CPV kód

34144000-8

Motorové vozidlá na špeciálne účely

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Domov sociálnych služieb v Ľubici, G. Svobodu 139 1 25,850 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 142,346,519 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 78,900 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 2 1,133,680 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 2 164,917 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 10,577,190 EUR
Obec Trenčianske Mitice 1 109,200 EUR
Mesto Krupina 2 186,000 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 203,900 EUR
Liaharenský podnik Nitra akciová spoločnosť 1 213,356 EUR
Mäso ZEMPLÍN, akciová spoločnosť Michalovce 1 139,800 EUR
Obec Kalinkovo 1 208,910 EUR
Mestské lesy Tisovec s.r.o. 1 169,980 EUR
Mesto Košice 1 92,500 EUR
Mesto Šurany 1 40,000 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi 1 30,988 EUR
Domov sociálnych služieb DÚHA 1 31,057 EUR
Mesto Trenčianske Teplice 1 39,998 EUR
Anjelské Ruky,n.o. 1 29,667 EUR
Mesto Holíč 1 109,200 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 154,500 EUR
AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. 1 299,040 EUR
Obec Stará Bystrica 1 187,200 EUR
Spojená škola 2 336,183 EUR
Mesto Michalovce 2 42,367 EUR
Obec Klin 3 140,966 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 2 336,500 EUR
Obec Mútne 1 237,000 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 210,000 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 1 0 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 2 794,060 EUR
Obec Oravská Lesná 1 204,600 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 109,200 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 3 488,180 EUR
Obec Dlhé Klčovo 1 27,284 EUR
Obec Búč 1 111,860 EUR
Obec Marcelová 1 123,600 EUR
Centrum sociálnych služieb Duhový sen Kalinov 1 30,900 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 2 141,080 EUR
Obec Bošáca 4 468,900 EUR
SCHETELIG CE s.r.o. 2 152,093 EUR
ŽIVOT, n.o. 1 33,773 EUR
Mesto Sečovce 3 433,917 EUR
Obec Veľké Rovné 1 62,500 EUR
Obec Červeník 1 111,600 EUR
Obec Markušovce 1 89,184 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 2 168,239 EUR
Mesto Snina 1 0 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 230,248 EUR
Obec Cífer 1 112,584 EUR
Obec Boleráz 1 112,584 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Medzilaborciach 1 31,227 EUR
Obec Dlhá nad Oravou 1 120,000 EUR
Obec Oščadnica 2 308,750 EUR
Eurotrend, n.o. 1 29,750 EUR
Obec Trstín 1 112,548 EUR
Obec Dobrá Niva 1 0 EUR
Obec Okoč 1 112,584 EUR
Obec Moča 1 111,860 EUR
Obec Šterusy 1 103,200 EUR
Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o. 1 165,100 EUR
AG Hradová s.r.o. 1 52,200 EUR
Kvál s. r. o. 1 75,300 EUR
TIMBER Slovakia, a.s. 1 252,800 EUR
Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo 1 199,600 EUR
VITAGRO, s.r.o. 1 208,555 EUR
Henrich Ravas - Agrovest 1 521,760 EUR
Obec Trhovište 2 209,690 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 567,500 EUR
Brantner Poprad, s.r.o. 1 189,900 EUR
Mestský podnik služieb Šurany 1 49,992 EUR
ANIMUS, n.o. 1 38,662 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
WAGON TRADING, spol. s r.o. 1 25,850 EUR
SOME SLOVAKIA, s.r.o. 2 197,100 EUR
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. 4 465,682 EUR
Tempus - Trans s.r.o. 1 183,292 EUR
BMC, spol. s r.o. 1 64,303 EUR
KomAgrartechnik, s.r.o. 3 347,320 EUR
STABO, s.r.o. 5 23,972,515 EUR
DELTA EUROPE, s.r.o. 1 169,980 EUR
REDOX, s.r.o. 8 2,266,188 EUR
PGT s.r.o. 7 214,979 EUR
DANUBIASERVICE, a.s. 1 29,667 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 2 194,243 EUR
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 1 89,500 EUR
UMIKOV CZ s.r.o. 1 199,600 EUR
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. 1 42,367 EUR
MANNET spol. s r.o. 1 425,460 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 16 2,256,587 EUR
KONNEX s.r.o. 9 1,148,151 EUR
Volvo Group Slovakia, s.r.o. 1 87,790 EUR
SCANIA SLOVAKIA s.r.o., 2 466,156 EUR
autosport SZILÁGYI s.r.o. 2 127,500 EUR
HYCA s.r.o. 7 26,017,059 EUR
MURTEC s.r.o. 5 1,062,997 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 3 256,923 EUR
BAULOGIC, s.r.o. 1 62,500 EUR
KURTA spol. s r.o. 2 26,442,900 EUR
MOTOR - CAR Košice s.r.o. 1 38,662 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 7 10,051,500 EUR
Bluetech s.r.o. 1 0 EUR
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 1 18,689,870 EUR
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. 2 0 EUR
AUTOKAROS, a.s. 2 150,700 EUR
TANAX TRUCKS a. s. 1 22,988,100 EUR
KOBIT, spol. s r.o. 1 26,259,250 EUR
Agro SEPO s.r.o. 1 40,000 EUR
Miroslav Riš - Riš & Riš 1 78,900 EUR
TSM SLOVAKIA s.r.o. 1 76,250 EUR
HCS Pezinok s. r. o. 1 152,892 EUR
NIRA, s.r.o. 1 0 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup 9-miestneho ŠMV s hydraulickou zdvíhacou plošinou Domov sociálnych služieb v Ľubici, G. Svobodu 139 21,850 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia ekologickej porážky a výroby hospodarskych zvierat so zameraním na ekologiu-doprava Mäso ZEMPLÍN, akciová spoločnosť Michalovce 141,500 EUR 2014 Tovary Áno 1
Auto na odvoz dreva. Mestské lesy Tisovec s.r.o. 170,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi 21,100 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou Domov sociálnych služieb DÚHA 25,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou Anjelské Ruky,n.o. 23,773 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zberný dvor Stará Bystrica - technológia Obec Stará Bystrica 156,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie pohrebného automobilu prostredníctvom finančného lízingu Mesto Michalovce 29,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Expedičná dopravná technika Liaharenský podnik Nitra akciová spoločnosť 268,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
„Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou“ Centrum sociálnych služieb Duhový sen Kalinov 21,850 EUR 2014 Tovary Nie 1
Budovanie zberného dvora v obci Bošáca a podpora separácie odpadov - I. etapa Obec Bošáca 197,100 EUR 2014 Tovary Áno 2
Nákup chladiarenského auta s príslušenstvom SCHETELIG CE s.r.o. 65,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup 9-miestneho ŠMV s hydraulickou zdvíhacou plošinou ŽIVOT, n.o. 24,720 EUR 2014 Tovary Nie 1
Fekáno-kanalizačná nadstavba k automobilovému nosiču Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 170,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nosič kontajnerov reťazový teleskopický Obec Veľké Rovné 62,500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup multifunkčného nákladného motorového vozidla Obec Markušovce 75,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Modernizácia technológie živočíšnej výroby – nákladné vozidlo na prepravu živých zvierat AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. od 200,000 do 250,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka nákladného vozidla s viacúčelovým podvozkom MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 170,840 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Medzilaborciach 25,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na prepravnú službu Obec Dlhé Klčovo 24,530 EUR 2015 Tovary Nie 1
„Nákup špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou“ Eurotrend, n.o. 25,284 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Mesto Krupina 100,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo Mesto Krupina 86,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Cífer 94,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Boleráz 94,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Marcelová 103,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Trstín 94,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Okoč 94,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo Obec Moča 112,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo Obec Búč 112,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo Obec Šterusy 86,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Mesto Sečovce 94,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákladný automobil na odvoz dreva Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o. 171,600 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Bošáca 103,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka špeciálnych vozidiel AG Hradová s.r.o. 55,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stavebná činnosť Kvál s. r. o. 76,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov - TIMBER Slovakia, a.s. (auto)-zmena TIMBER Slovakia, a.s. 248,605 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vozidlo na zvor separovaného odpadu Obec Bošáca 123,500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace zariadenie pozemných komunikácií Obec Trenčianske Mitice 91,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Mesto Holíč 91,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace zariadenie pozemných komunikácií Mesto Dubnica nad Váhom 91,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Červeník 93,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup chladiarenského auta s príslušenstvom SCHETELIG CE s.r.o. 88,384 EUR 2016 Tovary Áno 1
Mobilná revízna plošina mostných objektov Regionálne cesty Bratislava a.s. 175,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia technológie živočíšnej výroby VITAGRO, s.r.o. 211,900 EUR 2014 Tovary Áno 1
Špecializovaná technológia do živočíšnej výroby Henrich Ravas - Agrovest 262,260 EUR 2014 Tovary Áno 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Dlhá nad Oravou 100,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Mútne 195,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Oravská Lesná 170,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo pre Technické služby mesta Mesto Trenčianske Teplice 39,750 EUR 2014 Tovary Áno 1
Ľahký lesný a povodňový špeciál. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18,689,870 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nového univerzálneho nosiča náradia vrátane jeho príslušenstva Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,100,900 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nových montážnych plošín na automobilovom podvozku. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 329,600 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zvozovej súpravy na drevo s príslušenstvom a zaškolením obsluhy. Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo 199,600 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17,583,334 EUR 2015 Tovary Áno 5
Nákup nového univerzálneho nosiča náradia vrátane jeho príslušenstva. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 234,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komunálna technika Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 568,680 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup nového univerzálneho nosiča náradia vrátane jeho príslušenstva. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,574,500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zberný dvor Klin – technológie Obec Klin 140,966 EUR 2016 Tovary Áno 2
Nákup nového univezálneho nosiča náradia vrátane jeho príslušenstva Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,927,700 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pracovný stroj samohybný Mesto Šurany 40,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového univezálneho nosiča náradia vrátane jeho príslušenstva Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,242,200 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zberové vozidlá na zber odpadu a zber BRO Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 570,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
nádstavby pre motorové vozidlá Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 230,248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového univezálneho nosiča náradia vrátane jeho príslušenstva Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 642,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup techniky pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Technické služby mesta Prešov a.s. 845,813 EUR 2018 Tovary Áno 1
Strojové vybavenie zberného dvora v obci Trhovište Obec Trhovište 476,986 EUR 2018 Tovary Áno 2
Komunálna technika pre spoločnosť NKS, s.r.o. Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 565,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup techniky pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Technické služby mesta Prešov a.s. 845,813 EUR 2018 Tovary Áno 1
Špeciálny automobil Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 78,960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vozidlo na zimnú a letnú údržbu mestských komunikácií vybavené posypovou nadstavbou, snehovou radlicou a korbou Správa mestských komunikácií Poprad 91,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového odťahového vozidla na osobné automobily Mesto Košice 130,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnenie zberovej techniky do kompostárne - Zberové vozidlo s rotačným lisovaním Mesto Snina 246,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vozidlo na zimnú a letnú údržbu mestských komunikácií vybavené posypovou nadstavbou, snehovou radlicou a korbou Správa mestských komunikácií Poprad 110,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s rotačným lisovaním na zber BRO Mesto Stará Ľubovňa 247,380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové zberové vozidlo s rotačným lisovaním Mesto Michalovce 230,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlo s hydraulickou rukou (Tatra alebo ekvivalent ) Spojená škola 220,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne nákladné vozidlo so zberovou nadstavbou s lineárnym lisom a príslušenstvom. Obec Kalinkovo 250,692 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákladné motorové vozidlo s hydraulickou rukou (Tatra alebo ekvivalent ) Spojená škola 220,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s rotačným lisovaním a vážiacim zariadením. Brantner Poprad, s.r.o. 193,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hákový nosič kontajnerov vrátane jedného kontajnera Správa mestskej zelene v Košiciach 70,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálny kolesový traktor Mesto Stará Ľubovňa 199,560 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad Mesto Krásno nad Kysucou 177,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technologické skriňové dodávkové automobily pre špeciálne účely vrátane ich vnútorného vybavenia (podlaha, steny) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nosič kontajnerov Mestský podnik služieb Šurany 65,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení - kontajnerové a korbové vozidlo Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 166,667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení - zametačka Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 171,667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 164,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad Mesto Sečovce 200,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo kontajnerové - nosič kontajneru + nadstavba na zimnú a letnú údržbu Obec Klin 165,275 EUR 2017 Tovary Áno 1
Univerzálne vozidlo s výmenným systémom nadstavieb Obec Oščadnica 199,273 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technologické skriňové dodávkové automobily pre špeciálne účely vrátane ich vnútorného vybavenia (podlaha, steny) v počte 2 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad s nadstavbou s rotačným lisovaním Mesto Sečovce 195,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samostatné pracovná nadstavba k podvozku nákladného automobilu 6x6 slúžiaca na čistenie kanalizácie a odvoz fekálií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 180,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 164,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálne vozidlo s nosičom výmenných nadstavieb Obec Oščadnica 198,528 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na komunálny odpad TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 164,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontajnery pre zberný dvor Obec Dobrá Niva 78,525 EUR 2018 Tovary Áno 1
Hákový nosič kontajnerov vrátane jedného kontajnera Správa mestskej zelene v Košiciach 70,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlá do 7,5 t s hydraulickou rukou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 118,794 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálna pojazdná dielňa do 7,5 t Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 62,056 EUR 2018 Tovary Nie 1
9-miestne špeciálne motorové vozidlo s elektro-hydraulickou plošinou ANIMUS, n.o. 46,500 EUR 2018 Tovary Nie 1