CPV kód

39112000-0

Stoličky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 2 841 EUR
Obec Gemerská Ves 1 7 200 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 1 619 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 6 200 EUR
Obec Šenkvice 1 18 250 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 3 224 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 8 120 125 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 2 818 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 946 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 15 16 054 EUR
Mesto Levice 1 4 916 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 8 6 558 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 11 395 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 11 103 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 165 963 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 26 124 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 3 170 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 260 278 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 14 860 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 20 818 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 7 207 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 049 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 5 9 379 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 2 599 EUR
Obec Gbelce 1 1 500 EUR
Dopravný úrad 9 9 754 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 2 780 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 3 617 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 14 090 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 15 292 EUR
Divadlo Jonáša Záborského 1 864 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 18 798 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 112 084 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 14 11 027 EUR
Okresný súd Nitra 3 3 908 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 645 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 1 073 EUR
Obec Lisková 1 4 000 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 2 818 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 5 974 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 1 077 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 4 285 EUR
Mesto Holíč 1 135 075 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 284 117 EUR
Mesto Nové Zámky 3 4 988 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 6 356 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 150 EUR
Slovenské národné múzeum 8 6 770 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 792 EUR
Stredná odborná škola 1 250 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 2 111 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 28 315 EUR
Mesto Senec 6 1 106 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 4 096 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 4 800 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 1 125 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 21 326 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 1 749 EUR
Mesto Michalovce 2 2 963 EUR
Obec Otročok 1 8 292 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 3 22 588 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 467 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 245 EUR
Mesto Hlohovec 1 1 416 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 0 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 2 875 EUR
Obec Dulov 1 7 083 EUR
Mesto Trenčín 2 3 860 EUR
Obec Horné Srnie 1 6 624 EUR
Obec Bernolákovo 1 41 EUR
Obec Lendak 1 2 575 EUR
Mesto Zvolen 1 11 767 EUR
Slovenské národné divadlo 2 77 373 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 2 237 EUR
Park kultúry a oddychu Prešov 1 7 567 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 472 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 179 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 3 3 416 EUR
Domov dôchodcov 3 1 498 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 3 397 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 14 14 819 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 1 700 EUR
Obec Rudina 1 2 083 EUR
Krajský súd v Trnave 3 2 438 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 1 012 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 1 500 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 674 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 1 2 600 EUR
Národný onkologický ústav 2 6 823 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 9 582 EUR
Krajská prokuratúra 4 1 516 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 1 075 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 6 120 EUR
Mestské kultúrne stredisko 1 1 042 EUR
Krajská prokuratúra 2 1 679 EUR
Výskumná agentúra 2 0 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 41 203 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 1 750 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 4 453 EUR
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava 1 28 583 EUR
Obec Nitrianske Hrnčiarovce 1 0 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 4 541 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 625 EUR
Základná škola 1 502 EUR
Ústav merania SAV 4 566 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 565 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 0 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 125 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 2 063 EUR
Slovenské centrum dizajnu 2 324 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 600 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 1 458 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 1 807 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 1 833 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 917 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 12 666 EUR
Základná škola s materskou školou 1 1 000 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 758 EUR
Spojená škola 2 0 EUR
Stredná odborná škola technická 2 3 787 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 1 3 324 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 025 EUR
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 1 3 299 EUR
Domov MÁRIE 2 5 332 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 6 716 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2 779 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 2 975 EUR
Stredná odborná škola 1 449 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 0 EUR
Obec Vyškovce 1 1 940 EUR
Obec Gemerské Teplice 1 1 726 EUR
Okresný súd Žilina 1 3 015 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 574 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 415 EUR
Stredná odborná škola 1 1 417 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 133 EUR
Obec Sedlice 2 3 607 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 240 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
NABIMEX, s.r.o. 37 265 495 EUR
DREVONA GROUP s. r. o. 1 135 075 EUR
DREVEX EU, s.r.o. 5 109 678 EUR
Meditech SK, s.r.o. 1 2 906 EUR
KLS spol. s.r.o. 3 117 277 EUR
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 16 46 096 EUR
ALEZA INTERIER, s.r.o. 4 8 934 EUR
Mgr. Viera Janočková - VERA 7 1 633 EUR
MediaTech Central Europe, a. s. 1 39 789 EUR
Miroslav Šimko SIMEX 24 40 514 EUR
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 4 5 141 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 61 870 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 1 1 042 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 5 7 542 EUR
ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o. 1 3 372 EUR
PAPERA s.r.o. 1 0 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 2 1 226 EUR
JALAPA s.r.o. 7 12 412 EUR
BEGA, s.r.o. 59 391 265 EUR
Peter Šesták - KANPEX 1 438 EUR
BTC Slovakia, s.r.o. 1 6 667 EUR
KODRETA furniture, s.r.o. 1 92 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 370 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 8 43 656 EUR
HOBLO, spol. s r.o. 1 3 324 EUR
CODUM s.r.o. 46 188 555 EUR
AUDY s.r.o. 1 560 EUR
B2B Partner s.r.o. 3 2 698 EUR
Silver Tech, s.r.o. 1 265 EUR
ABAMET, s.r.o. 2 2 645 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 2 11 250 EUR
VV MIX, s.r.o. 3 4 002 EUR
ČECHOVO, s. r. o. 1 4 282 EUR
CHEOPS nábytok, s.r.o. 1 309 EUR
A J Produkty a.s. 1 199 EUR
NOMIland s.r.o. 1 833 EUR
VERDI, s. r. o. 1 1 700 EUR
1.BEAMI, s.r.o. 3 4 067 EUR
Marián Uhlár 8 37 210 EUR
Jarmila Svítková-BIBIONE 27 64 317 EUR
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER 1 329 EUR
Crew, s. r. o. 1 0 EUR
AB SYSTEM SLOVAKIA 1 2 426 EUR
LEG-KOVO s.r.o. 1 8 292 EUR
TABRIS PLUS, s.r.o. 4 1 416 EUR
KFP, s. r. o. 5 18 601 EUR
SINAKO SK, s.r.o. 1 1 292 EUR
SOLID plus s.r.o. 1 2 560 EUR
ANDI, s.r.o. 1 1 700 EUR
ŠKOLEX, spol. s r.o. 1 1 458 EUR
DETA, spol. s r.o. 2 1 514 EUR
K - Ten KOVO, s.r.o. 1 1 500 EUR
LK Consult, s. r. o. 3 3 971 EUR
MONASTER, s.r.o. 3 12 979 EUR
YOKLA s.r.o. 1 2 028 EUR
BEBA plus s.r.o. 35 76 897 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 855 EUR
Marián Juhás MRJ 7 12 912 EUR
Ing. Ľuboš Kuchar - Elbyt 1 916 EUR
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 1 750 EUR
MONTANA MANAGEMENT s.r.o. 1 1 079 EUR
TriCare s. r. o. 1 12 666 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 18 250 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stoličky pre zamestnancov Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 97 665 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v regióne: Objekt č. 2 Koniareň Zámok Holíč interiérové vybavenie. Mesto Holíč 112 872 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskych stoličiek a kresiel. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 70 700 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stoličky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskych otočných kresiel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička otočná s podrúčkami Slovenský hydrometeorologický ústav 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 459 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 266 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička kancelárska, rokovacia, stohovateľná Obec Gbelce 2 985 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 253 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárska stolička Slovenský hydrometeorologický ústav 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
reštauračná stolička Obec Lisková 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie materskej školy Obec Nitrianske Hrnčiarovce 7 385 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoly a stoličky Gréckokatolícka charita Prešov 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
žiacka stolička farebná Základná škola Slovenská Kajňa 1 008 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenské centrum dizajnu 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Krajská prokuratúra 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička k PC VK 406 Základná škola s materskou školou 1 238 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná - banketová stolička stohovateľná Obec Horné Srnie 10 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička otočná s podrúčkami Slovenský hydrometeorologický ústav 1 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stolička s opierkami - kancelárske vybavenie, otočná stolička, vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 117 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička otočná s podrúčlami, vešiak stojaci kovový Krajský súd v Trnave 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - konferenčné stoličky Hlavné mesto SR Bratislava 17 757 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskych stoličiek drevených čalúnených I. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 542 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 524 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Viva Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 061 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 685 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 223 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 983 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Krajská prokuratúra 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia čalúnená stolička Taurus TN, alebo ekvivalent (viď príloha obrázok) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 353 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stolička s opierkami - kancelárske vybavenie, otočná stolička, vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 140 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička ISO Black alebo zhodný ekvivalent Základná škola 1 004 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoly a stoličky Gréckokatolícka charita Prešov 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych a ergonomických stoličiek Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 481 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice Univerzitná nemocnica Bratislava 11 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotné kancelárske stoličky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čalúnená, kancelárska stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 667 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, kreslá, rokovacie stoličky a celočalúnené kreslo. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 45 915 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky Mesto Hlohovec 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskych stoličiek drevených čalúnených I. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a podložky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 922 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dielenská stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky s oceľovou konštrukciou do Domu smútku Mesto Nové Zámky 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 695 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Generálna prokuratúra SR 2 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stohovateľná konferenčná stolička s látkovým poťahom a stolčekom Kancelária verejného ochrancu práv 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čalúnené stoličky z masívneho bukového dreva Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Banketová stolička a banketový stôl Obec Dulov 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 358 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čalúnená, kancelárska stolička Obec Lendak 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Obec Bernolákovo 56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárii I. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky s oceľovou konštrukciou do Domu smútku, farebné prevedenie poťahovej látky podľa prílohy (bordó) Mesto Nové Zámky 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, kreslá, rokovacie stoličky a celočalúnené kreslo. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 44 415 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenská agentúra životného prostredia 17 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky Calypso Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčné kreslo UNO a konferenčná stolička Trinity. Krajský súd v Trnave 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička na kolieskach Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie rokovacích stoličiek Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 845 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná/ rokovacia stolička TRITON BLACK antracit Dopravný úrad 236 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná/ rokovacia stolička LADA NE Dopravný úrad 469 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky, trojstoličky a nočné stolíky Domov MÁRIE 3 588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Dike + podhlavník. Okresný súd Nitra 461 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice Univerzitná nemocnica Bratislava 11 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 9 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fitness stolička s neustále pohyblivým orto-sedadlom vybaveným kĺbom body-balance-tec EXETER. Okresný súd Nitra 1 656 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s neustále pohyblivým orto-sedadlom vybaveným kĺbom body-balance-tec EXETER NET. Okresný súd Nitra 5 559 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo CALYPSO Dopravný úrad 3 702 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Gréckokatolícka charita Prešov 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky s oceľovou konštrukciou Obec Vyškovce 2 329 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Alta MF Technická univerzita v Košiciach 528 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky Stredná odborná škola 676 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo CALYPSO Dopravný úrad 3 702 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky a kreslá pre zamestnancov objednávateľa Sociálna poisťovňa, ústredie 155 317 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 292 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička stohovateľná Obec Gemerské Teplice 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky, trojstoličky a nočné stolíky Domov MÁRIE 3 588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky a stoly s oceľovou konštrukciou, rokovací stôl Obec Gemerská Ves 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička FG so stolíkom alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenská stolička Dela alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička ISO alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Pearl a kancelárske kreslo Vigo plus alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Trinity Krajský súd v Trnave 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička ISO Black Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky Biomedicínske centrum SAV 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo / stolička Slovenské centrum dizajnu 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s neustále pohyblivým orto-sedadlom vybaveným kĺbom body-balance-tec EXETER NET. Okresný súd Žilina 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolička drevená čalúnená Okresný súd Banská Bystrica 1 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo CALYPSO Grand SP 1 s podhlavníkom Dopravný úrad 327 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 227 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 269 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Krajská prokuratúra 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárii . Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotná kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 437 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlá, stoly a stoličky interiérové Obec Otročok 10 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzny nábytok a vybavenie Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 3 963 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky s dynamickým sedením Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 126 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 026 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Výskumná agentúra 7 500 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stoličiek drevennych čalunenych a kovových čalunených Centrum výcviku Lešť 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 372 EUR 2016 Tovary Nie 1
stoličky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička kancelárska Domov dôchodcov 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske, vyšetrovacie a zasadacie stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 10 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo OFFICE PRO Calypso Dopravný úrad 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 239 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke stoličky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 295 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Krajská prokuratúra 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Krajská prokuratúra 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky - Šášov Mesto Žiar nad Hronom 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička Calypso Meeting Dopravný úrad 337 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ned MF alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska multifunkčná stolička Winston Sab alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička No Limit ECONOMY alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 995 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky s dynamickým sedením Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 126 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
konferenčná stolička Slovenský hydrometeorologický ústav 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky s dynamickým sedením Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 126 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Výskumná agentúra 8 000 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zariadenie kancelárie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička so sklopným pultíkom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky - manažérske Národný bezpečnostný úrad 2 148 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 367 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 397 EUR 2017 Tovary Nie 1
Banketový stôl a stolička Obec Jaslovské Bohunice 9 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 342 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Divadlo Jonáša Záborského 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Stredná odborná škola technická 3 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
banketová stolička Park kultúry a oddychu Prešov 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otočná stolička dielenská Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo do 130 kg a do 150 kg Slovenský hydrometeorologický ústav 2 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 366 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotné kancelárske stoličky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
3D - opierky rúk ku kancelárskej stoličke YAMATO plus Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 114 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Národné centrum zdravotníckych informácií 2 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Obec Veľká Ves nad Ipľom 14 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO XL SP4 Dopravný úrad 319 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomické kancelárske stoličky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenské národné múzeum 1 040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárii . Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kancelárske kreslá Katolícka univerzita v Ružomberku 467 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Krajská prokuratúra 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 132 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Banketový stôl a stolička Obec Jaslovské Bohunice 14 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 186 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Pôdohospodárska platobná agentúra 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevené stoličky s podrúčkami LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 209 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Formex Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskych stoličiek drevených čalúnených I. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Formex a Form Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 611 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 479 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stohovateľná konferenčná stolička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvojmiestne plastové lavice s chrómovým korpusom, konferenčné stoličky plastové s chrómovými nohami bez podrúčiek, kancelárske pracovné stoličky s vysokým operadlom a lakťovými opierkami Mesto Nové Zámky 2 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 158 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, kreslá, rokovacie stoličky a celočalúnené kreslo. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 61 875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 479 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Elektrotechnický ústav SAV 7 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
konferenčné stoličky s kovovým rámom a látkovým poťahom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 267 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Ústav merania SAV 69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička KEVIN Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 784 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička zdravotnícka s operadlom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 31 533 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 282 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup jedálenských stoličiek a stolov Mesto Levice 10 076 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne interiérové vybavenie Mesto Michalovce 2 565 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovacia (konferenčná) stolička so stolíkom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 016 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomické kancelárske stoličky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 828 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych a konferenčných stoličiek Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 524 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárska stolička Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 777 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička Stredná odborná škola technická 1 145 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové kreslo SPRING alebo ekvivalent Mesto Trenčín 3 072 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička ISO Stredná odborná škola 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a konferenčné stoličky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 664 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky a vešiaky do zasadacej miestnosti. Mesto Zvolen 15 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 625 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav merania SAV 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenské národné múzeum 1 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 835 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 615 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Banketové stoličky Mesto Trenčín 1 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky Spojená škola 1 885 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálno-technické vybavenie do kancelárií Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 59 868 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stoličky Spojená škola 1 885 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička a návleky na konferenčnú stoličku Ekonomická univerzita v Bratislave 2 886 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a rokovacie stoličky Dopravný úrad 7 938 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenské národné múzeum 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička Clinton, Stohovateľná Technická univerzita v Košiciach 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky 2 Slovenské národné múzeum 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 057 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky a pracovné stoly Technická univerzita v Košiciach 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav merania SAV 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky do konferenčnej sály Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 144 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jedálenské stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky na izby pacientov a ambulancií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cateringové rozkladacie stoličky Mestské kultúrne stredisko 1 042 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo ADK Deluxe Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych stoličiek "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 619 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Antares asyn 1380 flute, s podrúčkami BR06 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ekonomická univerzita v Bratislave 2 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenská (priemyselná) stolička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička, kreslo Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 3 273 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie študovní v ŠD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 919 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 264 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 57 630 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do učebne a kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 910 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá – na kolieskach, konferenčné stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 510 EUR 2018 Tovary Nie 1
STOLIČKY Centrum sociálnych služieb LUČ 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školiaca miestnosť – nábytok Prešovský samosprávny kraj 4 394 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie kancelárií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky do zasadačky a kancelárie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 512 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do učebne a kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 883 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelárska stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička 1/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky s podrúčkami a bez podrúčiek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 131 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup rôznych druhov stoličiek Pôdohospodárska platobná agentúra 96 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 863 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Sociálna poisťovňa, ústredie 160 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž interiérového zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 27 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička TC3-973M alebo ekvivalent Domov dôchodcov 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a rokovacie stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 58 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Tempo Kondela Craig alebo ekvivalent Domov dôchodcov 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup školských stolov a stoličiek Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava 50 732 EUR 2018 Tovary Nie 1
školské stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 155 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky Mesto Michalovce 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 778 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička Slovenské národné múzeum 2 124 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Ekonomická univerzita v Bratislave 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Stredná odborná škola 2 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevené stoličky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 20 157 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav merania SAV 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička Slovenské národné múzeum 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 475 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok do odborných učební ZŠ Obec Šenkvice 24 676 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky a kancelárska skrinka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 590 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolicka Národný onkologický ústav 5 968 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné stoly, skrine a stoličky Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a skrinka na kľúče Slovenské národné múzeum 424 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Azure new Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lekárska stolička Národný onkologický ústav 897 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 252 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 485 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá na kolieskach Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 656 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička konferenčná, stolička jedálenská Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 169 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, počet 40 kusov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 637 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske a rokovacie stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 84 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
ISO stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 260 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 25 219 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stoličky pre orchester Slovenské národné divadlo 48 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Sociálna poisťovňa, ústredie 161 345 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 860 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 12 478 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové, šatníkové dvojdverové skrine a nové, drevené stoličky pre seniorov Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 5 157 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo zelené Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 670 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kongresové stoličky Obec Sedlice 2 589 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kongresové stoličky Obec Sedlice 2 630 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky a kreslá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 860 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stoličky pre orchester Slovenské národné divadlo 48 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Trenčiansky samosprávny kraj 6 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych kresiel a ochranných podložiek pod kreslá Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 270 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek (2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 25 219 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nerezová stolička s operadlom, brzdená Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 560 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Obec Rudina 2 991 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 920 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 4 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Písacie stoly, Stoličky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 940 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky, školské stoličky, jedálenské stoly. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 690 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenské národné múzeum 198 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Trenčiansky samosprávny kraj 3 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky Mestská časť Bratislava - Petržalka 14 870 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Mestská časť Bratislava - Petržalka 10 339 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Mestská časť Bratislava - Petržalka 10 339 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×