CPV kód

38300000-8

Meracie prístroje

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 29 571 EUR
Slovenská správa ciest 1 2 499 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 7 85 005 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 251 227 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 4 812 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 2 834 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 2 957 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 38 101 439 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 22 850 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 12 164 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 36 124 679 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 3 757 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 3 2 343 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 10 154 310 EUR
Technická univerzita v Košiciach 15 43 509 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 122 083 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 11 876 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 6 616 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 3 462 033 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 7 68 594 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 2 374 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 7 400 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 358 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 21 003 EUR
BIOPEL, a. s. 1 71 558 EUR
Mesto Michalovce 1 57 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 9 610 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 5 395 540 EUR
Železiarne Podbrezová, a.s. 1 61 150 EUR
Zoologická záhrada 1 1 833 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 15 18 509 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 9 241 356 EUR
Stredná priemyselná škola 1 22 416 EUR
Obec Lozorno 1 31 944 EUR
LED-SOLAR, s.r.o. 1 45 636 EUR
GPU, s.r.o. Levoča 2 49 244 EUR
Navos MT, s.r.o. 1 90 500 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 10 040 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 651 EUR
Ústav ekológie Lesa SAV 1 64 996 EUR
EMP, s.r.o. 1 117 480 EUR
BELLE EXPORT - IMPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 1 240 890 EUR
ProTech Coating Service, s.r.o. 1 406 800 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 131 000 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 6 133 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 545 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 4 487 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 3 1 097 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 8 260 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 37 185 EUR
Stredná odborná škola technická 1 1 250 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 1 925 EUR
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 1 8 899 EUR
KOMPOZITUM s.r.o. 1 65 000 EUR
Technická akadémia, Spišská Nová Ves 1 46 278 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 9 8 702 EUR
GEOTECH Bratislava s. r. o. 3 132 273 EUR
Špeciálne systémy a software, a.s. 1 113 448 EUR
Centron Slovakia spol. s r.o. 1 55 833 EUR
PcProfi, s.r.o. 1 45 636 EUR
Messer Tatragas, spol. s r.o. 2 765 EUR
Clinimed, s.r.o. 1 6 890 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 1 22 850 EUR
BIBUS SK, s.r.o. 1 349 EUR
TRIGON s.r.o. 2 2 205 EUR
BIOTECH s.r.o. 3 29 619 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 2 3 191 EUR
BMT, s.r.o. 1 2 499 EUR
Scholaris, s.r.o. 1 1 000 EUR
MicroStep-MIS, spol. s r.o. 2 251 227 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 3 87 347 EUR
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. 4 406 430 EUR
SPINET, a.s. 2 418 133 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 3 123 753 EUR
PRAGOLAB s.r.o. 1 6 133 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 350 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 4 3 651 EUR
Datacomp s.r.o. 1 1 580 EUR
Lambda Life a.s. 1 17 500 EUR
Mettler - Toledo s.r.o. 1 1 596 EUR
Merck spol. s r.o. 1 4 218 EUR
VWR International GmbH 2 4 125 EUR
ECM Systems, s.r.o 1 46 278 EUR
NMS, s.r.o. 1 61 150 EUR
PROFiber Networking s.r.o. 2 89 629 EUR
Micronix, spol. s r.o. 29 103 678 EUR
K – TEST, s.r.o. 8 126 826 EUR
Panametria, s.r.o. 1 65 448 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 1 16 500 EUR
Life Technologies s r.o. 1 9 610 EUR
PETERSON TECHNIK, s.r.o. 2 3 416 EUR
MEDIAL spol. s r.o. 1 4 900 EUR
ITSK, s.r.o. 1 1 445 EUR
INTERTEC s.r.o. 7 76 296 EUR
PROMINENT, spol. s r.o. 2 49 244 EUR
PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. 1 2 310 EUR
MERTEC, s.r.o. 14 16 311 EUR
PMS Delta s.r.o. 1 8 899 EUR
O R N T H spol. s r.o. 2 1 435 EUR
ANAMET Slovakia s. r. o. 3 61 683 EUR
DIDACIC Martin s.r.o. 1 4 000 EUR
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. 4 8 753 EUR
Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. - organizačná zložka 1 1 675 EUR
H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o. 6 10 493 EUR
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 4 2 538 EUR
INTECO PLUS spol. s r.o. 7 68 594 EUR
SARTORIUS Slovensko s.r.o. 1 2 420 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 7 305 EUR
AREKO, s.r.o. 8 21 379 EUR
Shimadzu Handelsgsellschaft m.b.H., Laaer str. 7, Korneuburg; zastúpený SHIMADZU SLOVAKIA org. zložka 3 33 037 EUR
Ing. Jiří Kučera 3 95 929 EUR
Vladimír Trúchly - TYPOS 1 117 480 EUR
Tauricon, s.r.o. 1 2 160 EUR
WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. 1 269 EUR
COPPER spol. s r.o. 2 1 182 EUR
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. 1 798 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 0 EUR
KRAJSPOL SK, s.r.o. 2 2 163 EUR
Mahr, spol. s r.o. 1 406 800 EUR
NUVIA s.r.o. 1 43 900 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 1 003 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 3 4 860 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 843 EUR
WARGAS s.r.o. 1 2 317 EUR
Eurolab Lambda a.s. 1 2 300 EUR
ASSISTA Slovakia, s.r.o. 1 14 406 EUR
Ekotechnika spol s.r.o. 1 4 507 EUR
SOS electronic s.r.o. 4 6 092 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 2 1 392 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 474 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 2 1 701 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 1 8 260 EUR
DASTIN s.r.o. 3 886 EUR
Ing. Robert Lukoťka REL 4 2 058 EUR
Ing. Igor Liba - Bali 1 3 667 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 1 3 415 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 1 550 EUR
TR instruments spol. s r.o. 1 3 712 EUR
Ľubomír Kusyn 1 10 833 EUR
GEOTEAM, spol. s r.o. 1 145 EUR
AERO LOGISTICS s.r.o. 1 258 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 935 EUR
MARET systém s.r.o. 2 2 185 EUR
AGIS Slovakia, spol. s r. o. 2 37 185 EUR
KUBOUŠEK SK, s.r.o. 1 1 408 EUR
ELSINCO Slovensko s.r.o. 2 144 030 EUR
B - SERVIS s.r.o. 1 1 250 EUR
Ing. Soňa Štofová SOPAS 1 238 EUR
GIEGO s.r.o. 2 399 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 23 854 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 31 944 EUR
Life M SK s.r.o. 2 1 686 EUR
OptiXs, s.r.o. 1 3 054 EUR
TRIGON TOOLS, s.r.o. 1 15 918 EUR
PAH s.r.o. 1 18 EUR
MERCONTROL EU s. r. o. 1 535 EUR
MARVELS SK, s.r.o. 1 4 590 EUR
JD Dvořák, s.r.o. 2 59 250 EUR
Palušný Robert 1 8 167 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prototyp zariadenia ochraňujúceho zdroj pitnej vody pre hromadné zásobovanie obyvateľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 122 083 EUR 2016 Tovary Áno 1
3D mobilné meracie zariadenie Železiarne Podbrezová, a.s. 65 950 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup prenosového prístrojového vybavenia Slovenská inovačná a energetická agentúra 182 074 EUR 2015 Tovary Áno 7
Merací systém mobilných sietí Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 94 900 EUR 2015 Tovary Nie 1
Laser Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 9 610 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku LED-SOLAR, s.r.o. LED-SOLAR, s.r.o. 29 137 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zefektívnenie technológie galvanického pokovovania kovov a plastov GPU, s.r.o. Levoča 50 244 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenia na meranie priepustnosti fólií vodnou parou a plynmi Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 76 973 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zavedenie inovatívnej technológie vo výrobe spoločnosti Navos MT Navos MT, s.r.o. 113 320 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka laboratórnej techniky do Biomasového logistického centra. BIOPEL, a. s. 71 558 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatické meteorologické stanice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 171 073 EUR 2014 Tovary Nie 1
Náhradné diely - prístroje meracie elektrické. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 984 EUR 2013 Tovary Áno 1
Náhradné diely - prístroje meracie elektrické. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 16 311 EUR 2013 Tovary Áno 1
Náhradné diely - prístroje meracie elektrické. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 8 868 EUR 2013 Tovary Áno 1
Náhradné diely - prístroje meracie elektrické. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 8 888 EUR 2013 Tovary Áno 1
Náhradné diely - prístroje meracie elektrické. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 8 985 EUR 2013 Tovary Áno 1
Náhradné diely - prístroje meracie elektrické. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 11 011 EUR 2013 Tovary Áno 1
Gazometrický systém Ústav ekológie Lesa SAV 64 996 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie 3D súradnicového meracieho prístroja EMP, s.r.o. 117 480 EUR 2015 Tovary Nie 1
Náhradné diely - prístroje meracie elektrické. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 7 547 EUR 2013 Tovary Áno 1
Automatické meteorologické stanice pre HZS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 171 073 EUR 2014 Tovary Nie 1
Meracie a kalibračné prístroje (2) ProTech Coating Service, s.r.o. 406 800 EUR 2018 Tovary Áno 1
Presný 6 1/2 digit stolný multimeter Hameg HM8112-3 alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 1 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váha mostíková Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné meracie prístroje Technická inšpekcia, a.s. 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profi-Digital-Multimeter s 4,5 miestnym displejom LCD a USB rozhraním Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Káblový tester Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k textúrometru TA.XT Plus Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 484 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transmissometer Slovenský hydrometeorologický ústav 205 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Merač vibrácií Technická univerzita v Košiciach 493 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický titrátor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny výškomer a sklonomer Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Merač fotovoltaických veličín Technická univerzita v Košiciach 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komfortný prevádzkový luxmeter Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Číslicový multimeter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na meranie hluku a vibrácií Technická univerzita v Košiciach 17 287 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný prachomer Technická univerzita v Košiciach 8 767 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fluke i1000s - Prúdové kliešte Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 797 EUR 2016 Tovary Nie 1
Metrel MI 2142 AlphaPAT Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 776 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termomultimeter FLUKE 279FC/iFlex Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 959 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analyzátor obsahu soli Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserový merač dĺžky a ďalekohľad s laserovým meračom dĺžky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meracie prístroje - diaľkomer a výškomer s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 765 EUR 2016 Tovary Nie 1
vodeodolný konduktometer, prenosný, kufríkový set, HANNA HI98192 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 738 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termostat, chladiaca jednotka, vodný kúpeľ s cirkuláciou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 629 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malé meracie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
LUTRON DT 2234BL Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
HAMEG HZ 100 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 295 EUR 2016 Tovary Nie 1
RIGOL DSA 815-TG Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserový merač dĺžky a ďalekohľad s laserovým meračom dĺžky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvukomer Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 003 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meracia zostava digitálneho odchýlkomera s pripojením na PC Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroje do laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 795 EUR 2016 Tovary Nie 1
Integračný zvukomer s kalibrátorom hladiny zvuku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 938 EUR 2016 Tovary Nie 1
merací systém Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 164 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný profesionálny digitálny multimeter Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetický stojanček a merítko KINEX Technická univerzita v Košiciach 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný Luxmeter triedy A Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Luxmeter Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie do vzorkovnice pre praktickú výučbu študentov Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Merací prístroj Age Reader mu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na vyhľadávanie káblov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup meracích prístrojov Slovenská inovačná a energetická agentúra 7 311 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktigraf, pulzný oximeter Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup meracích prístrojov Slovenská inovačná a energetická agentúra 7 311 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stojan FS-1001, Silomer FG 6100SD Technická univerzita v Košiciach 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 369 EUR 2017 Tovary Nie 1
RIGOL DS 1204B Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potenciostat s EIS, elektrochemická nádobka pre ploché vzorky s príslušenstvom Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 7 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teplomer a vlhkomer so záznamom s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 407 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup meracích snímačov a súvisiacich zariadení Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 712 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný multimeter TrueRMS Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný multimeter Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny stolný multimeter Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Multitester na meranie pH, vodivosti, rozpustných látok, salinity a teploty v povrchových vodách;2. Secchiho disk na meranie priehľadnosti vody Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 752 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Konduktometer - sada pre pôdnu činnosť a meranie EC2. pH meter pre priame meranie pH v pôde (vpichová sklenená sonda) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 217 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie pomôcky pre termofyzikálne laboratórium Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Data-logger-mobilný grafický systém na zber dát Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Geodetický prístroj – GNSS RTK/RTN/PP rover SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 18 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracia ústredňa a meracie karty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 679 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie Slovenská správa ciest 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlaková váha (197_2017) Zoologická záhrada 3 173 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súradnicový 3D merací stroj s vysokou presnosťou vrátane príslušenstva. KOMPOZITUM s.r.o. 78 916 EUR 2017 Tovary Áno 1
Termočlánky, snímač teploty a dataloger Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 303 EUR 2017 Tovary Nie 1
Káblový tester Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meradlá príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v životnom prostredí pre radiačnú monitorovaciu sieť Slovenský hydrometeorologický ústav 86 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronický teplomer s ponorným/vpichovým čidlom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anemometer Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserový diaľkomer Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 189 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bodotávek Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 907 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkohol tester - orientačný Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserový diaľkomer NIKON Aculon AL 11 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spektrálny analyzátor Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 46 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserový diaľkomer NIKON Aculon AL 11 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie prístroje (kombinovaný multimeter, laboratórny zdroj, stolný RLC merač) Technická univerzita v Košiciach 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný TV a Satelitný analyzátor. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 67 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie zariadenie – dopplerovský radar Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 157 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spektrálny analyzátor signálov Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 126 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Merač RF elektromagnetických polí Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 356 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suunto tandem, lesnícka priemerka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 347 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie prístroje a príslušenstvo k meracím prístrojom Technická univerzita v Košiciach 505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Presné váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluorometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Merací prístroj LAN sietí Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 120 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Technická univerzita v Košiciach 3 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Geodetický prístroj – GNSS RTK/RTN/PP rover SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 18 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne analytické váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 478 EUR 2017 Tovary Nie 1
UV VIS a IČ lampy do spektrofotometrov UV 3600 a UV 2700 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
sonda prúdová, sonda napäťová Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
trojfázový merací prístroj Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplňujúce diely do sady Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický prístroj na diagnostiku motorových vozidiel Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Puzdro a náustky na alkohol tester envitec AlcoQuant 6020 Mesto Michalovce 68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetická miešačka s keramickou doskou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroje - Geigerov čítač s alarmom pre kontrolu rádioaktivity alfa, beta a gama Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 595 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia na meranie pH Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 254 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výškomer-ďiaľkomer-sklonomer Laser Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 445 EUR 2018 Tovary Nie 1
MIT 1025 MEGGER Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserový digitálny merač vzdialenosti Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Merací laser + statív BT 150 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný vlhkomer pôdy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 959 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redukčné ventily Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 630 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redukčné ventily Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 630 EUR 2018 Tovary Nie 1
UV/Vis Spektrofotometer s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 148 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modul zosilňovača prevodníkov PLUGSYS (TAM-A ) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Snímač teploty Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Meracie prístroje, zariadenia a nástroje pre lesníctvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 594 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ - časť Učebné pomôcky Obec Lozorno 38 335 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny teplomer s vpichovou sondou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kľukový statív pre laserový prístroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 273 EUR 2018 Tovary Nie 1
Meracie prístroje – Digitálny stolný multimeter s grafickým displejom, Datalogger (dátový záznamník), sada termočlánkov typu J, GPIB káble Technická univerzita v Košiciach 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserový diaľkomer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 625 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroje na meranie a kontrolu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 238 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autonómny dataloger teploty, Autonómny dataloger tlaku a teploty, Docking station Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroje - Hlukomer na meranie hluku s integrovanou pamäťou, Prístroj na meranie počtu častíc, RF merač, Multifunkčný prístroj, Guľový snímač Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Meracie prístroje, sonda a diódový modul Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 665 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spectrophotometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20 940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie na diagnostiku vozidiel Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
GOM-805 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
FLUKE 355 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
FLUKE 8845A Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 985 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sonda na dlhodobé meranie vlhkosti dreva Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 586 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drsnomer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj - meracie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 218 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diaľkomer, ďalekohľad, fotopasca Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interfaceová jednotka LabQuest 2 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 10 701 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne laboratórne meracie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 589 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spectrophotometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 22 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termostat Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Snímač teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 511 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tvrdomer s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 25 186 EUR 2018 Tovary Áno 1
Skúšobný stroj pre skúšky v ťahu, tlaku a ohybe s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 34 280 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prístroje pre Eddy covariance Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 34 035 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drsnomer s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 2 516 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie priemyselného portálového meracieho stroja na presné meranie rozmerov kovových obrobkov a výliskov BELLE EXPORT - IMPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 240 890 EUR 2018 Tovary Áno 1
Meradlá a meracie prístroje Technická akadémia, Spišská Nová Ves 46 311 EUR 2019 Tovary Áno 1
Prístroj na meranie kvality elektrickej energie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 590 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie meracieho pracoviska Trenčiansky samosprávny kraj 20 592 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zostava kvapalinový chromatograf s príslušným softvérom, zberačom frakcií, počítačom s operačným systémom a perifériami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 673 EUR 2019 Tovary Nie 1
Snímač koncentrácie CO2, meracia karta, kábel Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 679 EUR 2019 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 870 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserový digitálny merač vzdialenosti Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Refraktometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 376 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stanica na meranie letokruhov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 21 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 030 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup meracieho prístroja na meranie kvality a zameriavanie porúch na optických kábloch v dátovom centre a na optickej trase. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny osciloskop Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny generátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Termocyklér pre real-time PCR, Fluorometer so štartovacím balíkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 644 EUR 2019 Tovary Nie 1
Presné váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 396 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie a testovacie prístroje Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 860 EUR 2019 Tovary Nie 1
Horizontálna elektroforéza mini-plus so šírkou 10 cm Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 601 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sférické zlaté zrkadlo, filtre a káble Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 695 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje - skúšačka elektrická Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 378 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predvážky s internou kalibráciou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 564 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne meracie prístroje s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 915 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup ceilometrov so softvérom Slovenský hydrometeorologický ústav 213 133 EUR 2019 Tovary Áno 1
Digitálna trepačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 289 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný multimeter TrueRMS Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Luminiscenčný spektrometer - spektrofluorofotometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Merač prechodového odporu, multimeter digitálny kliešťový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 417 EUR 2019 Tovary Nie 1
6.5 miestny voltmeter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 080 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prúdová sonda Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 620 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modernizácia odborného vzdelávania: sada meracích prístrojov pre elektrotechnické odbory Trenčiansky samosprávny kraj 13 391 EUR 2019 Tovary Áno 1
merač nemrznúcej zmesi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Optický merací prístoj Reflektometer GRANDWAY FHO3000-D26 alebo ekvivalent na meranie odrazivosti, odhad straty a analýzu udalostí v optických trasách Stredná odborná škola technická 1 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje - Kremíkové fotodiódy so zabudovaným zosilňovačom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 015 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k drsnomeru Mitutoyo Surftest SJ 210 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Stredná priemyselná škola 29 002 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre zisťovanie klimatických pomerov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 391 EUR 2019 Tovary Nie 1
Metalografické prístroje Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 10 041 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multimeter a kábel Technická univerzita v Košiciach 838 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 260 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje a zariadenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny termoblok na suchý ohrev vzoriek + súčasti prístroja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 619 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje - Digitálny stolný multimeter s grafickým displejom - Prístrojové komunikačné rozhranie LAN/GPIB/USB Technická univerzita v Košiciach 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Snímač tlaku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 294 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje - pH meter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 508 EUR 2019 Tovary Nie 1
pH elektróda Sentix SP Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 392 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Analytická váha, presná váha Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 905 EUR 2019 Tovary Nie 1
Minicentrifúga s rotormi na 32x 0,2ml skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 344 EUR 2019 Tovary Nie 1
TDR 1000/3 - REFLEKTOMETER KÁBLOVÝCH PORÚCH Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 001 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 670 EUR 2019 Tovary Nie 1
DC zdroj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 252 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompresor pre optické stoly Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 778 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drsnomer s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 6 248 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kamerový tvrdomer s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 44 343 EUR 2019 Tovary Áno 1
Trhací stroj Trenčiansky samosprávny kraj 48 521 EUR 2019 Tovary Áno 1
Multimetre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 236 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kontrolné prístroje a pomôcky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracia ústredňa s príslušenstvom a spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 008 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - Analytická váha Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 034 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prúdové kliešte Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 448 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náradie k CNC Stredná odborná škola, Prakovce 282 5 385 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny pH meter s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny štvorkanálový osciloskop s integrovaným generátorom funkcií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 249 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrifúga s rotorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Generátor funkcií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 563 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje - Digitálny stolný multimeter s grafickým displejom - Prístrojové komunikačné rozhranie LAN/GPIB/USB Technická univerzita v Košiciach 1 115 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia na snímanie vlhkosti a teploty vzduchu a pôdy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 084 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prúdové kliešte Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 224 EUR 2019 Tovary Nie 1
Analyzátor antén RigExpert AA-1400 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doplnok k osciloskopu na upgrade pásma zo 70 MHz na 200 MHz Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 736 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny multimeter , LCR mostík, Interface, GPIB kábel, Testovací adaptér Technická univerzita v Košiciach 4 620 EUR 2019 Tovary Nie 1
Absorbačná čitačka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 679 EUR 2019 Tovary Nie 1
Datalogger s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 012 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tester elektrických inštalácií a Ovládač hrotový Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 726 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie vybavenie Trenčiansky samosprávny kraj 17 475 EUR 2020 Tovary Áno 1
UV/Vis Spektrofotometer s príslušenstvom Univerzitná nemocnica Bratislava 23 164 EUR 2020 Tovary Nie 1
Metalografické pracovisko Trenčiansky samosprávny kraj 47 936 EUR 2020 Tovary Áno 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×