CPV kód

38554000-3

Elektromery

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 0 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 465 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 117 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 92 110 749 404 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 33 33 434 569 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 7 0 Neuvedná
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 8 53 804 864 EUR
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19 0 Neuvedná

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Pow-en a. s. 14 42 018 590 EUR
TRANSTECH, a.s. 10 19 942 054 EUR
MERTEC, s.r.o. 1 0 EUR
ZPA Smart Energy a.s. 31 44 490 501 EUR
ZPA Smart Energy a.s. 2 0 Neuvedná
Schrack Technik s.r.o. 20 30 704 087 EUR
Applied Meters, a.s. 12 8 179 605 EUR
LOGAREX Smart Metering, s.r.o. 3 2 558 777 EUR
IFT InForm Technologies, a.s. 1 10 285 000 EUR
ZPA Smart Energy 2 104 160 EUR
ZPA Smart Energy 1 0 Neuvedná
ADOTEL-HEX s.r.o. 1 1 262 000 EUR
LOGAREX Smart Metering s.r.o. 12 4 434 597 EUR
Meter&Control d.o.o. 2 10 802 580 EUR
D.A.L.I.-M.N., s.r.o. 1 11 635 000 EUR
Pow-en a.s. 10 4 951 097 EUR
LOGAREX Smart Metering, s.r.o. 1 435 478 EUR
TRANSTECH a.s. 1 207 678 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Logarex Smart Metering, s.r.o. 1 435 479 EUR
Logarex Smart Metering, s.r.o. 4 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Logarex Smart metering, s.r.o. 8 1 635 765 EUR
ODD Consulting Kft. 2 3 533 670 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
MERCONTROL s.r.o. 1 465 EUR
OSKO, a.s. 1 117 EUR
1 0 Neuvedná
ZPA Smart Energy 1 372 719 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenia na meranie a skúšanie fyzikálnych vlastností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra od 0 do 133 999 EUR 2015 Tovary Nie 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 325 061 EUR 2015 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 744 300 EUR 2015 Tovary Nie 2
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 543 620 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 420 450 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 363 350 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 2 504 400 EUR 2016 Tovary Nie 6
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 4 511 200 EUR 2016 Tovary Nie 3
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 628 500 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 34 720 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 849 999 EUR 2014 Tovary Nie 3
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 655 902 EUR 2015 Tovary Nie 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 1 178 000 EUR 2015 Tovary Nie 3
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 1 073 860 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 861 922 EUR 2015 Tovary Nie 2
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 5 075 537 EUR 2015 Tovary Nie 3
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 5 565 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 672 720 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 10 265 000 EUR 2015 Tovary Neuvedené 5
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 433 075 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 435 478 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 207 678 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 335 817 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 423 800 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 552 284 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 169 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 1 040 474 EUR 2015 Tovary Nie 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 75 102 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 6 945 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 902 240 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 326 210 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 403 632 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 650 860 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 69 457 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 180 448 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 69 440 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 578 920 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 252 800 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 527 580 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 457 680 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 252 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2017 Tovary Nie 4
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 400 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 304 720 EUR 2015 Tovary Nie 2
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2017 Tovary Nie 2
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2017 Tovary Nie 2
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 1 082 688 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 252 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 491 440 EUR 2015 Tovary Nie 2
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 21 999 000 EUR 2018 Tovary Nie 2
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 2018 Tovary Nie 2
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 126 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 493 092 EUR 2015 Tovary Nie 2
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2017 Tovary Nie 1
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2018 Tovary Nie 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2018 Tovary Nie 2
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 4 399 200 EUR 2018 Tovary Nie 10
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 140 590 EUR 2018 Tovary Nie 3
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 246 060 EUR 2015 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 2 746 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2018 Tovary Nie 2
Tester elektrických spotrebičov a elektrického náradia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 576 EUR 2018 Tovary Nie 1
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 211 913 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 593 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 366 770 EUR 2018 Tovary Nie 3
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 569 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 33 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 242 580 EUR 2018 Tovary Nie 3
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 569 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 2018 Tovary Nie 2
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 433 075 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromer Ústav na výkon trestu odňatia slobody 220 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2018 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 2018 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 2019 Tovary Nie 1
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 433 075 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 158 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 372 765 EUR 2018 Tovary Nie 4
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 647 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 158 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 324 930 EUR 2018 Tovary Nie 3
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 098 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 2019 Tovary Nie 1
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 433 075 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 27 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 307 940 EUR 2018 Tovary Nie 3
Špeciálne elektromery II Západoslovenská distribučná, a.s. 7 736 958 EUR 2020 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 580 470 EUR 2018 Tovary Nie 3
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 158 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 2 667 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 808 198 EUR 2020 Tovary Nie 2
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 1 057 820 EUR 2020 Tovary Nie 1
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2020 Tovary Nie 2
Inteligentné meracie systémy - Elektromery Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2020 Tovary Nie 2

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×