CPV kód

38652120-7

Videoprojektory

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 17,311 EUR
Mesto Prešov 1 5,248 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 41,313 EUR
Mesto Žilina 1 0 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 403 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 1,732 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 459 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 792 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 753 EUR
Základná škola J. F. Rimavského 2 1,638 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 119,772 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 433 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 893 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1,556 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 616 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 2,879 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 10,967 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 30 42,546 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 5,471 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 60,896 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 1,540 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 3,390 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 1,597 EUR
Mesto Humenné 1 488 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 2 12,468 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 475 EUR
Slovenské národné múzeum 4 1,581 EUR
Stredná odborná škola 1 2,160 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 6,367 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 399 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 11 18,711 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 3,937 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 2,954 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 3,008 EUR
Záchranná služba 4 6,361 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 2 8,200 EUR
Obec Ostrovany 1 0 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 9,166 EUR
Gymnázium 1 683 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 1,077 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 48 81,324 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 1,450 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 4 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7 25,462 EUR
Obec Župkov 1 1,525 EUR
Gymnázium M. R. Štefánika 1 3,141 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 2 0 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 417 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 3,600 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 4 4,568 EUR
Spojená škola Kráľovnej pokoja 1 0 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 500 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 3 2,012 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 150 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 2 1,791 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 318 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 500 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 2 16,687 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 1,463 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0 EUR
Obec Slovenské Nové Mesto 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 1,658 EUR
Materská škola 2 13,246 EUR
Spojená škola 5 47,099 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 2 797 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 2,826 EUR
Ekonomický ústav SAV 1 508 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 635 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 471 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 2,050 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 9,183 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 1,975 EUR
Stredná odborná škola 1 1,216 EUR
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 1 2,192 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 800 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 3,838 EUR
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 1 912 EUR
Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 1 7,350 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 1,042 EUR
Základná škola Šišov 1 522 EUR
Súkromná základná umelecká škola 2 1,404 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3 0 EUR
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo 1 1,325 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 1 914 EUR
Hvezdáreň v Partizánskom 1 583 EUR
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 1 1,658 EUR
Obec Tesárske Mlyňany 2 0 EUR
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1 1,198 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 116,549 EUR
Synergon, s.r.o. 1 10,208 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 2 939 EUR
PcProfi, s.r.o. 9 12,353 EUR
SOFOS, s r. o. 1 2,383 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 13 10,668 EUR
Tecton, a.s. 1 760 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 2 7,583 EUR
Venron, s.r.o. 1 2,680 EUR
Datacomp s.r.o. 2 1,941 EUR
AVDigital, s.r.o. 1 26,333 EUR
ITSK, s.r.o. 60 70,825 EUR
MADA Slovakia s.r.o. 2 0 EUR
mc.edu, s.r.o. 1 0 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 6 19,088 EUR
Euroline computer s.r.o. 2 866 EUR
MB TECH BB s.r.o. 10 7,474 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 1,800 EUR
Školská technika s.r.o. 7 5,234 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 2 223 EUR
LUKA Centrum s.r.o. 1 1,708 EUR
IKARO s.r.o. 15 13,366 EUR
AV Integra, s. r. o. 10 59,075 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 15 17,123 EUR
Bc.Richard Guček - GuR 1 6,663 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 3 3,615 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 16 78,200 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 1 1,150 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 10 19,763 EUR
Internet Mall Slovakia s.r.o. 1 978 EUR
INTERLUX Lighting spol. s r.o. 2 5,166 EUR
Alan Pastorek - 4 PRO design - Light Sound Video 1 2,995 EUR
ADAM A SYN s.r.o. 5 18,431 EUR
Spelex spol. s r.o. 2 848 EUR
DATAROOM s.r.o. 2 2,747 EUR
Educas s.r.o. 1 7,604 EUR
Copia Slovakia, s.r.o. 2 7,350 EUR
jump in! s.r.o. 6 39,092 EUR
GNOMA, s.r.o. 1 635 EUR
GOTANA, s. r. o. 3 4,680 EUR
TL Holding s.r.o. 3 23,241 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 1,309 EUR
HENRYSO, s.r.o. 15 24,042 EUR
Setop, s.r.o. 1 0 EUR
X logistics, s.r.o. 3 2,077 EUR
GIEGO s.r.o. 1 331 EUR
KASON, s.r.o. 5 6,284 EUR
COMTEC s. r. o. 1 4,167 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
dataprojektor 1ks, prezentér 4ks, bezdrôtová myš 1ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 582 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor DLP s možnosťou 3D projekcie na krátku vzdialenosť Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 2,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor 3 LCD Epson EB-X18 3000 Ansi XGA 10000:1 ST alebo ekvivalent Mesto Žilina 1,720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, bezdrôtový prezentér Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa s modulom do dataprojekora NEC NP610 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor s vysokým jasom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa pre projektor Epson EB-85 Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MX525 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektory Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 12,136 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor s adaptermi a obaly na tablety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabúľa pre materskú školu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa pre materskú školu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3,380 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 595 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 2,333 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Eliteboard DC80+10 Touchs s projektorom Epson EB-520 Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 8,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor+Wifiouter Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny projektor + keramická tabuľa Obec Župkov 2,513 EUR 2016 Tovary Nie 1
lampa do dataprojektora Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom a stojanom Obec Slovenské Nové Mesto 1,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor, adaptér a multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 883 EUR 2016 Tovary Nie 1
Datavideoprojektor SONY VPL-VW520ES a náhradný lampový modul LMP-H280 alebo ekvivalent Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20,739 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny projektor s príslušenstvom K13-Košické kultúrne centrá 57,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor, adaptér a multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, HDMI kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,038 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP projektor s HDMI Stredná odborná škola polytechnická 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory Vysoká škola výtvarných umení 1,220 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multimediálny projektor ACER P5515 DLP Technická univerzita v Košiciach 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Prezentér so zabudovaným USB prijímačom a laserovým ukazovátkom; 2. Podložka pod myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 204 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, HDMI kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,076 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Optoma W303ST alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 657 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
2 sety interaktívnych tabúľ pre materské školy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Data projektor Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP projektor s HDMI Stredná odborná škola polytechnická 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž dataprojektoru a projekčného plátna Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 20,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Full HD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Datavideoprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18,446 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup videoprojektorov Centrum výcviku Lešť 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1,194 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor a univerzálny držiak Stredná odborná škola 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-585W Základná škola s materskou školou Župkov 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do rôznych dataprojektorov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-585W Základná škola s materskou školou Župkov 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektor alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, HDMI kábel, držiak projektora Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 2,330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Závesný projektor EB-1970W alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2,335 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný projektor EB-S31 alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 584 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny projektor Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Závesný projektor EB-1970W alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Trenčiansky samosprávny kraj 586 EUR 2016 Tovary Nie 1
Závesný projektor Optoma DH1017 alebo ekvivalent Štatistický úrad Slovenskej republiky 974 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektory alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Eliteboard DC80+10 Touchs s projektorom Epson EB-520 Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 15,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Eliteboard DC80+10 Touchs s projektorom Epson EB-520 alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 3,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 455 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inetraktívne riešenie Exclusive - dataprojektor, triptych tabuľa s posuvom, hliníková doska, notebook, fixky a stierka Stredná odborná škola 2,798 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projekčná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
BENQ Projektor 3D 1280x800 MW529 biely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2,299 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor + stropný držiak projektoru Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Optoma HD26 Ekonomický ústav SAV 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Optoma gt-1080 ShortThrow Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 683 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny projektor s príslušenstvom vrátane montáže, zaškolenia a servisu Materská škola 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-585Wi alebo ekvivalent Gymnázium M. R. Štefánika 5,544 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MS527 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 1,170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Optoma HD26 alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 533 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa vrátane softvéru, audio systému a projektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,983 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Optoma HD26 alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 533 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 403 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1,569 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor + statívové plátno a multifunkčné zariadenie Mesto Humenné 609 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou(Optoma GT760 ShortThrow alebo ekvivalent) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jazykové laboratórium - zariadenie na konverzáciu a softvér, interaktívny dotykový monitor min. 65", interaktívna tabuľa 89", Zero Client, monitor 19", notebook 17,3", notebook 15,6", tlačiareň, digitálna zrkadlovka + objektív, pamäťová karta, projektor UST s držiakom na stenu, Základná škola 19,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 3,954 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Spojená škola 11,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-585W Základná škola s materskou školou Župkov 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 561 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom, držiakom a HDMI káblom Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory, USB flash disky kovové. Katolícka univerzita v Ružomberku 886 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny projektor s príslušenstvom vrátane montáže, zaškolenia a servisu Materská škola 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
1.Interaktívna tabuľa Promethean ActivBoard 387 PRO 87" 16:10 2. projektor Acer S1283Hne DLP projector - 3D Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Gymnázium 861 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Benq MH680 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektory Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 17,040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom, držiakom a HDMI káblom Základná škola J. F. Rimavského 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor + taška na projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MX507 Základná škola Šišov 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor s príslušenstvom Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 6,917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektory s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 8,658 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 561 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom, držiakom a HDMI káblom Základná škola J. F. Rimavského 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2,580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2,710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Spojená škola 11,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka dodatkových komponentov videoprojekcie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 139,860 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1,296 EUR 2016 Tovary Nie 1
dataprojektory Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 2,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,122 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektory Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3,342 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Stredná odborná škola informačných technológií 3,510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Spojená škola 10,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,122 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor prenosný alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektory a projekčné plátna Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 33,486 EUR 2017 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MS527 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektory UNIVERZITA J. SELYEHO 1,907 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Epson EB-X27 Základná škola 1,560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vreckový mini projektor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 288 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datapojektor DLP Acer X125H alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 366 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 sety interaktívnych tabúľ pre materské školy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítačom Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1,690 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 4,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Stredná umelecká škola v Trenčíne 505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Stredná umelecká škola v Trenčíne 505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítačom Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3,380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory a projekčné plátna Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 13,380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Epson Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 417 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor a projekčné plátno Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1,080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datapojektor Acer X127H alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 412 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž dataprojektoru a projekčného plátna Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plátno pre projektor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž dataprojektoru a projekčného plátna Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Benq W1100 alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,010 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory s montážou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory a projekčné plátno Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5,760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 3,519 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítačom Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo 1,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 3,519 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup dataprojektoru a projekčného premietacieho plátna na pojazdnom statíve Kysucká knižnica v Čadci 1,111 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálna lampa s modulom pre EPSON EB-420 Základná škola s materskou školou Babín 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor WUXGA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor a Audio reproduktor SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory a prezentéry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 30,960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Optoma HD27 + wireless kit HDCast Pro Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2,780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor BenQ MS527 alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 242 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Premietacie plátna pre videoprojektory Záchranná služba 238 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videoprojektory Záchranná služba 4,897 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k videoprojektorom Záchranná služba 169 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálneho projektora Ekonomická univerzita v Bratislave 1,449 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa, dataprojektor, počítače s SW MS Office Obec Ostrovany 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datavideoprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
dataprojektor na premietanie na plátno Základná škola Michalovce Krymská 5 813 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videoprojektory Záchranná služba 4,897 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 6,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor s príslušenstvom Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 11,097 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom, držiakom a HDMI káblom Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 3,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa, dataprojektor, počítače Spojená škola Kráľovnej pokoja 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor ACER P 1502 alebo ekvivalent Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 657 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-685W Základná škola s materskou školou Župkov 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne komplety s notebookmi a reproduktormi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 11,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 433 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3,940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor s lampou Slovenské národné múzeum 756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor, lampa, stropný držiak, kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX532 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lampa do projektora Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 142 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 917 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX532 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 501 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX533 Slovenské národné múzeum 335 EUR 2017 Tovary Áno 1
Lampa do projektora Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 911 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38,232 EUR 2017 Tovary Nie 1
dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX533 Slovenské národné múzeum 335 EUR 2017 Tovary Áno 1
Projektor do učebne cudzích jazykov / informatiky Stredná zdravotnícka škola 1,190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory a projekčné plátna Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny projektor na filmové projekcie v štandardoch DCI s príslušenstvom K13-Košické kultúrne centrá 50,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MU686 Hvezdáreň v Partizánskom 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívny dataprojektor vrátane montáže a softwaru, popisovateľný náter s magnetickou funkciou vrátane aplikácie na stenu Národné lesnícke centrum (NLC) 3,390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 607 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekčné vybavenie kancelárie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor do učebne cudzích jazykov / informatiky Stredná zdravotnícka škola 1,190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa 16:9 s dataprojektorom Spojená škola 16,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a zariadenia Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 11,027 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor a elektrické projekčné plátno Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini projektor Súkromná základná umelecká škola 1,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa 16:9 s dataprojektorom Spojená škola 16,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini projektor Súkromná základná umelecká škola 1,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
DATAPROJEKTORY Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1,299 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne komplety s notebookmi a reproduktormi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 5,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektory a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 1,649 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom a príslušenstvom - KOMPLET Obec Tesárske Mlyňany 1,456 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom a príslušenstvom - KOMPLET Obec Tesárske Mlyňany 1,456 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dataprojektor, držiak predlžovacia šnúra , kábel VGA Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
DLP projektory Katolícka univerzita v Ružomberku 673 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor na premietanie prezentácií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 542 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor BENQ TH530 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14,344 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka datavideoprojektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1,224 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika - dataprojektor a plátno Trenčiansky samosprávny kraj 412 EUR 2018 Tovary Áno 1
Projektor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 804 EUR 2018 Tovary Nie 1
3LCD Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,293 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT - projektory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory (10 ks ) Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 5,590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Data video projektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 3,979 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Epson EB - 2255 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1,649 EUR 2018 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
dataprojekto Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor s ultra krátkou projekčnou vzdialenosťou HITACHI CP AX 2505 WNM Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 5,590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,354 EUR 2018 Tovary Nie 1
XGA projektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,494 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet s notebookmi a reproduktormi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2,424 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka datavideoprojektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1,359 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX611 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 966 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor, notebook a premietacie plátno Generálna prokuratúra SR 2,030 EUR 2018 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 667 EUR 2018 Tovary Nie 1