CPV kód

34913000-0

Rôzne náhradné diely

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 65 871 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 339 306 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 25 260 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 097 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 2 847 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 34 229 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 266 348 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 4 10 694 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 999 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 7 575 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 10 206 996 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 0 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 2 057 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 23 296 EUR
Slovenské národné múzeum 3 1 504 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 55 650 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 188 241 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 610 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 261 341 052 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 365 830 270 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 350 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 2 12 189 EUR
NOVOVITAL 1 19 499 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 8 256 482 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 1 097 EUR
Siemens s.r.o. 3 188 241 EUR
AUDIOSCAN, s.r.o. 1 25 260 EUR
RG KOVO s.r.o. 2 930 EUR
Tempus - Trans s.r.o. 29 86 478 EUR
KomAgrartechnik, s.r.o. 2 6 603 EUR
STABO, s.r.o. 2 7 810 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 34 51 507 EUR
BISMONT, s. r. o. 1 33 750 EUR
KONNEX s.r.o. 3 30 562 EUR
Merck spol. s r.o. 2 1 493 EUR
VWR International GmbH 1 9 090 EUR
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 3 104 781 EUR
Michal Hruška - MET AGRO 4 1 340 EUR
Ing. Vít Drgon Fi DRGON 1 19 499 EUR
Artspect spol. s r. o. 1 1 350 EUR
Ing.Róbert Križan EUROCAR 2 44 043 EUR
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 4 1 434 EUR
TOMS - SK, s.r.o. 1 2 600 EUR
INTERTEC s.r.o. 4 945 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 1 136 EUR
Živa SK s.r.o. 2 4 975 EUR
HIT Slovensko, a.s. 1 917 EUR
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. 3 36 182 EUR
Auto- Piko, s.r.o. 2 259 EUR
Montservis, s.r.o. 1 10 683 EUR
GTB a.s. 1 30 020 EUR
Marián Troliga - MT 43 98 350 EUR
Vlastimil Šiška LESTECH 3 10 044 EUR
ANZA-CZ s.r.o. 2 12 798 EUR
Peter Martiny, s. r. o. 1 55 650 EUR
Steeling, s.r.o. 143 392 516 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 27 124 526 EUR
A B A U T O B O S S s.r.o. 1 7 700 EUR
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 12 18 053 EUR
TOMIRTECH, s. r. o. 4 660 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 640 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 3 099 EUR
Jaroslav Vašulín 1 79 EUR
Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 19 101 160 EUR
MažeTo, s.r.o. 1 34 EUR
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 56 51 482 EUR
BERK, spol. s r.o. Košice 22 41 462 EUR
SOR SLOVAKIA, s.r.o. 13 19 403 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 4 4 637 EUR
Narimex, spol. s r.o. 1 247 EUR
VIA, spol. s r.o. 60 129 860 EUR
Ing. Štefan Šesták - LONATER 5 3 196 EUR
CBM CR s.r.o. 28 47 365 EUR
EURIS, spol. s r.o. 10 9 528 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 3 1 430 EUR
Agroland Nitra spol. s r.o. 17 19 089 EUR
MTM Tech Slovakia, s.r.o. 1 6 593 EUR
SOLID plus s.r.o. 1 650 EUR
STROJSTAV PREŠOV s.r.o. 1 49 900 EUR
ADAP s.r.o. 1 55 EUR
František Miško - PRENAD 2 13 399 EUR
OLLÍK,s.r.o. 3 3 195 EUR
AIR kompresory, s. r. o. 1 564 EUR
VŠ SYSTÉM, s.r.o. 3 915 EUR
Marko MT, s.r.o. 9 3 924 EUR
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. 1 13 300 EUR
TAMAS MM s.r.o. 20 29 663 EUR
ZLINER s.r.o. 3 267 626 EUR
ADIP, spol. s r. o. 28 46 624 EUR
IDOS PROJEKT, s.r.o. 1 41 038 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 2 847 EUR
MOTOSPOL SK s.r.o. 23 342 879 EUR
RIZNER s. r. o. 3 1 692 EUR
NIRA, s.r.o. 2 1 950 EUR
GEPI s.r.o. 2 3 817 EUR
AGROPOL Slovakia s.r.o. 4 2 070 EUR
Ing. Mojmír Hajko - agrotek 3 655 EUR
Inter Bus & Truck, s. r. o. 5 5 075 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka náhradného dielu k RTG prístroju MULTIXPRO (RTG lampa) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 22 204 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka náhradného dielu v rámci odstránenia poruchy CT SOMATOM SENSATION 64 CARDIAC Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 143 392 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka náhradných dielov v rámci odstránenia poruchy na CT SOMATOM SENSATION 64 CARDIAC Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 22 645 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technické prostriedky pre manipuláciu s PHM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 772 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Technické prostriedky pre manipuláciu s PHM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 988 EUR 2015 Tovary Áno 2
Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 47 904 EUR 2015 Tovary Áno 3
Náhradný diel k CT prístroju Toshiba Aquilion One Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 25 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na chladiacu a vzduchovú sústavu autobusov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 825 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 645 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na univerzálne nosiče - kolesové nakladače UN 053, UNO 180 a UNC 060/061 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 35 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafitové kyvety Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na poľnohospodárske kolesové traktory ZETOR Správa ciest Košického samosprávneho kraja 40 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 16 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nakladač UNC 060-061 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor EBN 10,5, NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kartáče na zametacie nadstavby a traktorový zametač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor BN 9,5 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa originálnych náhradných dielov na kosačku Reform Metrac G5, VIN: VAR226055BAZ50627 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na chladiacu a vzduchovú sústavu autobusov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 9 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné automobily, traktory, mechanizmy, prívesy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 458 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
náhradné diely na motorové píly a vyvetvovače Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 9 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačky trávnatých porastov STP-C 133 a 136 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 50 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlá TATRA 815 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 115 924 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stihl komponenty Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motor Zetor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 313 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na žací stôl STP-C Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a Karosa Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky STPC Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 378 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradný diel na umývaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekacia pištoľ vysokotlakového čističa Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktor Zetor Crystal 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 311 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku PRONAR GK 80L Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 029 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor ZETOR 10145 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 377 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlá AVIA Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 992 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlá AVIA Správa ciest Košického samosprávneho kraja 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlá AVIA Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlá AVIA Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 998 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlá AVIA Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 996 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Tedom C12G Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Tedom C12G Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové píly a krovinorezy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 273 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorezy STIHL/HUSQVARNA Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 135 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klinové remene Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre na zametaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Karosa B952.1718 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely-rôzne Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
štartéry na traktory Zetor Crystal 8011 a 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 751 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky STPC - hydraulické čerpadlo, hydromotor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 148 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetlá na signalizačný vozík Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely a spotrebný materiál na krovinorezy a motrové píly STIHL Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky STPC a ORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Tedom C12G Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Tedom C12G Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nakladač UNC 060-061 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo a náhradné diely na traktory Zetor 7211, 8011, Forterra 11441 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 793 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 962 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 518 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náhradných dielov na opravu pohyblivých schodov Hlavné mesto SR Bratislava 67 242 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 612 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 968 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autopríves sklápací BSS PS2 17.13 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Opravárenské sady Knorr Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku STPC 133.1a ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 604 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 136 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyžínacie lanká, žacie hlavy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 008 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesové traktory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 112 EUR 2016 Tovary Nie 1
poklop strechy na T5245 Slovenské národné múzeum 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesové traktory ZETOR Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku FELLA-Werke KM 167 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydromotor SMR 315 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žacie struny pre krovinorezy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 099 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor ZETOR 7211 a kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 123 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náhradných dielov vrátane servisu príslušenstva k prístroju HPLC/MS Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snežné pluhy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 905 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 617 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku MORIS DOC 400 AVANT Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové píly a krovinorezy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 639 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktor FARMTRAC 675 DTN Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručný ovládač Národný onkologický ústav 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
náhradné diely na stroje HUSQVARNA NOVOVITAL 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesové traktory Zetor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesové traktory Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypacie nadstavby a snehové radlice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 29 011 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 442 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 236 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové píly a príslušenstvo k motorovým pílam Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty k zariadeniu Millipore Simplicity na úpravu ultra čistej vody Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 838 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypačovú korbu VSV 6/4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 687 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre automobily Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku FELLA-Werke KM 167 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na značkovací stroj Hofmann H-18 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 32 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo do zariadenia Millipore Simplicity / Simplicity UV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 963 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
ND do laboratórnych prístrojov - Pneumatický spínač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 164 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
náhradné diely na krovinorezy Stihl, malotraktora Vari-Tera Slovenské národné múzeum 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
ND do laboratórnych prístrojov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 402 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu KOBIT K5 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypačovú nadstavbu KOBIT SK8 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na bubnovú kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 573 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na univerzálny nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktory Zetor 7211 a Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 392 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktory Zetor 7341 a Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 385 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesové traktory Zetor 7745 a Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 275 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na samozberný zametač a na zametaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podporné koleso k snehovej radlici ORT Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 617 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 - chladiaci systém Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorez STIHL FS 460C-EM Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 865 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STIGA Park PRO 540IX Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 694 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku Husquarna PZ 29 a pojazdovú kosačku Husquarna W53CS Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 015 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky ISEKI SXG, ISEKI TXG a ISEKI ZERO SZ 330 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 8 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na valcový zametač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu KOBIT K5 a K7 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Zetor 8011, 7211, 6340 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladiaci systém pre kosačku typu Pronar WWT 480 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktor Zetor 7011 a Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 455 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na klimatizáciu Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nože na traktorovú kosačku ORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 803 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 696 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na klimatizáciu Webasto Santana XL Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ložiská a guferá na kosačku ŽTR 165, STPC Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 764 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na klimatizáciu Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis M18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 a Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 274 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely k pomocnému motoru Hatz 3L41C Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 629 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na klimatizáciu Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na klimatizáciu Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ložiská na kosačky ORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 a Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 236 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku PRONAR Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 235 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 637 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojka na traktor Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na univerzálny nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 a Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 391 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na frézu NV2-01 ako prídavné zariadenie na nakladač HON UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku STPC 132 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 603 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na traktorovú kosačku STPC 132 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 a Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 523 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7245 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 693 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nakladač UN 053.1 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na univerzálny nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na výspravkovú súpravu Turbo 5000 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7341 Super Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211, 5211 a 7245 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 849 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre CN analyzátor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 097 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel k pomocnému motoru Hatz 3L41C Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 692 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na univerzálny nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 704 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motor na značkovací stroj Hofmann H18 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 16 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na kolesový traktor Zetor 5211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sklápací autopríves Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 132 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesové traktory Zetor 7745 a Zetor 7341 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku PRONAR GK 80L Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 788 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nože na kosačky - STPC 133, 133.1, 133.2, Mercedes UNIMOG Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 118 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Zetor 8011, hydraulické zdviháky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 679 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nože na kosačku Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 206 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu K5 - Mercedes-Benz U 400 unimog Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesové traktory Zetor 7341 Super a Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 853 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na univerzálny nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 269 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 255 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu SK 5 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7745 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu Kobit Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 62 644 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Kobit SK-08 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 132 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Orbitový hydromotor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pyrolitické trubičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na univerzálne nosiče - kolesové nakladače UN 053, UNO 180 a UNC 060/061 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 35 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na miešacie zariadenie MZK Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 822 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na univerzálny nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 6340 a Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 376 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Kobit SK-08 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na poľnohospodárske kolesové traktory ZETOR Správa ciest Košického samosprávneho kraja 39 984 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypacie nadstavby a snehové radlice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 26 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu a snehové radlice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 348 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametač Mercedes - nadstavba K5, K7 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu a snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 56 154 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nadstavbu UDS 114a Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Kobit SK-08 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 706 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kladivká a náhradné diely na mulčovač AGRIMASTER AF 200 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 5211, 7211, 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 802 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šnek na sypaciu nadstavbu Boschung Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sklenné duplikátorové reaktory LENZ Saneca Pharmaceuticals a. s. 14 000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Náhradné diely ostatné Saneca Pharmaceuticals a. s. 3 500 EUR 2018 Tovary Áno 1
Náhradné diely na sypač KOBIT T815 - SK5 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 036 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku ORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre krovinorezy a náhradné diely na motorové píly Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 843 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 916 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 013 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 132 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický zubový hydromotor UM 80 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku PRONAR Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu Kobit Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktor Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky STPC 133, STPC 133.2 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 910 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorez a motorovú pílu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 724 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 736 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nadstavbu - samozberný zametač Kobit K5 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Orbitový hydromotor MR 160 CD/4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nože na kosačky FERRI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku FELLA KM 167 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STP-C 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 554 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 586 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely do drobnej mechanizácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 269 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Kobit Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 499 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 15 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorezy a motorové píly STIHL Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 615 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku MORIS Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka náhradných dielov a komponentov do zariadení trakčného vedenia a príslušenstva Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 283 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na svahovú kosačku Metrac G5, rok výroby 2004 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 087 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STP-C 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 624 EUR 2018 Tovary Nie 1
náhradné diely na opravu kosačky RIDER 970-12, STIHL FS-410, motorový fukár STIHL SH-85 Slovenské národné múzeum 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kladivká a náhradné diely na mulčovač AGRIMASTER AF 200 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 060 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 555 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STP-C 132 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 564 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 11 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na vysprávkovú nadstavbu Kobit Turbo 5000 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 737 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku FELLA KM 167 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 124 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel na univerzálny nakladač UN 053 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7211 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 646 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku FELLA KM 167 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 930 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorezy STIHL Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 822 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu Kobit Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 374 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 982 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 7 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Škodu 706 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktor Zetor 8011 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 435 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 875 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky, servisné kontroly a oprava VZT a klimatizačných jednotiek Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 127 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo - lopata na FARESIN FH 10.70 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 199 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor EBN 11 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypačovú nadstavbu SK-8H Hurikán Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 15 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 10 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 9 399 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pyrolitické trubičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na MT8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 41 038 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na MT8 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 41 038 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 7 890 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 62 925 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 7 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 10 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydromotory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor EBN 11 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypačovú nadstavbu SK-8H Hurikán Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel na snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové píly Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štartéry a alternátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 84 616 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na štiepkovač dreva Lindana TP 150 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 676 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 672 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 824 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku PRONAR Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 315 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na valcový zametač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 128 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nože na kosačky FERRI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 354 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradný diel na výspravkovú súpravu Turbo 5000 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 197 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133.2 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 595 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na zametaciu nadstavbu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorezy a motorové píly STIHL Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 963 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydromotor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 816 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačkuORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 270 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku MORIS Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 925 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové píly krovinorezy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 190 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku PRONAR Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 780 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA T815, Ružomberok SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 30 525 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA-T815, Púchov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 47 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA-T815, Nitra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 19 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA-T815, Topoľčany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 23 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA-T815, Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 35 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA-T815, Šaľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 25 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Valec vibračný VV-110 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyžínacie lanko Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 370 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na na traktorovú kosačku FERRI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 310 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 682 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Píla ručná motorová Husqvarna 365 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 147 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Záložné zdroje LPIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlo MTS Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 898 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačkuORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 270 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlo MTS Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 898 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kladivká a náhradné diely na mulčovač AGRIMASTER AF 200 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 984 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné dielce na motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 314 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné dielce na motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7711 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 570 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7711 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 102 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Letiskovú techniku Z7011 a ŽTR-165 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 954 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely a príslušenstvo na krovinorezy STIHL - HUSQVARNA Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 146 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na príves Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 366 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktor Zetor 7711 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 111 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 56 401 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Letiskovú techniku Z7011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 660 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pozáručný servis záhradnej techniky, ručného a elektrického náradia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 EUR 2019 Služby Nie 1
Náhradné diely na terénny automobil 4x4 - UAZ 469 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 505 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehové radlice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 596 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 460 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 030 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 480 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 920 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 590 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 060 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 840 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris - kúrenie Eberspächer Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 100 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 290 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 450 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 145 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 270 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 550 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 900 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 960 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 370 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 690 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 135 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 750 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 120 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 670 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 570 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 980 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 050 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 110 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 590 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 020 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 595 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 780 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 810 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 300 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 450 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 900 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 550 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 150 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 050 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 920 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 900 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 910 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 080 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 924 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 750 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 400 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 300 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 050 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 350 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 400 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 400 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 400 EUR 2020 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 39 332 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 150 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 450 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris - kúrenie Eberspächer Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 710 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 280 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 730 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 700 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 650 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 730 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 980 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 560 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 750 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 650 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 300 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 270 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 290 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - servisné náradie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 165 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 700 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 550 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - klimatizácia Konvekta Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 720 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - klimatizácia Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 430 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 100 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 890 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 300 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 450 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 620 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - klimatizácia Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - klimatizácia konvekta Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 870 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 850 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 990 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok strmene Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 300 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 70 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 310 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 100 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 100 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 350 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy - Wabco príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 220 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 650 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 390 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 720 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 100 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 890 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 400 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 890 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 350 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 660 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×