CPV kód

39160000-1

Školský nábytok

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Žilina 1 3,100 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 12,500 EUR
Mesto Kolárovo 1 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 7,234 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 893 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 320 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 1,250 EUR
Mesto Rajec 1 2,433 EUR
Mesto Stupava 1 44,880 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1,583 EUR
Mesto Komárno 23 13,652 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 4,233 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 43,054 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 1,330 EUR
Mesto Partizánske 1 709 EUR
Stredná odborná škola 2 6,324 EUR
Mesto Senec 1 66,667 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 3,283 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 580 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 2,128 EUR
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 1 0 EUR
Obec Bernolákovo 4 30,587 EUR
Obec Varhaňovce 1 2,121 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 12,276 EUR
Obec Varín 1 18,083 EUR
Obec Ostrovany 1 11,996 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 2 4,244 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 0 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 350 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 3,499 EUR
Stredná priemyselná škola 2 0 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 2,214 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 18,598 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 2 13,953 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 0 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 3 5,100 EUR
Základná škola 2 12,645 EUR
Stredná odborná škola 1 13,074 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 1 1,412 EUR
Stredná odborná škola technická 1 1,996 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 1 10,283 EUR
Základná škola Jana Amosa Komenského 5 36,941 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 5 7,170 EUR
Základná škola Horný Vadičov 1 3,917 EUR
Základná škola 5 6,171 EUR
Základná škola Juraja Fándlyho 1 16,015 EUR
Gymnázium 1 583 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 2,925 EUR
Základná škola 2 20,682 EUR
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 1 4,500 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 10,741 EUR
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 2 5,542 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 3,021 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 7,145 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 2 4,222 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 4 5,047 EUR
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1 1,307 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 3 1,872 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 3,574 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 7,283 EUR
Základná škola s materskou školou Gbely 1 1,050 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 0 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 6 8,715 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 619 EUR
Obchodná akadémia 1 2,079 EUR
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 1 1,280 EUR
Spojená škola 3 6,576 EUR
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 1 4,480 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 6,097 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 7,755 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 4,324 EUR
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 1 1,165 EUR
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 1 2,191 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 2 7,293 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 15,949 EUR
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 1 1,958 EUR
Športové gymnázium 4 6,569 EUR
Základná škola - Alapiskola 3 0 EUR
Základná škola Parchovany 1 1,329 EUR
Základná škola 1 4,833 EUR
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 1 1,203 EUR
Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 4 11,131 EUR
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 2 10,833 EUR
Základná škola 1 3,664 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 2 5,215 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 1 2,658 EUR
Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 1 7,833 EUR
Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 1 15,646 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 6,669 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 0 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 2 3,563 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 6 26,900 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 1 1,825 EUR
Základná škola Galanta 1 4,408 EUR
Základná škola na Žitavskej ul. 1 v Bratislave 1 7,500 EUR
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 1 12,900 EUR
Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 1 1,404 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná 1 875 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 1 8,102 EUR
Základná škola, Biskupická 21, Bratislava 1 5,603 EUR
Športové gymnázium 1 15,337 EUR
Hotelová akadémia 1 145 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 2 6,883 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 490 EUR
Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 1 1,919 EUR
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 2 8,602 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 1 1,669 EUR
Spojená škola 1 9,166 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Daffer spol. s r.o. 5 51,224 EUR
MY DVA Slovakia, s.r.o. 5 21,647 EUR
BASCO SK, s.r.o. 2 2,504 EUR
Mgr. Viera Janočková - VERA 1 490 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 1 42,644 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 12 51,207 EUR
BEGA, s.r.o. 2 6,310 EUR
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 2 2,483 EUR
KODRETA furniture, s.r.o. 2 3,371 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 52 194,078 EUR
Školská technika s.r.o. 1 2,995 EUR
DIPOS s.r.o. 6 21,253 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 3 12,923 EUR
ABAMET, s.r.o. 3 6,644 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 15 54,404 EUR
GÜDE, s.r.o. 1 1,669 EUR
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 10 16,416 EUR
AKD s.r.o. 1 1,250 EUR
TechnoBank, s.r.o. 1 1,934 EUR
NOMIland s.r.o. 17 10,797 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 66,667 EUR
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. 1 583 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 1 7,500 EUR
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER 16 41,335 EUR
Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY 15 68,034 EUR
Ľubomír Beňo P.ART 1 0 EUR
AB SYSTEM SLOVAKIA 5 6,380 EUR
Baribal s.r.o. 1 0 EUR
TABRIS PLUS, s.r.o. 1 4,500 EUR
Educas s.r.o. 3 30,012 EUR
ŠKOLEX, spol. s r.o. 4 11,504 EUR
K - Ten KOVO, s.r.o. 6 19,347 EUR
metaloBox Slovakia, s.r.o. 1 14,083 EUR
Mária Mudríková - KENT 2 4,616 EUR
Edushop s.r.o. 2 567 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 12,276 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nábytok pre ZŠ Stupava Mesto Stupava 49,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom pre učebne THA00100 aTHA0015A Fakulty prírodných vied UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 42,644 EUR 2017 Tovary Nie 1
plastové lavice do čakárni, 3-sedadlo Krajská prokuratúra v Prešove 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 5,993 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok, počítačový stôl - katedra na notebook Základná škola Juraja Fándlyho 28,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Jana Amosa Komenského 18,589 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňové skrine kovové na sokli Základná škola 13,992 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok - školský stôl jednomiestny, školská stolička Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Jana Amosa Komenského 18,589 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 4,159 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Jana Amosa Komenského 18,589 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavička do šatne Gymnázium 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok Spojená škola Banská Bystrica 3,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola elektrotechnická 17,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
učiteľská stolička Základná škola Slovenská Kajňa 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
skrinková zostava pre družinu Základná škola Slovenská Kajňa 539 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok Spojená škola Banská Bystrica 3,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavičky do šatne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1,270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská stolička SOKRATES-P čalunená alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok a skrine Základná škola Jana Amosa Komenského 5,689 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zostava nábytku a hračka pre MŠ Mesto Komárno 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Mesto Rajec 3,300 EUR 2016 Tovary Áno 1
Školský nábytok a skrine Základná škola Jana Amosa Komenského 3,439 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok (školská lavica trojmiestna, školská lavica dvojmiestna, školská stolička čalúnená) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7,638 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,katedra, počítačové stoly, stoličky Spojená škola 3,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrinka 3 - policová R3 + 12 plastových zásuviek Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská katedra 30 ks, stolička tapacírovaná 30 ks Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4,430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok pre dve triedy - set A (2 ks katedra, 2 ks učiteľská stolička čalúnená, 30 ks lavica dvojmiestna veľkosť 6, 60 ks stolička veľkosť 6, 2 ks lavica dvojmiestna veľkosť 7, 4 ks stolička veľkosť 7, 2ks stojan na prezentaciu školy) Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 4,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre materskú školu_59 Mesto Komárno 215 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_52 Mesto Komárno 1,238 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok do triedy - (8ks ks katedra, 8 ks učiteľská stolička čalúnená, 105 ks lavica dvojmiestna veľkosť 6, 210 ks stolička veľkosť 6) Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 12,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok výškovo nastaviteľný - set - lavica dvojmiestna, stolička, katedra pevná, stolička pre učiteľa pevná) Základná škola s materskou školou Gbely 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok výškovo nastaviteľný - dodávka vrátane dopravy Základná škola 3,960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské stoličky výškovo nastaviteľné - typ SAXANA WOOD alebo dizajnovo zhodný ekvivalent Základná škola 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytková zostava INLANDIA 4 alebo dizajnovo zhodný ekvivalent Základná škola 1,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
školská stolička 100 ks, školská lavica 50 ks Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 6,142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nábytku do tried Stredná priemyselná škola 2,044 EUR 2016 Tovary Nie 1
jedálenské stoličky do školskej jedálne Mesto Kolárovo 6,130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok výškovo nastaviteľný - set - lavica dvojmiestna, stolička, katedra pevná, stolička pre učiteľa pevná) Základná škola Parchovany 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 3,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a stoličky Základná škola 6,261 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 1,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 7,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,katedra Spojená škola 2,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok do triedy - (8ks ks katedra, 10 ks učiteľská stolička čalúnená, 104 ks lavica dvojmiestna veľkosť 6, 228 ks stolička veľkosť 6) Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
školská stolička, školská lavica dvojmiestná Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1,382 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola 5,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 4,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 4,730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,školské stoličky Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,katedra Spojená škola 2,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učiteľský set - 1 ks katedra + 1 ks stolička Obec Bernolákovo 1,355 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský set - 1 lavica + 1 stolička (výškovo nastaviteľný) Obec Bernolákovo 24,375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do kabinetu ZŠ alebo ekvivalent Obec Bernolákovo 4,910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská s keramickým povrchom jednodielna Športové gymnázium 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 3,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok do učebne Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Športové gymnázium 2,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a stoličky Gymnázium Milana Rúfusa 2,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok - školská lavica, stoličky, katedra, tabuľa Mesto Žilina 3,770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacboxová šatníková skriňa. Základná škola Galanta 8,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské šatňové skrinky Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola na Žitavskej ul. 1 v Bratislave 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský set - 1 lavica + 1 stolička (výškovo nastaviteľný) Obec Bernolákovo 15,840 EUR 2016 Tovary Áno 1
školský nábytok Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1,720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice Stredná priemyselná škola dopravná 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice, školský nábytok Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 1,845 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 2,882 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby vyučovacieho procesu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1,858 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1,526 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok do triedy - (17ks ks katedra, 15 ks učiteľská stolička čalúnená, 25 ks taburetka Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 11,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola technická 2,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_102 Mesto Komárno 1,885 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok a hračky pre MŠ Mesto Komárno 797 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Základná škola, Biskupická 21, Bratislava 8,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok pre tri triedy - set E (3 ks katedra, 3 ks učiteľská stolička čalúnená, 45 ks lavica dvojmiestna veľkosť 6, 90 ks stolička veľkosť 6, 3 ks lavica dvojmiestna veľkosť 7, 6 ks stolička veľkosť 7, 1ks stojan na prezentaciu školy) Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 6,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
školské šatňové skrine Stredná odborná škola 6,228 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok, nábytok do školskej jedálne Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 6,368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava školského nábytku (1 x dvojmiestny stôl a 2 x stolička) Športové gymnázium 20,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok a šatňové skrine. Katolícka univerzita v Ružomberku 3,311 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo do sociálnych zariadení pre MŠ_110 Mesto Komárno 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1,525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola elektrotechnická 3,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok - lavice, stoličky, stoličky s výsuvným pultíkom Stredná zdravotnícka škola 5,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_115 Mesto Komárno 1,190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok alebo ekvivalent Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 12,531 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavica (stôl) do učebne pre telesne postihnutých študentov na invalidnom vozíku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a stoličky Stredná odborná škola 23,988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok do strednej školy Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 16,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 2,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre materskú školu_135 Mesto Komárno 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok alebo ekvivalent STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 3,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola elektrotechnická 6,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 18,361 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské šatňové skrine dvojdverové Stredná odborná škola 2,542 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 408 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup školských lavíc a stoličiek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 10,246 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,katedra Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 1,670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 8,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreslá pre učebňu / oddychovú zónu Stredná zdravotnícka škola 3,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola - Alapiskola 1,630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra ,školské stoličky Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 2,730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 2,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňová zostava Základná škola Slovenská Kajňa 1,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 2,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola - Alapiskola 1,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učiteľská katedra na notebook so zásuvkou Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 11,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_157 Mesto Komárno 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3,494 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 2,024 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok do jazykového laboratória Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2,440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Hotelová akadémia 221 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katedra pre učiteľa Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 631 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Mesto Komárno 995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské stoličky a školské lavice Stredná odborná škola elektrotechnická 8,832 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Mesto Komárno 1,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Mesto Komárno 1,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola - Alapiskola 6,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské stoličky a školské lavice Stredná odborná škola elektrotechnická 8,832 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytková zostava INLANDIA 4 alebo dizajnovo zhodný ekvivalent Základná škola 2,503 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola polytechnická 11,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
učiteľské stoličky za katedru do tried Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1,289 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok do odbornej učebne Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2,768 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice, stoličky, katedry, kancelárske stoličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 5,964 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup školského nábytku Stredná priemyselná škola 1,988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava školského rastúceho nábytku Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 6,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava školského nábytku (1 x dvojmiestny stôl a 2 x stolička) Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 6,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský set Stredná odborná škola polytechnická 1,258 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Športové gymnázium 2,870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ Mesto Komárno 285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 3,590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo do sociálneho zariadenia pre MŠ_85 Mesto Komárno 248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice, učiteľské katedry Stredná odborná škola elektrotechnická 12,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výškovo nastaviteľný stôl Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 288 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrinky, pracovné stoly, skrine, školské stoličky výškovo nastaviteľné, školské dvojmiestne stoly výškovo nastaviteľné, katedry učiteľské, stoličky ku katedre, nábytkové zostavy- dodávka vrátane dopravy. Mesto Senec 100,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Športové gymnázium 2,966 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3,380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup šatníkových skríň Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 2,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do MŠ_86 Mesto Komárno 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice, učiteľské katedry Stredná odborná škola elektrotechnická 8,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3,380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lavička do šatne MASÍV pre MŠ_98 Mesto Komárno 453 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre MŠ_99 Mesto Komárno 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Policová skriňa pre MŠ_100 Mesto Komárno 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_118 Mesto Komárno 728 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra , kancelárske stoly Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do MŠ_136 Mesto Komárno 276 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské stoličky s pultíkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola drevárska 4,707 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 3,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava školského rastúceho nábytku Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 588 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup školských lavíc a stoličiek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský set - 1lavica + 2 stoličky (výškovo nastaviteľná) Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský set -1 lavica a 2 stoličky Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 16,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 4,369 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1,957 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednomiestny stôl s uzamykateľným priestorom na notebook Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Rôzny nábytok a vybavenie" v tom Školský nábytok Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 5,961 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Mesto Partizánske 865 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Horný Vadičov 5,805 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok, šatňová skrinka, školská lavica, školská stolička Základná škola 17,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytková zostava INLANDIA 4 alebo dizajnovo zhodný ekvivalent Základná škola 2,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do školskej triedy Obchodná akadémia 3,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok Spojená škola Banská Bystrica 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské lavice a stoličky Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 18,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské PC stoličky Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 4,450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiálno - technické vybavenie tried - interiérové vybavenie Obec Varín 23,399 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školské lavice,stoličky a katedra Obec Varhaňovce 3,182 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6,696 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Obec Ostrovany 19,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Archívne oceľové 5 - policové regály Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra ,školské stoličky Spojená škola 16,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ_73 Mesto Komárno 1,544 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lavičky do šatne Mesto Komárno 151 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrine kovové na sokli Základná škola 17,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Žilinský samosprávny kraj 22,756 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do tried a tlačivá k dokumentácii pre potreby MŠ Mesto Komárno 1,456 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - nábytok Obec Trenčianska Teplá 14,732 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 5,258 EUR 2018 Tovary Nie 1