CPV kód

34350000-5

Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 3 325 382 EUR
Slovenská správa ciest 1 23 333 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 224 6 593 820 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 10 415 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 287 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 281 379 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 52 770 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 25 1 334 728 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 752 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 82 621 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 640 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 2 474 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 3 2 559 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 2 820 EUR
Národný onkologický ústav 1 809 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 2 138 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
NICHOLTRACKT, s.r.o. 17 135 997 EUR
ContiTrade Slovakia s. r. o. 30 1 378 492 EUR
MIKONA s.r.o. 50 1 466 475 EUR
MONTRÚR s. r. o. Košice 2 3 608 EUR
A.R.S. spol. s r.o. 131 6 208 174 EUR
MIKONA, s.r.o. 3 44 365 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 1 139 EUR
MZ PNEU s.r.o 1 287 EUR
JCK, s.r.o. 1 9 990 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 18 14 707 EUR
AUTO VALUŠEK služby, s. r. o. 1 275 EUR
Rastislav Hančin - PNEUSERVIS 1 189 EUR
Agroland Nitra spol. s r.o. 1 1 340 EUR
Všeobecná obchodná, a.s. 1 470 EUR
M - PROTEKTOR, s.r.o. 1 639 EUR
PNEU DT s.r.o. 12 125 688 EUR
TECHNOGUM, s.r.o. 2 2 092 EUR
EUROGUMA, s.r.o. 7 1 856 EUR
ČEMAT, s.r.o. 3 12 297 EUR
NIRA, s.r.o. 1 583 EUR
T-PNEU s.r.o. 1 1 877 EUR
T.Z.M., s.r.o. 2 682 EUR
Berthold Brno, spol. s r.o. 2 2 307 400 EUR
Laguna network, s.r.o. 1 303 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 139 870 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Záchranná zdravotná služba Bratislava 70 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 824 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 248 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 215 067 EUR 2013 Tovary Nie 2
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 171 529 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 104 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 075 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 302 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 984 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 544 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za III.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158 466 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 032 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 226 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za II.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 207 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 65 630 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 393 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 683 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 44 994 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 238 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za II.kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 029 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 522 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za I.kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 337 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 863 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 809 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 47 883 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za IV.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 211 972 EUR 2013 Tovary Nie 2
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 44 802 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 741 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 43 375 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 976 EUR 2013 Tovary Nie 2
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 155 818 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 45 172 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 209 964 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 680 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205 202 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 027 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 190 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 30 994 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 649 040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík, služby servisu, uskladnenie a likvidácia pneumatík Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 344 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 236 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 49 539 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 558 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 54 819 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík + pneuservisné práce Slovenská správa ciest 33 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celoročné terénne pneumatiky pre motorové vozidlá Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 15 418 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Bridgestone 205/60R16 92H alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné 315/80 R 22,5 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné celoročné (PROTEKTOR) LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na UNC a ich odborné prezutie. Národný onkologický ústav 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné 315/80 R 22,5 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
BFGoodrich Winter Slalom KSI 205/70 R15 96S alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
BFGoodrich All Terrain T/A KO2 RWL245/70 R16 113S alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 235/75 R15 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné pre automobily 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 404 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena pneumatík pre nakladače : Pneumatiky MICHELLIN XTLA TL* 17,5 – R25, výmena pneumatík u odberateľa a odvoz starých pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 232 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS ES-60 17,5-25 16PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimne Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre úžitkové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo 4x4 off-road LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné celoročné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predaj a dodanie pneumatík pre SUV autá na doplnenie opotrebovaných pneumatík v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 . LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo 4x4 off-road LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné, priemyselné, osobné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné pre automobily 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 432 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Barum Polaris 3 205/60 R16 92H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre terénne automobily 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 568 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo 4x4 off-road LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS ES-60 17,5-25 16PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
BFGoodrich ALL TERRAIN T/A KO2 245/70 R16 11 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 465 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 630 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo 4x4 off-road LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre pracovné stroje LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné, nákladné vozidlá a pracovné stroje LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 238 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlo 4x4 off-road LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktor Zetor Forterra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 085 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky 205/80 R16 104H XL FR CROSSCONTACT ATR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS EM-60 17,5-25 16PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné auta LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 415 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Dunlop 195/55 R15 85 H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 499 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákladné pneumatiky AVIA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné, priemyselné, osobné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental WinterContact TS 850 P LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS EM-60 17,5-25 16PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 46 005 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predaj a dodanie pneumatík pre SUV autá na doplnenie opotrebovaných pneumatík v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 . LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predaj a dodanie pneumatík pre SUV autá na doplnenie opotrebovaných pneumatík v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy,pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.464/2009. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 590 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 270 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 21 758 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre forwarder LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Traktorové pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre forwarder LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predaj a dodanie pneumatík pre SUV autá na doplnenie opotrebovaných pneumatík v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy,pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.464/2009. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 110 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 520 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 874 333 EUR 2019 Tovary Nie 3
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 451 049 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 67 456 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na Suzuki Jimny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 630 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šípové pneumatiky pre čelné nakladače riadené šmykom Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 660 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 060 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Traktorové pneumatiky na ZETOR 7745 - zadné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 633 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 595 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre forwarder LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS EM-60 17,5-25 16PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 990 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental WinterContact TS 850 P LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 EUR 2019 Tovary Nie 1
BFGoodrich ALL TERRAIN LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 EUR 2019 Tovary Nie 1
BFGoodrich ALL TERRAIN LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výmena pneumatík pre kolesový traktor:Pneumatiky radiálne - výmena pneumatík u odberateľa a odvoz starých pneumatík. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výmena pneumatík pre nakladače:Pneumatiky BRIDGESTONE VUT L2/G2 17,5 x R25 , výmena pneumatík u odberateľa a odvoz starých pneumatík. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predaj a dodanie pneumatík pre SUV autá na doplnenie opotrebovaných pneumatík v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy,pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.464/2009. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimne Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 460 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a disky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 265 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 090 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Nexen WinGuard SUV 205/70 R15 96T alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 542 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 527 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 405 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 457 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné, priemyselné, osobné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 300 897 EUR 2020 Tovary Nie 2

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×