CPV kód

39100000-3

Nábytok

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 504,713 EUR
Mesto Žilina 3 17,327 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 80,625 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 6,087 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 28 35,477 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 1,691,304 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 28,025 EUR
Mesto Rožňava 1 0 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 27,242 EUR
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 1 185,900 EUR
Slovak Business Agency 2 186,667 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 1,224 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 98,695 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 482,999 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 14,482 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 955,864 EUR
Košický samosprávny kraj 1 4,898 EUR
Technická univerzita v Košiciach 12 1,301,712 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 26,362 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 8 34,809 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 5,792 EUR
Mesto Komárno 6 3,356 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 192,118 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 17 414,263 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 3,149 EUR
Veľká Havrania, s.r.o. 1 146,750 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4 9,388 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1,105 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 2,117,776 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 5,108 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 125 EUR
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 1 41,583 EUR
IMET, a.s. 1 1,154,050 EUR
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. 1 72,148 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 542 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 80,632 EUR
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 1 347,665 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 37,777 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 6 211,961 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 31,503 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 4,325 EUR
Obec Sačurov 1 33,690 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 3,040 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 3,168 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 5,575 EUR
Mesto Hlohovec 1 31,186 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 10 7,700,976 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 25 455,479 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 482 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 9,213 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 205,000 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 72,815 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 4,938 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 8,898 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 6,912 EUR
Obec Staškov 1 0 EUR
Domov dôchodcov 10 90,415 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 12,072 EUR
Horská záchranná služba 2 1,392 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 196,670 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 1,373 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 5,998 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 6,583 EUR
Obec Kozárovce 1 5,475 EUR
Farnosť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pri Katedrále sv. Šebastiána 1 54,074 EUR
SPN plus, s.r.o. 1 33,575 EUR
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. 2 70,970 EUR
Národný onkologický ústav 8 19,230 EUR
Obec Špačince 1 8,437 EUR
TOP REAL, s.r.o. 1 84,567 EUR
INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC, spol. s r.o. 1 49,553 EUR
IMPA autoalarmy, s.r.o. 1 202,851 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 0 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2 9,876 EUR
AMO - PLUS, s.r.o. 1 118,378 EUR
Hotelová akadémia 3 6,240 EUR
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. 1 414,440 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 12,687 EUR
Športové gymnázium 2 49,982 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 12,900 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 9,568 EUR
Financial Hotels Management, s.r.o. 2 340,227 EUR
MUDr. Juraj Sninský - VIVATEX ŠPORT 3 212,628 EUR
Občianske združenie BRIEŽDENIE 2 28,333 EUR
Obec Hencovce 2 7,533 EUR
Dopravná akadémia 1 1,200 EUR
Základná škola 2 1,103 EUR
Domov sociálnych služieb 1 2,080 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1,049 EUR
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 1 3,233 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 550 EUR
Školský internát 3 4,123 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 7,707 EUR
Slovenské centrum dizajnu 1 338 EUR
Stredná odborná škola 1 1,517 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 2 243 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 3 6,299 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 8 23,056 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 2 1,054 EUR
Spojená škola 3 12,528 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 28,783 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 0 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 4,500 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 1,108 EUR
Športové gymnázium 1 550 EUR
Základná škola 1 17,583 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 5,725 EUR
Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky 1 33,242 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 8,500 EUR
Novohradská knižnica 2 4,663 EUR
Stredná odborná škola 1 1,750 EUR
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 1 8,132 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 3,398 EUR
Školský internát 6 92,096 EUR
Obec Trstice 1 0 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 1 0 EUR
Hotelová akadémia 2 6,085 EUR
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice 1 0 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 11,908 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 1,769 EUR
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 2 13,095 EUR
ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA o.z. 1 0 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 5,543 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPA 1 4,000 EUR
Spojená škola 1 3,948 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
CassoStav, s.r.o. 1 34,480 EUR
AutoCont SK a.s. 1 38,600 EUR
MY DVA Slovakia, s.r.o. 2 34,236 EUR
Lencos In, s. r. o. 2 252,469 EUR
GEMEX SLOVAKIA s.r.o. 1 54,074 EUR
Intersystem EU s.r.o. 1 36,490 EUR
NABIMEX, s.r.o. 15 246,347 EUR
DREVONA GROUP s. r. o. 5 1,657,068 EUR
LAWEX, spol. s r.o. 1 8,988 EUR
STOKAT – M, s.r.o. 1 1,154,050 EUR
FM Design, s.r.o. 1 185,900 EUR
Ján Kubík KUBIK INTERIÉR 1 347,665 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 2 719,000 EUR
DREVEX EU, s.r.o. 4 933,483 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 1 72,815 EUR
KLS spol. s.r.o. 15 1,576,210 EUR
UEZ s.r.o. 8 233,854 EUR
VAREZ INTERIER, s.r.o. 4 263,839 EUR
elfa, s.r.o. 1 65,000 EUR
A-STUDIO, s.r.o. 2 69,895 EUR
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 4 265,072 EUR
BASCO SK, s.r.o. 4 132,865 EUR
ALEZA INTERIER, s.r.o. 2 561 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 2 642,139 EUR
Attila Kovács-MELMAKO III 2 11,550 EUR
Mgr. Viera Janočková - VERA 2 1,071 EUR
ALEX Fémbutor k.f.t. 1 78,750 EUR
Artspect spol. s r. o. 3 766,667 EUR
DREMONT spol. s r.o. 1 274,440 EUR
Ing. Vladimír Hurtoš - HS INTERIÉR 2 19,928 EUR
RC NÁBYTOK, s.r.o. 1 49,553 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 1 12,900 EUR
KONSEPTI bratislava s.r.o. 1 202,851 EUR
Miroslav Šimko SIMEX 2 11,426 EUR
EUROSPAN, s.r.o. 1 850 EUR
Ing. Ivan Trnovský 1 351 EUR
CTI-EUROPE s. r. o. 1 118,378 EUR
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 11 194,342 EUR
ATIPIC spol. s.r.o. 1 33,575 EUR
INTERMONT s.r.o. 1 414,440 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 10 261,748 EUR
NICOL Slovakia s.r.o. 1 72,148 EUR
TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o. 5 62,949 EUR
Kanapy Interier s.r.o. 1 146,750 EUR
VESNA INTERIORS, s.r.o. 1 954,323 EUR
VAMEL Meditec, spol. s r.o. 1 196 EUR
MODERN DESIGN, s.r.o. 8 34,809 EUR
Complete Solutions, s. r. o. 1 325,022 EUR
DREVONA GROUP s.r.o. 1 346,500 EUR
Techo, s.r.o. 4 4,585,717 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 17 148,734 EUR
Yardspol s.r.o. 1 121,920 EUR
NETTECH, s.r.o. 1 81,720 EUR
BLOCK a.s. - organizačná zložka 2 2,213,690 EUR
JALAPA s.r.o. 1 628 EUR
BEGA, s.r.o. 18 67,576 EUR
DREVONA INTERIORS s.r.o. 1 18,167 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 5,998 EUR
Media Comp. s.r.o. 1 100,000 EUR
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 2 33,690 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 1,224 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2 1,468 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 34 111,500 EUR
František Frankovský - WoodX 2 47,192 EUR
HOBLO, spol. s r.o. 4 16,389 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 3 7,599 EUR
CODUM s.r.o. 3 1,583 EUR
Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok 3 4,963 EUR
B2B Partner s.r.o. 4 3,256 EUR
ABAMET, s.r.o. 9 10,236 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 4 6,541 EUR
VV MIX, s.r.o. 2 1,139 EUR
INSGRAF s.r.o. 2 6,887 EUR
Ing. Jaroslav Marinica-MARINI 1 625 EUR
GÜDE, s.r.o. 1 2,545 EUR
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 1 41,583 EUR
AKD s.r.o. 4 4,366 EUR
CHEOPS nábytok, s.r.o. 4 10,611 EUR
TechnoBank, s.r.o. 2 7,950 EUR
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. 1 4,898 EUR
A J Produkty a.s. 3 5,014 EUR
NOMIland s.r.o. 5 542 EUR
VERDI, s. r. o. 1 2,399 EUR
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 1 7,707 EUR
Ing. Peter Mihok - PRESTIGE 1 1,680 EUR
Marián Uhlár 4 6,632 EUR
Jarmila Svítková-BIBIONE 3 2,267 EUR
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER 4 9,865 EUR
Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY 4 36,972 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 1 3,668 EUR
REAL INVENT, s.r.o. 1 16,250 EUR
AB SYSTEM SLOVAKIA 3 14,813 EUR
Mitru , s.r.o. 14 38,165 EUR
Baribal s.r.o. 1 5,475 EUR
TABRIS PLUS, s.r.o. 4 41,365 EUR
SINAKO SK, s.r.o. 4 16,493 EUR
Jozef Merašický Nábytok 1 2,100 EUR
Educas s.r.o. 1 8,132 EUR
TEXPOL s.r.o. 1 2,080 EUR
K - Ten KOVO, s.r.o. 1 458 EUR
metaloBox Slovakia, s.r.o. 1 17,583 EUR
Ladislav Vasiľ PILOSPAN 1 47,899 EUR
Mária Mudríková - KENT 1 0 EUR
CEIBA, spol. s r.o. 1 1,580 EUR
ZBORAN, s.r.o. 1 809 EUR
LK Consult, s. r. o. 1 25,795 EUR
MONASTER, s.r.o. 2 10,187 EUR
Ing. Juraj Halama - UČEBNÉ POMÔCKY SLOVAKIA 1 1,158 EUR
eVector, s.r.o. 1 5,273 EUR
Povex s.r.o. 1 0 EUR
BEBA plus s.r.o. 8 4,843 EUR
R A U Nitra spol. s r.o. 1 1,750 EUR
Edushop s.r.o. 1 485 EUR
Norbert Hrab - HB INTERIERS SLOVAKIA 1 1,275 EUR
INSEMPRE s.r.o. 1 1,292 EUR
WoodX, s.r.o. 2 27,072 EUR
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 1 1,105 EUR
Štefan Vach VAREZ - výroba nábytku 1 4,000 EUR
1-I.T.C-SK s.r.o. 1 0 EUR
J & T LOGISTIC s.r.o. 1 23,833 EUR
ČECHOVO SK, s.r.o. 2 1,569 EUR
KARPATY - D.S. s.r.o. 1 69 EUR
Ing. Soňa Štofová SOPAS 2 2,342 EUR
Zoltán Mikluš - INTERFUR 1 2,333 EUR
KASON, s.r.o. 1 42 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenie interiérov pre NKP zámocký hotel v Haliči IMET, a.s. 1,155,050 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výroba interiérového zariadenia SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 407,702 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka nábytku v rámci rekonštrukcie objektu DOM SPRÁVCU v Starej Ľubovni Prešovský samosprávny kraj 28,132 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka nábytku Centrum výcviku Lešť 28,312 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná zdravotnícka škola 87,847 EUR 2014 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie internátnych izieb Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120,162 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nábytkové vybavenie a detské atrakcie ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. 62,335 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nábytok pre študentské domovy STU v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 196,670 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia ŠD Horský park Ekonomická univerzita v Bratislave 206,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenie interiéru Hotela SIPOX TOP REAL, s.r.o. 106,373 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérový nábytok INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC, spol. s r.o. 49,554 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie BD IMPA autoalarmy, s.r.o. 225,016 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybavenie vybraných pracovísk UKF v Nitre nábytkom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 159,201 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica - Dodávka interiérového vybavenia Mesto Banská Bystrica 171,781 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie mobiliáru hotela Vila Anne-Mary AMO - PLUS, s.r.o. 118,621 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie nábytku pre zriadenie Regionálne centra remesiel ÚĽUV v Košiciach Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 102,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Penzión na Kopanici - dodávka nábytku SPN plus, s.r.o. 32,680 EUR 2015 Tovary Áno 1
Balneo vybavenie - zákazková výroba Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. 482,641 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž nábytku NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 94,830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mestská plaváreň Senica - nábytok a mobiliár Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. 49,727 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti Komplexu Havrania v oblasti cestovného ruchu – nákup zariadenia hotela Veľká Havrania, s.r.o. 147,533 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 18,769 EUR 2015 Tovary Nie 1
"ZARIADENIE INTERIÉRU PRE MANŽELSKÉ INTERNÁTY BLOKY A,B,C,D- Mlyny UK Bratislava" Univerzita Komenského v Bratislave 954,323 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nábytok SAV pre Centrum výskumu a vývoja Šarišské Michaľany (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 86,569 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nábytok do kancelárií a do učební pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 126,526 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2,768 EUR 2013 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 49,564 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka, montáž, rozmiestnenie nábytku a drobné stavebné práce Administratívna budova RTVS, Karlova Ves, Bratislava Rozhlas a televízia Slovenska 482,999 EUR 2014 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,531 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Interiérové vybavenie do objektu Zimnej jazdiarne a Tlačového strediska v Paláci BH Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 362,023 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 418 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok SAV pre Výskumné centrum Košice Slovenská akadémia vied (SAV) 448,500 EUR 2015 Tovary Áno 2
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 84,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov novovybudovanej budovy Katedry hudobnej výchovy PF UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 82,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nábytok do kancelárií a do učební pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 1,000,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 22,036 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok do kancelárií a do učební pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 36,927 EUR 2015 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie reštaurácie a kaviarne a technické vybavenie hotela Financial Hotels Management, s.r.o. 340,227 EUR 2015 Tovary Áno 2
Modernizácia Hotela Dixon MUDr. Juraj Sninský - VIVATEX ŠPORT 212,628 EUR 2015 Tovary Áno 3
Historický mobiliár pre palác BH Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 576,352 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1,000 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1,732 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytkové vybavenie pre Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum Žilinskej univerzity Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 325,022 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nábytok SAV Bratislava pre areál Dúbravská cesta (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 3,184,333 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nábytok SAV pre Výskumné centrum Košice Slovenská akadémia vied (SAV) 448,500 EUR 2015 Tovary Áno 2
Interiérové a exteriérové vybavenie D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 185,900 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 437 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Nábytok SAV Bratislava pre areál Dúbravská cesta Slovenská akadémia vied (SAV) 31,201 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nábytok SAV Bratislava pre areál Dúbravská cesta Slovenská akadémia vied (SAV) 3,501,874 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 455 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž nábytku - 4Q 2014 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 5,963 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodanie interiérového zariadenia pre hasičské stanice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 477,100 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prestavba priestorov 1 NP v objekte Mestského úradu v Hlohovci pre klientske centrum - interiér Mesto Hlohovec 31,186 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 46,125 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 24,344 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Výroba, dodávka a montáž interiérového vybavenia izieb v ŠD Mladosť v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 105,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 37,281 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiér Katedrály sv. Šebastiána Farnosť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pri Katedrále sv. Šebastiána 54,074 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 239,304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 211,899 EUR 2017 Tovary Áno 13
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 96,066 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26,416 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 43,121 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a kancelársky nábytok, vstavané spotrebiče , interiérové a kancelárske doplnky, elektrické a informačno-komunikačné krabice vrátane dodávky a inštalácie Technická univerzita v Košiciach 991,600 EUR 2018 Tovary Áno 3
Interiérové vybavenie Obec Sačurov 33,690 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22,333 EUR 2018 Tovary Áno 2
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 49,881 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia Ekonomická univerzita v Bratislave 220,977 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku do kancelárií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská konsolidačná, a.s. 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Košický samosprávny kraj 18,694 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovací (jednací) stôl Slovenské centrum dizajnu 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytkové zariadenie učebne Stredná odborná škola 2,355 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre dovybavenie kancelárie Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 1,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytoková zostava Národný onkologický ústav 3,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sedacia taburetka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,193 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové zariadenie pre MŠ Obec Kozárovce 6,996 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pohovka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňová kovová skriňa a nadstavba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8,840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vstavaná roll door skriňa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná kovová skriňa s posuvnými dverami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine, lavica, kancelárske kreslá Národný onkologický ústav 3,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poločalúnená váľanda s úložným priestorom Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 9,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárky nábytok a interiérové vybavenie Slovak Business Agency 199,160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine, lavica, kancelárske kreslá Národný onkologický ústav 3,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárky nábytok a interiérové vybavenie Slovak Business Agency 199,160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Policový regál do archívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,843 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoly pre počítačové učebne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,555 EUR 2016 Tovary Nie 1
kožená sedacia súprava dvojsed + trojsed Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok do kancelárie na mieru Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre dovybavenie kancelárie alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sortiment pre materskú školu_54 Mesto Komárno 783 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine, lavice, - KCHO Národný onkologický ústav 7,295 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysoká dvojdverová skriňa z laminovanej dosky Základná škola 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zdravotníckeho zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 127,240 EUR 2016 Tovary Áno 1
Výmena nábytku v izbách školského internátu Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 84,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa so šiestimi samostatne uzamykateľnými šatníkovými skrinkami Stredná zdravotnícka škola 12,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľanda Výskumný ústav vodného hospodárstva 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzamykateľná nástenka - AJ Národný onkologický ústav 2,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lehátko Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňová kovová skriňa a nadstavba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do klientských izieb Domov dôchodcov 33,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s ôsmimi samostatne uzamykateľnými šatníkovými skrinkami alebo ekvivalent Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 11,895 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzamykateľná nástenka - AJ Národný onkologický ústav 2,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do školského internátu Hotelová akadémia 6,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do Mš Mesto Moldava nad Bodvou 6,390 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky Najvyšší súd Slovenskej republiky 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 175,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do hosťovských izieb Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 17,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Mestská časť Bratislava - Petržalka 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena nábytku v izbách školského internátu Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky 73,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie pre MŠ Obec Staškov 5,164 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníková skrinka kovová Mesto Žilina 7,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž nábytkových atypov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11,758 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľandy Dopravná akadémia 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zasadacej miestnosti a knižnice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 31,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl rohový s výsuvnou doskou pre klávesnicu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do Mš Mesto Rožňava 8,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 31,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodávka lekárenského nábytku na mieru Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup interiérového vybavenia "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 7,130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup materiálneho vybavenia Obec Trstice 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19,920 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup válend Stredná odborná škola 3,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynská linka - zostava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie priestorov prototypového a inovačného laboratória Technická univerzita v Košiciach 75,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 25,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do školského laboratória s notebookom Športové gymnázium 6,337 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľandy Ekonomická univerzita v Bratislave 19,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok, stoličky a odrážadlo pre materskú školu_97 Mesto Komárno 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5,715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do školského internátu Hotelová akadémia 1,620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stohovateľná stolička VISI alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Národný onkologický ústav 1,155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľanda Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 394 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľandy Ekonomická univerzita v Bratislave 19,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový nábytok do izieb Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 9,378 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19,920 EUR 2016 Tovary Áno 1
Rokovacia stohovateľná stolička VISI alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup šatníkových skríň "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda a nočný stolík Spojená škola 7,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Horská záchranná služba 4,692 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie kancelárií a priestorov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 63,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda a nočný stolík Spojená škola 7,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrine a regále Banícke múzeum v Rožňave 3,480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok - stolička Obec Hencovce 8,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do školského internátu Hotelová akadémia 726 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie MŠ - Nábytok, hračky a učebné pomôcky Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice 19,127 EUR 2016 Tovary Nie 1
Banketový stolík skladací Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa jednokrídlová Domov dôchodcov 3,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 648 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl obdĺžnikový pre MŠ_128 Mesto Komárno 585 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine s boxami Stredná odborná škola elektrotechnická 17,578 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok - stôl Obec Hencovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové lavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2,570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenský stôl Základná škola, SNP 5, Šurany 146 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenský stôl Základná škola, SNP 5, Šurany 146 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozkladacie kreslá Národný bezpečnostný úrad 7,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 1,260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nočný stolík Spojená škola 3,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok - stoly Horská záchranná služba 1,670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Stredná odborná škola služieb a lesníctva 12,840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie relaxačného ležadla "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 319 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie nábytku do konferenčnej miestnosti "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2,318 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie nábytku do spoločenskej miestnosti "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 483 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup interiérového vybavenia "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 12,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a interiérové vybavenie Mesto Žilina 14,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zasadacej miestnosti a kancelárske stoličky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie skladacích stolov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 223 EUR 2016 Tovary Nie 1
interiérové vybavenie - renovácia oddelenia pre deti a mládež Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 8,575 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záťažové ergonomické kreslo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 1,734 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zváraná skriňa a celokovový policový regál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia a vybavenie objektu - nábytok do kuchyne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové doplnky Občianske združenie BRIEŽDENIE EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Hotelová akadémia 1,920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poločalúnená váľanda s úložným priestorom Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové doplnky Občianske združenie BRIEŽDENIE EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž vstavanej skrine a políc na knihy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku do kancelárií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 5,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok-trojdielny paraván Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie materskej školy Obec Špačince 15,820 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nábytok-laboratórna a kancelárska stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 406 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - uzamykateľné skrine Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 267 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,327 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 12,225 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 31,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do bytu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,782 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine delené Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa jednokrídlová Domov dôchodcov 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 713 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysoká dvojdverová skriňa z laminovanej dosky Základná škola 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
nábytok do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynská linka a celoplošný drez LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a interiérové vybavenie TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 85,833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Policový regál montovaný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2,268 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena nábytku v izbách na jednom poschodí školského internátu Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 6,068 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoly do počítačovej učebne Športové gymnázium 1,195 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 12,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá a konferenčný stolík Technická univerzita v Košiciach 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Domov dôchodcov 53,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ležadlá Mesto Komárno 1,464 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa kovová, delená 6-dverová, s lavičkou Základná škola 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 18,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 1,591 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednolôžkové postele s polohovateľným roštom 90cm, matrace Domov sociálnych služieb 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skladacie stoly a stoličky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,412 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárska stolička Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku pre potreby objednávateľa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 13,680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok kancelársky pre potreby OZ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové skrine Mesto Žilina 2,376 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba nábytku Centrum sociálnych služieb - LIPA 4,604 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stoly a stoličky do učebne PC Stredná odborná škola polytechnická 1,581 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 46,955 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie priestorov - nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslo D 228K alebo ekvivalent Domov dôchodcov 1,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové šatnikové skrine do školy Stredná odborná škola - Szakközépiskola 3,598 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie klubovne ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA o.z. 4,640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 31,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
interiérové vybavenie - renovácia oddelenia krásnej literatúry a elektronických zdrojov Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 9,730 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interierové vybavenie izieb oddelenia B DDaDSS Veľký Krtíš Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 20,261 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku do kancelárií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5,215 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové šatnikové skrine do školy Stredná odborná škola - Szakközépiskola 3,598 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľanda s úložným priestorom Národný onkologický ústav 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 94,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku vrátane montáže, rozmiestnenia v miestnostiach a odvozu prebytočných ochranných obalov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7,484 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Školský internát 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interierové vybavenie - renovácia oddelenia pre deti Novohradská knižnica 1,904 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interirérové vybavenie - renovácia oddelenia detí 2 Novohradská knižnica 3,885 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa kovová -spisová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky do operačných priestorov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - Skriňa policová s dverami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky do laboratória Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Školský internát 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,048 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľandy na školský internát Hotelová akadémia 6,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - skrine, lavice Výskumný ústav vodného hospodárstva 4,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky pre zdravotnícky personál Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové šatníkové skrinky Gymnázium Andreja Kmeťa 6,029 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Stredná odborná škola služieb a lesníctva 33,581 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do autistického centra Domov sociálnych služieb Hrabiny 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - kreslá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 976 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4,970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie šatníkových skríň "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 4,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa lieková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena nábytku v izbách na troch poschodiach Školského internátu Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 11,497 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok kovový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2,539 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa lieková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,863 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školská stolička Školský internát 3,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3,925 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotékové skrinky UNIVERZITA J. SELYEHO 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Domov dôchodcov 21,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-školský nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,848 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 819 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kovový regál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojsedačka, kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok kúpeľňový Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 421 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-vitríny Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky a sedadlá (lavice) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 14,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovová šatníková skriňa, kovová uzamykateľná skriňa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 763 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž vstavaných skríň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,143 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, chladnička Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,286 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske roletové skrinky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ_19 Mesto Komárno 530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3,455 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, písací stôl Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,377 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skriňa na chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6,163 EUR 2018 Tovary Nie 1
Typové interiérové, exteriérové vybavenie - nábytok Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 40,560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 95,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chodbové sedadlá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 39,729 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2,073 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok kovový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 359 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-nastaviteľná žiacka stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 297 EUR 2018 Tovary Nie 1
Taburet s dreveným sedadlom a plastovým krížom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
nábytok do prednáškovej miestnosti Spojená škola 8,960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-set dvojmiestnej školskej lavice a dvoch stoličiek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 557 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,437 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok - stoličky Stredná zdravotnícka škola 753 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre konferenčné miestnosti Stredná zdravotnícka škola 1,580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,632 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kreslo D 228K alebo ekvivalent Domov dôchodcov 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoly svetlo-sivé Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 828 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stojan na notebook Advance black alebo ekvivalent Domov dôchodcov 50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3,962 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrinky pre THP pre MŠ Mesto Komárno 415 EUR 2018 Tovary Nie 1
Horná zrkadlová skrinka s halogénovým osvetlením, zásuvkou a vypínačom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,326 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 21 ks skríň a 15 ks stolov Centrum sociálnych služieb - AVE 10,011 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-kovová skriňa s cylindrickým zámkom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 299 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do ubytovne Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 14,178 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do študentských izieb ŠI Športové gymnázium 53,651 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Školský internát 1,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárií Domov dôchodcov 2,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 28,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoly čierne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 6,737 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 45,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC stoly a stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoly čierne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-set dvojmiestnej školskej lavice a dvoch stoličiek Ekonomická univerzita v Bratislave 1,392 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chodbové lavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevená stolička Signal CD-57 alebo ekvivalent Domov dôchodcov 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3,036 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárie Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4,380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 194,838 EUR 2018 Tovary Áno 9
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90,160 EUR 2016 Tovary Nie 1