CPV kód

37400000-2

Športový tovar a výbava

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 77 209 EUR
Mesto Prešov 1 4 346 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 69 499 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 1 889 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 3 292 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 10 522 EUR
Mesto Topoľčany 2 158 618 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 5 896 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 33 094 EUR
Mesto Prievidza 1 29 800 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 543 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 625 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 2 996 EUR
Mesto Komárno 7 4 015 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 2 283 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 4 441 355 EUR
Obec Babín 1 0 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 120 000 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 4 700 EUR
Mesto Nové Zámky 3 1 152 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 10 160 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 317 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 123 085 EUR
Relax Zone Skalka s.r.o. 4 97 520 EUR
Horská záchranná služba 8 768 658 EUR
Obec Raková 1 992 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 183 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 7 18 728 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 1 054 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 4 130 EUR
Základná škola Košice 1 0 EUR
SPN plus, s.r.o. 1 80 156 EUR
Národný onkologický ústav 1 7 885 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 7 400 EUR
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 1 1 167 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 1 000 EUR
Základná škola 1 2 080 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 166 EUR
Stredná odborná škola technická 1 358 EUR
SZĽH Infra, s.r.o. 2 162 797 EUR
Športové centrum polície 1 4 417 EUR
Spojená škola 1 194 EUR
Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia 1 2 459 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 3 11 858 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 333 EUR
Slovenský atletický zväz 3 211 631 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 362 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 1 608 EUR
Spojená škola 1 0 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 958 EUR
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 1 2 250 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 46 958 EUR
Športové gymnázium 1 0 EUR
Základná škola J.A. Komenského 1 Michalovce 1 3 492 EUR
Základná škola Radošovce 1 2 750 EUR
Základná škola, Bernolákova 16, Košice 1 3 600 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 1 549 EUR
Občianske združenie LILIUM 2 4 184 EUR
Peter Matuška 4 218 806 EUR
Stredná športová škola 3 88 202 EUR
Slovensky zväz judo 2 120 245 EUR
TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK BANSKÁ BYSTRICA, o. z. 1 90 250 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 223 EUR
Ing. František Jendroľ STAVPOČ 1 80 156 EUR
Daffer spol. s r.o. 7 8 508 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 1 543 EUR
KORAKO plus s. r. o. 1 23 416 EUR
SPORTECH, s.r.o. 1 0 EUR
CENTAURY Plus s.r.o. 1 90 250 EUR
PESMENPOL, spol. s r.o. 4 163 015 EUR
TS-ING s.r.o. 4 97 520 EUR
SPORT ELEMENT s.r.o. 1 6 525 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 4 729 EUR
DEMA Senica, a.s. 5 442 521 EUR
Ing. Ján Buchanec BB TRADE 1 145 833 EUR
KPUH, s.r.o. 1 79 464 EUR
ELBE hockey, s.r.o. 1 83 333 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 2 459 EUR
STEMI Slovakia s.r.o 6 78 055 EUR
INSGRAF s.r.o. 1 570 EUR
B.R.A. Company s.r.o. 1 1 183 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 22 999 EUR
NOMIland s.r.o. 6 3 481 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 1 2 846 EUR
SLOVASTAV, s. r. o. 3 22 796 EUR
TechAid s.r.o. 1 4 417 EUR
PRESS & BURG s.r.o. 2 6 800 EUR
Mountain Sport, s.r.o. 1 0 EUR
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. 1 29 800 EUR
Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY 1 10 150 EUR
Uniatest Trade, s.r.o. 1 7 400 EUR
MAXISPORTS s.r.o. 3 8 988 EUR
e-sport, s.r.o. 1 2 080 EUR
VIDEOCOM Štancel, s.r.o. 2 4 262 EUR
HEBI VITAL s.r.o. 1 0 EUR
Krimar s.r.o. 10 9 270 EUR
PATIP s.r.o. 1 1 166 EUR
Povex s.r.o. 12 82 724 EUR
PBT PRINT, s.r.o. 6 12 719 EUR
Mgr. Darina Godálová - DAFE 2 13 811 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 3 117 600 EUR
Outland s.r.o. 2 2 087 EUR
HIGH SPORT, s.r.o. 2 245 635 EUR
Skiba s.r.o. 1 204 167 EUR
SPORTIKA GROUP s. r. o. 1 0 EUR
RIZNER s. r. o. 1 433 EUR
Mgr. Tibor Nešťák - TIME 7 34 964 EUR
ASSY TECH, s. r. o. 1 27 740 EUR
GIEGO s.r.o. 5 9 327 EUR
HDT impex s.r.o. 1 48 300 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 1 000 EUR
JIPAST akciová společnost 3 211 631 EUR
BOAT DIESEL s.r.o. 1 2 560 EUR
Mgr. Róbert Dobai - CARDIO & FITNESS STUDIO 1 120 000 EUR
BOVE s. r. o. 1 8 371 EUR
Ing. Jakub Minár Forward Fitness 1 16 655 EUR
FIT PLUS, spol. s r.o. 1 182 500 EUR
SecureTel, s.r.o. 1 11 280 EUR
KATSUDO s. r. o. 5 125 467 EUR
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. 1 3 292 EUR
Mundial s.r.o. 1 22 745 EUR
SPORTBART, s.r.o. 3 127 551 EUR
IMONICE TRANSPORT, s. r. o. 1 460 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prestavba objektu na relaxačno kongresové zariadenie s ubytovaním - tovary Relax Zone Skalka s.r.o. 97 520 97520.0 EUR 2016 Tovary Áno 4
Penzión na Kopanici – vybavenie wellness a fitnes centra SPN plus, s.r.o. 81 410 81410.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Športové potreby Metodicko-pedagogické centrum 92 358 92358.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Športové potreby Metodicko-pedagogické centrum 182 500 182500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Športové potreby Metodicko-pedagogické centrum 110 830 110830.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
SZĽH infra - minimantinely SZĽH Infra, s.r.o. 97 350 97350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SZĽH infra - hokejové strelnice SZĽH Infra, s.r.o. 83 333 83333.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Časomiera Technická univerzita v Košiciach 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Florbalové mantinely Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posilňovacie zariadenia UNIVERZITA J. SELYEHO 7 400 7400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové náradie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 234 1233.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posilňovacie zariadenie na fitness UNIVERZITA J. SELYEHO 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aerobic step inSPORTline UNIVERZITA J. SELYEHO 1 030 1030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosná futbalová bránka, Futbalová striedačka, Sedadlo do tribúny, Lajnovačka na latex, Ochranná sieť s oceľovou konštrukciou Obec Babín 11 132 11132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre MŠ s VJM Mesto Komárno 488 488.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športový tovar a výbava Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 197 5197.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fyzioterapeuticko - športové vybavenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 415 3415.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové potreby Slovenská agentúra životného prostredia 5 850 5850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Barbell sada - zariadenie do fitnes UNIVERZITA J. SELYEHO 4 550 4550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre centrum voľného času_53 Mesto Komárno 268 268.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné hokejbalové ihrisko Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 60 000 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
športový materiál Spojená škola Juraja Henischa 2 530 2530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športový tovar a výbava Základná škola J.A. Komenského 1 Michalovce 4 290 4290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové potreby, telocvičné náradie a náčinie Základná škola 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športový tovar a výbava Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 94 94.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové potreby, telocvičné náradie a náčinie Základná škola Radošovce 2 750 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové vybavenie Mesto Prešov 7 300 7300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybudovanie skate parku Mesto Prievidza 36 000 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športový tovar Stredná odborná škola, Prakovce 282 7 350 7350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové vybavenie pre žiakov Základnej školy Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 998 4997.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športový tovar a výbava Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reebok Aerobic Step alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 3 316 3316.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové a telocvičné náradie Základná škola Košice 3 888 3888.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové a telocvičné náradie Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 3 213 3213.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové náradie, náčinie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 234 2233.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové potreby a telocvičné náradie Základná škola, Bernolákova 16, Košice 4 290 4290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Telovýchovné pomôcky pre MŠ_112 Mesto Komárno 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pomôcky pre TV študentov so špecifickými potrebami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 268 2268.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
športtester Garmin Forerunner 920 XT s pulzomerom HRM-run alebo ekvivalent; športtester Garmin Forerunner 230 Bundle s pulzomerom HRM Premium alebo ekvivalent Športové centrum polície 5 970 5970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lyže skialpinistické s viazaním Horská záchranná služba 12 180 12180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové potreby Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športový tovar pre bedminton Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výbava pre psovodov Horská záchranná služba 28 903 28903.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Výbava pre psovodov Horská záchranná služba 28 903 28903.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Športové lopty UNIVERZITA J. SELYEHO 1 151 1151.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie/náčinie-walkingové palice, vak na lopty, športester Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 476 3475.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie/náčinie-plná lopta medicimbal Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 348 348.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie/náčinie-tréningové prekážky samozdvihacie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 129 128.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie/náčinie-basketbalové lopty Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 130 1130.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie/pomôcky-tenisové loptičky, rakety, bránky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 556 556.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie/pomôcky-volejbalová sieť, badmintonový set, tenisové rakety, stoly na stolný tenis Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 798 1797.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie, náčinie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 380 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Florbalová bránka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 841 841.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 887 2887.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové potreby Spojená škola 233 233.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové potreby Slovenská agentúra životného prostredia 2 745 2745.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie Spojená škola 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie, relaxačné pomôcky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 510 1510.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie a náčinie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 599 5599.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 16 550 16550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada outdoorovej a skialpinistickej obuvi Horská záchranná služba 148 262 148262.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada outdoorovej a skialpinistickej obuvi Horská záchranná služba 148 262 148262.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náčinie - olympijská tyč, olympijské kotúče, lavičky, stojany Stredná zdravotnícka škola 2 050 2050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 418 418.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Snežnice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 560 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športový materiál Športové gymnázium 8 596 8596.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 050 4050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 21 300 21300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Horolezecký materiál a výbava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 499 30499.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Športové a rekreačné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 830 1830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Športové potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Športový materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 97 968 97968.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Športové lopty UNIVERZITA J. SELYEHO 1 643 1642.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktický balíček - športové potreby Metodicko-pedagogické centrum 106 900 106900.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž zobrazovača herných výsledkov Mesto Topoľčany 60 000 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Športové náradie/bedmintonové stĺpiky, bedmintonové rakety, bedmintonová sieť Obec Raková 1 190 1190.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup športových potrieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 756 756.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup športových potrieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 050 1049.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Atletické náradie a náčinie Slovenský atletický zväz 138 545 138545.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
športové a rekreačné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 136 136.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
športové a rekreačné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 151 151.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzny horolezecký materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 064 12064.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
športové a rekreačné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 151 151.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Športový tovar Stredná odborná škola, Prakovce 282 950 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzny horolezecký materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 258 2258.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálna lavica pre posilnenie a rozvoj chrbta Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 436 436.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výzva na predkladanie ponúk_Športová výbava_Na vode a po skalách po Slovensku Občianske združenie LILIUM 4 184 4184.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Športový tovar pre florbal Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 836 836.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybudovanie komplexného športového centra s prvkami hi-tech technológií Peter Matuška 228 199 228199.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Materiál na streleckú prípravu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Florbalové hokejky a loptičky Stredná odborná škola technická 430 430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ľahký skialpový set Horská záchranná služba 180 000 180000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekt: Športové vybavenie komunitného centra Kompas (II. časť) Mesto Nové Zámky 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekt: Športové vybavenie komunitného centra Kompas Mesto Nové Zámky 520 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekt: Športové vybavenie komunitného centra Kompas Mesto Nové Zámky 180 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Atletické náradie a náčinie Slovenský atletický zväz 125 963 125962.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Športové zariadenia Stredná športová škola 28 557 28557.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Športové doplnky-meracie zariadenie na analýzu pohybu segmentov tela Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 880 1880.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podložka (žinenka) typu puzzle Tatami Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Športové náradie a náčinie Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podložka (žinenka) typu puzzle Tatami Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 610 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup športového vybavenia pre bežecké, skokanské a zjazdové lyžovanie Stredná športová škola 33 339 33338.68 EUR 2019 Tovary Áno 1
Športové zariadenia a športové vybavenie Stredná športová škola 46 802 46801.92 EUR 2019 Tovary Áno 1
hojdačky Mesto Komárno 1 115 1114.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kaučuková dlažba do materskej školy II. Mesto Komárno 1 804 1804.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Športové potreby Mesto Komárno 343 342.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie telocvične Národný onkologický ústav 8 275 8275.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie telocvične Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 233 3233.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodatie Tatami Slovensky zväz judo 137 067 137066.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie rehabilitačnej miestnosti Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 938 1938.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fotobunka na meranie rýchlosti chôdze Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 703 2703.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Športový tovar a výbava Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 640 3640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Športové a rekreačné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 544 30544.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Horolezecká pomocná šnúra Reep Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 806 806.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie rehabilitačnej miestnosti Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 616 616.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vonkajšie posilňovacie stroje Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 14 800 14800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Atletické náradie, doskočiská, klietky a dopadisko Slovenský atletický zväz 129 620 129619.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skialpové lyže s viazaním (12) Horská záchranná služba 254 630 254629.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Športové a rekreačné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 594 4594.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sedadlá a svetelná tabuľa pre ŠH v Topoľčanoch Mesto Topoľčany 110 318 110318.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skialpové lyže s viazaním (150ks) II Horská záchranná služba 254 620 254620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Outdoorové cvičiace prvky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 5 586 5586.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie rehabilitačnej miestnosti Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 610 1610.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Športový tovar Stredná odborná škola, Prakovce 282 5 950 5950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie rehabilitačnej miestnosti Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 610 1610.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dvojplášťová nafukovacia hala TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK BANSKÁ BYSTRICA, o. z. 113 100 113100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Horolezecký materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 766 1766.37 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodatie Tatami Slovensky zväz judo 30 098 30098.42 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednoručné činky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 784 783.77 EUR 2021 Tovary Nie 1
Športové a rekreačné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 975 14974.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kolobežka pre MŠ Mesto Komárno 460 460.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie športových potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 147 704 147703.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Športové a rekreačné vybavenie a zariadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 244 244.38 EUR 2021 Tovary Nie 1
Telovýchovné - tréningové vybavenie Univerzita Komenského v Bratislave 120 000 120000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Športový materiál DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 050 000 3050000.0 EUR 28. Marec 2022 29. Apríl 2022 Nie 2022-03-28 00:00:00 UTC 2022-04-29 10:00:00 UTC
Športové vybavenie haly v Bytči Mesto Bytča 82 535 82534.5 EUR 21. Apríl 2022 29. Apríl 2022 Neuvedené 2022-04-21 00:00:00 UTC 2022-04-29 09:00:00 UTC
Inovácia a rozšírenie služieb cvičebných zón fitnescentra POZIT, s.r.o. 401 990 401989.5 EUR 23. Jún 2017 17. August 2017 Áno 2017-06-23 00:00:00 UTC 2017-08-17 09:00:00 UTC
Zariadenia pre voľnočasové aktivity – posilňovacie stroje a trenažéry Spojená škola 3 484 3484.0 EUR 1. Apríl 2020 7. Apríl 2020 Neuvedené 2020-04-01 00:00:00 UTC 2020-04-07 12:00:00 UTC
STRACHAN SKI CENTRUM Jaroslav Strachan - PENZIÓN STRACHAN 285 541 285541.0 EUR 15. December 2014 26. Január 2015 Áno 2014-12-15 00:00:00 UTC 2015-01-26 09:00:00 UTC
Multifunkčné posilňovacie centrum prepojené s modernými IT technológiami FIT HOUSE s.r.o. 213 158 213158.3 EUR 21. August 2017 22. September 2017 Áno 2017-08-21 00:00:00 UTC 2017-09-22 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×