CPV kód

34911100-7

Vozíky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 484 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 5 068 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 16 791 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 1 499 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 096 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 2 756 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 8 999 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 33 220 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 11 220 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 96 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 19 477 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 0 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 2 666 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 14 884 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 458 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 1 050 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 0 EUR
Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 1 1 000 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 325 EUR
Beef House, s.r.o. 1 181 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 350 EUR
Základná škola, Laborecká 66, Humenné 1 433 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 333 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 0 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 399 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 956 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 582 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
PC SEMA, s.r.o. 1 0 EUR
VIRTUS s.r.o. 1 181 EUR
Vlastimil Šiška LESTECH 1 342 EUR
Elektro plus, s.r.o. 2 2 044 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 2 8 999 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 458 EUR
KRIDLA s.r.o 1 96 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 1 0 EUR
Brillant Trade s.r.o. 1 433 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 333 EUR
ČECHOVO, s. r. o. 7 56 225 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 4 13 252 EUR
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 3 1 331 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 1 11 220 EUR
ECHON s.r.o. 1 325 EUR
AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o. 2 7 748 EUR
CLEANING spol. s r.o. 1 956 EUR
KM - SL s. r. o. 1 1 050 EUR
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 1 0 EUR
ČECHOVO SK, s.r.o. 3 4 296 EUR
GIEGO s.r.o. 3 15 034 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Štartovací vozík s nabíjačkou Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovový upratovací vozík s príslušenstvom Základná škola, Laborecká 66, Humenné 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prívesný vozík na prepravu psov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Paletový vozík Ústav na výkon trestu odňatia slobody 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovací vozík, Nádoba na odpad, Toaletné zrkadlo s poličkou, Nádoba na mydlo, Stojan na WC kefu a papier-set Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 600 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovací vozík a mop - set Stredná odborná škola služieb a lesníctva 658 658.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovací vozík Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 155 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štartovací zdroj Telwin Start Plus 6824 alebo ekvivalent Národný bezpečnostný úrad 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie RTG a gyn. oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 050 8050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovací vozík a smetná nádoba UNIVERZITA J. SELYEHO 568 568.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička, viacúčelový vozík, špecializovaný vozík Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 625 2625.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stojan pojazdný, špecializovaný vozík Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 578 2578.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovový upratovací vozík s príslušenstvom Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 495 495.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie príjmovej ambulancie GRO Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 200 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 300 7300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozík na zber špinavej bielizne "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozík na prádlo BESI 3 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prívesný vozík do 1,5 t Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 243 3242.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prívesný vozík Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prívesný vozík na prepravu snežných skútrov ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prívesné vozíky na prepravu stavebných strojov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozík na zber špinavej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 148 1148.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prípojné vozidlá pre potreby služobnej kynológie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 13 800 13800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upratovací vozík, Nádoba na odpad, Toaletné zrkadlo s poličkou, Nádoba na mydlo, Stojan na WC kefu a papier-set Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 11 160 11160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozík pod prepravky nerezový Beef House, s.r.o. 182 182.07 EUR 2017 Tovary Áno 1
Upratovací vozík na umývanie, papierové hygienické výrobky Ekonomická univerzita v Bratislave 953 953.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vizitový vozík Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 027 6027.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nabíjací a štartovací zdroj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
špeciálny stolík (viacúčelový vozík) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 27 309 27309.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozíky upratovacie, pomôcky na upratovanie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 9 650 9650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Preväzové vozíky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 756 2756.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 960 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup prenosného štartovacieho zdroja Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 924 924.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prívesný vozík za vozidlá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 440 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prívesný vozík do 1,5 t so signalizačným zariadením - 5 ks Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nabíjací a štartovací zdroj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovací vozík a handry Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 050 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prívesný vozík za vozidlá - nebrzdený Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×