CPV kód

34133100-9

Cisternové vozidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 98,900 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 316,832,600 EUR
Mesto Košice 1 89,760 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1 281,998 EUR
EKO - SALMO s.r.o. 1 810,000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KOBIT - SK, s.r.o. 1 810,000 EUR
HYCA s.r.o. 1 89,760 EUR
MURTEC s.r.o. 1 98,900 EUR
TECHNISERV, s.r.o. 1 281,998 EUR
THT SLOVENSKO, s.r.o. 1 37,997,400 EUR
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 1 47,839,000 EUR
STRAŽAN s.r.o. 2 4,870,300 EUR
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA–SPÓLKA KOMANDYTOWA 1 4,783,900 EUR
Magirus GmbH 1 480,000 EUR
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 1 101,300,500 EUR
KARBOX s.r.o. 1 119,561,500 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Cisternové vozidlo s nadstavbou 6 m3 Mesto Košice 74,900 EUR 2014 Tovary Nie 1
Automobilová cisterna na pitnú vodu Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 98,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hasičská a záchranárska technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 85,836,400 EUR 2014 Tovary Nie 2
Plniaca cisterna pre plnenie lietadiel leteckým palivom JET A1 Letisko Poprad - Tatry, a.s. 281,998 EUR 2014 Tovary Nie 1
Hasičská a záchranárska technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6,154,200 EUR 2015 Tovary Nie 2
Nákup špeciálnych vozidiel EKO - SALMO s.r.o. 810,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Hasičská a záchranárska technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 480,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Hasičská a záchranárska technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,500,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Cisternová automobilová striekačka 4x2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 102,438,000 EUR 2018 Tovary Nie 2