CPV kód

39100000-3

Nábytok

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 145 415 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 1 374 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 2 417 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 504 713 EUR
Mesto Žilina 3 17 327 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 80 625 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 6 217 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 57 262 827 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 14 3 277 399 EUR
Prešovský samosprávny kraj 2 32 425 EUR
Mesto Rožňava 1 0 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 34 633 EUR
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 1 185 900 EUR
Slovak Business Agency 3 416 578 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 1 224 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 98 695 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 482 999 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 5 345 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 17 482 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 955 864 EUR
Košický samosprávny kraj 2 8 732 EUR
Technická univerzita v Košiciach 12 1 301 712 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 10 840 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 26 362 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 8 34 809 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 5 792 EUR
Mesto Komárno 8 6 218 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 192 118 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 24 454 713 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 1 536 886 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 3 149 EUR
Veľká Havrania, s.r.o. 1 146 750 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4 9 388 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 37 797 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 105 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 3 826 EUR
Mesto Brezno 1 12 583 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 5 2 118 026 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 39 106 461 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 125 EUR
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 1 41 583 EUR
IMET, a.s. 1 1 154 050 EUR
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. 1 72 148 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 1 536 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 80 632 EUR
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 1 347 665 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 37 777 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 12 340 800 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 81 418 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 4 325 EUR
Obec Sačurov 1 33 690 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 3 040 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 3 168 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 5 575 EUR
Mesto Hlohovec 1 31 186 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 10 7 700 976 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 27 476 159 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 482 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17 36 146 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 205 000 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 72 815 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 5 837 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 8 898 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 6 912 EUR
Obec Staškov 1 0 EUR
Domov dôchodcov 11 93 792 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 15 728 EUR
Horská záchranná služba 2 1 392 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 381 002 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 1 373 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 5 998 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 6 583 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 4 383 EUR
Obec Kozárovce 1 5 475 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 13 225 EUR
Farnosť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pri Katedrále sv. Šebastiána 1 54 074 EUR
SPN plus, s.r.o. 1 33 575 EUR
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. 2 70 970 EUR
Národný onkologický ústav 9 25 749 EUR
Obec Špačince 1 8 437 EUR
TOP REAL, s.r.o. 1 84 567 EUR
INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC, spol. s r.o. 1 49 553 EUR
IMPA autoalarmy, s.r.o. 1 202 851 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 0 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2 9 876 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 24 582 EUR
AMO - PLUS, s.r.o. 1 118 378 EUR
Hotelová akadémia 3 6 240 EUR
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. 1 414 440 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 12 687 EUR
Športové gymnázium 2 49 982 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 12 900 EUR
Centrum účelových zariadení 5 10 013 EUR
Stredná odborná škola 1 4 166 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 9 568 EUR
Financial Hotels Management, s.r.o. 2 340 227 EUR
MUDr. Juraj Sninský - VIVATEX ŠPORT 3 212 628 EUR
Občianske združenie BRIEŽDENIE 2 28 333 EUR
Obec Hencovce 2 7 533 EUR
Dopravná akadémia 1 1 200 EUR
Základná škola 2 1 103 EUR
Domov sociálnych služieb 1 2 080 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 049 EUR
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 1 3 233 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 550 EUR
Školský internát 3 4 123 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 1 367 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 7 707 EUR
Slovenské centrum dizajnu 1 338 EUR
Stredná odborná škola 1 1 517 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 2 243 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 4 8 877 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 8 23 056 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 2 1 054 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 18 417 EUR
Spojená škola 3 12 528 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 1 16 417 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 28 783 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 1 792 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 0 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 5 760 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 4 500 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 1 108 EUR
Športové gymnázium 1 550 EUR
Základná škola 1 17 583 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 5 725 EUR
Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky 1 33 242 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 8 500 EUR
Novohradská knižnica 2 4 663 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 2 916 EUR
Stredná odborná škola 1 1 750 EUR
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 1 8 132 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 3 398 EUR
Školský internát 13 164 384 EUR
Obec Trstice 1 0 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 1 0 EUR
Hotelová akadémia 2 6 085 EUR
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 1 42 917 EUR
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice 1 0 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 11 908 EUR
Stredná zdravotnícka škola 9 37 228 EUR
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 2 13 095 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 2 5 719 EUR
ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA o.z. 1 0 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 5 543 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPA 2 6 540 EUR
Spojená škola 1 3 948 EUR
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 1 1 499 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola 1 2 766 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 750 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
CassoStav, s.r.o. 1 34 480 EUR
AutoCont SK a.s. 1 38 600 EUR
MY DVA Slovakia, s.r.o. 2 34 236 EUR
Lencos In, s. r. o. 5 362 618 EUR
GEMEX SLOVAKIA s.r.o. 1 54 074 EUR
Intersystem EU s.r.o. 1 36 490 EUR
NABIMEX, s.r.o. 23 477 983 EUR
DREVONA GROUP s. r. o. 5 1 657 068 EUR
LAWEX, spol. s r.o. 1 8 988 EUR
STOKAT – M, s.r.o. 1 1 154 050 EUR
FM Design, s.r.o. 1 185 900 EUR
Ján Kubík KUBIK INTERIÉR 1 347 665 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 2 719 000 EUR
DREVEX EU, s.r.o. 4 933 483 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 1 72 815 EUR
Meditech SK, s.r.o. 3 24 593 EUR
KLS spol. s.r.o. 21 3 292 988 EUR
UEZ s.r.o. 13 288 469 EUR
CORTEC s.r.o. 1 39 330 EUR
VAREZ INTERIER, s.r.o. 4 263 839 EUR
elfa, s.r.o. 1 65 000 EUR
A-STUDIO, s.r.o. 2 69 895 EUR
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 4 265 072 EUR
BASCO SK, s.r.o. 4 132 865 EUR
A.DOM, spol. s r.o. 1 2 990 EUR
ALEZA INTERIER, s.r.o. 2 561 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 2 642 139 EUR
Attila Kovács-MELMAKO III 2 11 550 EUR
Mgr. Viera Janočková - VERA 6 1 715 EUR
ALEX Fémbutor k.f.t. 1 78 750 EUR
Artspect spol. s r. o. 3 766 667 EUR
DREMONT spol. s r.o. 1 274 440 EUR
Ing. Vladimír Hurtoš - HS INTERIÉR 2 19 928 EUR
RC NÁBYTOK, s.r.o. 1 49 553 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 1 12 900 EUR
KONSEPTI bratislava s.r.o. 1 202 851 EUR
Miroslav Šimko SIMEX 2 11 426 EUR
EUROSPAN, s.r.o. 1 850 EUR
Ing. Ivan Trnovský 1 351 EUR
CTI-EUROPE s. r. o. 1 118 378 EUR
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 12 218 924 EUR
ATIPIC spol. s.r.o. 1 33 575 EUR
INTERMONT s.r.o. 1 414 440 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 12 281 158 EUR
NICOL Slovakia s.r.o. 1 72 148 EUR
TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o. 6 67 596 EUR
Kanapy Interier s.r.o. 1 146 750 EUR
VESNA INTERIORS, s.r.o. 1 954 323 EUR
VAMEL Meditec, spol. s r.o. 1 196 EUR
MODERN DESIGN, s.r.o. 8 34 809 EUR
Complete Solutions, s. r. o. 1 325 022 EUR
DREVONA GROUP s.r.o. 1 346 500 EUR
Techo, s.r.o. 4 4 585 717 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 20 158 899 EUR
Yardspol s.r.o. 1 121 920 EUR
NETTECH, s.r.o. 1 81 720 EUR
BLOCK a.s. - organizačná zložka 2 2 213 690 EUR
JALAPA s.r.o. 3 4 358 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 1 16 583 EUR
BEGA, s.r.o. 33 204 482 EUR
DREVONA INTERIORS s.r.o. 6 1 784 964 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 5 998 EUR
Media Comp. s.r.o. 1 100 000 EUR
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 4 89 508 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 1 224 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2 1 468 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 63 187 793 EUR
František Frankovský - WoodX 2 47 192 EUR
HOBLO, spol. s r.o. 13 126 337 EUR
DIPOS s.r.o. 1 200 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 5 8 748 EUR
CODUM s.r.o. 8 3 530 EUR
Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok 8 10 378 EUR
B2B Partner s.r.o. 4 3 256 EUR
ABAMET, s.r.o. 26 61 811 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 5 7 158 EUR
VV MIX, s.r.o. 2 1 139 EUR
INSGRAF s.r.o. 2 6 887 EUR
Ing. Jaroslav Marinica-MARINI 1 625 EUR
GÜDE, s.r.o. 1 2 545 EUR
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 1 41 583 EUR
AKD s.r.o. 4 4 366 EUR
CHEOPS nábytok, s.r.o. 5 46 903 EUR
TechnoBank, s.r.o. 2 7 950 EUR
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. 1 4 898 EUR
A J Produkty a.s. 3 5 014 EUR
NOMIland s.r.o. 6 1 657 EUR
VERDI, s. r. o. 1 2 399 EUR
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 1 7 707 EUR
Ing. Peter Mihok - PRESTIGE 1 1 680 EUR
Marián Uhlár 4 6 632 EUR
Jarmila Svítková-BIBIONE 5 5 449 EUR
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER 5 10 141 EUR
Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY 4 36 972 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 1 3 668 EUR
REAL INVENT, s.r.o. 1 16 250 EUR
AB SYSTEM SLOVAKIA 3 14 813 EUR
Mitru , s.r.o. 14 38 165 EUR
Baribal s.r.o. 1 5 475 EUR
TABRIS PLUS, s.r.o. 9 87 396 EUR
SINAKO SK, s.r.o. 4 16 493 EUR
Jozef Merašický Nábytok 1 2 100 EUR
Educas s.r.o. 2 23 632 EUR
TEXPOL s.r.o. 1 2 080 EUR
A-PEMA, s. r. o. 1 5 510 EUR
K - Ten KOVO, s.r.o. 1 458 EUR
metaloBox Slovakia, s.r.o. 1 17 583 EUR
Ladislav Vasiľ PILOSPAN 1 47 899 EUR
Mária Mudríková - KENT 1 0 EUR
CEIBA, spol. s r.o. 1 1 580 EUR
ZBORAN, s.r.o. 1 809 EUR
LK Consult, s. r. o. 2 68 712 EUR
MONASTER, s.r.o. 2 10 187 EUR
Ing. Juraj Halama - UČEBNÉ POMÔCKY SLOVAKIA 1 1 158 EUR
eVector, s.r.o. 1 5 273 EUR
Povex s.r.o. 1 0 EUR
BEBA plus s.r.o. 13 12 765 EUR
R A U Nitra spol. s r.o. 1 1 750 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 888 EUR
MAC-PRO, s.r.o 1 6 099 EUR
Edushop s.r.o. 1 485 EUR
Mária Chilová 2 978 EUR
Marián Juhás MRJ 3 9 474 EUR
Norbert Hrab - HB INTERIERS SLOVAKIA 1 1 275 EUR
INSEMPRE s.r.o. 2 1 632 EUR
WoodX, s.r.o. 3 39 722 EUR
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 1 1 105 EUR
MONTANA MANAGEMENT s.r.o. 1 2 766 EUR
Štefan Vach VAREZ - výroba nábytku 1 4 000 EUR
1-I.T.C-SK s.r.o. 1 0 EUR
J & T LOGISTIC s.r.o. 1 23 833 EUR
ČECHOVO SK, s.r.o. 2 1 569 EUR
KARPATY - D.S. s.r.o. 1 69 EUR
Ing. Soňa Štofová SOPAS 4 3 435 EUR
Zoltán Mikluš - INTERFUR 1 2 333 EUR
MARINI TRADE s.r.o. 1 717 EUR
KASON, s.r.o. 1 42 EUR
nabbi, s.r.o. 2 1 942 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenie interiérov pre NKP zámocký hotel v Haliči IMET, a.s. 1 155 050 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výroba interiérového zariadenia SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 407 702 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka nábytku v rámci rekonštrukcie objektu DOM SPRÁVCU v Starej Ľubovni Prešovský samosprávny kraj 28 132 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka nábytku Centrum výcviku Lešť 28 312 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná zdravotnícka škola 87 847 EUR 2014 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie internátnych izieb Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120 162 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nábytkové vybavenie a detské atrakcie ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. 62 335 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nábytok pre študentské domovy STU v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 196 670 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia ŠD Horský park Ekonomická univerzita v Bratislave 206 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenie interiéru Hotela SIPOX TOP REAL, s.r.o. 106 373 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérový nábytok INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC, spol. s r.o. 49 554 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie BD IMPA autoalarmy, s.r.o. 225 016 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybavenie vybraných pracovísk UKF v Nitre nábytkom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 159 201 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica - Dodávka interiérového vybavenia Mesto Banská Bystrica 171 781 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie mobiliáru hotela Vila Anne-Mary AMO - PLUS, s.r.o. 118 621 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie nábytku pre zriadenie Regionálne centra remesiel ÚĽUV v Košiciach Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 102 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Penzión na Kopanici - dodávka nábytku SPN plus, s.r.o. 32 680 EUR 2015 Tovary Áno 1
Balneo vybavenie - zákazková výroba Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. 482 641 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž nábytku NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 94 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mestská plaváreň Senica - nábytok a mobiliár Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. 49 727 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti Komplexu Havrania v oblasti cestovného ruchu – nákup zariadenia hotela Veľká Havrania, s.r.o. 147 533 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 18 769 EUR 2015 Tovary Nie 1
"ZARIADENIE INTERIÉRU PRE MANŽELSKÉ INTERNÁTY BLOKY A,B,C,D- Mlyny UK Bratislava" Univerzita Komenského v Bratislave 954 323 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nábytok SAV pre Centrum výskumu a vývoja Šarišské Michaľany (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 86 569 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nábytok do kancelárií a do učební pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 126 526 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 768 EUR 2013 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 49 564 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka, montáž, rozmiestnenie nábytku a drobné stavebné práce Administratívna budova RTVS, Karlova Ves, Bratislava Rozhlas a televízia Slovenska 482 999 EUR 2014 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 531 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Interiérové vybavenie do objektu Zimnej jazdiarne a Tlačového strediska v Paláci BH Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 362 023 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 418 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok SAV pre Výskumné centrum Košice Slovenská akadémia vied (SAV) 448 500 EUR 2015 Tovary Áno 2
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 84 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov novovybudovanej budovy Katedry hudobnej výchovy PF UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 82 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nábytok do kancelárií a do učební pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 1 000 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 22 036 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok do kancelárií a do učební pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 36 927 EUR 2015 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie reštaurácie a kaviarne a technické vybavenie hotela Financial Hotels Management, s.r.o. 340 227 EUR 2015 Tovary Áno 2
Modernizácia Hotela Dixon MUDr. Juraj Sninský - VIVATEX ŠPORT 212 628 EUR 2015 Tovary Áno 3
Historický mobiliár pre palác BH Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 576 352 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 000 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 732 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytkové vybavenie pre Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum Žilinskej univerzity Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 325 022 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nábytok SAV Bratislava pre areál Dúbravská cesta (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 3 184 333 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nábytok SAV pre Výskumné centrum Košice Slovenská akadémia vied (SAV) 448 500 EUR 2015 Tovary Áno 2
Interiérové a exteriérové vybavenie D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 185 900 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 437 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Nábytok SAV Bratislava pre areál Dúbravská cesta Slovenská akadémia vied (SAV) 31 201 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nábytok SAV Bratislava pre areál Dúbravská cesta Slovenská akadémia vied (SAV) 3 501 874 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 455 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž nábytku - 4Q 2014 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 5 963 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodanie interiérového zariadenia pre hasičské stanice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 477 100 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prestavba priestorov 1 NP v objekte Mestského úradu v Hlohovci pre klientske centrum - interiér Mesto Hlohovec 31 186 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 46 125 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 24 344 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Výroba, dodávka a montáž interiérového vybavenia izieb v ŠD Mladosť v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 105 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 37 281 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiér Katedrály sv. Šebastiána Farnosť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pri Katedrále sv. Šebastiána 54 074 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 239 304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 211 899 EUR 2017 Tovary Áno 13
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 96 066 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 416 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 43 121 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a kancelársky nábytok, vstavané spotrebiče , interiérové a kancelárske doplnky, elektrické a informačno-komunikačné krabice vrátane dodávky a inštalácie Technická univerzita v Košiciach 991 600 EUR 2018 Tovary Áno 3
Interiérové vybavenie Obec Sačurov 33 690 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22 333 EUR 2018 Tovary Áno 2
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 49 881 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia Ekonomická univerzita v Bratislave 220 977 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku do kancelárií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská konsolidačná, a.s. 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Košický samosprávny kraj 18 694 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovací (jednací) stôl Slovenské centrum dizajnu 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytkové zariadenie učebne Stredná odborná škola 2 355 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre dovybavenie kancelárie Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 1 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytoková zostava Národný onkologický ústav 3 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sedacia taburetka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 193 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové zariadenie pre MŠ Obec Kozárovce 6 996 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pohovka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňová kovová skriňa a nadstavba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vstavaná roll door skriňa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná kovová skriňa s posuvnými dverami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine, lavica, kancelárske kreslá Národný onkologický ústav 3 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poločalúnená váľanda s úložným priestorom Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 9 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárky nábytok a interiérové vybavenie Slovak Business Agency 199 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine, lavica, kancelárske kreslá Národný onkologický ústav 3 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárky nábytok a interiérové vybavenie Slovak Business Agency 199 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Policový regál do archívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 843 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoly pre počítačové učebne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
kožená sedacia súprava dvojsed + trojsed Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok do kancelárie na mieru Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre dovybavenie kancelárie alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sortiment pre materskú školu_54 Mesto Komárno 783 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine, lavice, - KCHO Národný onkologický ústav 7 295 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysoká dvojdverová skriňa z laminovanej dosky Základná škola 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zdravotníckeho zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 127 240 EUR 2016 Tovary Áno 1
Výmena nábytku v izbách školského internátu Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 84 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa so šiestimi samostatne uzamykateľnými šatníkovými skrinkami Stredná zdravotnícka škola 12 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľanda Výskumný ústav vodného hospodárstva 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzamykateľná nástenka - AJ Národný onkologický ústav 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lehátko Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňová kovová skriňa a nadstavba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do klientských izieb Domov dôchodcov 33 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s ôsmimi samostatne uzamykateľnými šatníkovými skrinkami alebo ekvivalent Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 11 895 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzamykateľná nástenka - AJ Národný onkologický ústav 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do školského internátu Hotelová akadémia 6 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do Mš Mesto Moldava nad Bodvou 6 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky Najvyšší súd Slovenskej republiky 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 175 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do hosťovských izieb Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 17 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Mestská časť Bratislava - Petržalka 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena nábytku v izbách školského internátu Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky 73 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie pre MŠ Obec Staškov 5 164 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníková skrinka kovová Mesto Žilina 7 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž nábytkových atypov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 758 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľandy Dopravná akadémia 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zasadacej miestnosti a knižnice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 31 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl rohový s výsuvnou doskou pre klávesnicu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do Mš Mesto Rožňava 8 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 31 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodávka lekárenského nábytku na mieru Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup interiérového vybavenia "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 7 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup materiálneho vybavenia Obec Trstice 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 920 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup válend Stredná odborná škola 3 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynská linka - zostava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie priestorov prototypového a inovačného laboratória Technická univerzita v Košiciach 75 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 25 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do školského laboratória s notebookom Športové gymnázium 6 337 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľandy Ekonomická univerzita v Bratislave 19 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok, stoličky a odrážadlo pre materskú školu_97 Mesto Komárno 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do školského internátu Hotelová akadémia 1 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stohovateľná stolička VISI alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Národný onkologický ústav 1 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľanda Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 394 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľandy Ekonomická univerzita v Bratislave 19 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový nábytok do izieb Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 9 378 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 920 EUR 2016 Tovary Áno 1
Rokovacia stohovateľná stolička VISI alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup šatníkových skríň "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda a nočný stolík Spojená škola 7 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Horská záchranná služba 4 692 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie kancelárií a priestorov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 63 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda a nočný stolík Spojená škola 7 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrine a regále Banícke múzeum v Rožňave 3 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok - stolička Obec Hencovce 8 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do školského internátu Hotelová akadémia 726 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie MŠ - Nábytok, hračky a učebné pomôcky Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice 19 127 EUR 2016 Tovary Nie 1
Banketový stolík skladací Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa jednokrídlová Domov dôchodcov 3 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 648 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl obdĺžnikový pre MŠ_128 Mesto Komárno 585 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine s boxami Stredná odborná škola elektrotechnická 17 578 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok - stôl Obec Hencovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové lavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenský stôl Základná škola, SNP 5, Šurany 146 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenský stôl Základná škola, SNP 5, Šurany 146 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozkladacie kreslá Národný bezpečnostný úrad 7 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 1 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nočný stolík Spojená škola 3 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok - stoly Horská záchranná služba 1 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Stredná odborná škola služieb a lesníctva 12 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie relaxačného ležadla "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 319 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie nábytku do konferenčnej miestnosti "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 318 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie nábytku do spoločenskej miestnosti "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 483 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup interiérového vybavenia "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 12 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a interiérové vybavenie Mesto Žilina 14 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zasadacej miestnosti a kancelárske stoličky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie skladacích stolov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 223 EUR 2016 Tovary Nie 1
interiérové vybavenie - renovácia oddelenia pre deti a mládež Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 8 575 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záťažové ergonomické kreslo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 1 734 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 15 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zváraná skriňa a celokovový policový regál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia a vybavenie objektu - nábytok do kuchyne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové doplnky Občianske združenie BRIEŽDENIE EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Hotelová akadémia 1 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poločalúnená váľanda s úložným priestorom Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové doplnky Občianske združenie BRIEŽDENIE EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž vstavanej skrine a políc na knihy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku do kancelárií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 5 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok-trojdielny paraván Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie materskej školy Obec Špačince 15 820 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nábytok-laboratórna a kancelárska stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 406 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - uzamykateľné skrine Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 267 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 327 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 12 225 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 31 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do bytu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 782 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine delené Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa jednokrídlová Domov dôchodcov 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 713 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysoká dvojdverová skriňa z laminovanej dosky Základná škola 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
nábytok do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynská linka a celoplošný drez LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a interiérové vybavenie TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 85 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Policový regál montovaný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 268 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena nábytku v izbách na jednom poschodí školského internátu Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 6 068 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoly do počítačovej učebne Športové gymnázium 1 195 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 12 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá a konferenčný stolík Technická univerzita v Košiciach 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Domov dôchodcov 53 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ležadlá Mesto Komárno 1 464 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa kovová, delená 6-dverová, s lavičkou Základná škola 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 18 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 1 591 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednolôžkové postele s polohovateľným roštom 90cm, matrace Domov sociálnych služieb 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skladacie stoly a stoličky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 412 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárska stolička Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku pre potreby objednávateľa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 13 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok kancelársky pre potreby OZ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové skrine Mesto Žilina 2 376 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba nábytku Centrum sociálnych služieb - LIPA 4 604 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stoly a stoličky do učebne PC Stredná odborná škola polytechnická 1 581 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 46 955 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie priestorov - nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslo D 228K alebo ekvivalent Domov dôchodcov 1 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové šatnikové skrine do školy Stredná odborná škola - Szakközépiskola 3 598 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie klubovne ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA o.z. 4 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 31 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
interiérové vybavenie - renovácia oddelenia krásnej literatúry a elektronických zdrojov Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 9 730 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interierové vybavenie izieb oddelenia B DDaDSS Veľký Krtíš Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 20 261 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku do kancelárií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 215 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové šatnikové skrine do školy Stredná odborná škola - Szakközépiskola 3 598 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľanda s úložným priestorom Národný onkologický ústav 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 94 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku vrátane montáže, rozmiestnenia v miestnostiach a odvozu prebytočných ochranných obalov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 484 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Školský internát 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interierové vybavenie - renovácia oddelenia pre deti Novohradská knižnica 1 904 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interirérové vybavenie - renovácia oddelenia detí 2 Novohradská knižnica 3 885 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa kovová -spisová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky do operačných priestorov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - Skriňa policová s dverami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky do laboratória Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Školský internát 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 048 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľandy na školský internát Hotelová akadémia 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - skrine, lavice Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky pre zdravotnícky personál Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové šatníkové skrinky Gymnázium Andreja Kmeťa 6 029 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Stredná odborná škola služieb a lesníctva 33 581 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do autistického centra Domov sociálnych služieb Hrabiny 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - kreslá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 976 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie šatníkových skríň "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 4 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa lieková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena nábytku v izbách na troch poschodiach Školského internátu Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 11 497 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok kovový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 539 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa lieková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 863 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školská stolička Školský internát 3 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 925 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotékové skrinky UNIVERZITA J. SELYEHO 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Domov dôchodcov 21 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-školský nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 848 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 819 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kovový regál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojsedačka, kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok kúpeľňový Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 421 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-vitríny Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky a sedadlá (lavice) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 14 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovová šatníková skriňa, kovová uzamykateľná skriňa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 763 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž vstavaných skríň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 143 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, chladnička Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 286 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske roletové skrinky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ_19 Mesto Komárno 530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 455 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, písací stôl Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 377 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skriňa na chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 163 EUR 2018 Tovary Nie 1
Typové interiérové, exteriérové vybavenie - nábytok Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 40 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 95 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chodbové sedadlá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 39 729 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 073 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok kovový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 359 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-nastaviteľná žiacka stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 297 EUR 2018 Tovary Nie 1
Taburet s dreveným sedadlom a plastovým krížom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
nábytok do prednáškovej miestnosti Spojená škola 8 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-set dvojmiestnej školskej lavice a dvoch stoličiek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 557 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 437 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok - stoličky Stredná zdravotnícka škola 753 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre konferenčné miestnosti Stredná zdravotnícka škola 1 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 632 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kreslo D 228K alebo ekvivalent Domov dôchodcov 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoly svetlo-sivé Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 828 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stojan na notebook Advance black alebo ekvivalent Domov dôchodcov 50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 962 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrinky pre THP pre MŠ Mesto Komárno 415 EUR 2018 Tovary Nie 1
Horná zrkadlová skrinka s halogénovým osvetlením, zásuvkou a vypínačom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 326 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 21 ks skríň a 15 ks stolov Centrum sociálnych služieb - AVE 10 011 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-kovová skriňa s cylindrickým zámkom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 299 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do ubytovne Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 14 178 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do študentských izieb ŠI Športové gymnázium 53 651 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Školský internát 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárií Domov dôchodcov 2 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 28 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoly čierne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 6 737 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 45 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC stoly a stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoly čierne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-set dvojmiestnej školskej lavice a dvoch stoličiek Ekonomická univerzita v Bratislave 1 392 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chodbové lavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevená stolička Signal CD-57 alebo ekvivalent Domov dôchodcov 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 036 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárie Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa 2-dverová Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 112 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-konferenčný stolík Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 163 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 31 499 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 194 838 EUR 2018 Tovary Áno 9
Školský nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kancelárske kreslá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 308 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrinky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kancelárske stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 589 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok- šatňové a chodbové lavičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 4 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-školský nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 148 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové lavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 961 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 29 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nočný stolík Domov dôchodcov 7 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-šatníková skriňa kombinovaná "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 73 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové šatníkové skrinky Gymnázium Andreja Kmeťa 3 094 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoly Školský internát 6 175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový nábytok (skriňa, kovová kartotéka, regály) Fakultná nemocnica Nitra 3 828 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Školský internát 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrinky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný nábytok Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 1 799 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 540 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok-regály Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 331 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňová kovová dvojoddielová skriňa a nadstavba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 135 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ - NÁBYTOK Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 17 689 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kovový nábytok Stredná zdravotnícka škola 389 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Ekonomická univerzita v Bratislave 5 836 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 430 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 340 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova interiérového vybavenia v ŠD Ekonomická univerzita v Bratislave 60 170 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárska skriňa, kovový vešiak na kabáty Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 836 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky so stolíkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 512 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stojanové vešiaky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 132 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky s výklopným stolíkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 177 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 199 375 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 680 EUR 2018 Tovary Áno 2
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 53 294 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova interiérového vybavenia v ŠD 1 Ekonomická univerzita v Bratislave 7 512 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárske a čalúnené kreslá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 428 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná zdravotnícka škola 1 552 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 442 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok - stoličky Stredná zdravotnícka škola 563 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - skrine, lavice Výskumný ústav vodného hospodárstva 902 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nemý sluha LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vonkajšia parková lavica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 912 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 504 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 536 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 97 022 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia Ekonomická univerzita v Bratislave 77 254 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok do kuchynky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 139 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzitná nemocnica Martin 5 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Spojená škola internátna Prakovce 3 445 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 016 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - vstupná hala, zasadačka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoly a skrinky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 368 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola 2 769 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Školský internát 10 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárske stoličky, kancelárske stoly, policový regál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 034 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, sedací nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 124 982 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 44 740 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, sedací nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 685 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - Kancelárske kreslo otočné Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 832 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skladacie stoly a stoličky Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 3 012 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 666 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 995 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 115 884 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 882 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 111 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 919 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 130 683 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nábytok pre študentský domov Mladosť Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 204 437 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 110 447 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a interiérové vybavenie Slovak Business Agency 229 911 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nábytok do ubytovacieho centra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 649 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom pre študentské domovy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 33 990 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 021 EUR 2019 Tovary Nie 1
10 x nočný stolík, 10 x šatníková skriňa, 10 x stolička, 10 x stôl, 10 x kreslo pre seniorov Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 8 190 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 690 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kreslá, stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zostava školského nábytku Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 339 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - Policový regál na knihy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 362 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 843 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 28 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
15xstolička, 4xkombinovaná skriňa, 1xstôl Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 371 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho vybavenia Košický samosprávny kraj 6 196 EUR 2019 Tovary Nie 1
20 x el. polohovatel'né postele s hrazdou, hrazdičkou aantidekubitným matracom, 20 x šatníkové skrine Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 21 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 016 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 192 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 33 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - nadstavbová skriňa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 198 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička Školský internát 5 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Spojená škola internátna Prakovce 3 443 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 574 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 625 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - Kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 125 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 25 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 325 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výroba a dodávka nábytku Ekonomická univerzita v Bratislave 7 320 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - stoly, kancelárske stoličky a kuchynská skrinka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 096 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzamykateľná dvojdverová skrinka na knihy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná zdravotnícka škola 433 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok-Zostava školského nábytku Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 714 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 675 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 677 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 358 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 154 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 651 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - čalúnené kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 154 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 291 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 882 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záťažové a kancelárske kreslá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 784 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skrine na posteľnú bielizeň Mesto Komárno 1 338 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 625 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárska stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - Rohový kancelársky stôl a uzamykateľný trojzásuvkový kancelársky kontajner Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 325 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií – Nábytok do jazykového laboratória (stôl, stolička) Nitriansky samosprávny kraj 3 780 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 175 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Váľanda - nábytok Národný onkologický ústav 7 940 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárska stolička čalúnená s kolieskami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 163 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Centrum účelových zariadení 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 624 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok do miestností Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 47 874 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná zdravotnícka škola 332 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pojazdný vešiak Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Centrum účelových zariadení 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 781 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 32 408 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - pohovka, kreslá, konferenčný stolík, taburetky, stoličky, kuchynská linka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 253 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 10 322 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok na terasu Centrum účelových zariadení 1 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oddychový sedací vak Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 509 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oddychové relaxačné kreslo a pohovka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 666 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňové skrine, šatňové lavičky Stredná zdravotnícka škola 25 447 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Centrum účelových zariadení 3 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňové skrine do ŠJ Mesto Komárno 2 098 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Centrum účelových zariadení 3 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa kovová dvojoddielová-26 ks Centrum sociálnych služieb - LIPA 3 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kartotéka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 163 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňové skrine, šatňové lavičky Stredná zdravotnícka škola 25 447 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Záchranná zdravotná služba Bratislava 9 499 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 447 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok-seminárna stolička s písacou doskou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 941 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárie a školiacej miestnosti Prešovský samosprávny kraj 5 283 EUR 2020 Tovary Áno 1
Relaxačné kreslo z ohýbaného dreva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 408 EUR 2020 Tovary Nie 1
Knižničný regál obojstranný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 810 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 995 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skladové regály s vysokou nosnosťou Univerzita Komenského v Bratislave 250 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynská linka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Mesto Brezno 18 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plechové šatňové skrinky pre žiakov Stredná odborná škola 5 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynská linka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské linky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 590 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 736 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 61 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - školské lavice a školské stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 748 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×