CPV kód

38652120-7

Videoprojektory

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 47 253 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 15 11 139 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 1 425 EUR
Mesto Prešov 1 5 248 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 41 313 EUR
Mesto Žilina 1 0 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 403 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 4 980 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 1 732 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 459 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 1 789 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 792 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 3 393 EUR
Mesto Rožňava 2 4 000 EUR
Základná škola J. F. Rimavského 2 1 638 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 5 670 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 296 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 119 772 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 433 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 893 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 556 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 616 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 2 879 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 23 292 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 39 48 199 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 5 878 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 69 083 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 1 540 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 3 390 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 1 597 EUR
Mesto Humenné 1 488 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 2 12 468 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 475 EUR
Slovenské národné múzeum 4 1 581 EUR
Stredná odborná škola 1 2 160 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 6 367 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 399 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 11 18 711 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 3 937 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 2 954 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 3 008 EUR
Záchranná služba 5 10 320 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 2 8 200 EUR
Obec Ostrovany 1 0 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 9 166 EUR
Gymnázium 1 683 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 1 077 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 57 87 166 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 1 450 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 450 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 4 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7 25 462 EUR
Obec Župkov 1 1 525 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 4 250 EUR
Gymnázium M. R. Štefánika 1 3 141 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 2 0 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 417 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 3 600 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 4 4 568 EUR
Spojená škola Kráľovnej pokoja 1 0 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 500 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 3 2 012 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 150 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 2 1 791 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 318 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 500 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 2 16 687 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 1 463 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0 EUR
Obec Slovenské Nové Mesto 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 1 658 EUR
Materská škola 2 13 246 EUR
Spojená škola 5 47 099 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 2 797 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 2 826 EUR
Ekonomický ústav SAV 1 508 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 635 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 471 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 2 050 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 9 183 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 1 975 EUR
Stredná odborná škola 1 1 216 EUR
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 1 2 192 EUR
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 1 4 573 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 800 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 3 838 EUR
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 1 912 EUR
Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 1 7 350 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 1 042 EUR
Základná škola Šišov 1 522 EUR
Súkromná základná umelecká škola 2 1 404 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3 0 EUR
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo 1 1 325 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 1 914 EUR
Hvezdáreň v Partizánskom 1 583 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 1 042 EUR
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 1 1 658 EUR
Obec Tesárske Mlyňany 2 0 EUR
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1 1 198 EUR
Spojená škola 1 1 558 EUR
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 3 17 015 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 116 549 EUR
Synergon, s.r.o. 1 10 208 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 3 1 201 EUR
PcProfi, s.r.o. 9 12 353 EUR
SOFOS, s r. o. 1 2 383 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 14 15 385 EUR
Tecton, a.s. 1 760 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 11 54 896 EUR
Venron, s.r.o. 1 2 680 EUR
Datacomp s.r.o. 2 1 941 EUR
AVDigital, s.r.o. 2 27 791 EUR
ITSK, s.r.o. 67 83 372 EUR
MADA Slovakia s.r.o. 2 0 EUR
mc.edu, s.r.o. 1 0 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 6 19 088 EUR
Euroline computer s.r.o. 2 866 EUR
MB TECH BB s.r.o. 11 9 307 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 1 800 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 4 3 350 EUR
Školská technika s.r.o. 7 5 234 EUR
nanoTECH s.r.o. 1 2 150 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 2 223 EUR
LUKA Centrum s.r.o. 1 1 708 EUR
IKARO s.r.o. 15 13 366 EUR
AV Integra, s. r. o. 10 59 075 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 15 17 123 EUR
Bc.Richard Guček - GuR 1 6 663 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 3 3 615 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 18 79 970 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 4 6 980 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 15 26 939 EUR
Internet Mall Slovakia s.r.o. 1 978 EUR
INTERLUX Lighting spol. s r.o. 2 5 166 EUR
Alan Pastorek - 4 PRO design - Light Sound Video 1 2 995 EUR
ADAM A SYN s.r.o. 5 18 431 EUR
Spelex spol. s r.o. 2 848 EUR
DATAROOM s.r.o. 2 2 747 EUR
Educas s.r.o. 1 7 604 EUR
Copia Slovakia, s.r.o. 2 7 350 EUR
jump in! s.r.o. 6 39 092 EUR
GNOMA, s.r.o. 1 635 EUR
GOTANA, s. r. o. 3 4 680 EUR
TL Holding s.r.o. 3 23 241 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 3 1 714 EUR
HENRYSO, s.r.o. 26 36 752 EUR
Setop, s.r.o. 1 0 EUR
X logistics, s.r.o. 9 4 393 EUR
GIEGO s.r.o. 1 331 EUR
KASON, s.r.o. 6 8 073 EUR
COMTEC s. r. o. 5 7 688 EUR
HS technology s.r.o. 2 4 481 EUR
LittleLane, a.s. 1 5 670 EUR
Interaktívna trieda.sk s.r.o. 1 1 388 EUR
Dávid Vorčák 2 6 455 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
dataprojektor 1ks, prezentér 4ks, bezdrôtová myš 1ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 582 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor DLP s možnosťou 3D projekcie na krátku vzdialenosť Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 2 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor 3 LCD Epson EB-X18 3000 Ansi XGA 10000:1 ST alebo ekvivalent Mesto Žilina 1 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, bezdrôtový prezentér Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa s modulom do dataprojekora NEC NP610 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor s vysokým jasom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa pre projektor Epson EB-85 Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MX525 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektory Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 12 136 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor s adaptermi a obaly na tablety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabúľa pre materskú školu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa pre materskú školu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 595 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 2 333 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Eliteboard DC80+10 Touchs s projektorom Epson EB-520 Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor+Wifiouter Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny projektor + keramická tabuľa Obec Župkov 2 513 EUR 2016 Tovary Nie 1
lampa do dataprojektora Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom a stojanom Obec Slovenské Nové Mesto 1 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor, adaptér a multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 883 EUR 2016 Tovary Nie 1
Datavideoprojektor SONY VPL-VW520ES a náhradný lampový modul LMP-H280 alebo ekvivalent Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 739 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny projektor s príslušenstvom K13-Košické kultúrne centrá 57 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor, adaptér a multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, HDMI kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 038 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP projektor s HDMI Stredná odborná škola polytechnická 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory Vysoká škola výtvarných umení 1 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multimediálny projektor ACER P5515 DLP Technická univerzita v Košiciach 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Prezentér so zabudovaným USB prijímačom a laserovým ukazovátkom; 2. Podložka pod myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 204 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, HDMI kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 076 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Optoma W303ST alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 657 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
2 sety interaktívnych tabúľ pre materské školy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Data projektor Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP projektor s HDMI Stredná odborná škola polytechnická 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž dataprojektoru a projekčného plátna Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 20 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Full HD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Datavideoprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 446 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup videoprojektorov Centrum výcviku Lešť 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 194 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor a univerzálny držiak Stredná odborná škola 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-585W Základná škola s materskou školou Župkov 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do rôznych dataprojektorov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-585W Základná škola s materskou školou Župkov 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektor alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, HDMI kábel, držiak projektora Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 2 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Závesný projektor EB-1970W alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 335 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný projektor EB-S31 alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 584 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny projektor Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Závesný projektor EB-1970W alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Trenčiansky samosprávny kraj 586 EUR 2016 Tovary Nie 1
Závesný projektor Optoma DH1017 alebo ekvivalent Štatistický úrad Slovenskej republiky 974 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektory alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Eliteboard DC80+10 Touchs s projektorom Epson EB-520 Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 15 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Eliteboard DC80+10 Touchs s projektorom Epson EB-520 alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 455 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inetraktívne riešenie Exclusive - dataprojektor, triptych tabuľa s posuvom, hliníková doska, notebook, fixky a stierka Stredná odborná škola 2 798 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projekčná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
BENQ Projektor 3D 1280x800 MW529 biely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 299 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor + stropný držiak projektoru Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Optoma HD26 Ekonomický ústav SAV 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Optoma gt-1080 ShortThrow Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 683 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny projektor s príslušenstvom vrátane montáže, zaškolenia a servisu Materská škola 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-585Wi alebo ekvivalent Gymnázium M. R. Štefánika 5 544 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MS527 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 1 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Optoma HD26 alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 533 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa vrátane softvéru, audio systému a projektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 983 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Optoma HD26 alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 533 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 403 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 569 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor + statívové plátno a multifunkčné zariadenie Mesto Humenné 609 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou(Optoma GT760 ShortThrow alebo ekvivalent) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jazykové laboratórium - zariadenie na konverzáciu a softvér, interaktívny dotykový monitor min. 65", interaktívna tabuľa 89", Zero Client, monitor 19", notebook 17,3", notebook 15,6", tlačiareň, digitálna zrkadlovka + objektív, pamäťová karta, projektor UST s držiakom na stenu, Základná škola 19 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 3 954 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Spojená škola 11 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-585W Základná škola s materskou školou Župkov 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 561 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom, držiakom a HDMI káblom Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory, USB flash disky kovové. Katolícka univerzita v Ružomberku 886 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny projektor s príslušenstvom vrátane montáže, zaškolenia a servisu Materská škola 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
1.Interaktívna tabuľa Promethean ActivBoard 387 PRO 87" 16:10 2. projektor Acer S1283Hne DLP projector - 3D Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Gymnázium 861 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Benq MH680 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektory Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 17 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom, držiakom a HDMI káblom Základná škola J. F. Rimavského 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor + taška na projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MX507 Základná škola Šišov 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor s príslušenstvom Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 6 917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektory s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 8 658 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 561 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom, držiakom a HDMI káblom Základná škola J. F. Rimavského 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Spojená škola 11 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka dodatkových komponentov videoprojekcie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 139 860 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 296 EUR 2016 Tovary Nie 1
dataprojektory Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 2 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 122 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektory Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 342 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Stredná odborná škola informačných technológií 3 510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Spojená škola 10 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 122 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor prenosný alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektory a projekčné plátna Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 33 486 EUR 2017 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MS527 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektory UNIVERZITA J. SELYEHO 1 907 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Epson EB-X27 Základná škola 1 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vreckový mini projektor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 288 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datapojektor DLP Acer X125H alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 366 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 sety interaktívnych tabúľ pre materské školy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítačom Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 4 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Stredná umelecká škola v Trenčíne 505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Stredná umelecká škola v Trenčíne 505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítačom Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory a projekčné plátna Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 13 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Epson Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 417 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor a projekčné plátno Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datapojektor Acer X127H alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 412 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž dataprojektoru a projekčného plátna Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plátno pre projektor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž dataprojektoru a projekčného plátna Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Benq W1100 alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 010 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory s montážou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory a projekčné plátno Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 3 519 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítačom Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo 1 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 3 519 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup dataprojektoru a projekčného premietacieho plátna na pojazdnom statíve Kysucká knižnica v Čadci 1 111 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálna lampa s modulom pre EPSON EB-420 Základná škola s materskou školou Babín 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor WUXGA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor a Audio reproduktor SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory a prezentéry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 30 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Optoma HD27 + wireless kit HDCast Pro Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor BenQ MS527 alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 242 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Premietacie plátna pre videoprojektory Záchranná služba 238 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videoprojektory Záchranná služba 4 897 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k videoprojektorom Záchranná služba 169 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálneho projektora Ekonomická univerzita v Bratislave 1 449 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa, dataprojektor, počítače s SW MS Office Obec Ostrovany 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datavideoprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
dataprojektor na premietanie na plátno Základná škola Michalovce Krymská 5 813 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videoprojektory Záchranná služba 4 897 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 6 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor s príslušenstvom Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 11 097 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom, držiakom a HDMI káblom Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa, dataprojektor, počítače Spojená škola Kráľovnej pokoja 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor ACER P 1502 alebo ekvivalent Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 657 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-685W Základná škola s materskou školou Župkov 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne komplety s notebookmi a reproduktormi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 11 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 433 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor s lampou Slovenské národné múzeum 756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor, lampa, stropný držiak, kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX532 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lampa do projektora Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 142 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 917 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX532 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 501 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX533 Slovenské národné múzeum 335 EUR 2017 Tovary Áno 1
Lampa do projektora Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 911 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 232 EUR 2017 Tovary Nie 1
dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX533 Slovenské národné múzeum 335 EUR 2017 Tovary Áno 1
Projektor do učebne cudzích jazykov / informatiky Stredná zdravotnícka škola 1 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory a projekčné plátna Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny projektor na filmové projekcie v štandardoch DCI s príslušenstvom K13-Košické kultúrne centrá 50 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MU686 Hvezdáreň v Partizánskom 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívny dataprojektor vrátane montáže a softwaru, popisovateľný náter s magnetickou funkciou vrátane aplikácie na stenu Národné lesnícke centrum (NLC) 3 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 607 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekčné vybavenie kancelárie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor do učebne cudzích jazykov / informatiky Stredná zdravotnícka škola 1 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa 16:9 s dataprojektorom Spojená škola 16 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a zariadenia Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 11 027 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor a elektrické projekčné plátno Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini projektor Súkromná základná umelecká škola 1 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa 16:9 s dataprojektorom Spojená škola 16 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini projektor Súkromná základná umelecká škola 1 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
DATAPROJEKTORY Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 299 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne komplety s notebookmi a reproduktormi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 5 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektory a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 1 649 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom a príslušenstvom - KOMPLET Obec Tesárske Mlyňany 1 456 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom a príslušenstvom - KOMPLET Obec Tesárske Mlyňany 1 456 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dataprojektor, držiak predlžovacia šnúra , kábel VGA Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
DLP projektory Katolícka univerzita v Ružomberku 673 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor na premietanie prezentácií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 542 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor BENQ TH530 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 344 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka datavideoprojektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 224 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika - dataprojektor a plátno Trenčiansky samosprávny kraj 412 EUR 2018 Tovary Áno 1
Projektor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 804 EUR 2018 Tovary Nie 1
3LCD Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 293 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT - projektory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory (10 ks ) Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 5 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Data video projektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 3 979 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Epson EB - 2255 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1 649 EUR 2018 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
dataprojekto Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor s ultra krátkou projekčnou vzdialenosťou HITACHI CP AX 2505 WNM Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 5 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 354 EUR 2018 Tovary Nie 1
XGA projektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 494 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet s notebookmi a reproduktormi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 424 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka datavideoprojektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 359 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX611 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 966 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor, notebook a premietacie plátno Generálna prokuratúra SR 2 030 EUR 2018 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 667 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
3LCD projektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 498 EUR 2018 Tovary Nie 1
dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 444 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor 2 ks + inštalácia 2+1 ks Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor 5 ks Spojená škola 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 005 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor, dataprojektor Mesto Rožňava 2 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor, dataprojektor Mesto Rožňava 2 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa 16:9 s dataprojektorom Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 13 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dataprojektorov Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 2 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prezenčná technika a montáž Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 920 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 528 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prezenčná technika a montáž Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 842 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor Štatistický úrad Slovenskej republiky 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 790 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 5 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor na premietanie prezentácií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 670 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi WD8700U Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
datavideoprojektory - lampy do datavideoprojektorov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 779 EUR 2019 Tovary Nie 1
datavideoprojektory - lampy do datavideoprojektorov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 985 EUR 2019 Tovary Nie 1
datavideoprojektory - lampy do projektorov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videoprojektory a fotoaparát 72-D + projekty a štúdie vedy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 8 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 410 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 291 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX611 resp. ekvivalent na realizáciu prezentácií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 703 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektory Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 813 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videoprojektor Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX611 resp. ekvivalent na realizáciu prezentácií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 928 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 268 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné lampy s modulom ET- LAD510 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 810 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 660 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videoprojektory Záchranná služba 4 707 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 436 EUR 2019 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory - lampy do projektorov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 820 EUR 2019 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 436 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektory s držiakmi do učební Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor, premietacie plátno Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 6 589 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektory Mesto Považská Bystrica 1 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 474 EUR 2019 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 780 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor, prezentačné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor s držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 445 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor BenQ MW632ST alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 610 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka dataprojektorov s UK vzdialenosťou Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 6 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 6 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 230 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataprojektor Štatistický úrad Slovenskej republiky 519 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 570 EUR 2020 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 830 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×