CPV kód

38500000-0

Kontrolné a testovacie prístroje

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 263 EUR
Obec Valaliky 1 1 417 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 122 405 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 17 044 733 EUR
SLUŽBA NITRA, s.r.o. 1 63 378 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 400 EUR
CRT - ELECTRONIC,spol. s r.o. Or.Lesná 1 90 800 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1 29 500 EUR
AD control, s.r.o. 1 268 850 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 217 073 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 2 1 008 EUR
AutoCont SK a.s. 1 8 063 900 EUR
TESTLAB s.r.o. 1 63 378 EUR
AMTECH, s.r.o. 1 90 800 EUR
BIOTECH s.r.o. 4 4 894 EUR
G Trade s.r.o. 1 1 100 EUR
PRAGOLAB s.r.o. 2 34 942 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 1 200 EUR
Lambda Life a.s. 1 2 550 EUR
Mettler - Toledo s.r.o. 1 2 375 EUR
VWR International GmbH 3 999 EUR
LIBRA spol. s.r.o. 1 1 300 EUR
LABO - SK, s. r. o. 1 831 EUR
Micronix, spol. s r.o. 1 659 EUR
INTERTEC s.r.o. 1 1 400 EUR
TECHNISERV, s.r.o. 1 8 980 833 EUR
Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. - organizačná zložka 1 5 850 EUR
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 1 1 417 EUR
ZENA-R Slovakia, s.r.o. 1 29 999 EUR
MIKRO, spol. s r.o. 1 858 EUR
WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. 1 1 999 EUR
Metrohm Slovensko, s. r. o. 1 26 600 EUR
DATACAR, spol. s r.o. 1 268 850 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 240 EUR
VLan s.r.o. 1 263 EUR
Eurolab Lambda a.s. 1 860 EUR
Ysselbach - ENVIMET Slovakia, s.r.o. 1 29 500 EUR
KAITRADE spol. s r.o. 1 217 073 EUR
Life M SK s.r.o. 2 5 140 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vibračné zariadenie pre testovanie výrobkov SLUŽBA NITRA, s.r.o. 62 438 EUR 2015 Tovary Áno 1
Automatický kontrolný systém (AOI) pre SMT CRT - ELECTRONIC,spol. s r.o. Or.Lesná 96 150 EUR 2014 Tovary Nie 1
Technológia pre výskum v oblasti inteligentných výrobných systémov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 063 900 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technológia pre výskum v oblasti inteligentných dopravných systémov a progresívnych materiálov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 980 833 EUR 2015 Tovary Áno 1
Inovatívna technológia na testovanie a opravovanie PPD a CR systémov AD control, s.r.o. 268 850 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kontrolné a testovacie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 792 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrolné a testovacie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie na detekciu stôp výbušnín a drog (ETD - EXPLOSIVE TRACE DETECTOR) Letisko Poprad - Tatry, a.s. 47 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stereo mikroskop so stojanom a externé LED osvetlenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Binokulárny študentský vzpriamený mikroskop s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Certifikovaný tester na alkohol Obec Valaliky 1 899 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stereoskopický mikroskop Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multikanálový Potenciostat/Galvanostat Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrolné a testovacie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový kúpeľ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náustky do drägeru Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 317 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny mikroskop Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 912 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny silomer, ručný dynamometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacia figurína „Hybrid III 50th male“ vrátane príslušných prístrojov a softvéru alebo ekvivalent Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 260 488 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tepelné miešadlo, termobloky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 983 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR cyklovač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kontrolné prístroje - monochromatická kamera Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 510 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednolúčový spektrofotometer v rozsahu viditelnej časti svetelného spektra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 060 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inkubátor s trepaním Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 512 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie na analýzu - UV lampa so stojanom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 439 EUR 2019 Tovary Nie 1
Horizontálna elektroforéza pre 15 x 10 cm gély Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 997 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny homogenizátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320 EUR 2019 Tovary Nie 1
Binokulárny študentský vzpriamený mikroskop s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 170 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dvojstupňový hrot k sonikátoru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 448 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyhrievané veko a centrifúga s rotorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 185 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inkubátor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 136 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výmena HEPA filtrov v laminárnom boxe Safemate 1.2 vision Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
UV lampa so stojanom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 383 EUR 2019 Tovary Nie 1
Optický senzor rozpustného kyslíka pre bioreaktor Bioflo 110 a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrifúga pre mikroskúmavky, PCR skúmavky a stripy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 362 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrifúga pre 96-jamkové PCR platne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 708 EUR 2019 Tovary Nie 1
CRP testy Afinion Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 948 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×