CPV kód

39162100-6

Vybavenie na vyučovanie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Malacky 2 68 642 EUR
Mesto Poprad 2 136 750 EUR
Mesto Žilina 3 49 932 EUR
Obec Šenkvice 1 65 575 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 6 334 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 92 875 EUR
Mesto Senica 2 126 608 EUR
Obec Nová Ľubovňa 2 26 656 EUR
Stredná odborná škola dopravná 1 42 050 EUR
Mesto Námestovo 4 104 445 EUR
Mesto Michalovce 2 8 717 EUR
Mesto Trenčín 1 52 250 EUR
Obec Varhaňovce 2 2 891 EUR
Stredná odborná škola 3 254 101 EUR
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 3 105 766 EUR
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 3 28 958 EUR
Obec Chminianske Jakubovany 1 12 118 EUR
Obec Kúty 4 70 041 EUR
Obec Pruské 2 53 417 EUR
Gymnázium Ladislava Novomeského 1 47 291 EUR
Škola úžitkového výtvarníctva 2 72 535 EUR
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice 2 39 685 EUR
Cirkevná spojená škola 2 20 672 EUR
Obec Petrovany 4 127 661 EUR
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 1 22 368 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 45 600 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 105 000 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 1 767 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 1 2 900 EUR
Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 3 20 583 EUR
Športové gymnázium 1 1 063 EUR
Základná škola, Jelenia č. 16, Bratislava 1 6 183 EUR
Základná škola 1 8 136 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 6 12 765 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 112 150 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 4 58 294 EUR
AutoCont SK a.s. 2 69 417 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 1 350 EUR
Daffer spol. s r.o. 5 106 880 EUR
Gratex International, a.s. 2 4 832 EUR
NABIMEX, s.r.o. 1 5 989 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 1 38 400 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 6 184 404 EUR
HD elektronika SK, s. r. o. 3 254 101 EUR
Milan Kmeť – EMKa 1 27 253 EUR
PC SEMA, s.r.o. 2 47 083 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 1 11 178 EUR
Datacomp s.r.o. 1 60 590 EUR
ITSK, s.r.o. 1 840 EUR
PcProfi, s. r. o. 1 11 945 EUR
Ing. Katarína Gerbocová – MARCOMP 1 10 222 EUR
DIDACIC Martin s.r.o. 2 179 666 EUR
AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 1 42 050 EUR
UTILIS, spol. s.r.o. 1 7 200 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 1 767 EUR
ARNET, s.r.o. 1 156 EUR
MB TECH BB s.r.o. 1 23 333 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 1 19 726 EUR
Školská technika s.r.o. 2 8 717 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 2 7 246 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 3 9 333 EUR
Copia Slovakia, s.r.o. 1 1 524 EUR
jump in! s.r.o. 1 21 415 EUR
GOTANA, s. r. o. 8 30 267 EUR
GAMIN SK, s. r. o. 1 520 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 1 22 368 EUR
Škola.sk, s. r. o. 12 639 154 EUR
Dávid Vorčák 1 30 525 EUR
Fondstav s.r.o. 1 17 740 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Podpora sociálnej inklúzie a ďalšieho vzdelávania príslušníkov MRK Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 27 990 27990.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
„BioFar – moderný študijný odbor“ - tovary Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 31 448 31448.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Podpora ďalšieho vzdelávania príslušníkov MRK s cieľom uľahčenia ich prístupu na trh práce Stredná odborná škola 21 552 21552.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky pre Gymnázium L.Novomestského Gymnázium Ladislava Novomeského 47 317 47317.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Inovácia obsahu a metód vzdelávania prispôsobená potrebám vedomostnej spoločnosti. Škola úžitkového výtvarníctva 107 919 107919.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
„Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK prostredníctvom moderných foriem vyučovania“ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice 33 974 33974.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Vzdelávacie pomôcky Cirkevná spojená škola 27 037 27037.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Vybavenie učební – SOŠ Dopravná Prešov Stredná odborná škola dopravná 37 440 37440.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zavedenie inovatívnych a moderných metód vyučovania Stredná odborná škola obchodu a služieb 38 731 38731.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Interaktívna tabuľa Promethean ActivBoard Touch 78 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 920 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabula, dataprojektor, PC zostava Základná škola, Jelenia č. 16, Bratislava 8 200 8200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jazyková učebňa Základná škola 12 100 12100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet - interaktívna tabuľa s ovládacím softvérom , dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, držiak, notebok, sada reproduktorov,príslušenstvo Základná škola Michalovce Krymská 5 3 708 3707.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna zostava alebo ekvivalent Mesto Žilina 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtový prezentér Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 841 841.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna zostava alebo ekvivalent Mesto Žilina 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktický komplet - interaktívna tabuľa s ovládacím softvérom , dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, držiak, notebok, sada reproduktorov,príslušenstvo Základná škola Michalovce Krymská 5 1 820 1819.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktický komplet - interaktívna tabuľa s ovládacím softvérom , dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, držiak, notebok, sada reproduktorov,príslušenstvo Základná škola Michalovce Krymská 5 1 820 1819.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna komplet. alebo ekvivalent Základná škola Slovenská Kajňa 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie na vyučovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 220 1219.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna zostava s krátkou projekciou S EPSON EB - 520 alebo ekvivalent Mesto Žilina 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jazyková učebňa Obec Chminianske Jakubovany 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LEGO Technic Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 156 156.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne komplety a počítače s príslušenstvom Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 10 800 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabula, dataprojektor, držiak Športové gymnázium 1 890 1890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
interaktívna tabuľa s ovládacím softvérom , dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, držiak, notebok, sada reproduktorov,príslušenstvo Základná škola Michalovce Krymská 5 3 830 3829.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup mikroskopov a meradiel Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 525 525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
interaktívna tabuľa s ovládacím softvérom , dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, držiak, notebok, sada reproduktorov,príslušenstvo Základná škola Michalovce Krymská 5 1 878 1878.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabula, dataprojektor, držiak Obec Varhaňovce 1 830 1830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívne komplety a počítače Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívne tabule pre MŠ mesta Michalovce s ovládacím softvérom, datprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, držiak, netebook, sada reproduktorov, príslušenstvo Mesto Michalovce 11 800 11800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa, dataprojektor, držiak Obec Varhaňovce 1 830 1830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplet vodíkový RC model s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 833 3833.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - didaktické pomôcky Mesto Trenčín 62 814 62814.3 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie učební digitálnymi pomôckami a technikou Stredná odborná škola 229 425 229425.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Učebné pomôcky, prístroje a zariadenia pre biologicko/chemickú a polytechnickú učebňu Obec Šenkvice 83 215 83215.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup IKT do odbornej učebne Mesto Michalovce 2 127 2127.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učebne CNC strojmi Stredná odborná škola - Szakközépiskola 126 300 126300.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie - Didaktické pomôcky Obec Pruské 52 759 52758.65 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie - Stacionárne pracoviská Obec Pruské 20 671 20671.2 EUR 2019 Tovary Áno 1
Interaktívne zostavy a notebooky Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 8 000 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie prírodovedných učební – didaktické pomôcky biologickej/chemickej učebne Obec Nová Ľubovňa 19 325 19325.46 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie polytechnických učební – didaktické pomôcky polytechnickej učebne Obec Nová Ľubovňa 19 929 19928.92 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - didaktické pomôcky Mesto Malacky 6 984 6984.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
CNC sústruh Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 74 666 74666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Mesto Senica 67 632 67631.56 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky - Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu Mesto Žiar nad Hronom 111 479 111478.84 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky 2 Mesto Senica 84 399 84398.71 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výučbové panely Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 134 790 134790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - tovary Mesto Námestovo 116 363 116363.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Obstaranie odborných učební na základnej škole v Kútoch – tovary Obec Kúty 77 677 77677.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
interaktívna tabuľa s ovládacím softvérom , dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, držiak, notebok s taškou, príslušenstvo Základná škola Michalovce Krymská 5 3 848 3848.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity materskej školy - didaktické pomôcky Mesto Poprad 553 552.58 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie didaktických pomôcok pre odborné učebne štyroch základných škôl v meste Mesto Poprad 163 747 163747.23 EUR 2020 Tovary Áno 1
Odborné učebne ZŠ - didaktické pomôcky Mesto Malacky 76 680 76680.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 26 858 26858.18 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany Obec Petrovany 130 632 130632.0 EUR 2020 Tovary Áno 4

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×