CPV kód

38554000-3

Elektromery

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 0 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 465 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 66 93,744,181 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 27 30,485,807 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 2 0 Neuvedná
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 8 53,804,864 EUR
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 14 0 Neuvedná

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Pow-en a. s. 10 35,114,110 EUR
TRANSTECH, a.s. 10 19,942,054 EUR
MERTEC, s.r.o. 1 0 EUR
ZPA Smart Energy a.s. 31 44,490,501 EUR
Schrack Technik s.r.o. 14 22,432,029 EUR
Applied Meters, a.s. 7 7,185,905 EUR
LOGAREX Smart Metering, s.r.o. 3 2,558,777 EUR
IFT InForm Technologies, a.s. 1 10,285,000 EUR
ZPA Smart Energy 2 104,160 EUR
ZPA Smart Energy 1 0 Neuvedná
ADOTEL-HEX s.r.o. 1 1,262,000 EUR
LOGAREX Smart Metering s.r.o. 6 4,069,772 EUR
Meter&Control d.o.o. 2 10,802,580 EUR
D.A.L.I.-M.N., s.r.o. 1 11,635,000 EUR
Pow-en a.s. 6 2,810,533 EUR
LOGAREX Smart Metering, s.r.o. 1 435,478 EUR
TRANSTECH a.s. 1 207,678 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Logarex Smart Metering, s.r.o. 1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Logarex Smart metering, s.r.o. 3 1,165,605 EUR
ODD Consulting Kft. 2 3,533,670 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
MERCONTROL s.r.o. 1 465 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenia na meranie a skúšanie fyzikálnych vlastností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra od 0 do 133,999 EUR 2015 Tovary Nie 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 325,061 EUR 2015 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 744,300 EUR 2015 Tovary Nie 2
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 543,620 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 420,450 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 363,350 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 2,504,400 EUR 2016 Tovary Nie 6
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 4,511,200 EUR 2016 Tovary Nie 3
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 628,500 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 34,720 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1,849,999 EUR 2014 Tovary Nie 3
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 655,902 EUR 2015 Tovary Nie 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 1,178,000 EUR 2015 Tovary Nie 3
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 1,073,860 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 861,922 EUR 2015 Tovary Nie 2
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 5,075,537 EUR 2015 Tovary Nie 3
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 5,565,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 672,720 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 10,265,000 EUR 2015 Tovary Neuvedené 5
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 433,075 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 435,478 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 207,678 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 335,817 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 423,800 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 552,284 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 169 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 1,040,474 EUR 2015 Tovary Nie 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 75,102 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 6,945 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 902,240 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 326,210 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 403,632 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 650,860 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 69,457 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 180,448 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 69,440 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 578,920 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 252,800 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 527,580 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 457,680 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 252,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2017 Tovary Nie 4
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 400,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 304,720 EUR 2015 Tovary Nie 2
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2017 Tovary Nie 2
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2017 Tovary Nie 2
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 1,082,688 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 252,185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 491,440 EUR 2015 Tovary Nie 2
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 21,999,000 EUR 2018 Tovary Nie 2
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 2018 Tovary Nie 2
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 126,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 493,092 EUR 2015 Tovary Nie 2
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2017 Tovary Nie 1
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2018 Tovary Nie 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2018 Tovary Nie 2
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 4,399,200 EUR 2018 Tovary Nie 10
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 140,590 EUR 2018 Tovary Nie 3
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 246,060 EUR 2015 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 2,746,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2018 Tovary Nie 2
Tester elektrických spotrebičov a elektrického náradia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 576 EUR 2018 Tovary Nie 1
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 211,913 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 593,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 366,770 EUR 2018 Tovary Nie 3
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1,569,200 EUR 2018 Tovary Nie 1