CPV kód

39160000-1

Školský nábytok

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Štúrovo 1 29 158 EUR
Obec Čierny Balog 1 26 367 EUR
Mesto Malacky 1 2 228 EUR
Mesto Poprad 2 48 129 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 26 492 EUR
Mesto Žilina 1 3 100 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 25 567 EUR
Mesto Trnava 1 9 195 EUR
Mesto Kolárovo 1 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 12 476 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 893 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 320 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 1 250 EUR
Mesto Rajec 1 2 433 EUR
Košický samosprávny kraj 1 9 833 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 3 058 EUR
Mesto Stupava 1 44 880 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 583 EUR
Mesto Komárno 30 19 362 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 4 233 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 44 029 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 1 330 EUR
Mesto Humenné 1 38 083 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 6 96 221 EUR
Mesto Modra 1 12 917 EUR
Mesto Partizánske 1 709 EUR
Stredná odborná škola 2 6 324 EUR
Mesto Senec 1 66 667 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 3 16 107 EUR
Mesto Galanta 6 110 025 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 580 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 2 128 EUR
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 1 0 EUR
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 1 2 708 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 4 249 EUR
Mesto Trenčín 1 28 583 EUR
Obec Bernolákovo 4 30 587 EUR
Obec Varhaňovce 1 2 121 EUR
Mesto Handlová 1 4 541 EUR
Obec Trenčianska Teplá 2 20 276 EUR
Mesto Púchov 3 39 572 EUR
Obec Varín 2 42 749 EUR
Obec Ostrovany 1 11 996 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 2 4 244 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 0 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 350 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 3 499 EUR
Stredná priemyselná škola 3 815 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 2 214 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 18 598 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 2 13 953 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 0 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 3 5 100 EUR
Základná škola 2 12 645 EUR
Spojená škola 1 6 169 EUR
Stredná odborná škola 1 13 074 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 1 1 412 EUR
Stredná odborná škola technická 1 1 996 EUR
Športové gymnázium 1 7 488 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 1 10 283 EUR
Stredná odborná škola 1 1 683 EUR
Obec Košeca 1 23 333 EUR
Obec Drahňov 1 30 000 EUR
Základná škola Jana Amosa Komenského 5 36 941 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 4 70 799 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 5 7 170 EUR
Základná škola Horný Vadičov 1 3 917 EUR
Základná škola 6 8 946 EUR
Základná škola Juraja Fándlyho 1 16 015 EUR
Gymnázium 1 583 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 2 925 EUR
Základná škola 2 20 682 EUR
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 1 4 500 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 1 499 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 10 741 EUR
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 2 5 542 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 3 7 437 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 7 145 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 2 4 222 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 5 7 397 EUR
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1 1 307 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 3 1 872 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 3 574 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 7 283 EUR
Základná škola s materskou školou Gbely 1 1 050 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 4 896 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 6 8 715 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 619 EUR
Obchodná akadémia 1 2 079 EUR
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 1 1 280 EUR
Spojená škola 3 6 576 EUR
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 1 4 480 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 6 097 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 7 755 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 4 324 EUR
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 1 1 165 EUR
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 1 2 191 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 2 7 293 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 15 949 EUR
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 1 1 958 EUR
Športové gymnázium 4 6 569 EUR
Základná škola - Alapiskola 4 2 625 EUR
Základná škola Parchovany 1 1 329 EUR
Základná škola 1 4 833 EUR
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 1 1 203 EUR
Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 4 11 131 EUR
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 2 10 833 EUR
Základná škola 1 3 664 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 2 5 215 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 1 2 658 EUR
Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 1 7 833 EUR
Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 1 15 646 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 8 119 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 0 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 2 3 563 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 6 26 900 EUR
Stredná odborná škola 1 2 333 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 1 1 825 EUR
Základná škola Galanta 1 4 408 EUR
Základná škola na Žitavskej ul. 1 v Bratislave 1 7 500 EUR
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 1 12 900 EUR
Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 1 1 404 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná 1 875 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 1 8 102 EUR
Gymnázium Dubnica nad Váhom 1 3 125 EUR
Základná škola, Biskupická 21, Bratislava 1 5 603 EUR
Športové gymnázium 1 15 337 EUR
Hotelová akadémia 1 145 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 2 6 883 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 490 EUR
Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 1 1 919 EUR
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 2 8 602 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 1 353 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 1 1 669 EUR
Spojená škola 1 9 166 EUR
Základná škola Komenského ul. 3, Komárno 1 5 876 EUR
Stredná odborná škola 1 958 EUR
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 1 23 463 EUR
DOBRÁ ŠKOLA n.o. 4 25 951 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Daffer spol. s r.o. 10 126 380 EUR
MY DVA Slovakia, s.r.o. 5 21 647 EUR
NABIMEX, s.r.o. 5 28 213 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 2 53 250 EUR
BASCO SK, s.r.o. 2 2 504 EUR
Mgr. Viera Janočková - VERA 1 490 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 1 9 195 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 1 42 644 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 12 51 207 EUR
BEGA, s.r.o. 10 123 839 EUR
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 3 32 483 EUR
KODRETA furniture, s.r.o. 2 3 371 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 72 300 994 EUR
Školská technika s.r.o. 1 2 995 EUR
DIPOS s.r.o. 7 28 277 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 3 12 923 EUR
ABAMET, s.r.o. 5 8 191 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 16 55 379 EUR
GÜDE, s.r.o. 1 1 669 EUR
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 12 24 125 EUR
AKD s.r.o. 1 1 250 EUR
TechnoBank, s.r.o. 1 1 934 EUR
NOMIland s.r.o. 22 14 960 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 4 90 268 EUR
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. 1 583 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 1 7 500 EUR
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER 17 42 834 EUR
Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY 15 68 034 EUR
Ľubomír Beňo P.ART 1 0 EUR
AB SYSTEM SLOVAKIA 5 6 380 EUR
Baribal s.r.o. 2 1 353 EUR
TABRIS PLUS, s.r.o. 1 4 500 EUR
Educas s.r.o. 3 30 012 EUR
ŠKOLEX, spol. s r.o. 4 11 504 EUR
K - Ten KOVO, s.r.o. 6 19 347 EUR
Mária Vinczeová 1 29 158 EUR
metaloBox Slovakia, s.r.o. 1 14 083 EUR
Mária Mudríková - KENT 2 4 616 EUR
MONASTER, s.r.o. 3 57 615 EUR
Ľubomír Kusyn 1 23 463 EUR
Edushop s.r.o. 2 567 EUR
Marián Juhás MRJ 1 2 228 EUR
Škola.sk, s. r. o. 10 216 882 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nábytok pre ZŠ Stupava Mesto Stupava 49 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom pre učebne THA00100 aTHA0015A Fakulty prírodných vied UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 42 644 EUR 2017 Tovary Nie 1
plastové lavice do čakárni, 3-sedadlo Krajská prokuratúra v Prešove 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 5 993 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok, počítačový stôl - katedra na notebook Základná škola Juraja Fándlyho 28 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Jana Amosa Komenského 18 589 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňové skrine kovové na sokli Základná škola 13 992 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok - školský stôl jednomiestny, školská stolička Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Jana Amosa Komenského 18 589 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 4 159 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Jana Amosa Komenského 18 589 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavička do šatne Gymnázium 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok Spojená škola Banská Bystrica 3 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola elektrotechnická 17 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
učiteľská stolička Základná škola Slovenská Kajňa 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
skrinková zostava pre družinu Základná škola Slovenská Kajňa 539 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok Spojená škola Banská Bystrica 3 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavičky do šatne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská stolička SOKRATES-P čalunená alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok a skrine Základná škola Jana Amosa Komenského 5 689 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zostava nábytku a hračka pre MŠ Mesto Komárno 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Mesto Rajec 3 300 EUR 2016 Tovary Áno 1
Školský nábytok a skrine Základná škola Jana Amosa Komenského 3 439 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok (školská lavica trojmiestna, školská lavica dvojmiestna, školská stolička čalúnená) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 638 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,katedra, počítačové stoly, stoličky Spojená škola 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrinka 3 - policová R3 + 12 plastových zásuviek Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská katedra 30 ks, stolička tapacírovaná 30 ks Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok pre dve triedy - set A (2 ks katedra, 2 ks učiteľská stolička čalúnená, 30 ks lavica dvojmiestna veľkosť 6, 60 ks stolička veľkosť 6, 2 ks lavica dvojmiestna veľkosť 7, 4 ks stolička veľkosť 7, 2ks stojan na prezentaciu školy) Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 4 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre materskú školu_59 Mesto Komárno 215 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_52 Mesto Komárno 1 238 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok do triedy - (8ks ks katedra, 8 ks učiteľská stolička čalúnená, 105 ks lavica dvojmiestna veľkosť 6, 210 ks stolička veľkosť 6) Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 12 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok výškovo nastaviteľný - set - lavica dvojmiestna, stolička, katedra pevná, stolička pre učiteľa pevná) Základná škola s materskou školou Gbely 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok výškovo nastaviteľný - dodávka vrátane dopravy Základná škola 3 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské stoličky výškovo nastaviteľné - typ SAXANA WOOD alebo dizajnovo zhodný ekvivalent Základná škola 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytková zostava INLANDIA 4 alebo dizajnovo zhodný ekvivalent Základná škola 1 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
školská stolička 100 ks, školská lavica 50 ks Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 6 142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nábytku do tried Stredná priemyselná škola 2 044 EUR 2016 Tovary Nie 1
jedálenské stoličky do školskej jedálne Mesto Kolárovo 6 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok výškovo nastaviteľný - set - lavica dvojmiestna, stolička, katedra pevná, stolička pre učiteľa pevná) Základná škola Parchovany 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a stoličky Základná škola 6 261 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 7 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,katedra Spojená škola 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok do triedy - (8ks ks katedra, 10 ks učiteľská stolička čalúnená, 104 ks lavica dvojmiestna veľkosť 6, 228 ks stolička veľkosť 6) Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
školská stolička, školská lavica dvojmiestná Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 382 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola 5 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 4 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 4 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,školské stoličky Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,katedra Spojená škola 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učiteľský set - 1 ks katedra + 1 ks stolička Obec Bernolákovo 1 355 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský set - 1 lavica + 1 stolička (výškovo nastaviteľný) Obec Bernolákovo 24 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do kabinetu ZŠ alebo ekvivalent Obec Bernolákovo 4 910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská s keramickým povrchom jednodielna Športové gymnázium 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola M. R. Štefánika ul. SNP č. 3 90028 Ivanka pri Dunaji 3 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok do učebne Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Športové gymnázium 2 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a stoličky Gymnázium Milana Rúfusa 2 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok - školská lavica, stoličky, katedra, tabuľa Mesto Žilina 3 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacboxová šatníková skriňa. Základná škola Galanta 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské šatňové skrinky Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola na Žitavskej ul. 1 v Bratislave 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský set - 1 lavica + 1 stolička (výškovo nastaviteľný) Obec Bernolákovo 15 840 EUR 2016 Tovary Áno 1
školský nábytok Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice Stredná priemyselná škola dopravná 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice, školský nábytok Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 1 845 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 2 882 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby vyučovacieho procesu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 858 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 526 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok do triedy - (17ks ks katedra, 15 ks učiteľská stolička čalúnená, 25 ks taburetka Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 11 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola technická 2 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_102 Mesto Komárno 1 885 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok a hračky pre MŠ Mesto Komárno 797 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Základná škola, Biskupická 21, Bratislava 8 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok pre tri triedy - set E (3 ks katedra, 3 ks učiteľská stolička čalúnená, 45 ks lavica dvojmiestna veľkosť 6, 90 ks stolička veľkosť 6, 3 ks lavica dvojmiestna veľkosť 7, 6 ks stolička veľkosť 7, 1ks stojan na prezentaciu školy) Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 6 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
školské šatňové skrine Stredná odborná škola 6 228 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok, nábytok do školskej jedálne Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 6 368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava školského nábytku (1 x dvojmiestny stôl a 2 x stolička) Športové gymnázium 20 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok a šatňové skrine. Katolícka univerzita v Ružomberku 3 311 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo do sociálnych zariadení pre MŠ_110 Mesto Komárno 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola elektrotechnická 3 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok - lavice, stoličky, stoličky s výsuvným pultíkom Stredná zdravotnícka škola 5 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_115 Mesto Komárno 1 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok alebo ekvivalent Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 12 531 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavica (stôl) do učebne pre telesne postihnutých študentov na invalidnom vozíku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a stoličky Stredná odborná škola 23 988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok do strednej školy Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 16 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 2 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre materskú školu_135 Mesto Komárno 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok alebo ekvivalent STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 3 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola elektrotechnická 6 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 18 361 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské šatňové skrine dvojdverové Stredná odborná škola 2 542 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 408 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup školských lavíc a stoličiek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 10 246 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,katedra Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 1 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 8 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreslá pre učebňu / oddychovú zónu Stredná zdravotnícka škola 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola - Alapiskola 1 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra ,školské stoličky Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 2 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 2 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňová zostava Základná škola Slovenská Kajňa 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 2 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola - Alapiskola 1 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učiteľská katedra na notebook so zásuvkou Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 11 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_157 Mesto Komárno 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 494 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 2 024 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok do jazykového laboratória Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Hotelová akadémia 221 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katedra pre učiteľa Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 631 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Mesto Komárno 995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské stoličky a školské lavice Stredná odborná škola elektrotechnická 8 832 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Mesto Komárno 1 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Mesto Komárno 1 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola - Alapiskola 6 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské stoličky a školské lavice Stredná odborná škola elektrotechnická 8 832 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytková zostava INLANDIA 4 alebo dizajnovo zhodný ekvivalent Základná škola 2 503 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola polytechnická 11 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
učiteľské stoličky za katedru do tried Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 289 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok do odbornej učebne Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 768 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice, stoličky, katedry, kancelárske stoličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 5 964 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup školského nábytku Stredná priemyselná škola 1 988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava školského rastúceho nábytku Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 6 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava školského nábytku (1 x dvojmiestny stôl a 2 x stolička) Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 6 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský set Stredná odborná škola polytechnická 1 258 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Športové gymnázium 2 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ Mesto Komárno 285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 3 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo do sociálneho zariadenia pre MŠ_85 Mesto Komárno 248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice, učiteľské katedry Stredná odborná škola elektrotechnická 12 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výškovo nastaviteľný stôl Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 288 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrinky, pracovné stoly, skrine, školské stoličky výškovo nastaviteľné, školské dvojmiestne stoly výškovo nastaviteľné, katedry učiteľské, stoličky ku katedre, nábytkové zostavy- dodávka vrátane dopravy. Mesto Senec 100 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Športové gymnázium 2 966 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup šatníkových skríň Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 2 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do MŠ_86 Mesto Komárno 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice, učiteľské katedry Stredná odborná škola elektrotechnická 8 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lavička do šatne MASÍV pre MŠ_98 Mesto Komárno 453 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre MŠ_99 Mesto Komárno 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Policová skriňa pre MŠ_100 Mesto Komárno 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_118 Mesto Komárno 728 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra , kancelárske stoly Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do MŠ_136 Mesto Komárno 276 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské stoličky s pultíkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola drevárska 4 707 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava školského rastúceho nábytku Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 588 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup školských lavíc a stoličiek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský set - 1lavica + 2 stoličky (výškovo nastaviteľná) Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský set -1 lavica a 2 stoličky Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 16 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 4 369 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 957 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednomiestny stôl s uzamykateľným priestorom na notebook Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Rôzny nábytok a vybavenie" v tom Školský nábytok Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 5 961 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Mesto Partizánske 865 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Horný Vadičov 5 805 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok, šatňová skrinka, školská lavica, školská stolička Základná škola 17 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytková zostava INLANDIA 4 alebo dizajnovo zhodný ekvivalent Základná škola 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do školskej triedy Obchodná akadémia 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok Spojená škola Banská Bystrica 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské lavice a stoličky Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 18 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské PC stoličky Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 4 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiálno - technické vybavenie tried - interiérové vybavenie Obec Varín 23 399 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školské lavice,stoličky a katedra Obec Varhaňovce 3 182 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6 696 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Obec Ostrovany 19 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Archívne oceľové 5 - policové regály Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra ,školské stoličky Spojená škola 16 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ_73 Mesto Komárno 1 544 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lavičky do šatne Mesto Komárno 151 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrine kovové na sokli Základná škola 17 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Žilinský samosprávny kraj 22 756 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do tried a tlačivá k dokumentácii pre potreby MŠ Mesto Komárno 1 456 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - nábytok Obec Trenčianska Teplá 14 732 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 5 258 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské lavice dvojmiestne, školské stoličky Gymnázium Dubnica nad Váhom 4 663 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ_116 Mesto Komárno 457 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Žilinský samosprávny kraj 22 756 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 13 299 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie učební Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 27 125 EUR 2018 Tovary Áno 1
školský nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 42 028 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 16 305 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie učební Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 43 862 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školský nábytok Mesto Brezová pod Bradlom 6 266 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školský nábytok do materskej školy Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 645 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Košický samosprávny kraj 16 682 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské lavice dvojmiestne, školské stoličky, školská katedra, učiteľská stolička Stredná odborná škola 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - nábytok Obec Trenčianska Teplá 14 732 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nábytok do IKT učebne Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 3 250 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školské lavice dvojmiestne, školské stoličky , školská katedra, učiteľská stolička Spojená škola 7 403 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - interiérové vybavenie Mesto Trenčín 34 351 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie nábytku Obec Čierny Balog 33 531 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie nábytku do Základnej školy Endre Adyho v Štúrove Mesto Štúrovo 35 575 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učební na ZŠ I Mesto Galanta 20 616 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učební na ZŠ III Mesto Galanta 13 895 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nábytok do MŠ Obec Drahňov 43 015 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učební na ZŠ II Mesto Galanta 33 888 EUR 2019 Tovary Áno 1
Školský nábytok Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a nábytok pre potreby MŠ Mesto Komárno 2 374 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok výškovo nastaviteľný - dodávka vrátane dopravy Základná škola 4 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie nábytku Mesto Modra 24 876 EUR 2019 Tovary Áno 1
Predeľovacia stena pre MŠ Mesto Komárno 170 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre MŠ Mesto Komárno 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná Mesto Kysucké Nové Mesto 97 922 EUR 2019 Tovary Áno 6
Školský nábytok Obec Košeca 39 292 EUR 2019 Tovary Áno 1
školské stoličky Stredná odborná škola 3 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ Mesto Komárno 1 097 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - interiérové vybavenie Mesto Malacky 5 424 EUR 2019 Tovary Áno 1
Školský nábytok Obec Varín 32 744 EUR 2019 Tovary Áno 1
školský nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 4 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií – interiérové vybavenie Mesto Handlová 8 000 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učební na ZŠ II/2 Mesto Galanta 33 887 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učební na ZŠ III/2 Mesto Galanta 12 040 EUR 2019 Tovary Áno 1
Jedálenský nábytok Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školské stoly, stoličky a katedra Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 971 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok Športové gymnázium 7 491 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školské lavice dvojmiestne Stredná odborná škola 2 020 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie laboratórií Trenčiansky samosprávny kraj 4 774 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lavice,stoličky do tried ZŠ a jedálenská zostava Základná škola Komenského ul. 3, Komárno 7 051 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výškovo nastaviteľný stôl - bezbariérový nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola 1 171 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 3 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie učební a knižnice Mesto Púchov 30 114 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - nábytok OF 2.10.2019 Mesto Trnava 11 060 EUR 2019 Tovary Áno 1
Školský nábytok (LA, stoličky, katedry, uč. stoličky) Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 9 773 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok (LA, stoličky, katedry, uč. stoličky) Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 9 773 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie učební ZŠ - nábytok Mesto Púchov 31 309 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kovová šatníková skriňa Mesto Komárno 720 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie jedálne do materskej školy Mesto Komárno 1 136 EUR 2019 Tovary Nie 1
"Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - zariadenie dielní" Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 28 157 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie interiérového vybavenia pre odborné učebne štyroch základných škôl v meste Mesto Poprad 68 308 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup interiérového vybavenia učební pre základné školy Mesto Humenné 61 218 EUR 2020 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie učební Mesto Púchov 5 936 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie učební na ZŠ IV Mesto Galanta 29 050 EUR 2020 Tovary Áno 1
Školský nábytok Základná škola - Alapiskola 4 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie interiérového vybavenia pre odborné učebne dvoch základných škôl v meste Mesto Poprad 4 945 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 01 - Interiérové vybavenie pre učebňu fyziky. DOBRÁ ŠKOLA n.o. 11 617 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 02 - Interiérové vybavenie pre polytechnickú učebňu. DOBRÁ ŠKOLA n.o. 14 339 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 02 - Interiérové vybavenie pre polytechnickú učebňu. DOBRÁ ŠKOLA n.o. 7 972 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 03 - Interiérové vybavenie pre školskú knižnicu. DOBRÁ ŠKOLA n.o. 7 972 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup školských lavíc a stoličiek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 7 075 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×