 1 93,840 EUR
BV Music s.r.o. 1 58,449 EUR
PRAGOPERUN SK s.r.o. 1 59,484 EUR
MONTYCON gastro SK, a.s. 1 54,483 EUR
GAVINA, s.r.o. 1 0 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 1 349 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 6 13,492 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 503 EUR
VICOM s.r.o. 1 1,890 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 9 41,196 EUR
GASTROLUX, s.r.o 7 21,443 EUR
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 13 60,069 EUR
LarUm, s.r.o. 2 6,650 EUR
Tibor Németh - GASTROCENTER 1 563 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 1 10,413 EUR
Elektroservis VV, s.r.o. 25 124,540 EUR
Ján Sloboda -GASTROSERVIS 3 3,758 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 1 7,208 EUR
Vladimír Reguly IBIS SERVICE 1 5,744 EUR
DAVAC spol. s r.o. 1 2,430 EUR
TRADENET s.r.o. 1 3,125 EUR
Ing. Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA 4 11,138 EUR
COOPServis, spol.s r.o. 2 7,633 EUR
Adam Chabada 3 26,956 EUR
OMES spol. s r.o. 8 56,682 EUR
GASTRO-GALAXI, s.r.o. 1 2,615 EUR
LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 2,664 EUR
EVO TECH, s.r.o. 1 1,620 EUR
Tatria plus, s.r.o. 1 5,415 EUR
GFS, s.r.o. 1 10,393 EUR
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. 2 14,695 EUR
FriendS&FriendS, s.r.o. 7 22,615 EUR
MARTINOX s.r.o. 1 984 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 1 71 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 13 75,338 EUR
Gastro Global s.r.o. 5 12,474 EUR
MULTI-CLUB, spol. s r.o. 1 21,499 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka spotrebičov pre Hotel ARKADA Hotel ARKADA, s.r.o. 24,536 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka cukrárenskej technológie BGV Enviro s.r.o. 81,400 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia Centra odborného vzdelávaniaa prípravy v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 25,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne a strojové vybavenie reštaurácie a kaviarne Mária Hriseňková - MH Bystrá 86,390 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka gastrozariadení Jozef Cibula - HOSTINEC STRÁŽE NAD ZVOLENOM 57,828 EUR 2015 Tovary Áno 1
Drevenice Terchová - tovary a technológie 1 Optima consulting s.r.o. 54,504 EUR 2015 Tovary Áno 1
Penzión na Kopanici - vybavenie kuchyne a baru SPN plus, s.r.o. 29,529 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup gastro-zariadení pre HA OB v Kežmarku Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 32,028 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybavenie kuchyne, reštaurácie a kaviarne Mária Hriseňková - MH Bystrá 207,100 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž technologického vybavenia kuchyne a výdajne stravy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 223,623 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb v hoteli Roca BUILDINGS CITY, s.r.o. 327,394 EUR 2015 Tovary Áno 4
Obstarávanie gastro technológie do objektu služieb slúžiaceho turistom. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 54,483 EUR 2016 Tovary Nie 1
Riad jedací trojdielný nerezový a fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 127,609 EUR 2018 Tovary Nie 2
Technologické zariadenie stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice“ Nitriansky samosprávny kraj 62,579 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s bojlerom Diamond 10x GN 2/1 SBE /12-CL Stredná odborná škola 11,502 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Obec Prietrž 23,903 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup kuchynského vybavenia do Zariadení školského stravovania pri MŠ Mesto Levice 14,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrického sporáku Nitriansky samosprávny kraj 3,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského zariadenia - elektrická výklopná panvica Nitriansky samosprávny kraj 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celoliatinová plynová panvica Základná škola 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Školská kuchyňa a školská jedáleň 7,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby, zariadenie a príslušenstvo Ekonomická univerzita v Bratislave 719 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový sporák s rúrou a výdajný pult ohrievací Nitriansky samosprávny kraj 6,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia Slovak Business Agency EUR 2016 Tovary Nie 1
KG-300 - Plynový varný kotol s objemom 300 l Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celoliatinová plynová panvica Základná škola 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Psychiatrická nemocnica Hronovce 4,459 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebič- monoklimatická chladnička Zoologická záhrada 146 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica BR80-98 ET Základná škola Zarevúca 18, Ružomberok 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Psychiatrická nemocnica Hronovce 4,459 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termokazeta BESSTER Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický parný konvektomat s príslušenstvom vrátane montáže s napojením na vodoinštaláciu a elektroinštaláciu. Ekonomická univerzita v Bratislave 4,276 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Thermoline A2 Abner alebo ekvivalent Domov seniorov Lamač 13,655 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,564 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 60 l Nitriansky samosprávny kraj 4,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smažiaca panva elektrická Mesto Rožňava 3,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické varidlo VE 940 A Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 2,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ohrevný pult stabilný pre výdaj teplých jedál T-ASV-2Z4GN SV-4Z Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 959 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnenie už existujúceho reštauračného a kuchynského inventáru Úrad vlády Slovenskej republiky 27,376 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Kotol plynový 150 l, BI150-98G alebo ekvivalent A 2. Kotol plynový 200 l, KG-200 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 10,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80 l Nitriansky samosprávny kraj 5,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9,931 EUR 2016 Tovary Nie 1
Panva elektrická 50 l, BR50-78ET/N alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otvárač konzerv LT-OEXTC alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová panvica 80 l model BR80-98 G alebo ekvivalent, Elektrický varný kotol 80 l Nitriansky samosprávny kraj 12,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu I 100 E alebo ekvivalent alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová panva sklopná BR120-912G nerezová alebo ekvivalent alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 4,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický 10xGN1/1 bojlerový FZ101EBA ZANUSSI Easy Steam s príslušenstvom alebo ekvivalent s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Materská škola 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica 50 L Nitriansky samosprávny kraj 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Kuter 5,5 l, K55 alebo ekvivalent A 2. Stroj nárezový poloautomat, GXE-300RM alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 4,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický kotol 100 L Nitriansky samosprávny kraj 11,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 4,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat pre školské pracovisko Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 6,984 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kotol plynový 150 l Nitriansky samosprávny kraj 8,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol KG100 Mesto Dolný Kubín 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž nového Varného kotola elektrického s objemom 85 litrov Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 3,043 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Robot univerzálny, RE22N alebo ekvivalent A 2. Krájač chleba, KSZA-15/215 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80 l Nitriansky samosprávny kraj 5,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezová varnica 5L Národný onkologický ústav 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie školskej jedálne a kuchyne Stredná odborná škola polygrafická 24,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 60 l Nitriansky samosprávny kraj 4,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák SE 940 A Mesto Dolný Kubín 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol 150 l Mesto Komárno 5,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový, celonerezový elektrický sporák s vysokovýkonnými horákmi, teplovzdušnou rúrou s príslušenstvom Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 3,133 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modernizácia vybavenia stravovacej prevádzky Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 30,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat RETIGO BLUE VISION 611i alebo ekvivalentný Obec Zemplínska Nová Ves 5,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Robot univerzálny, RE22N alebo ekvivalent A 2. Krájač chleba, KSZA-15/215 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezová varnica 5L Národný onkologický ústav 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat pre stravovacie zariadenie. Obec Trakovice 10,239 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie-Konvektomat FAGOR Advance+10GN2/1 APE-102 s podstavcom pod elektrický konvektomat Mesto Banská Bystrica 12,305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž 2 ks nových elektrických varných kotlov (v špecifikácii budú uvedené ako EVK č. 1 a EVK č. 2) alebo ekvivalent Hotelová akadémia 8,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Várnice Psychiatrická nemocnica Hronovce 1,707 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80l alebo ekvivalent Obchodná akadémia 2,508 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrického sporáku Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 2,729 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat pre stravovacie zariadenie. Obec Trakovice 10,239 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80l alebo ekvivalent Mesto Šamorín 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie pre školskú cvičnú kuchyňu Stredná odborná škola 53,873 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské zariadenia do ŠJ pri MŠ Mesto Prievidza 38,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat el. GN1/1 nástrekový, programovateľný XEVC-0511 E1R s príslušenstvom alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4,110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastro zariadenia pre školskú jedáleň Dopravná akadémia 21,175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrického varného kotla pre školskú jedáleň Mesto Rožňava 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom a náhradným zavážacím vozíkom Základná škola 12,910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského vybavenia do ŠJ Mesto Levice 7,099 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol plynový 300 l, KG-300 alebo ekvivalent, panvica sklopná plynová BR80-98G alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Hronovce 7,793 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 4,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynovými horákmi SPE 940 C Mesto Humenné 2,526 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová Varná elektrická stolička STE 6 alebo ekvivalent "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Základná škola Ľudovíta Fullu 5,870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby a príslušenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teleskopická umývačka riadu s príslušenstvom Základná škola 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80l alebo ekvivalent Mesto Senica 3,903 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol 150 litrový Základná škola Starozagorská 8, Košice 5,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynové varidlo bez rúry Mesto Gelnica 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnenie jedálenského inventáru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač pre materskú školu_98 Mesto Komárno 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fritéza el. 30 L FE 60/P Mesto Dolný Kubín 1,074 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult VOP 3 Mesto Dolný Kubín 1,190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s podstavcom, veľkokuchynský robot, kuchynský riad, kuchynské náradie Obec Veľké Slemence 9,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Várnice, Kuchynské nádoby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynovými horákmi SPE 940 C Gymnázium Jozefa Lettricha 9,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Základná škola Starozagorská 8, Košice 4,086 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súbor technologického vybavenia kuchyne Národný ústav reumatických chorôb 144,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat Unox XEVC-1011-E1R s príslušenstvom Správa školských zariadení 5,988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat Unox XEVC-0511-E1R s príslušenstvom Správa školských zariadení 3,588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiace a mraziace zariadenia Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 2,220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,700 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup plynového kotla s nepriamym ohrevom - 270 l Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 11,997 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica Základná škola s materskou školou Babín 1,060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol s objemom 200 litrov a indukčný sporák Spojená škola 10,668 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie školskej kuchyne Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec 12,032 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia kuchyne alebo ekvivalent BHSA s.r.o. 45,074 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kuchyňa a jedáleň - zariadenie DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. 2,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom a náhradným zavážacím vozíkom Pedagogická a sociálna akadémia 16,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 4ks kuchynského zariadenia - škrabka na zemiaky ŠKBZ- 20 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4,899 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol s objemom 200 litrov Základná škola Šrobárova 6,011 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a napojenie kuchynského spotrebiča Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2,859 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia do kuchyne Petržalský domov seniorov 7,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,625 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový, elektrický, parný konvektomat s príslušenstvom – podstavec pod konvektomat s odkladacím priestorom pre gastronádoby, nerezové a smaltované gastronádoby GN 1/1, vrátane montáže s napojením na vodoinštaláciu a elektroinštaláciu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 2,794 EUR 2016 Tovary Nie 1
Várnice , termoporty a kuchynské vybavenie Psychiatrická nemocnica Hronovce 10,017 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny RM 60 H Základná škola s materskou školou Župkov 4,920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie do školskej jedálne Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie školskej kuchyne Obec Beckov 40,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový elektrický konvektomat s príslušenstvom BX82E Základná škola, Ulica budovateľská 1992/9, 069 01 Snina 8,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie školskej jedálne Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 17,215 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie do školskej jedálne Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Domáce potreby a dodávky pre stravovacie zariadenia Akadémia Policajného zboru v Bratislave 13,070 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup konvektomatu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 6,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s injekčným nástrekom pary. Dodávka a inštalácia SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuchynské vybavenie do kuchýň MŠ Mestská časť Bratislava - Dúbravka 41,040 EUR 2016 Tovary Nie 1
myčka na riad Stredná odborná škola obchodu a služieb 2,848 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický sporák s rúrou CFL - 90/80 - 21 E alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 7,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna umývačka riadu CT 160 W ABT tunelová alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 9,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského vybavenia do zariadení hromadného stravovania Mesto Levice 43,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Spojená škola sv.Františka Assiského Malacky 16,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický sporák SE 940 A Mesto Dolný Kubín 2,760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sporák elektrický tálový delený s rúrou CFL 90/80 21 E Mesto Dolný Kubín 2,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky Technická univerzita v Košiciach 12,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súbor technologického vybavenia kuchyne. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 24,294 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panva elektrická 120 litrov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,976 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu pre potreby školskej jedálne Mesto Komárno 3,589 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie už existujúceho reštauračného a kuchynského inventáru Úrad vlády Slovenskej republiky 23,737 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,167 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sporáky kombinované 4 horákový a 6 horákový so skrinkou Pedagogická a sociálna akadémia 3,970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž nového elektrického sporáka SE 940 A alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 2,988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž Konvektomat elektrický nástrekový na 20 GN 1/1 XEVC s príslušenstvom Základná škola, M.Rázusa 1672/3, Zvolen 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské spotrebiče Nitriansky samosprávny kraj 9,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojrúra na pečenie TPE 30 ARS, alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 6,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nová, celonerezová, dvojplášťová, elektronická umývačka riadu a skla s odpadovým čerpadlom v minimálnej kvalite TT 50 T ABT Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 3,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický FAGOR ADVANCE AE 101 alebo ekvivalent, Umývačka riadu FAGOR CO - 170 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat na 6 GN 1/1 alebo 12 GN 1/2 Centrum sociálnych služieb LUČ 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Retigo Orange Vision 1011ic NEW alebo ekvivalent - s príslušenstvom a montážou Krajský súd v Košiciach 8,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sporák elektrický s rúrou ALBA SE 40 ARS alebo ekvivalnet Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 5,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parný varný kotol s objemom 300 litrov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5,475 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat XEVC 1011 E1R s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 6,734 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Zannusi profesional eastySteam rada B Mesto Dolný Kubín 6,817 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol KG 150 -O alebo ekvivalent Mesto Senica 4,396 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat UNOX XV 1093 ChefLux so zavážacím vozíkom alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálové vybavenie kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
UNIPAR U3-E - Parná varná komora Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5,910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot HD 60 vrátane mlynčeka na mäso alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol s objemom 300l a hranatým duplikátorom Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická sklopná panvica Spojená škola 2,530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5,341 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz, montáž a zaškolenie personálu s novou profesionálnou celonerezovou priechodnou umývačkou riadu a skla s rekuperáciou pary a s príslušenstvom , prikladnô FAGOR CO-170 HRS alebo ekvivalent, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 7,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kupecké vrecká, vrecká do mrazničky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkokapacitný elektrický sporák Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2,988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Psychiatrická liečebňa Sučany 5,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkokapacitné kuchynské zariadenia pre školskú jedáleň alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 36,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov Materská škola, Turgenevova 7, Košice 1,860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teleskopická umývačka riadu Základná škola Drábova 3, Košice 4,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica s objemom vane 80 litrov Základná škola, Krosnianska 4, Košice 3,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol KG 100 -O alebo ekvivalent Mesto Senica 4,073 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat, elektrická panvica Základná škola 21,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Základná škola Staničná 13 6,114 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult s príslušenstvom Základná škola 3,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teleskopická umývačka riadu Základná škola Drábova 3, Košice 4,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov Materská škola, Turgenevova 7, Košice 1,860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola Družicová 4, Košice 14,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezová varnica 5L Národný onkologický ústav 2,475 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termos na prevoz potravín Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 6,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat FCZ 201 EBA2 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž konvektomatu Mesto Púchov 7,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 14,221 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický parný konvektomat s príslušenstvom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 7,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
kotol plynový ( a sito na halušky) Stredná odborná škola obchodu a služieb 9,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panvica sklopná elektrická, stôl pracovný, sporák plynový na podstavbe bez rúry, chladiaca skriňa Stredná odborná škola obchodu a služieb 6,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Várnica - termos nerezový Stredná odborná škola obchodu a služieb 3,942 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat do školskej jedálne Základná škola 11,290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola 15,690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový papierový alebo plastový riad Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 23,988 EUR 2017 Tovary Nie 1
gastro-konvektomat Základná škola Hroncova 23, Košice 14,574 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Obec Prietrž 20,546 EUR 2017 Tovary Áno 1
Konvektomat s príslušenstvom Základná škola Považská 12 15,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby, potreby pre verejné stravovanie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 21,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 7,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský riad a pomôcky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 3,504 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat pre školskú kuchyňu Základná škola Fábryho 44, Košice 15,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola 11,098 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Materská škola 7,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakúpenie gastrotechniky do školských jedální v MŠ bez právnej subjektivity Mesto Prešov 16,948 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celoliatinová plynová panvica Základná škola Hroncova 23, Košice 4,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varný plynový kotol Základná škola Mateja Lechkého 4,840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný vozík Národný onkologický ústav 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne ŠJ pri MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 15,240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Mesto Senica 1,680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne ŠJ pri MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 15,240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7,910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálovo technické vybavenie : Kuchyňa a jedáleň Obec Bobrov 9,310 EUR 2017 Tovary Áno 1
Univerzálny Mixér, Nárezový stroj, Chladnička s výparníkom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské a servírovacie potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 723 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kotol varný, elektrický 150 litrov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,919 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zakúpenie gastrotechniky do školských jedální v MŠ bez právnej subjektivity Mesto Prešov 40,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere na balenie hotových jedál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Nitriansky samosprávny kraj 5,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat XEVC 1021 EPR s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 14,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,630 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynovými horákmi SPE 940 C s príslušenstvom alebo ekvivalent Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 5,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat RETIGO ORANGE VISION O1221b bojlerový s vozíkom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 14,680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol KE150 alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 5,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pec elektrická kombinovaná s troma rúrami Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2,064 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavnie pre ŠJ_80 Mesto Komárno 5,004 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technológia kuchyne materskej školy Mesto Kráľovský Chlmec 22,522 EUR 2018 Tovary Áno 1
Bio riad a iné jednorazové produkty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové misky a taniere na balenie hotových jedál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 59,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktický balíček - kuchynské potreby Metodicko-pedagogické centrum 55,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Univerzálny robot s príslušenstvom Základná škola, Požiarnická 3, Košice 8,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče - Jednodverová chladnička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 132 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Blue vision B 611 l / NEW injekčný alebo ekvivalent Obec Mníšek nad Hnilcom 9,390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zakúpenie gastrotechniky do jedální Mesto Prešov 40,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parná varná komora UNIPAR U3- E alebo ekvivalent Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5,390 EUR 2018 Tovary Nie 1