CPV kód

34390000-7

Príslušenstvo ťahačov/traktorov

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 22 673 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 6 100 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 210 112 EUR
Obec Málinec 1 24 167 EUR
Obec Kráľová pri Senci 1 21 780 EUR
Mesto Spišské Podhradie 2 78 530 EUR
Obec Lovinobaňa 2 87 407 EUR
Obec Soľ 1 53 500 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 4 700 EUR
Obec Hrušov 2 96 998 EUR
MŠK Púchov s.r.o. 1 21 500 EUR
Obec Podvysoká 1 65 000 EUR
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 1 144 000 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 53 499 EUR
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 1 0 EUR
Mestský podnik lesov Medzev, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 20 480 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Marián Šupa 4 142 665 EUR
AGRA, s.r.o. 1 37 090 EUR
UNIAGRO, s.r.o. 2 19 000 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 1 22 820 EUR
MANNET spol. s r.o. 1 53 500 EUR
KONNEX s.r.o. 1 7 900 EUR
Agrokov, spol. s r.o. 1 53 499 EUR
HYCA s.r.o. 1 64 587 EUR
AGRARTREND, spol. s r.o. 1 21 780 EUR
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 2 40 700 EUR
Strojwood s.r.o. 1 20 480 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 2 12 424 EUR
JRK Slovensko s.r.o. 1 65 000 EUR
AUSTRO SERVIS s.r.o. 1 0 EUR
MMJ Trade s.r.o. 1 144 000 EUR
MOTOSPOL SK s.r.o. 1 1 850 EUR
NIRA, s.r.o. 3 139 072 EUR
AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany 1 40 280 EUR
AGROPARK LIPTOV, s.r.o. 1 23 300 EUR
euroAT, s.r.o. 1 499 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Traktor MŠK Púchov s.r.o. 21 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná lopata MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3 852 EUR 2017 Tovary Áno 1
Bio rezací a miešací voz na biologické odpady Obec Soľ 65 048 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostáreň Obec Hrušov 59 307 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostáreň Obec Málinec 30 162 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nádrž na vodu za traktor Obec Kráľová pri Senci 26 136 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - Traktorový nosič kontajnerov Mesto Spišské Podhradie 48 340 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technika pre nakladanie s odpadmi- rezací a miešací voz, kontajnery, drvič Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 147 992 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - Traktorový nosič kontajnerov Mesto Spišské Podhradie 48 340 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup radlíc snehových traktorových čelných Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 398 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podkopové zariadenie pre kolesový traktor VALTRA N134A Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sypač soli, inertný materiál pre kolesový traktor VALTRA N134A Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žacia technika SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 65 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podkop - príslušenstvo k nakladaču Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mulčovacie rameno pre kolesový traktor VALTRA N134A Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 102 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predná šípová radlica AGROMETALL SR-T radlica 2400 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Hrušov 60 514 EUR 2018 Tovary Áno 1
Príslušenstvo k špeciálnemu nosiču náradia Diverto QS 100 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 36 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilný bubnový štiepkovač Mestský podnik lesov Medzev, spoločnosť s ručením obmedzeným 20 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup príslušenstva na traktor Kubota Trenčianske múzeum v Trenčíne 5 640 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa Obec Lovinobaňa 87 407 EUR 2019 Tovary Áno 2
Traktorový náves trojstranne sklápateľný Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely Volvo BL-71 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 715 EUR 2019 Tovary Nie 1
hrotové snehové reťaze Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 819 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kolesový traktorový zametač John Deer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 209 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada gumových britov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické vybavenie na predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Obec Podvysoká 99 865 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×