CPV kód

39143112-4

Matrace

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 29 841 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 7 331 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 1 598 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 1 190 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 8 750 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 16 100 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 1 708 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 33 597 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 1 166 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 4 164 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 78 176 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 1 773 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 7 868 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 0 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 2 500 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 28 488 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 7 483 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 7 295 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 8 500 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 41 132 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 7 573 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 2 10 767 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 1 645 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 25 242 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 36 255 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 3 664 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 35 187 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 323 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 3 1 689 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 11 883 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 18 020 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 9 299 EUR
Školský internát 2 2 917 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 2 905 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 749 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 1 243 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 1 371 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 0 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 5 708 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 0 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 1 7 137 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 10 036 EUR
Stredná odborná škola 1 1 135 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 3 4 838 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 2 068 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
NABIMEX, s.r.o. 14 145 227 EUR
Meditech SK, s.r.o. 9 18 231 EUR
ALEZA INTERIER, s.r.o. 1 1 407 EUR
Artspect spol. s r. o. 2 9 150 EUR
Mobilier Design, s.r.o. 1 10 792 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 1 8 750 EUR
BEGA, s.r.o. 1 10 650 EUR
AUDY s.r.o. 3 5 940 EUR
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 2 3 858 EUR
ČECHOVO, s. r. o. 2 9 351 EUR
SINAKO SK, s.r.o. 1 3 900 EUR
KOFOAM, s.r.o. 1 2 575 EUR
QUILTEX a.s. 12 59 880 EUR
mabia trnava, s.r.o. 9 37 094 EUR
PAREX-G, spol. s r.o. 23 82 710 EUR
Vitizon Crowell, spol. s r.o. 3 9 458 EUR
Marián Juhás MRJ 3 30 608 EUR
1-I.T.C-SK s.r.o. 3 7 438 EUR
ADITEC Slovakia, s.r.o. 6 27 771 EUR
TriCare s. r. o. 1 1 645 EUR
SEGUM s. r. o. 1 1 773 EUR
BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. 1 2 500 EUR
L.C.MANAGER, s.r.o. 1 608 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka matracov Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 21 000 21000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Matrace bez poťahu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 16 222 16222.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pasívne jednostranné antibakteriálne zdravotnícke matrace na prevenciu dekubitov sk. I, II Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 50 908 50908.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac jednodielny a podhlavník klinový. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrace a klinové podhlavníky z polyuretánovej peny s poťahom Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podhlavník molitanový – jadro, molitan, poťahová látka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 130 4130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac pružinový Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 500 17500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pasívny antidekubitný matrac Univerzitná nemocnica Bratislava 10 600 10600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac pružinový Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 618 16618.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac molitanový Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrace a klinové podhlavníky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 500 16500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie matrací Stredná odborná škola služieb a lesníctva 7 924 7924.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac a podhlavník – zloženie molitanové jadro, poťahová látka Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 8 172 8172.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrace Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antidekubitný matrac Nitriansky samosprávny kraj 9 452 9452.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova zariadenia nemocničného inventáru Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 290 8290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrace Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 360 7360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac antidekubitný aktívny 3 ks Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 612 5612.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrace, spodné chrániče matracov, vankúše a paplóny Národný bezpečnostný úrad 13 110 13110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac antidekubitný aktívny 3 ks Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 612 5612.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antidekubitný pasívny matrac "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrace, podhlavníky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 220 2220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrace alebo ekvivalent Stredná odborná škola 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Molitanové matrace a podhlavník Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 830 2830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrace, podhlavníky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 220 2220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac so snímateľným poťahom Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 13 000 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Molitan, poťahová látka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 088 4088.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac antidekubitný aktívny 3 ks Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 612 5612.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mechanické polohovateľné postele,pasívne antidekubitné matrace Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 776 4776.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
aktívny antidekubitný matrac Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 550 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrace bez poťahu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 16 855 16854.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrace a klinové podhlavníky z polyuretánovej peny s poťahom Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 300 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pasívny antidekubitný matrac s poťahom pre ošetrovateľstvo Fakultná nemocnica Trnava 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup matracov Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 734 4734.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrac a podhlavník – zloženie molitanové jadro, poťahová látka Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 8 977 8977.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrac pre inkontinentných pacientov proti preležaninám Domov sociálnych služieb Hrabiny 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrace a matracové chrániče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 300 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrac so snímateľným poťahom Stredná odborná škola drevárska 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotné matrace Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 540 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické polohovateľné postele,pasívne antidekubitné matrace, kreslá pre seniorov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 9 030 9030.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktívny antidekubitný matrac Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 727 3727.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrace a matracové chrániče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molitan, poťahová látka Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 230 6230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molitanové matrace a podhlavník Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 530 2530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrace a náhradné návleky na matrace, podhlavníky klinového typu. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 500 20500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrac molitanový Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 11 500 11500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrac hotelový HOSTELA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotné matrace, antidekubitné matrace, servírovací stolík Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 10 700 10700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrace Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 921 3920.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrace Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 368 2368.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup matracov Psychiatrická nemocnica Hronovce 13 410 13410.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrac hotelový HOSTELA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 850 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrac so snímateľným poťahom Školský internát 3 580 3580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrac so snímateľným poťahom Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrac so snímateľným poťahom Školský internát 621 621.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molitan, poťahová látka Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 600 5600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podhlavník molitanový – jadro, molitan, poťahová látka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 984 4984.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Matrac so snímateľným poťahom Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľné matrace Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Matrace a nepremokavé návleky na matrace Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Matrace a náhradné návleky na matrace, podhlavníky klinového typu. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 500 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Matrace bez poťahu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 15 666 15666.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Matrace a matracové chrániče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 000 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 984 4984.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľné matrace "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 3 480 3480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľné matrace "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 3 480 3480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 490 1490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Matrace Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 637 2636.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľné matrace "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 3 480 3480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Matrace do polohovacích postelí "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 040 2040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Matrac molitanový Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 12 000 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Matrac molitanový II Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 870 1870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Matrac jednodielny Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 200 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MATRAC S MATRACOVÝM CHRÁNIČOM Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 000 27000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Matrac LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Matrace Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 300 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Matrac s matracovým chráničom Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 15 500 15500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Matrac do polohovacích postelí Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Matrace Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 17 834 17834.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Matrac do polohovacích postelí Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MATRAC S MATRACOVÝM CHRÁNIČOM Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 000 27000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antidekubitné matrace 12 ks Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 199 2199.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Matrac s matracovým chráničom Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 094 5094.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrace bez poťahu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 15 797 15797.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
MATRAC S MATRACOVÝM CHRÁNIČOM Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 000 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrac do polohovacích postelí Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrac s matracovým chráničom Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 695 5695.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Textilné výrobky pre projekt dostupného bývania so sociálnou podporou Hlavné mesto SR Bratislava 3 075 3075.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrac, podhlavník klinový Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 340 4340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrac penový jednodielny s poťahom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 500 17500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrace a podhlavníky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 20 000 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podhlavník molitanový – jadro Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 380 1380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrac, podhlavník klinový Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 500 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrace Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 461 15461.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrac penový jednodielny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 314 13313.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrace na elektrické polohovateľné ošetrovateľské lôžko "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 2 850 2850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrac jednodielny Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 233 3232.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrac jednodielny Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 13 248 13248.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Matrace bez poťahu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 15 797 15796.8 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
MATRAC A MATRACOVÝ CHRÁNIČ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 521 17521.33 EUR 7. November 2018 26. November 2018 Nie 2018-11-07 00:00:00 UTC 2018-11-26 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×