CPV kód

34300000-0

Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61 2,645,560 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 83 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 350,280 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 341,945 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 25,000 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 86,667 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 255,692 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 134,700 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 699,724 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 24,000 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 4,392 EUR
Slovenské národné múzeum 4 1,926 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 3 73,356 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 169,522 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 186 1,888,156 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 4 5,443 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Marián Šupa 1 4,392 EUR
Tempus - Trans s.r.o. 5 539,961 EUR
STABO, s.r.o. 2 7,000 EUR
NICHOLTRACKT, s.r.o. 1 5,299 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 1 699,724 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 3 30,710 EUR
ContiTrade Slovakia s. r. o. 1 24,000 EUR
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 109,239 EUR
RODEX CAR, s.r.o. 1 86,667 EUR
Ing.Róbert Križan EUROCAR 3 73,356 EUR
TECHNIA, spol. s r.o. 1 238,448 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 5 518,785 EUR
FOREST s.r.o. Mokrance 1 134,700 EUR
Živa SK s.r.o. 1 4,906 EUR
CARS SERVICE s.r.o. 24 1,092,922 EUR
Auto- Piko, s.r.o. 3 294 EUR
ICEL-autoreal, s.r.o. 1 341,945 EUR
Marián Troliga - MT 25 69,966 EUR
Steeling, s.r.o. 53 1,051,597 EUR
SGL media, s.r.o. 2 3,256 EUR
SKARAB, s.r.o. 10 969,779 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 13 453,185 EUR
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 10 14,679 EUR
MažeTo, s.r.o. 5 6,407 EUR
ALBIA Krásno, s.r.o. 1 619 EUR
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 12 11,008 EUR
BERK, spol. s r.o. Košice 17 44,352 EUR
SOR SLOVAKIA, s.r.o. 8 23,617 EUR
VIA, spol. s r.o. 1 570 EUR
CBM CR s.r.o. 26 62,923 EUR
HRIVŇÁK s.r.o. 4 5,833 EUR
ADAP s.r.o. 1 5,500 EUR
Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl 1 78 EUR
TAMAS MM s.r.o. 7 11,719 EUR
ZLINER s.r.o. 1 1,895 EUR
ADIP, spol. s r. o. 27 55,000 EUR
Ľuboš Švorc - AŠ MARKET SERVICE 1 2,117 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Náhradné diely na nákladné vozidlá TATRA 815 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 184,068 EUR 2015 Tovary Nie 1
ND na Tatru T 815 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 6,132 EUR 2013 Tovary Áno 1
ND na Tatru T 815 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 32,695 EUR 2013 Tovary Áno 1
Náhradné diely na autobusy CITELIS Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 528,311 EUR 2015 Tovary Nie 1
Náhradné diely Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 341,945 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie náhradných dielov na vozidlá ZZS. Záchranná zdravotná služba Bratislava 699,724 EUR 2014 Tovary Nie 1
ND na Tatru T 815 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 34,529 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dovybavenie a kompletizácia vozidiel diaľničnej patroly Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 238,448 EUR 2015 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy SOR. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 939,366 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely do osobných motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 773,065 EUR 2018 Tovary Nie 6
Náhradné diely do nákladných vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,373,337 EUR 2018 Tovary Nie 7
Náhradné diely do osobných motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31,445 EUR 2018 Tovary Nie 6
Náhradné diely do nákladných vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 207 EUR 2018 Tovary Nie 2
náhradné diely na Š-FABIA-combi Slovenské národné múzeum 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne diely - Š-FABIA combi Slovenské národné múzeum 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladný automobil Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 915 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na UDS 114 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 244 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmenná kropiaca cisternová nadstavba Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a výmena nových náhradných dielov na svahových kosačkách Reform Metrac Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,045 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné dielce na autobusy továrenskej značky KAROSA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5,830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na snehovú radlicu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 624 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzatváracie zariadenie na sypačovú korbu a výfukové potrubie na malý motor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Opravárenské sady Knorr - Originál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predné kosačkové dvojrameno pre UNIMOG U 400 2 ks Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 165,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Tedom C12G Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné dielce na UDS 114 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné dielce na motorovú reťazovú pílu HQ 262 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné dielce na KN - 251 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,046 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné dielce na autobusy továrenskej značky KAROSA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž vibračného zariadenia na striasanie posypového materiálu v sypacej korbe k aplikátoru posypových materiálov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kúrenie Webasto Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,277 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na PV3S Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na vozidlá továrenských značiek Volkswagen, Škoda, Audi a Nissan. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,296 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 504 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servisné náradie Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kúrenie Webasto Spheros 230 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predné kosačkové dvojrameno pre UNIMOG U400 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 82,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Karosa B 952E.1718 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Tedom C12G Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Citelis a Iveco First Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové náhradné diely na podzvodidlovú kosačku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,840 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne diely - Š-FABIA combi, olej Slovenské národné múzeum 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na vozidlá Škoda Fabia a Volkswagen Passat Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 704 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na vozidlo Tatra 815 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2,998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zametacia metla k traktoru Kubota 2350 Obec Dunajská Lužná 5,275 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely do osobných motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely do nákladných motorových vozidiel továrenskej značky TATRA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 128,593 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely do nákladných motorových vozidiel továrenskej značky AKTIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,489 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely do nákladných motorových vozidiel továrenskej značky ÁVIA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,955 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely do nákladných motorových vozidiel továrenskej značky Praga V3S Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7,566 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové vozidlá alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náhradne diely na služobné motorové vozidlá Škoda Fabia, Škoda Octavia, Volkswagen Passat Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,545 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prídavné čelné zariadenia pre vozilo Unimog U400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 200,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové vozidlá alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 491 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyklápacie nadstavby na vozidlá Mercedes Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 103,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náhradné diely na služobné motorové vozidlá - filtre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na vozidlo Tatra 815 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2,637 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Tatru 815 a Škodu 706 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,666 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Tatru 815 a Škodu 1203 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne diely - Š-FABIA combi III, olej Slovenské národné múzeum 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky do motorových vozidiel lebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 251 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis, údržba a opravy osobných motorových vozidiel Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28,800 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6,990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na vozidlo Tatra 815 T2 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2,649 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,790 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servis motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 136,275 EUR 2018 Služby Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 11,490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4,290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 9,690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 7,490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1,550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na vozidlo Tatra 815 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2,956 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely do osobných motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 112,169 EUR 2018 Tovary Nie 6
Autobatéria 12V Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely do nákladných vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40,975 EUR 2018 Tovary Nie 5
Náhradné diely do osobných motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 176,256 EUR 2018 Tovary Nie 6