CPV kód

34100000-8

Motorové vozidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Obec Valaliky 1 12 317 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 16 662 762 EUR
Mesto Revúca 1 29 999 EUR
Slovenská správa ciest 3 216 498 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 27 792 EUR
Mesto Prešov 1 25 325 EUR
Mesto Bardejov 2 19 233 EUR
Mesto Žilina 8 157 772 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 80 083 EUR
Mesto Levoča 3 30 824 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 140 350 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 82 696 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 66 300 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 172 800 EUR
Prešovský samosprávny kraj 5 160 613 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 0 Neuvedná
Slovak Business Agency 1 140 750 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 50 124 EUR
Obec Rohožník 1 77 592 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 4 178 716 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 367 930 EUR
Obec Čičarovce 1 15 000 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9 9 800 537 EUR
Košický samosprávny kraj 3 227 540 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 131 784 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 157 581 EUR
Mesto Stupava 1 25 965 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 36 887 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 30 510 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 25 826 788 EUR
Dopravný úrad 1 25 748 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 377 392 EUR
Mestské lesy Košice a.s. 1 162 845 EUR
Mesto Krupina 1 11 292 EUR
Mesto Lipany 2 19 346 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 53 002 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 16 656 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 25 000 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 100 033 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 56 717 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 752 727 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 16 666 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 3 243 257 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 3 46 399 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 12 485 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 125 760 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 16 919 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 0 EUR
Slovenská národná knižnica 1 11 240 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 0 EUR
Mesto Košice 3 66 611 EUR
Mesto Brezno 1 12 105 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 33 295 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 4 12 500 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 5 44 822 EUR
Mesto Dunajská Streda 2 91 715 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 142 812 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 0 EUR
Mesto Modra 2 23 940 EUR
Mesto Fiľakovo 1 35 950 EUR
Mesto Sabinov 1 14 683 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 83 332 EUR
Obec Ražňany 1 12 483 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 325 433 EUR
Stredná odborná škola 2 28 367 EUR
Mesto Senec 1 0 EUR
Okresný súd Bardejov 1 16 575 EUR
Obec Oslany 1 12 958 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 5 2 722 337 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 37 499 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 263 240 EUR
Mesto Pezinok 1 12 600 EUR
Obec Radošina 1 0 EUR
Stredná odborná škola 1 22 083 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 33 118 EUR
Obec Sačurov 1 0 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 52 860 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 28 564 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 3 226 000 EUR
BIOPEL, a. s. 3 1 592 531 EUR
Mesto Michalovce 1 15 108 EUR
Obec Demänovská Dolina 1 31 133 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 18 000 EUR
Mesto Ružomberok 1 9 404 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 1 10 800 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 23 149 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 32 000 EUR
Obec Čaňa 1 15 600 EUR
Záchranná služba 2 86 536 EUR
Mesto Detva 1 12 438 EUR
Mesto Hlohovec 1 12 082 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 7 795 696 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 115 417 EUR
Obec Jakubov 1 76 371 EUR
MH Invest, s.r.o. 7 124 999 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 29 904 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 27 518 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 25 000 EUR
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 1 28 325 EUR
Obec Dlhé nad Cirochou 1 0 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 3 69 555 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 58 583 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 55 500 EUR
Obec Tomášikovo 1 25 417 EUR
Park kultúry a oddychu Prešov 1 16 658 EUR
Obec Kiarov 1 8 562 EUR
Obec Čeláre 1 8 903 EUR
Obec Jur nad Hronom 1 16 250 EUR
Krajská prokuratúra 1 29 625 EUR
Okresný súd Komárno 1 16 100 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 22 816 EUR
Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 1 32 917 EUR
Mesto Stará Turá 1 34 078 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 64 217 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 18 599 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 1 10 550 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 14 583 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 133 478 EUR
Spojená škola 2 202 183 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 36 800 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 14 040 EUR
Zoologická záhrada 1 39 500 EUR
Mesto Rajecké Teplice 1 16 832 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 9 30 648 208 EUR
Domov sociálnych služieb v Prešove 1 28 333 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 49 972 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 1 23 333 EUR
Obec Holčíkovce 1 0 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 3 68 268 EUR
Obec Rudina 3 38 749 EUR
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 1 13 004 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 1 13 155 EUR
Správa účelových zariadení 1 35 000 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 1 0 EUR
Obec Smižany 1 18 475 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 15 000 EUR
Mesto Sečovce 1 25 250 EUR
Mäso Melek, s.r.o. 1 324 783 EUR
Obec Veľké Rovné 1 0 EUR
Mesto Spišské Podhradie 2 58 196 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 29 988 EUR
Domov sociálnych služieb v Jabloni 1 12 250 EUR
Obec Ždiar 1 17 998 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 37 758 EUR
DLHOPIS, o.c.p., a.s. 1 38 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 36 428 EUR
Mesto Lučenec 2 76 667 EUR
Obec Kvakovce 4 140 292 EUR
Obec Beckov 1 14 583 EUR
Obec Konská 2 10 998 EUR
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 1 15 583 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 14 801 EUR
Obec Rabča 1 22 108 EUR
Obec Utekáč 1 10 331 EUR
Obec Kolárovice 1 20 792 EUR
Obec Trakovice 1 12 500 EUR
Obec Veľký Blh 1 20 832 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 2 109 083 EUR
Obec Likavka 1 13 916 EUR
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 2 128 849 EUR
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. 1 26 035 EUR
Krajská prokuratúra 2 0 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 1 16 500 EUR
Obec Muráň 1 24 875 EUR
Obec Budča 1 10 000 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 19 999 EUR
Mesto Nemšová 1 10 747 EUR
Obec Harichovce 1 11 541 EUR
JASANIMA - Domov sociálnych služieb 1 14 899 EUR
Mesto Hriňová 1 13 083 EUR
Okresný súd Brezno 1 16 667 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 2 0 EUR
Štátna opera 1 11 000 EUR
Obec Neded 1 16 667 EUR
Obec Spišské Hanušovce 1 14 328 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 0 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 1 18 250 EUR
Škola úžitkového výtvarnictva J.Vydru 1 20 830 EUR
Obec Sečovská Polianka 1 12 482 EUR
Športové gymnázium 1 21 250 EUR
Obec Olováry 1 8 388 EUR
Obec Gánovce 1 9 912 EUR
Obec Jablonica 1 24 542 EUR
Mestské lesy Rožňava, s.r.o. 1 10 649 EUR
Slovenská pošta, a.s. 39 89 497 740 EUR
Stredná odborná škola 1 19 961 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 23 950 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 4 99 241 EUR
Poľnonákup TATRY, a.s. 1 29 500 EUR
Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 2 57 441 EUR
Centrum sociálnych služieb Zátišie 1 0 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 2 37 084 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 2 61 870 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 51 500 EUR
Obec Slanec 1 12 583 EUR
Obec Hladovka 1 14 499 EUR
Obec Litava 1 0 EUR
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 2 110 100 EUR
Mesto Bojnice 1 19 553 EUR
Mesto Šahy 2 0 EUR
Domov v Poloninách Nová Sedlica 1 25 609 EUR
Obec Petrovice 1 9 825 EUR
Krajské múzeum v Prešove 1 0 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 35 750 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 1 18 417 EUR
Obec Šarišské Jastrabie 1 21 132 EUR
Slovenský tenisový zväz 1 31 250 EUR
Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 1 9 917 EUR
Okresný súd Dunajská Streda 1 16 417 EUR
Stredná odborná škola 1 12 500 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 2 26 333 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 25 148 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 31 365 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 10 900 EUR
Obec Dobroč 1 11 250 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 20 833 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 20 350 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 11 491 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 22 375 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 47 966 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 20 000 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 3 138 200 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 14 469 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 35 380 EUR
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky 1 22 083 EUR
Stredná odborná škola 1 9 892 EUR
ŽILBYT, s.r.o. 3 56 450 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 14 317 EUR
Spojená škola 1 13 983 EUR
Okresný súd Košice II 1 20 833 EUR
Hotelová akadémia Jána Andraščíka 1 11 500 EUR
Centrum sociálnych služieb v Poprade 1 18 665 EUR
Štátny pedagogický ústav 1 18 416 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 2 20 298 EUR
Spojená škola 1 17 887 EUR
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 1 0 EUR
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 1 16 608 EUR
Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš 1 22 825 EUR
Obec Plavé Vozokany 1 8 838 EUR
Senior Martin n.o. 1 8 750 EUR
Technické služby mesta Bytče 1 51 233 EUR
Stredná odborná škola 1 8 958 EUR
Obec Radoľa 1 11 583 EUR
Inšpektorát práce, Trnava 1 7 708 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 10 000 EUR
Združenie Rodiny pre DETSKÝ ÚSMEV 1 8 750 EUR
Krajská knižnica v Žiline 1 13 874 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 9 667 EUR
Arcidiecézna charita Košice 1 17 825 EUR
LUX, n. o. 1 27 417 EUR
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 1 20 900 EUR
Mestská knižnica Bratislava 1 10 833 EUR
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 1 16 458 EUR
Centrum sociálnych služieb ORAVA 1 13 330 EUR
HARMONIA zariadenie sociálnych služieb 1 26 325 EUR
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA 1 21 667 EUR
Spojená škola 2 24 575 EUR
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 2 32 117 EUR
Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto 1 20 790 EUR
Centrum voľného času v Poprade 1 8 333 EUR
Vihorlatské múzeum v Humennom 1 0 EUR
Cesta nádeje 1 8 375 EUR
Súkromná základná škola waldorfská 1 10 742 EUR
Technické služby mesta Hnúšťa 1 10 460 EUR
Inovačné partnerské centrum, Prešov 3 54 000 EUR
Slovenský zväz cyklistiky 2 27 050 EUR
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 14 100 EUR
Krízové stredisko 1 26 490 EUR
Obchodná akadémia 1 12 916 EUR
Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 3 29 460 EUR
Služby mesta Michalovce, s. r. o. 1 12 430 EUR
Okresný súd Lučenec 1 15 992 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 21 008 EUR
Okresný súd Stará Ľubovňa 1 15 741 EUR
Zemplínske múzeum 1 14 583 EUR
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1 18 692 EUR
Detský domov Komárno 1 16 373 EUR
Detský domov Poprad 1 0 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. 1 0 EUR
Detský domov Škovránok 1 11 250 EUR
Detský domov Dedina Mládeže 1 19 283 EUR
Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. 1 29 384 EUR
Slovenská kanoistika 1 27 333 EUR
Okresný súd Košice - okolie 1 20 832 EUR
Okresný súd Svidník 1 20 825 EUR
Okresný súd Košice I 1 20 833 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa 1 44 125 EUR
Obec Nitrianske Pravno, s. r. o. 1 62 615 EUR
RIKOSTAV, s.r.o. 1 250 000 EUR
RIKOSTAV, s.r.o. 1 250 000 EUR
Organizácia verejnoprospešných služieb 1 24 699 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. 2 55 583 EUR
AGRA, s.r.o. 1 76 371 EUR
IMPA Žilina s.r.o. 1 9 825 EUR
GALIMEX s.r.o. 2 39 260 EUR
AGROSERVIS spol. s r.o. 1 39 500 EUR
Todos Bratislava s.r.o. 29 10 844 767 EUR
KESLER spol. s.r.o. 3 44 890 EUR
Ing. Radoslav Popovič R A D E S 2 109 440 EUR
Tempus - Car s.r.o. 7 281 127 EUR
FRANCE-TECH, spol. s r.o. 1 21 100 EUR
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. 1 13 155 EUR
PGT s.r.o. 1 14 899 EUR
DANUBIASERVICE, a.s. 24 1 457 288 EUR
HYDREX, s.r.o. 1 62 615 EUR
Inreka plošiny servis, s.r.o. 2 104 733 EUR
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 9 257 587 EUR
BAYERN CENTER s.r.o. 1 12 082 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 4 226 577 EUR
AUTONOVA, s.r.o. 17 714 227 EUR
EUROMOTOR PLUS, s.r.o. 10 100 837 EUR
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 12 1 590 159 EUR
Summit Motors Bratislava, spol. s r.o. 3 88 130 EUR
IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 6 79 066 EUR
Moris Slovakia s.r.o. 2 40 629 EUR
UniCredit Fleet Management, s.r.o. 1 131 784 EUR
Volvo Group Slovakia, s.r.o. 1 821 540 EUR
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 6 2 413 492 EUR
autosport SZILÁGYI s.r.o. 1 22 825 EUR
TT-CAR, s.r.o. 7 113 921 EUR
DOVE, s.r.o. 1 18 692 EUR
HYCA s.r.o. 7 998 292 EUR
Autoprofit, s.r.o. 3 53 811 EUR
PYRA, spol. s r.o. 1 24 542 EUR
EverLift Slovakia, s.r.o. 2 500 000 EUR
MURTEC s.r.o. 1 65 000 EUR
AC Bratislava, spol. s r.o. 1 59 814 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 9 455 809 EUR
PO CAR, s.r.o. 5 63 340 EUR
KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 1 12 440 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 7 427 412 EUR
HANES Slovakia, s.r.o. 3 0 EUR
IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. 3 36 908 EUR
FINAL - CD spol. s r. o. 11 169 081 EUR
BOAT a.s. 7 202 033 EUR
AUTONOVO, a.s. 3 63 567 EUR
MOTOR - CAR Košice s.r.o. 2 12 317 EUR
SWAM servis s.r.o. 3 359 108 EUR
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 1 1 298 EUR
AUTO MARKET, a.s. 2 42 458 EUR
MIKONA s.r.o. 1 14 499 EUR
Envitech s.r.o. 1 192 000 EUR
PAK-INVEST, s.r.o. 3 80 467 EUR
SIMIS s.r.o. 1 162 845 EUR
Harmónia, s.r.o. 7 315 433 EUR
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 23 62 373 718 EUR
LeasePlan Slovakia, s. r. o. 22 67 984 419 EUR
Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia 1 9 900 EUR
FINAL - CD plus, s.r.o. 4 74 450 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 3 89 972 EUR
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. 4 355 337 EUR
AUTOKAROS, a.s. 4 148 490 EUR
PRO AUTO, s.r.o. 8 118 797 EUR
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 7 58 983 EUR
H & M autoopravy - predaj s.r.o. 2 48 120 EUR
BUILT, spol. s r.o., odštepný závod Prešov 1 27 518 EUR
Motor-Car Prešov,s.r.o. 2 49 200 EUR
TORNO s.r.o., 2 37 084 EUR
Auto Gábriel, s.r.o. Košice 8 122 177 EUR
LION CAR, s.r.o. 2 30 408 EUR
PK Auto Spol. s r.o. 6 152 274 EUR
Auto Ideal s.r.o. 5 56 203 EUR
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o. 4 12 500 EUR
AUTO VALUŠEK služby, s. r. o. 11 209 091 EUR
TSM SLOVAKIA s.r.o. 4 120 066 EUR
DAAX spol. s r.o. 1 51 500 EUR
Todos Italia s. r. o. 2 20 830 EUR
RM JET, spol. s r.o. 1 14 040 EUR
T A N E X , spol. s r.o. 2 16 656 EUR
EUROCAMP s.r.o. 1 0 EUR
MOTO JAS, s.r.o. 12 574 995 EUR
SECO AUTOTRANS s.r.o. 1 10 331 EUR
UNICAR, s.r.o. 16 223 175 EUR
A - MOBIL s.r.o. 1 15 000 EUR
NOVÝ TOPCAR, s.r.o. 1 1 EUR
AUTO PARK BREZNO, s. r. o. 4 106 379 EUR
CAMEA car, a.s. 5 110 406 EUR
AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o. 3 50 858 EUR
C - CAR, s.r.o. 1 0 EUR
LIMA car, s.r.o. 1 9 912 EUR
AUTO VIBA s.r.o. 4 38 290 EUR
Todos Ružomberok s.r.o. 3 54 040 EUR
TVRDEX, s.r.o. 1 9 750 EUR
Auto Unicom, s.r.o. 3 31 737 EUR
Sk - technik, s.r.o. 1 0 EUR
Auto Becchi, s. r. o. 2 34 900 EUR
POINT a.s. Žilina 2 13 874 EUR
DS - CAR, s.r.o. 3 117 132 EUR
AUTOMAPE - spol. s r. o. 2 37 928 EUR
MONASTER, s.r.o. 1 6 420 EUR
VLM Auto, s.r.o. 3 53 863 EUR
PPC TEAM plus s.r.o. 2 103 323 EUR
AUTORIS, s.r.o. 1 10 460 EUR
United Lease Group, s. r. o. 1 99 100 EUR
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o. 1 9 892 EUR
Motor-Car Zvolen s.r.o. 3 38 475 EUR
MOTORSTORE, s.r.o. 1 171 006 EUR
PP AUTO s.r.o. 2 45 707 EUR
KIA Bratislava s.r.o. 1 29 000 EUR
OPTIMAL SK, s.r.o. 1 11 500 EUR
SZILCAR PARTNERS s.r.o. 3 68 675 EUR
AUTO - KÚTY Prievidza s. r. o. 2 52 850 EUR
IZOLSTAV-ZA, s.r.o. 1 0 EUR
3H MOBIL s.r.o. 3 28 312 EUR
Auto FRIM spol. s r.o. 1 10 649 EUR
QALT s.r.o. 5 118 992 EUR
Effective management SK, s.r.o. 5 124 000 EUR
AUTO CAR - BB, s.r.o. 3 76 229 EUR
ALBERA Slovensko s. r. o. 3 50 203 EUR
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 3 105 082 EUR
AUTO NITRA, spol. s r.o. 2 41 334 EUR
Auto Prestige Group a. s. 1 27 500 EUR
RAI - INTERNACIONAL, s.r.o. 2 215 199 EUR
CC TRADE, s.r.o. 1 21 250 EUR
M a H, spol. s r.o. 2 32 514 EUR
R - J. A. servis, s. r. o. 1 21 008 EUR
EKOAUTO s.r.o. Bardejov 2 26 830 EUR
Auto-centrum, a.s. 1 31 365 EUR
AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. 2 39 165 EUR
ALBEX PLUS, s.r.o. 1 24 699 EUR
IZSÁK Company, s.r.o. 2 57 417 EUR
Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 1 9 383 EUR
HS - PLUS, s.r.o. 1 25 325 EUR
JR-CARS, s.r.o. 1 22 108 EUR
ALD Automotive Slovakia s.r.o. 3 14 677 999 EUR
ALD Automotive s.r.o., organizačná zložka 1 0 Neuvedná
AWL, s.r.o. 2 0 Neuvedná
AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. 1 27 042 EUR
AUTOTIP spol. s r.o. 1 18 599 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Doplnenie vozového parku o elektrické vozidlá formou operatívneho leasingu. Trenčiansky samosprávny kraj 176 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne motorové vozidlo vo vyhotovení ako pojazdná dielňa Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 133 500 EUR 2014 Tovary Áno 1
MOTOROVÉ VOZIDLO Slovenská národná knižnica od 9 666 do 10 499 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie motorového vozidla. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 41 700 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nové nákladné vozidlo s hákovým nakladačom a kontajnery Obec Rohožník 70 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka vozidiel s príslušenstvom a zaškolením obsluhy BIOPEL, a. s. 1 340 000 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka motorových vozidiel Výskumný ústav vodného hospodárstva 119 100 EUR 2015 Tovary Áno 1
Ťahač s hydraulickým nakladacím žeriavom pre odvoz a manipuláciu dreva Mestské lesy Košice a.s. 150 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. 30 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie osobného motorového vozidla. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 32 390 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obnova a Modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia – nákup špeciálnych monitorovacích vozidiel Slovenský hydrometeorologický ústav 192 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup špeciálnych dopravných prostriedkov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 240 290 EUR 2015 Tovary Áno 4
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 535 514 EUR 2014 Tovary Nie 2
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 684 489 EUR 2014 Tovary Nie 2
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 10 423 059 037 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 18 831 EUR 2015 Tovary Áno 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 899 541 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodanie osobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 197 550 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie osobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 197 550 EUR 2015 Tovary Nie 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 752 898 EUR 2015 Tovary Nie 2
Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 100 036 EUR 2015 Tovary Áno 1
Motorové vozidlá do 3,5t Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 063 500 EUR 2015 Tovary Nie 3
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 830 871 EUR 2015 Tovary Nie 2
Nákup špeciálnych dopravných prostriedkov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 41 118 EUR 2015 Tovary Áno 2
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 877 025 EUR 2015 Tovary Nie 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 177 969 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 199 974 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 407 854 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka pohrebného vozidla. Technické služby mesta Prešov a.s. 27 518 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modernizácia a rozšírenie výrobných kapacít Mäsokombinátu Melek - II. Etapa(Chladiarenské vozidlá). Mäso Melek, s.r.o. 373 620 EUR 2016 Tovary Áno 1
Úžitkové motorové vozidlo Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 24 257 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá - 20 ks Košický samosprávny kraj 227 540 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 973 596 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 526 602 EUR 2017 Tovary Nie 2
Osobné a úžitkové motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 23 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 151 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie osobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 326 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Environmentálne úsporné motorové vozidlá TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 289 206 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 448 946 EUR 2017 Tovary Nie 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 046 363 EUR 2017 Tovary Nie 2
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 216 431 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 50 275 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 30 642 099 EUR 2018 Tovary Nie 2
Služobné motorové vozidlo Dopravný úrad 26 492 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 255 753 EUR 2018 Tovary Nie 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 295 775 EUR 2018 Tovary Nie 2
Environmentálne motorové vozidlá TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 042 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo - Volkswagen T6 Caravelle Trendline LR 2,0L TDI, 150k/110kw, DS7 - automatická prevodovka Rozhlas a televízia Slovenska 31 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Spišská Stará Ves 16 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá strednej triedy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 85 413 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové vozidlo s nákladným priestorom Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Žiar nad Hronom 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 138 859 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných motorových vozidiel Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 64 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Dobroč 14 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot Partner New Furgon alebo EKVIVALENT Mesto Žilina 15 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dacia Dokker 1,6 75kW ARCTICA alebo ekvivalent Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 9 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo ŠKODA Yeti, päťdverová, päťmiestna, dvopriestorová Obec Ždiar 22 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Škoda Fabia Combi 1.2 TSI 81kW alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 14 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového zametacieho vozidla na celoročné využitie formou leasingu Mesto Senec 164 187 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo na prepravu osôb Škola úžitkového výtvarnictva J.Vydru 25 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá s pohonom 4x4 kategórie N1 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 120 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
nové osobné motorové vozidlo, 5 miestne, Škoda Rapid Ambition alebo ekvivalent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15 463 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Slovenský hydrometeorologický ústav 25 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie nového úžitkového motorového vozidla Mesto Levoča 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Škoda Fabia Combi 1.2 TSI 66kW Obec Utekáč 13 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup vozidla na prepravu osôb 1+17 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 35 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - tmavomodrá imperial alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - manuálna 6M stupňová Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky 26 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla Slovenský hydrometeorologický ústav 27 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Peugeot 301 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla Škoda Fabia Combi Active Mesto Bardejov 11 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Ambition 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. Okresný súd Komárno 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Ambition 1.6 TDI 81 kW 5-stup. mech. Okresný súd Dunajská Streda 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 12 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo osobné Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 23 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Okresný súd Košice II 25 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
KIA cee´d SW 1,6 GDi Mesto Pezinok 15 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia ceed 1.4 CVVT GOLD alebo ekvivalent Obec Konská EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠKODA SUPERB 2,0 TDI 140 kW výbava STYLE LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 28 325 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Trenčianske múzeum v Trenčíne 17 763 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia ceed 1.4 CVVT GOLD alebo ekvivalent Obec Konská EUR 2016 Tovary Nie 1
Jazdené nákladné vozidlo Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 60 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Stredná odborná škola 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,6i VVT PREMIUM Obec Trakovice 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil DÁCIA LODGY 1,5 dCi, 80 kW, 7 miest Obec Oslany 15 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Šarišské Jastrabie 25 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid Ambition 1,2 TSi 81 kW alebo ekvivalent Mesto Modra 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Banskobystrický samosprávny kraj 13 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo, benzín, 74 až 105 kW, 1 až 1,6 litrový Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 24 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 - miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 25 855 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové motorové vozidlo s nákladným priestorom na prepravu tovaru Technická univerzita v Košiciach 24 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Smižany 25 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Volkswagen Crafter Kasten GP LRp 35 Rozhlas a televízia Slovenska 28 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy Hlavné mesto SR Bratislava 30 769 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Audi A6 FLEET 3,0 TDI quattro STR alebo ekvivalent Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 57 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 23 972 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Style 1,4 TSI 110 kW 6-stup. mechanická prevodovka alebo ekvivalent Okresný súd Brezno 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie nového motorového vozidla pre mestskú políciu Mesto Levoča 17 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 9 miestneho motorového vozidla Nitriansky samosprávny kraj 154 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávkové motorové vozidlo Mesto Košice 30 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Bratislavský samosprávny kraj 171 975 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla - midibus Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 137 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá kategórie T1 Zoologická záhrada 47 407 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávkový pohrebný automobil. Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 45 417 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo New Kia Sportage 1,6 GDI Gold alebo ekvivalent Obec Čaňa 19 384 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového úžitkového motorového vozidla na prepravu osôb Slovenská ústredná hvezdáreň 38 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla - midibus Spojená škola 137 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového úžitkového motorového vozidla Fiat Ducato Maxi L3H2 7 miestny alebo ekvivalentný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 26 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Gánovce 11 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné motorové vozidlo Combi alebo ekvivalent Senior Martin n.o. 11 669 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové valníkové vozidlo – FIAT DUCATO alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 30 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Banskobystrický samosprávny kraj 13 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové 7 miestne vozidlo Fiat Ducato Maxi 2,3 MTJ 150k 35 L4 Dvojkabína Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš 22 826 EUR 2016 Tovary Nie 1
VW Caravelle LR - Nové motorové vozidlo 8 miestne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 26 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná plošina PT 160 Nissan Cabstar 35.12. alebo ekvivalent Technické služby mesta Bytče 61 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
NÁKUP NOVÉHO OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Banskobystrický samosprávny kraj 9 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil DÁCIA Logan 1,5 dCi, 55 kW/75 k S&S model Arctica alebo ekvivalent Obec Plavé Vozokany EUR 2016 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných automobilov nižšej strednej triedy SZRB Asset Management, a.s. 18 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová Škoda Fabia alebo ekvivalent Stredná odborná škola 11 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 57 000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nový osobný automobil Fabia Combi Style 1.2 TSI 81 kW 6-stup. mech. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 16 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,6i VVT PREMIUM Obec Rudina EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen C-Elysée VTi 115 alebo ekvivalent. Obec Olováry 10 065 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen C-Elysée VTi 115 alebo ekvivalent. Obec Kiarov 10 274 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodanie osobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 162 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen C-Elysée VTi 115 Obec Čeláre 10 683 EUR 2016 Tovary Áno 1
NÁKUP nového osobného motorového vozidla Banskobystrický samosprávny kraj 12 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa úžitkového motorového vozidla Fiat Ducato Maxi L3H2 7 miestny alebo ekvivalentný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 23 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 108 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový Mercedes - Benz Vito alebo "ekvivalent" Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 24 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroën C-Elysée PureTech 82 alebo ekvivalent Inšpektorát práce, Trnava 9 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,6i VVT Obec Rudina 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Stredná odborná škola 24 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Octavia Combi Business 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. alebo ekvivalent Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 23 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Radoľa 14 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Združenie Rodiny pre DETSKÝ ÚSMEV 10 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie osobného motorového vozidla. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 38 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Žiar nad Hronom 30 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Octavia Combi Business 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. Spojená škola 21 465 EUR 2016 Tovary Nie 1
7-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb a materiálu so zníženou produkciou emisií Krajská knižnica v Žiline 17 494 EUR 2016 Tovary Nie 1
NÁKUP NOVÉHO osobného motorového vozidla Banskobystrický samosprávny kraj 7 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Žilina 78 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Prešovský samosprávny kraj 28 057 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá BIOPEL, a. s. 107 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo - MULTIVAN Mesto Stupava 32 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
8-miestne motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou Domov sociálnych služieb v Prešove 34 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Octavia 2.0 TDI (A) alebo ekvivalent (VW Passat, Audi ....) Mesto Košice 24 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova vozového parku - 5 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 40 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové 5- miestne motorové vozidlo na prepravu osôb s certifikovanou zdvíhacou elektrohydraulickou plošinou pre jeden invalidný vozík Arcidiecézna charita Košice 21 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové DUCATO Light 2,3 MTJ EURO 6 150k L2H2 Combi-9 miestne motorové vozidlo na prepravu osôb so zdvíhacou elektrohydraulickou plošinou alebo ekvivalent Domov v Poloninách Nová Sedlica 30 731 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil triedy SUV (Hyundai Tucson 2,0 CRDi (136kW/185k) PREMIUM 4x4) alebo ekvivalent Mesto Sečovce 30 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb so zdvíhacou elektrohydraulickou plošinou LUX, n. o. 39 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Suzuki Vitara 1,6 VVT 2WD 5MT výbava Premium Obec Likavka 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen Berlingo BlueHDi 100k FEEL Mesto Detva 14 926 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných automobilov strednej a nižšej strednej triedy SZRB Asset Management, a.s. 125 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kia Cee´d SW 1,6 GDi SILVER Mesto Krupina 14 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot BOXER New Furgon 7 miestne alebo EKVIVALENT Mesto Žilina 35 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,6i VVT alebo ekvivalent Obec Rudina 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Combi Stredná odborná škola elektrotechnická 11 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
motorové vozidlo Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 36 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická inšpekcia, a.s. 57 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo, 5 miestne Škoda Fabia Combi 1,2 TSI/81 Kw Obec Litava 11 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Octavia alebo ekvivalent Obec Neded 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Nemšová 12 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných automobilov strednej a nižšej strednej triedy SZRB Asset Management, a.s. 125 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové motorové vozidlo Krajské múzeum v Prešove 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo Peugeot 208 STYLE alebo EKVIVALENT Mesto Žilina 13 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Prešovský samosprávny kraj 46 451 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Prešovský samosprávny kraj 37 456 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo - 7 miestne Mestská knižnica Bratislava 13 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového motorového vozidla HYUNDAI 1,2i COMFORT alebo ekvivalent Mesto Bardejov 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový 5 miestny automobil s posuvnými zadnými dverami Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 14 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
7-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb a materiálu so zníženou produkciou emisií Gréckokatolícka charita Prešov 17 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 19 750 EUR 2016 Tovary Áno 1
Motorové vozidlá Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 206 386 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Veľký Blh 25 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo 8 miestne Slovenský tenisový zväz 37 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové vozidlo do lesnej výroby Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 28 721 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 206 386 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla pre potreby Strednej zdravotníckej školy, Banská Bystrica Stredná zdravotnícka škola 13 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil triedy SUV s pohonom 4x4 a naftovým motorom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 28 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil, 5-miest na sedenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11 667 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo MPV Štátny veterinárny a potravinový ústav 23 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil pre mestskú políciu: DACIA DUSTER ARCTICA 1,6 SCe 84kW/114k S§S 4x2 Mesto Lipany 11 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nákladného motorového vozidla Obec Veľké Rovné 45 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 112 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb s mechanickou zdvíhacou plošinou Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA 26 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
operatívny leasing motorového vozidla Slovenská správa ciest 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Spojená škola 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 13 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá - 20 ks Košický samosprávny kraj 227 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový Peugeot Boxer Furgon 6-miestny 1+5,alebo ekvivalent Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto 25 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka osobných motorových vozidiel Sociálna poisťovňa, ústredie 183 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 18 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 12 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 9 miestneho motorového vozidla Mesto Bojnice 23 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Centrum voľného času v Poprade 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Citroën Berlingo Multispace BlueHDI 120 S&S XTR Obec Spišské Hanušovce 17 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Vihorlatské múzeum v Humennom 24 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
nový osobný automobil Škoda Fabia Combi Active alebo "ekvivalent" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 10 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Stredná odborná škola 24 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla pre potreby Spojenej školy Modrý Kameň Spojená škola 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Volkswagen Caddy 4 Kombi 1,4 L TSI BMT Mesto Dunajská Streda 20 332 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového zametacieho vozidla na celoročné využitie Mesto Šahy 212 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
nový osobný automobil Kia Cee´d SW 1,6GDi Platinum alebo "ekvivalent" pri dodržaní technických a kvalitatívnych parametrov Galéria mesta Bratislavy 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mestská časť Bratislava - Rača 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového motorového vozidla Cesta nádeje EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla OPEL, model ZAFIRA TOURER 5-dv Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 16 608 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové vozidlo do lesnej výroby Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 28 721 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového motorového vozidla HYUNDAI ix20 alebo ekvivalent Hotelová akadémia Jána Andraščíka EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 35 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil pre mestskú políciu: DACIA DUSTER ARCTICA 1,6 SCe 84kW/114k S§S 4x2 Mesto Lipany 11 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo ŠKODA Rapid alebo ekvivalent Obec Dlhé nad Cirochou 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla s pohonom 4x4 Stredná odborná škola 26 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný automobil Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 26 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26 318 EUR 2016 Tovary Nie 1
9-miestne KOMBI vozidlo s pohonom 4x4 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 33 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy Hlavné mesto SR Bratislava 90 951 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Fiľakovo 43 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil Súkromná základná škola waldorfská 12 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové alebo predvádzacie vozidlo Fabia Combi Style s akčným paketom Style Plus 1.2 TSI 81 kW 6-stup. mech. Technické služby mesta Hnúšťa 10 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo, 5 miestne Škoda Rapid Style 1,2 TSI 81 kW 6-stup. mech. alebo ekvivalent Obec Ražňany 15 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo Obec Kolárovice 28 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo, SUZUKI VITARA 1,6 VVT 4 WD PREMIUM, alebo ekvivalent Obec Beckov 17 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
9 - miestne motorové vozidlo so svetelným a zvukovým výstražným zariadením a pracovným osvetlením Obec Jablonica 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Audi A6 3,0 TDI quattro STR Mesto Dunajská Streda 89 726 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka osobných motorových vozidiel Sociálna poisťovňa, ústredie 232 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing motorového vozidla Inovačné partnerské centrum, Prešov 25 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobného motorového vozidla Regionálne cesty Bratislava a.s. 38 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
nové osobné motorové vozidlo Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 21 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 Obec Petrovice 11 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Ružomberok 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing motorového vozidla Inovačné partnerské centrum, Prešov 19 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Mesto Žiar nad Hronom 45 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Štátna opera 14 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo s úpravou pre mestskú políciu - KIA CEED alebo ekvivalentný (zvukové a svetelné výstražné zariadenie, farebné polepy) Mesto Žilina 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 4 ks nových osobných 9-miestnych automobilov Košický samosprávny kraj 98 816 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil 4x4 pre krízové riadenie Mesto Košice 28 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil - 7 miestny Obec Budča 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 Slovenský zväz cyklistiky 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil VW Touran VEPOS, spol. s r.o. 18 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
nové osobné motorové vozidlo Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 19 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestovný autobus Obec Radošina 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelové motorové vozidlo Správa účelových zariadení 35 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 48 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Fiat Tipo 1.4 95k alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Dúbravka 13 765 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového 9-miestneho motorového vozidla Krízové stredisko 27 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Obchodná akadémia 17 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 33 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Stredná odborná škola 11 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Sečovská Polianka 16 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladný automobil so sklápacou nadstavbou Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 44 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho osobného motorového vozidla (typ NISSAN NV200 KOMBI / ekvivalent) Mesto Žilina 20 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi alebo ekvivalent Slovenský zväz cyklistiky 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové Osobné Motorové Vozidlo Obec Čičarovce 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo so sklápacou nadstavbou Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 79 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo osobné Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 36 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Volkswagen T6 Skriňová dodávka LR 2,0L TDI EU5 alebo ekvivalent Obec Tomášikovo 30 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobného motorového vozidla DLHOPIS, o.c.p., a.s. 38 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 12 091 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 12 591 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného 8-miestneho automobilu Bábkové divadlo v Košiciach 56 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Malé úžitkové vozidlo - Technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Kvakovce 20 228 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo MH Invest, s.r.o. 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného 8-miestneho automobilu Bábkové divadlo v Košiciach 56 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Mesto Levoča 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná plošina PT 160 NISSAN CABSTAR 35.12 alebo ekvivalent Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 64 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Služby mesta Michalovce, s. r. o. 16 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo do 3,5 tony na prepravu 9 osôb Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 39 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Jur nad Hronom 19 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,6i VVT GLX Elegance alebo ekvivalent Obec Trnovec nad Váhom 18 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Divadlo Andreja Bagara v Nitre 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Metodicko-pedagogické centrum 24 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Harichovce 13 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing motorového vozidla Inovačné partnerské centrum, Prešov 19 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných automobilov Slovenská správa ciest 242 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo SUV Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 10 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Krajský súd v Košiciach 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového úžitkového motorového vozidla Stredisko sociálnej starostlivosti 16 666 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUV MH Invest, s.r.o. 19 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové L2H2 Fakultná nemocnica Nitra 17 114 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo na prevoz stravy 8-miestne Športové gymnázium 29 073 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 36 499 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 940 EUR 2017 Tovary Áno 1
Úžitkový automobil Obec Jaslovské Bohunice 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 60 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil MH Invest, s.r.o. 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK MH Invest, s.r.o. 15 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka automobilu s izotermickou vložkou Mestská časť Bratislava - Petržalka 24 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK MH Invest, s.r.o. 15 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK MH Invest, s.r.o. 15 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo na prepravu menej ak 10 osôb. Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 22 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK MH Invest, s.r.o. 15 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklopný valník - Technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Kvakovce 65 842 EUR 2017 Tovary Áno 1
Opel Combo Combi N1 L1H1 s izotermickou úpravou alebo ekvivalent Mesto Sabinov 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový Peugeot BOXER VALNÍK 7-miestny, alebo ekvivalent Mesto Rajecké Teplice 24 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
motorové vozidlo - 9 miestne na prepravu osôb so zdvíhacou plošinou nové HARMONIA zariadenie sociálnych služieb 31 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mestská časť Bratislava - Rača 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná plošina na podvozku FORD RANGER 4x4 XL SingleCab alebo ekvivalent Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 77 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil s izotermickou úpravou, protisklzovou podlahou vrátane ATP certifikácie, s posuvnými zadnými dverami na oboch stranách Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 19 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo financované prostredníctvom finančného lízingu Mesto Michalovce 18 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Ambition 1,4 TSi, 110 kW alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
9 miestne motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou Nitriansky samosprávny kraj 34 927 EUR 2017 Tovary Nie 1
9 - miestne osobné motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 25 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové úžitkové motorové vozidlo s nákladným priestorom na prepravu tovaru Technická univerzita v Košiciach 21 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo 5 miestne, motorové vozidlo 5 miestne combi Nitriansky samosprávny kraj 50 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠKODA RAPID 1,2 TSI 81kW Mesto Brezno 14 526 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škoda Octavia Combi ambition alebo ekvivalent a Škoda Superb Liftback ambition alebo ekvivalent Slovenská konsolidačná, a.s. 38 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Malé nákladné vozidlá - 8 ks Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 200 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávkový pohrebný automobil. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 35 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 kusy nové osobné motorové vozidlá Krajská prokuratúra 36 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový 9 - miestny osobný automobil Stredná odborná škola polytechnická 25 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Slovak Business Agency 168 984 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Domov sociálnych služieb v Jabloni 14 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo: Citroën Berlingo VP diesel BLUEHDI 120K XTR alebo EKVIVALENT Spojená škola 18 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Kia Ceed SW 1,6 GDI Silver my 2017 99kW 135k alebo ekvivalent Stredná odborná škola 11 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot BOXER Furgon alebo EKVIVALENT Mesto Žilina 25 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 22 248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup multifunkčného komunálneho vozidla pre umývanie plôch a komunikácií - pre zlepšenie kvality ovzdušia Mesto Šahy 215 996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Okresný súd Stará Ľubovňa 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi alebo ekvivalent alebo ekvivalent Zemplínske múzeum 19 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Metodicko-pedagogické centrum 18 836 EUR 2017 Tovary Nie 1
JAZDENÝ dodávkový automobil skriňový Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobného motorového vozidla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 736 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služobné úžitkové vozidlo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové úžitkové valníkové vozidlo Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 38 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 9 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Okresný súd Bardejov 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Metodicko-pedagogické centrum 18 836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil na prepravu 7 osôb Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 22 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
9 miestne motorového vozidlo + príves Nitriansky samosprávny kraj 25 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Krajská prokuratúra 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia Carens alebo "ekvivalent" Detský domov Komárno 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového 9-miestneho motorového vozidla Detský domov Poprad 22 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
1 kus nové osobné motorové vozidlá Krajská prokuratúra v Prešove 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Technická univerzita v Košiciach 36 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Štátny pedagogický ústav 22 158 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobného motorového vozidla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 736 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Škoda Fabia Combi Drive 5-miestne alebo ekvivalent Detský domov Škovránok 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo na prepravu minimálne 8 osôb. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 35 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo ako nosič komunálnych nadstavieb Obec Jakubov 91 646 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo 9- miestne ( nové) Detský domov Dedina Mládeže 23 900 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Krajská prokuratúra 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Záchranná služba 103 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Centrum vedecko-technických informácií SR 65 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo Comfortline - alebo ekvivalent Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. 16 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
9 – miestne osobné motorové vozidlo Obec Holčíkovce 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služobné motorové vozidlo Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 23 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dispečerské motorové vozidlo Záchranná služba 16 699 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Karoq alebo ekvivalent Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. 36 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklopný valník - Technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Kvakovce 44 630 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - Blazer Blue alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - manuálna 6M stupňová Slovenská kanoistika 33 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická inšpekcia, a.s. 39 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávkový pohrebný automobil. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 35 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové terénne osobné motorové vozidlo Mestské lesy Rožňava, s.r.o. 11 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a batožiny Katolícka univerzita v Ružomberku 24 167 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo osobné Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 39 346 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Poľnonákup TATRY, a.s. 29 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Terénny automobil s pohonom 4x4 kategórie N1G ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil ŠKODA Octavia Combi Centrum sociálnych služieb v Poprade 22 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 miestne motorového vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 48 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dacia Dokker 1,6 75kW ARCTICA alebo ekvivalent Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 19 060 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo - combi 4x4 Štátny veterinárny a potravinový ústav 32 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy, prevedenie kombi Geodetický a kartografický ústav Bratislava 83 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo - nové Park kultúry a oddychu Prešov 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami v počte 4 ks Hlavné mesto SR Bratislava 100 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil ŠKODA Superb Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 36 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklopný valník - Technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Kvakovce 45 635 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy - segment "C" Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 45 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
osobný automobil Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 18 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo na zimnú a letnú údržbu komunikácií MB Unimog U427 alebo ekvivalent s príslušenstvom (posýpacia nadstavba 4 m3, radlica , cisterna 5 m3 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 260 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 24 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 083 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných motorových vozidiel Prešovský samosprávny kraj 60 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dve nové motorové vozidlá úžitkové Peugeot Partner VÚFT PKL2 alebo EKVIVALENT ŽILBYT, s.r.o. 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového služobného osobného automobilu AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 17 000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Úžitkové motorové vozidlo s nižšou hmotnosťou "RENAULT MASTER 2.3 dCi 130 (VAN - Valník 4dv.), alebo ekvivalent" - nové Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 25 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup vozidla s polievacou nadstavbou Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 26 244 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa nového motorového vozidla Okresný súd Košice - okolie 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - MÚV Mesto Spišské Podhradie 34 680 EUR 2018 Tovary Áno 1
9 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 22 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami v počte 4 ks Hlavné mesto SR Bratislava 100 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 172 764 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nový osobný automobil Okresný súd Svidník 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Škoda Superb alebo ekvivalent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 72 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového služobného osobného automobilu Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo Spojená škola 106 157 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Bratislava V 20 833 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 11 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot EXPERT VU FT PREMIUM L3H1 alebo EKVIVALENT ŽILBYT, s.r.o. 17 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zakúpenie služobných motorových vozidiel MsP Mesto Prešov 30 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladný automobil – trojstranný sklápač s hydraulickou rukou Mesto Lučenec 117 940 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot Partner Furgon alebo EKVIVALENT ŽILBYT, s.r.o. 13 333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Žilina 35 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 miestne úžitkové vozidlo s ťažným zariadením Nitriansky samosprávny kraj 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 13 090 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy H2-MPV Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 098 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladný automobil – trojstranný sklápač s hydraulickou rukou Obec Sačurov 100 000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf Edition Trendline - alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb Zátišie 14 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo 9-miestne Obec Rabča 27 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 10 672 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Okresný súd Košice I 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 19 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepravník osôb nový - motorové vozidlo úžitkové SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Centrum sociálnych služieb ORAVA 16 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 762 801 EUR 2018 Tovary Nie 2
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy H2-MPV Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 328 858 EUR 2018 Tovary Nie 3
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 14 200 000 EUR 2018 Tovary Nie 2
NÁJOM VOZIDIEL AMBULANCIÍ ZZS S PRÁVOM KÚPY Záchranná zdravotná služba Bratislava 25 826 788 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny nosič náradia na zimnú údržbu komunikácií a kosenie Stiga Titan 740DCR alebo ekvivalent s príslušenstvom (posýpacia nadstavba 260 l, radlica, mulčovacia hlava) Mesto Stará Turá 40 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
nový osobný automobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 14 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1 012 934 EUR 2018 Tovary Nie 2
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 118 628 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Nitra 36 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie motorového vozidla. Regionálna veterinárna a potravinová správa 53 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných a úžitkových vozidiel pre DPB, a.s. (EVO) Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2018 Služby Nie 3
Motorové vozidlo osobné Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 27 073 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa motorového vozidla CITROEN BERLINGO FEEL BlueHDi 100 BVM5 al ekvivalent - nové JASANIMA - Domov sociálnych služieb 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Muráň 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šmykom riadený nakladač Obec Nitrianske Pravno, s. r. o. 63 615 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo ,,Suzuki Vitara, 1,4i BOOSTERJET, druh paliva benzín, pohon 2WD, prevodovka 6MT, výkon kW/K - 103/140, farba - Galactic Gray Metalic (ZCD), výbava PREMIUM" Obec Hladovka 17 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo Obec Demänovská Dolina 40 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 36 510 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 20 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladný automobil – trojstranný sklápač s hydraulickou rukou Mesto Lučenec 122 132 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 24 911 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 75 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 116 607 EUR 2018 Tovary Nie 2
Osobné motorové vozidlo Obec Slanec 17 222 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných automobilov, Slovenská správa ciest 31 340 EUR 2019 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy (segment "C") Slovenská inšpekcia životného prostredia 72 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 19 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kombi Mesto Žiar nad Hronom 16 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladný automobil – valník s hydraulickým žeriavom RIKOSTAV, s.r.o. 250 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia CEED 1,4 MPi Gold alebo ekvivalent Obec Valaliky 15 562 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo KIA STONIC 1,4 M6 Gold 74 KW/100k Mesto Hriňová 15 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Škoda Superb a Škoda Rapid alebo ekvivalenty Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 37 638 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy - segment "C" Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 136 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 17 748 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 55 551 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladný automobil – valník s hydraulickým žeriavom RIKOSTAV, s.r.o. 250 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nákladného vozidla do 3,5t s nadstavbami Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 48 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla formou operatívneho leasingu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 404 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup komunálneho vozidla na zber odpadu Mesto Spišské Podhradie 35 187 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Škoda Superb alebo ekvivalent formou finančného leasingu Mesto Revúca 39 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo " SUZUKI S-CROSS 1.4 BoosterJET AllGrip Prémium, " alebo ekvivalent - nové - (najazdené max. 5 km) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 17 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo (9-miestne) Univerzita Komenského v Bratislave 21 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa úžitkového motorového vozidla Prešovský samosprávny kraj 26 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo " OPEL Combo Van Selection L1H1 standard B16DT Start/Stop Diesel ( 75Kw/100HP ) MT5, " alebo ekvivalent - nové - (najazdené max. 10 km) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 14 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
5 miestne motorové vozidlo - 5 ks Nitriansky samosprávny kraj 125 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 451 406 EUR 2019 Tovary Nie 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 802 438 EUR 2019 Tovary Nie 2
Úžitkové a nákladné motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 142 330 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 18 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové služobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 17 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Škoda Superb alebo ekvivalent Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 45 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové úžitkové vozidlo Mitsubishi L200 alebo ekvivalent Organizácia verejnoprospešných služieb 30 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Úžitkové a nákladné motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 91 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická inšpekcia, a.s. 46 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Hyundai i30 PD kombi alebo ekvivalent Mesto Modra 20 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nového úžitkového motorového vozidla Stredisko sociálnej starostlivosti 24 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo N1 dodávkové s prepravným chladením Štátny veterinárny a potravinový ústav 36 433 EUR 2019 Tovary Nie 1
osobný automobil Univerzita Komenského v Bratislave 12 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 1 210 554 EUR 2019 Tovary Nie 2
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 333 104 EUR 2018 Tovary Nie 2
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 851 605 EUR 2018 Tovary Nie 2
Nákup motorových vozidiel TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 503 200 EUR 2019 Tovary Nie 2
Osobné motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 81 500 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×