CPV kód

39112000-0

Stoličky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 2,841 EUR
Obec Gemerská Ves 1 7,200 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 5,992 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 3,048 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 7 71,792 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 2,818 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 946 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 10,946 EUR
Mesto Levice 1 4,916 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 2,893 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 11,395 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 11,103 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 165,963 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 3,170 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 260,278 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 14,860 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 17,219 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1,049 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 8,823 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 2,599 EUR
Obec Gbelce 1 1,500 EUR
Dopravný úrad 9 9,754 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 2,780 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 3,617 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 13,961 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 15,292 EUR
Divadlo Jonáša Záborského 1 864 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 18,390 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 112,084 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 14 11,027 EUR
Okresný súd Nitra 3 3,908 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 645 EUR
Obec Lisková 1 4,000 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 2,543 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 2,874 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 1,077 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 4,285 EUR
Mesto Holíč 1 135,075 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 188,425 EUR
Mesto Nové Zámky 3 4,988 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 3,774 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 150 EUR
Slovenské národné múzeum 4 3,499 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 792 EUR
Stredná odborná škola 1 250 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 2,111 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 19,646 EUR
Mesto Senec 6 1,106 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 3,797 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 4,800 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 1,125 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 21,326 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 1,749 EUR
Mesto Michalovce 1 2,130 EUR
Obec Otročok 1 8,292 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 467 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 245 EUR
Mesto Hlohovec 1 1,416 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 0 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 2,875 EUR
Obec Dulov 1 7,083 EUR
Mesto Trenčín 2 3,860 EUR
Obec Horné Srnie 1 6,624 EUR
Obec Bernolákovo 1 41 EUR
Obec Lendak 1 2,575 EUR
Mesto Zvolen 1 11,767 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 277 EUR
Park kultúry a oddychu Prešov 1 7,567 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 472 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 179 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 3 3,416 EUR
Domov dôchodcov 3 1,498 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 3,397 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 12 13,229 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 1,700 EUR
Krajský súd v Trnave 3 2,438 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 1,012 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 674 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 1 2,600 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 9,582 EUR
Krajská prokuratúra 4 1,516 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 1,075 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 5,678 EUR
Mestské kultúrne stredisko 1 1,042 EUR
Krajská prokuratúra 2 1,679 EUR
Výskumná agentúra 2 0 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 41,203 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 1,750 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 4,453 EUR
Obec Nitrianske Hrnčiarovce 1 0 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 625 EUR
Základná škola 1 502 EUR
Ústav merania SAV 3 462 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 565 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 0 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 125 EUR
Slovenské centrum dizajnu 2 324 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 600 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 1,458 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 1,807 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 1 833 EUR
Základná škola s materskou školou 1 1,000 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 758 EUR
Spojená škola 2 0 EUR
Stredná odborná škola technická 2 3,787 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1,025 EUR
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 1 3,299 EUR
Domov MÁRIE 2 5,332 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 6,716 EUR
Stredná odborná škola 1 449 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 0 EUR
Obec Vyškovce 1 1,940 EUR
Obec Gemerské Teplice 1 1,726 EUR
Okresný súd Žilina 1 3,015 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 574 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 415 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
NABIMEX, s.r.o. 30 238,809 EUR
DREVONA GROUP s. r. o. 1 135,075 EUR
DREVEX EU, s.r.o. 5 109,678 EUR
Meditech SK, s.r.o. 1 2,906 EUR
KLS spol. s.r.o. 3 117,277 EUR
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 16 46,096 EUR
ALEZA INTERIER, s.r.o. 1 8,625 EUR
Mgr. Viera Janočková - VERA 5 602 EUR
Miroslav Šimko SIMEX 18 26,264 EUR
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 3 3,078 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 61,870 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 1 1,042 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 5 7,542 EUR
ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o. 1 3,372 EUR
PAPERA s.r.o. 1 0 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 2 1,226 EUR
JALAPA s.r.o. 2 6,537 EUR
BEGA, s.r.o. 48 211,674 EUR
Peter Šesták - KANPEX 1 438 EUR
BTC Slovakia, s.r.o. 1 6,667 EUR
KODRETA furniture, s.r.o. 1 92 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 370 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 3 1,857 EUR
CODUM s.r.o. 38 184,360 EUR
B2B Partner s.r.o. 3 2,698 EUR
Silver Tech, s.r.o. 1 265 EUR
ABAMET, s.r.o. 2 2,645 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 1 10,417 EUR
VV MIX, s.r.o. 3 4,002 EUR
ČECHOVO, s. r. o. 1 4,282 EUR
CHEOPS nábytok, s.r.o. 1 309 EUR
A J Produkty a.s. 1 199 EUR
NOMIland s.r.o. 1 833 EUR
VERDI, s. r. o. 1 1,700 EUR
1.BEAMI, s.r.o. 3 4,067 EUR
Marián Uhlár 8 37,210 EUR
Jarmila Svítková-BIBIONE 27 64,317 EUR
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER 1 329 EUR
Crew, s. r. o. 1 0 EUR
AB SYSTEM SLOVAKIA 1 2,426 EUR
LEG-KOVO s.r.o. 1 8,292 EUR
TABRIS PLUS, s.r.o. 4 1,416 EUR
KFP, s. r. o. 5 18,601 EUR
SINAKO SK, s.r.o. 1 1,292 EUR
SOLID plus s.r.o. 1 2,560 EUR
ANDI, s.r.o. 1 1,700 EUR
ŠKOLEX, spol. s r.o. 1 1,458 EUR
DETA, spol. s r.o. 2 1,514 EUR
LK Consult, s. r. o. 3 3,971 EUR
MONASTER, s.r.o. 3 12,979 EUR
YOKLA s.r.o. 1 2,028 EUR
BEBA plus s.r.o. 29 30,515 EUR
Marián Juhás MRJ 4 3,064 EUR
Ing. Ľuboš Kuchar - Elbyt 1 916 EUR
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 1 750 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stoličky pre zamestnancov Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 97,665 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v regióne: Objekt č. 2 Koniareň Zámok Holíč interiérové vybavenie. Mesto Holíč 112,872 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskych stoličiek a kresiel. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 70,700 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stoličky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskych otočných kresiel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička otočná s podrúčkami Slovenský hydrometeorologický ústav 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 459 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 266 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička kancelárska, rokovacia, stohovateľná Obec Gbelce 2,985 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 3,253 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárska stolička Slovenský hydrometeorologický ústav 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
reštauračná stolička Obec Lisková 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie materskej školy Obec Nitrianske Hrnčiarovce 7,385 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoly a stoličky Gréckokatolícka charita Prešov 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
žiacka stolička farebná Základná škola Slovenská Kajňa 1,008 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenské centrum dizajnu 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Krajská prokuratúra 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička k PC VK 406 Základná škola s materskou školou 1,238 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná - banketová stolička stohovateľná Obec Horné Srnie 10,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička otočná s podrúčkami Slovenský hydrometeorologický ústav 1,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stolička s opierkami - kancelárske vybavenie, otočná stolička, vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 117,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička otočná s podrúčlami, vešiak stojaci kovový Krajský súd v Trnave 2,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - konferenčné stoličky Hlavné mesto SR Bratislava 17,757 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskych stoličiek drevených čalúnených I. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 542 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,524 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Viva Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1,061 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1,620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 685 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,223 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8,983 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Krajská prokuratúra 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia čalúnená stolička Taurus TN, alebo ekvivalent (viď príloha obrázok) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 353 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stolička s opierkami - kancelárske vybavenie, otočná stolička, vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 140,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička ISO Black alebo zhodný ekvivalent Základná škola 1,004 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoly a stoličky Gréckokatolícka charita Prešov 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych a ergonomických stoličiek Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10,481 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice Univerzitná nemocnica Bratislava 11,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotné kancelárske stoličky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čalúnená, kancelárska stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 667 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, kreslá, rokovacie stoličky a celočalúnené kreslo. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 45,915 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky Mesto Hlohovec 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskych stoličiek drevených čalúnených I. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a podložky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 922 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dielenská stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky s oceľovou konštrukciou do Domu smútku Mesto Nové Zámky 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 695 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Generálna prokuratúra SR 2,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stohovateľná konferenčná stolička s látkovým poťahom a stolčekom Kancelária verejného ochrancu práv 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čalúnené stoličky z masívneho bukového dreva Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4,192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Banketová stolička a banketový stôl Obec Dulov 8,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 358 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čalúnená, kancelárska stolička Obec Lendak 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Obec Bernolákovo 56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárii I. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky s oceľovou konštrukciou do Domu smútku, farebné prevedenie poťahovej látky podľa prílohy (bordó) Mesto Nové Zámky 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, kreslá, rokovacie stoličky a celočalúnené kreslo. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 44,415 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenská agentúra životného prostredia 17,305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky Calypso Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčné kreslo UNO a konferenčná stolička Trinity. Krajský súd v Trnave 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička na kolieskach Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie rokovacích stoličiek Slovenská inovačná a energetická agentúra 1,845 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná/ rokovacia stolička TRITON BLACK antracit Dopravný úrad 236 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná/ rokovacia stolička LADA NE Dopravný úrad 469 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky, trojstoličky a nočné stolíky Domov MÁRIE 3,588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Dike + podhlavník. Okresný súd Nitra 461 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice Univerzitná nemocnica Bratislava 11,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 9,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fitness stolička s neustále pohyblivým orto-sedadlom vybaveným kĺbom body-balance-tec EXETER. Okresný súd Nitra 1,656 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s neustále pohyblivým orto-sedadlom vybaveným kĺbom body-balance-tec EXETER NET. Okresný súd Nitra 5,559 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo CALYPSO Dopravný úrad 3,702 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Gréckokatolícka charita Prešov 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky s oceľovou konštrukciou Obec Vyškovce 2,329 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Alta MF Technická univerzita v Košiciach 528 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky Stredná odborná škola 676 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo CALYPSO Dopravný úrad 3,702 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky a kreslá pre zamestnancov objednávateľa Sociálna poisťovňa, ústredie 155,317 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2,292 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička stohovateľná Obec Gemerské Teplice 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky, trojstoličky a nočné stolíky Domov MÁRIE 3,588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky a stoly s oceľovou konštrukciou, rokovací stôl Obec Gemerská Ves 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička FG so stolíkom alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4,610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenská stolička Dela alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička ISO alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Pearl a kancelárske kreslo Vigo plus alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Trinity Krajský súd v Trnave 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička ISO Black Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky Biomedicínske centrum SAV 5,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo / stolička Slovenské centrum dizajnu 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s neustále pohyblivým orto-sedadlom vybaveným kĺbom body-balance-tec EXETER NET. Okresný súd Žilina 3,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolička drevená čalúnená Okresný súd Banská Bystrica 1,920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo CALYPSO Grand SP 1 s podhlavníkom Dopravný úrad 327 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 227 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 269 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Krajská prokuratúra 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárii . Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11,420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotná kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,437 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4,480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlá, stoly a stoličky interiérové Obec Otročok 10,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzny nábytok a vybavenie Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 3,963 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky s dynamickým sedením Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 126,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 3,026 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Výskumná agentúra 7,500 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11,420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stoličiek drevennych čalunenych a kovových čalunených Centrum výcviku Lešť 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 372 EUR 2016 Tovary Nie 1
stoličky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička kancelárska Domov dôchodcov 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske, vyšetrovacie a zasadacie stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 10,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo OFFICE PRO Calypso Dopravný úrad 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 239 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke stoličky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 295 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11,420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1,740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Krajská prokuratúra 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Krajská prokuratúra 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky - Šášov Mesto Žiar nad Hronom 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička Calypso Meeting Dopravný úrad 337 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ned MF alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3,840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska multifunkčná stolička Winston Sab alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička No Limit ECONOMY alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 995 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky s dynamickým sedením Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 126,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
konferenčná stolička Slovenský hydrometeorologický ústav 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky s dynamickým sedením Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 126,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Výskumná agentúra 8,000 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zariadenie kancelárie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička so sklopným pultíkom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky - manažérske Národný bezpečnostný úrad 2,148 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 367 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5,397 EUR 2017 Tovary Nie 1
Banketový stôl a stolička Obec Jaslovské Bohunice 9,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 342 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Divadlo Jonáša Záborského 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Stredná odborná škola technická 3,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
banketová stolička Park kultúry a oddychu Prešov 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otočná stolička dielenská Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo do 130 kg a do 150 kg Slovenský hydrometeorologický ústav 2,930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 366 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotné kancelárske stoličky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
3D - opierky rúk ku kancelárskej stoličke YAMATO plus Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 114 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Národné centrum zdravotníckych informácií 2,320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Obec Veľká Ves nad Ipľom 14,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO XL SP4 Dopravný úrad 319 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomické kancelárske stoličky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenské národné múzeum 1,040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárii . Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kancelárske kreslá Katolícka univerzita v Ružomberku 467 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Krajská prokuratúra 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 132 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Banketový stôl a stolička Obec Jaslovské Bohunice 14,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,186 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Pôdohospodárska platobná agentúra 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevené stoličky s podrúčkami LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 209 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Formex Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskych stoličiek drevených čalúnených I. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Formex a Form Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 611 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 479 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stohovateľná konferenčná stolička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvojmiestne plastové lavice s chrómovým korpusom, konferenčné stoličky plastové s chrómovými nohami bez podrúčiek, kancelárske pracovné stoličky s vysokým operadlom a lakťovými opierkami Mesto Nové Zámky 2,130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,158 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, kreslá, rokovacie stoličky a celočalúnené kreslo. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 61,875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 479 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Elektrotechnický ústav SAV 7,020 EUR 2017 Tovary Nie 1
konferenčné stoličky s kovovým rámom a látkovým poťahom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,267 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Ústav merania SAV 69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička KEVIN Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,784 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička zdravotnícka s operadlom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 31,533 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,282 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup jedálenských stoličiek a stolov Mesto Levice 10,076 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne interiérové vybavenie Mesto Michalovce 2,565 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovacia (konferenčná) stolička so stolíkom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,016 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomické kancelárske stoličky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,828 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych a konferenčných stoličiek Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9,524 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárska stolička Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2,777 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička Stredná odborná škola technická 1,145 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové kreslo SPRING alebo ekvivalent Mesto Trenčín 3,072 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička ISO Stredná odborná škola 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a konferenčné stoličky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,664 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky a vešiaky do zasadacej miestnosti. Mesto Zvolen 15,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1,625 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav merania SAV 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenské národné múzeum 1,460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,835 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,615 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Banketové stoličky Mesto Trenčín 1,620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky Spojená škola 1,885 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 3,120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálno-technické vybavenie do kancelárií Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 59,868 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stoličky Spojená škola 1,885 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička a návleky na konferenčnú stoličku Ekonomická univerzita v Bratislave 2,886 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a rokovacie stoličky Dopravný úrad 7,938 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenské národné múzeum 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička Clinton, Stohovateľná Technická univerzita v Košiciach 2,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky 2 Slovenské národné múzeum 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,057 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky a pracovné stoly Technická univerzita v Košiciach 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1,320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav merania SAV 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky do konferenčnej sály Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6,144 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jedálenské stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky na izby pacientov a ambulancií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cateringové rozkladacie stoličky Mestské kultúrne stredisko 1,042 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo ADK Deluxe Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych stoličiek "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 619 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Antares asyn 1380 flute, s podrúčkami BR06 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ekonomická univerzita v Bratislave 2,520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenská (priemyselná) stolička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička, kreslo Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 3,273 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie študovní v ŠD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14,919 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7,264 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 57,630 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do učebne a kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8,910 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá – na kolieskach, konferenčné stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,510 EUR 2018 Tovary Nie 1
STOLIČKY Centrum sociálnych služieb LUČ 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školiaca miestnosť – nábytok Prešovský samosprávny kraj 4,394 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie kancelárií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky do zasadačky a kancelárie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2,512 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do učebne a kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8,883 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelárska stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička 1/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky s podrúčkami a bez podrúčiek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,131 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup rôznych druhov stoličiek Pôdohospodárska platobná agentúra 96,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5,863 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Sociálna poisťovňa, ústredie 160,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž interiérového zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 27,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička TC3-973M alebo ekvivalent Domov dôchodcov 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a rokovacie stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 58,320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Tempo Kondela Craig alebo ekvivalent Domov dôchodcov 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,050 EUR 2018 Tovary Nie 1