CPV kód

34351100-3

Pneumatiky pre motorové vozidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 894,220 EUR
Slovenská správa ciest 2 51,906 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 222,333 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 4,933 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 66,283 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 38,870 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 31,955 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 7 11,965 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 1,340 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 3,015 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 4 524,973 EUR
Prešovský samosprávny kraj 4 1,589 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 26 7,578 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 8,932 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 200,213 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 1,897 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 46,962 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 60,008 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 33,838 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 244 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 2,515 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 30,250 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 411 EUR
Mestské lesy Košice a.s. 4 17,342 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 1,915 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 800 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 4,240 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 3,703 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1,173 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 51,955 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 71,916 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 3,400,000 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 6,158 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 17,906 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 1,258 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 22 31,742 EUR
Slovenské národné múzeum 10 2,185 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 6,999 EUR
Stredná odborná škola 1 138 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 14 15,379 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 3 2,749 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 9,980 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 1,392 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 5 757 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 790 EUR
Záchranná služba 7 150,960 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 974 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 13 42,857 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 8 5,589 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 1,252 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 1,958 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 3,612 EUR
Spojená škola 2 129 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 2,314 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 4,068 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 272 EUR
Správa účelových zariadení 1 12,170 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 14 1,048,459 EUR
Národný onkologický ústav 1 619 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 5 2,396 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 142 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 1,079 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 708 EUR
Centrum účelových zariadení 2 1,108 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 3 8,000 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 159 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 5,153 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 3,597 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 1,598 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 400 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 6,356 EUR
Hlavný banský úrad 2 473 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 560 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 2,840 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 2 450 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 42,889 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 19,500 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 1 342 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 329 EUR
Detský domov Michalovce 1 158 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 1 71,619 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
NICHOLTRACKT, s.r.o. 108 2,443,943 EUR
Moris Slovakia s.r.o. 2 56,266 EUR
ContiTrade Slovakia s. r. o. 28 237,407 EUR
RODEX CAR, s.r.o. 2 2,309 EUR
PO CAR, s.r.o. 1 390 EUR
Ing. Marcel Bartoš - GUMA 1 3,884 EUR
ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 10,941 EUR
MIKONA s.r.o. 89 2,023,740 EUR
MONTRÚR s. r. o. Košice 3 1,029 EUR
A.R.S. spol. s r.o. 12 2,127,766 EUR
Auto- Piko, s.r.o. 2 165 EUR
Steeling, s.r.o. 3 1,203 EUR
SKARAB, s.r.o. 1 196 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 8 5,434 EUR
MZ PNEU s.r.o 6 2,316 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 3 3,441 EUR
Mess-Exx, s.r.o. 1 4,240 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 65 111,935 EUR
AUTO VALUŠEK služby, s. r. o. 1 379 EUR
Rastislav Hančin - PNEUSERVIS 24 19,390 EUR
VIVID Slovakia, s.r.o. 1 3,703 EUR
jai group s.r.o. 1 1,066 EUR
DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o. 1 1,750 EUR
BAPS, s. r. o. 4 17,364 EUR
ATRIO PLUS, s.r.o. 1 93 EUR
Ania s.r.o. 1 410 EUR
HM pneu-sport, s.r.o. 1 2,878 EUR
ROTOS, s.r.o. 1 12,170 EUR
Carservice s.r.o. 1 166 EUR
AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o. 5 1,374 EUR
TOP PNEUSERVIS spol. s r.o. 1 17,383 EUR
Všeobecná obchodná, a.s. 1 1,249 EUR
M - PROTEKTOR, s.r.o. 4 964 EUR
PNEU DT s.r.o. 7 219,887 EUR
TECHNOGUM, s.r.o. 2 669 EUR
EUROGUMA, s.r.o. 11 2,067 EUR
A STEEL s.r.o. 2 844 EUR
T.Z.M., s.r.o. 2 1,385 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup pneumatík a služby pneuservisu. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 143,094 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pneumatiky Záchranná služba 62,500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre prevádzku motorových vozidiel Mestských lesov Košice a.s. Mestské lesy Košice a.s. 35,000 EUR 2014 Tovary Nie 3
Nákup letných a zimných pneumatík a poskytovanie služieb pneuservisu. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 39,500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby na základe čiastkových objednávok k platnej rámcovej dohode SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 91,428 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 106,264 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 72,512 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 189,050 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pneumatiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 263,472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 88,093 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky a duše Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 129,255 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby na základe čiastkových objednávok k platnej rámcovej dohode. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 88,663 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 67,644 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 97,272 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby na základe čiastkových objednávok k platnej rámcovej dohode SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 36,293 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pneumatiky a duše Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 218,108 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby na základe čiastkových objednávok k platnej rámcovej dohode. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 88,440 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 229,269 EUR 2015 Tovary Nie 1
PNEUMATIKY, DUŠE A OCHRANNÉ VLOŽKY PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1,700,000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 72,939 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 69,649 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 55,627 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 61,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 52,355 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Matador Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné Slovenské národné múzeum 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Hlavný banský úrad 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné 215/70 R15 C Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2,854 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup letných a zimných pneumatík Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík na osobné motorové vozidlo ŠKODA SUPERB Prešovský samosprávny kraj 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, neprotektorovaných zimných a letných pneumatík pre osobné motorové vozidlá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1,604 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové pneumatiky a oceľový disk Regionálne cesty Bratislava a.s. 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Nemocnica Poprad a. s. 4,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental 235/65 R16C VancoEco 115/113R Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental VancoWinter 2 115/113R C alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné 195/70 R15C, plechové disky kolies Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Slovenské národné múzeum 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Mestské lesy Košice a.s. 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie letných pneumatík Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1,599 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 668 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Continental Conti Sport Contact alebo ekvivalent Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 826 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Pirelli Winter Sotto Zero 3 runflat 225/45 R17 94V XL Runflat a letné pneumatiky Pirelli P Zero runflat 225/40 R18 92W XL Runflat Technická univerzita v Košiciach 1,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné, zimné, terénne (celoročné) Matador - resp. ekvivalent Pôdohospodárska platobná agentúra 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 4,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10,735 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre dodávkové motorové vozidlo Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Continental Conti Sport Contact alebo ekvivalent Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 826 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na osobné auto Stredná odborná škola 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Pirelli Winter Sotto Zero 3 runflat 225/45 R17 94V XL Runflat a letné pneumatiky Pirelli P Zero runflat 225/40 R18 92W XL Runflat Technická univerzita v Košiciach 1,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky s diskami Centrum účelových zariadení 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1,330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup letných pneumatík na osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN Passat Prešovský samosprávny kraj 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Prešovský samosprávny kraj 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na vozidlo Peugeot 307 Centrum účelových zariadení 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 808 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 16,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Detský domov Michalovce 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Slovenská agentúra životného prostredia 2,085 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 80,321 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre osobné vozidlo Škoda Fabia Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné autá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 756 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné vozidlo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Continental SportContact 5 235/40 R18 95W XL FR NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup letných a zimných pneumatík Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 939 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky - off road Výskumný ústav vodného hospodárstva 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Výskumný ústav vodného hospodárstva 164 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1,260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Prešovský samosprávny kraj 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové originálne neprotektorované letné pneumatiky 235/65/R16C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup letných a zimných pneumatík Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 939 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Renault Traffic alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 466 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá a príves Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre služobné osobné motorové vozidlá Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlo AVIA Národný onkologický ústav 1,090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky, disky Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1,707 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky, autopotreby a autokozmetika Správa účelových zariadení 12,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
zimné pneumatiky Slovenské národné múzeum 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich odborné prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné a letné pneumatiky, disky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich odborné prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich odborné prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobné motorové vozidlá Kancelária prezidenta SR 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 69,282 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky R15 na osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 209 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky R17 na osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 592 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Nemocnice s poliklinikami n.o. 1,517 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie zimných pneumatík Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3,143 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné , osobné vozidlá a pracovné stroje , autoduše , vložky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich odborné prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 677 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie pneumatík Záchranná zdravotná služba Bratislava 43,343 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné, oceľové disky Slovenské národné múzeum 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na motorové vozidlo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 206 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Záchranná služba 13,598 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nových zimných radiálnych pneumatík Spojená škola 149 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nových zimných radiálnych pneumatík Spojená škola 162 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Hlavný banský úrad 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na motorové vozidlo Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 763 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobné auto Slovenské národné múzeum 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
zimné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové originálne neprotektorované pneumatiky 235/65/R16C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich odborné prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Slovenská agentúra životného prostredia 11,232 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky s hliníkovými diskami Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
zimné pneumatiky na osobné auto Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie letných a zimných preumatík Sociálna poisťovňa, ústredie 6,130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 273 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16,639 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné , osobné vozidlá a pracovné stroje , autoduše , vložky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné a nákladné vozidlá Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16,639 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, dodávkové automobily určené pre letné a zimné obdobie a pre celoročné použitie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18,957 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá a dodávkové automobily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na automobilovú techniku Centrum výcviku Lešť 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, uskladnenie a odborná výmena pneumatík Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 51,960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Štatistický úrad Slovenskej republiky 325 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na automobilovú techniku Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 379 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Výskumný ústav vodného hospodárstva 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Štatistický úrad Slovenskej republiky 212 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na automobilovú techniku Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné vozidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 17,384 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky s príslušenstvom na nákladné vozidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 169,074 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Pôdohospodárska platobná agentúra 3,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na SUV vozidlo - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1,303 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie letných pneumatík Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1,595 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich odborné prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
celoročné pneumatiky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky 215/70 R15C Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1,056 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental Conti Premium Contact 5 205/55 R16 91 V Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 278 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disky na pneumatiky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Michelin XFN2 385/65/ R 22,5 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík a pneuservisné práce Slovenská správa ciest 17,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá a pracovné stroje , autoduše , vložky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika a jej prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 213 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 112 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disky na pneumatiky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových letných pneumatík Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky a uskladnenie pneumatík motorové vozidlá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4,030 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup letných pneumatík na osobné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na SUV vozidlo - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 71,218 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Nemocnice s poliklinikami n.o. 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2,604 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky pre doprovodné pancierové vozidlo. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Slovenské národné múzeum 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5,940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné vozidlá Štatistický úrad Slovenskej republiky 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie letných pneumatík Sociálna poisťovňa, ústredie 6,677 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 597 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na SUV vozidlo - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 405 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil BMW 530xi Štatistický úrad Slovenskej republiky 713 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Záchranná služba 23,103 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1,163 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlá Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné úžitkové Výskumný ústav vodného hospodárstva 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 233 EUR 2017 Tovary Nie 1
pneumatiky Slovenské národné múzeum 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Pirelli Cinturato P1 205/55 R16 91 H Slovenské národné múzeum 213 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové zimné pneumatiky Technická univerzita v Košiciach 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Záchranná služba 23,103 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné pre osobné motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,396 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobný automobil 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 464 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na osobné motorové vozidlo alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky celoročné 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 33,883 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné pre osobné motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,396 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá a malotraktory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,941 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, dodávkové automobily určené pre letné a zimné obdobie . Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá a dodávkové automobily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné Pneumatiky SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky CELOROČNÉ 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky celoročné 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 16,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na dodávkové vozidlo - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 352 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 165 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, dodávkové automobily určené pre letné a zimné obdobie a pre celoročné použitie. ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 735 EUR 2017 Tovary Nie 1
pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné, úžitkové a nákladné vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,528 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre dodávkové automobily určené pre zimné obdobie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1,440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík a ich odborné prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 464 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika 195 R14C Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné nové Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné a nákladné vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky na motorové vozidlo Lada Niva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na dodávkové vozidlo - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Štatistický úrad Slovenskej republiky 154 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Štatistický úrad Slovenskej republiky 633 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík 215/70 R15C Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové zimné pneumatiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 286 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobné autá Matador alebo Barum. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,088 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobné vozidlá Štatistický úrad Slovenskej republiky 665 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS Nb 37 6.5/0 R20 10PR, alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 933 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné a nákladné vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie zimných pneumatík Sociálna poisťovňa, ústredie 6,840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador 215/70R15 C 109/107 R MPS530 SIBIR SNOW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1,170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobné vozidlá - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 417 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Záchranná služba 28,325 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie zimných pneumatík Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,122 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador MP72 Izzarda A/T 2 - 205/80R16 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika 295/80 R22,5 Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika 265/70 R17,5 Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 275 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 5,205 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na automobilovú techniku Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Avia, Disky Ford LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4,780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Pirelli Winter Sottozero3 (MO) 205x60 R16 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 63,004 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre dodávkové automobily určené pre zimné obdobie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky celoročné 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8,385 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Matador MP92 Sibir Snow 225/65 R17 102 T alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Matador MPS520 Nordicca van 225/75 R16 121/120N alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 415 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík na osobné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 715 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre terénny automobil LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Nokian WR D3 205/70 R15 100H alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na Ford Ranger zn. Nokian alebo Hankook. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 399 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné na malé úžitkové vozidlá, dodávky a ľahké nákladné vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné, celoročné ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre terénny automobil LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobný automobil Štátny inštitút odborného vzdelávania 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky na motorové vozidlo Lada Niva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Ford LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental Wintercontact zimné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky rôzneho druhu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,816 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Continental WinterContact TS830 P 205/60 R16 96H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na Tatra T158 Phoenix 6x6 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2,815 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Štatistický úrad Slovenskej republiky 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 427 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na MAN 235/75 R 17,5 132/130 M záberové LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16,404 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá, strojné zariadenia a mechanizmy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 59,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Výskumný ústav vodného hospodárstva 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky 185/60 R14 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky celoročné Michelin Crossclimate+ 195/65 R15 91 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Bridgestone Blizzak LM80 205/70 R15 96T LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1,165 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík pre osobné motorové vozidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 30,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1,174 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík a služby pneuservisu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 43,337 EUR 2018 Tovary Nie 1
pneumatiky 365/80R20 KTT MPT PS 22, 152K M+S Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktor o rozmere 320/85 R - 24 12,4 r - 24 zn. MITAS alebo SEHA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nakladač UNC 60 o rozmere 10.0/75 - 15,3 8PR TR 04 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na lesný kolesový traktor ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 375 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador MPS 400 v rozmere 195/75R16C Slovenské národné múzeum 231 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Pôdohospodárska platobná agentúra 5,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné, disky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2,534 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre Lada Niva 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štátny inštitút odborného vzdelávania 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík a pneuservisné práce Slovenská správa ciest 69,073 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie letných pneumatík Sociálna poisťovňa, ústredie 5,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika MATADOR FR3 245/70R19.5 136/134M LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky s príslušenstvom na nákladné vozidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 203,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 57,475 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 451 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 621 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné nové Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Záchranná služba 17,629 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre Citroen Berlingo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup, uskladnenie a odborná výmena pneumatík Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 51,960 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, motocykle, ľahké nákladné automobily určené pre letné a zimné obdobie a pre celoročné použitie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9,939 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na osobné autá Matador alebo Barum. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na Ford Ranger zn. Nokian alebo Continental alebo Yokohama. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental ContiSportContact 5 SSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 753 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Dunlop Sport BluResponse LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup letných pneumatík na osobné vozidlá a mechanizmy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1,060 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre dodávkové automobily určené pre letné obdobie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 3,160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 455 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 324 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nakladač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Matador MP 44 elite 3195/65 R15 91V Slovenské národné múzeum 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 176 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 17,330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 90,034 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Yokohama alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 890 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador MP85 Hectorra 4x4 225/65 R17 102H FR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 234 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental ContiSportContact 5 SSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental ContiSportContact 5 SSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich All Terrain LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobný automobil LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na terénne vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 274 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 8,854 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné a letné pneumatiky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2,866 EUR 2018 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky na motorové vozidlo Lada Niva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Trenčiansky samosprávny kraj 405 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zimné a letné pneumatiky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2,866 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Záchranná služba 17,753 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Mitas 7,50-16 NB37 SATIM 10PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík a diskov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 19,440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika Michelin Energy Saver+ 205/60 R15 91H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Nokian alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1,238 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá, poľnohospodárske stroje Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na vozidlo TATRA 815 UDS Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 561 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na terénne vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 443 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre Lada Niva 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 86,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador MP 54 Sibir Snow 175/65 R14 86T LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2,594 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky, disky a bezpečnostné skrutky Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky SUV 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 EUR 2018 Tovary Nie 1