CPV kód

34100000-8

Motorové vozidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 15 558,678 EUR
Slovenská správa ciest 2 190,381 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 27,792 EUR
Mesto Prešov 1 25,325 EUR
Mesto Bardejov 2 19,233 EUR
Mesto Žilina 8 157,772 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 80,083 EUR
Mesto Levoča 3 30,824 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 140,350 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 64,026 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 66,300 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 172,800 EUR
Prešovský samosprávny kraj 4 138,963 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 0 Neuvedná
Slovak Business Agency 1 140,750 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 50,124 EUR
Obec Rohožník 1 77,592 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 4 178,716 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 52,900 EUR
Obec Čičarovce 1 15,000 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7 7,683,930 EUR
Košický samosprávny kraj 3 227,540 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 131,784 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 59,664 EUR
Mesto Stupava 1 25,965 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 36,887 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 30,510 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 25,826,788 EUR
Dopravný úrad 1 25,748 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 377,392 EUR
Mestské lesy Košice a.s. 1 162,845 EUR
Mesto Krupina 1 11,292 EUR
Mesto Lipany 2 19,346 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 53,002 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 16,656 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 25,000 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 56,433 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 56,717 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 752,727 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 16,666 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 3 243,257 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 3 46,399 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 12,485 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 94,780 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 16,919 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 0 EUR
Slovenská národná knižnica 1 11,240 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 0 EUR
Mesto Košice 3 66,611 EUR
Mesto Brezno 1 12,105 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 3 0 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 5 44,822 EUR
Mesto Dunajská Streda 2 91,715 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 142,812 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 0 EUR
Mesto Modra 1 12,440 EUR
Mesto Fiľakovo 1 35,950 EUR
Mesto Sabinov 1 14,683 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 21,666 EUR
Obec Ražňany 1 12,483 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 325,433 EUR
Stredná odborná škola 2 28,367 EUR
Mesto Senec 1 0 EUR
Okresný súd Bardejov 1 16,575 EUR
Obec Oslany 1 12,958 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 3 2,364,324 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 37,499 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 263,240 EUR
Mesto Pezinok 1 12,600 EUR
Obec Radošina 1 0 EUR
Stredná odborná škola 1 22,083 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 15,370 EUR
Obec Sačurov 1 0 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 52,860 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 28,564 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 3 226,000 EUR
BIOPEL, a. s. 3 1,592,531 EUR
Mesto Michalovce 1 15,108 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 18,000 EUR
Mesto Ružomberok 1 9,404 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 1 10,800 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 23,149 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 32,000 EUR
Obec Čaňa 1 15,600 EUR
Záchranná služba 2 86,536 EUR
Mesto Detva 1 12,438 EUR
Mesto Hlohovec 1 12,082 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 7 795,696 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 115,417 EUR
Obec Jakubov 1 76,371 EUR
MH Invest, s.r.o. 7 124,999 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 29,904 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 27,518 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 25,000 EUR
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 1 28,325 EUR
Obec Dlhé nad Cirochou 1 0 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 42,513 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 55,500 EUR
Obec Tomášikovo 1 25,417 EUR
Park kultúry a oddychu Prešov 1 16,658 EUR
Obec Kiarov 1 8,562 EUR
Obec Čeláre 1 8,903 EUR
Obec Jur nad Hronom 1 16,250 EUR
Krajská prokuratúra 1 29,625 EUR
Okresný súd Komárno 1 16,100 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 22,816 EUR
Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 1 32,917 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 64,217 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 1 10,550 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 14,583 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 133,478 EUR
Spojená škola 2 202,183 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 36,800 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 14,040 EUR
Zoologická záhrada 1 39,500 EUR
Mesto Rajecké Teplice 1 16,832 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 29,463,500 EUR
Domov sociálnych služieb v Prešove 1 28,333 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 49,972 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 1 23,333 EUR
Obec Holčíkovce 1 0 EUR
Obec Rudina 3 38,749 EUR
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 1 13,004 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 1 13,155 EUR
Správa účelových zariadení 1 35,000 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 1 0 EUR
Obec Smižany 1 18,475 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 15,000 EUR
Mesto Sečovce 1 25,250 EUR
Mäso Melek, s.r.o. 1 324,783 EUR
Obec Veľké Rovné 1 0 EUR
Mesto Spišské Podhradie 1 28,875 EUR
Domov sociálnych služieb v Jabloni 1 12,250 EUR
Obec Ždiar 1 17,998 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 16,660 EUR
DLHOPIS, o.c.p., a.s. 1 38,000 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 36,428 EUR
Mesto Lučenec 1 0 EUR
Obec Kvakovce 4 140,292 EUR
Obec Beckov 1 14,583 EUR
Obec Konská 2 10,998 EUR
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 1 15,583 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 14,801 EUR
Obec Rabča 1 22,108 EUR
Obec Utekáč 1 10,331 EUR
Obec Kolárovice 1 20,792 EUR
Obec Trakovice 1 12,500 EUR
Obec Veľký Blh 1 20,832 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 2 109,083 EUR
Obec Likavka 1 13,916 EUR
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 2 128,849 EUR
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. 1 26,035 EUR
Krajská prokuratúra 2 0 EUR
Obec Budča 1 10,000 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 19,999 EUR
Mesto Nemšová 1 10,747 EUR
Obec Harichovce 1 11,541 EUR
Okresný súd Brezno 1 16,667 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 2 0 EUR
Štátna opera 1 11,000 EUR
Obec Neded 1 16,667 EUR
Obec Spišské Hanušovce 1 14,328 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 0 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 1 18,250 EUR
Škola úžitkového výtvarnictva J.Vydru 1 20,830 EUR
Obec Sečovská Polianka 1 12,482 EUR
Športové gymnázium 1 21,250 EUR
Obec Olováry 1 8,388 EUR
Obec Gánovce 1 9,912 EUR
Obec Jablonica 1 24,542 EUR
Mestské lesy Rožňava, s.r.o. 1 10,649 EUR
Slovenská pošta, a.s. 33 86,033,344 EUR
Stredná odborná škola 1 19,961 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 23,950 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 78,158 EUR
Poľnonákup TATRY, a.s. 1 29,500 EUR
Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 2 57,441 EUR
Centrum sociálnych služieb Zátišie 1 0 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 2 37,084 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 21,870 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 51,500 EUR
Obec Litava 1 0 EUR
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 2 110,100 EUR
Mesto Bojnice 1 19,553 EUR
Mesto Šahy 2 0 EUR
Domov v Poloninách Nová Sedlica 1 25,609 EUR
Obec Petrovice 1 9,825 EUR
Krajské múzeum v Prešove 1 0 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 1 18,417 EUR
Obec Šarišské Jastrabie 1 21,132 EUR
Slovenský tenisový zväz 1 31,250 EUR
Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 1 9,917 EUR
Okresný súd Dunajská Streda 1 16,417 EUR
Stredná odborná škola 1 12,500 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 2 26,333 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 25,148 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 10,900 EUR
Obec Dobroč 1 11,250 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 20,833 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 20,350 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 11,491 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 22,375 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 47,966 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 20,000 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 2 92,200 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 35,380 EUR
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky 1 22,083 EUR
Stredná odborná škola 1 9,892 EUR
ŽILBYT, s.r.o. 3 56,450 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 14,317 EUR
Spojená škola 1 13,983 EUR
Okresný súd Košice II 1 20,833 EUR
Hotelová akadémia Jána Andraščíka 1 11,500 EUR
Centrum sociálnych služieb v Poprade 1 18,665 EUR
Štátny pedagogický ústav 1 18,416 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 1 8,833 EUR
Spojená škola 1 17,887 EUR
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 1 0 EUR
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 1 16,608 EUR
Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš 1 22,825 EUR
Obec Plavé Vozokany 1 8,838 EUR
Senior Martin n.o. 1 8,750 EUR
Technické služby mesta Bytče 1 51,233 EUR
Stredná odborná škola 1 8,958 EUR
Obec Radoľa 1 11,583 EUR
Inšpektorát práce, Trnava 1 7,708 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 10,000 EUR
Združenie Rodiny pre DETSKÝ ÚSMEV 1 8,750 EUR
Krajská knižnica v Žiline 1 13,874 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 9,667 EUR
Arcidiecézna charita Košice 1 17,825 EUR
LUX, n. o. 1 27,417 EUR
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 1 20,900 EUR
Mestská knižnica Bratislava 1 10,833 EUR
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 1 16,458 EUR
Centrum sociálnych služieb ORAVA 1 13,330 EUR
HARMONIA zariadenie sociálnych služieb 1 26,325 EUR
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA 1 21,667 EUR
Spojená škola 2 24,575 EUR
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 2 32,117 EUR
Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto 1 20,790 EUR
Centrum voľného času v Poprade 1 8,333 EUR
Vihorlatské múzeum v Humennom 1 0 EUR
Cesta nádeje 1 8,375 EUR
Súkromná základná škola waldorfská 1 10,742 EUR
Technické služby mesta Hnúšťa 1 10,460 EUR
Inovačné partnerské centrum, Prešov 3 54,000 EUR
Slovenský zväz cyklistiky 2 27,050 EUR
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 14,100 EUR
Krízové stredisko 1 26,490 EUR
Obchodná akadémia 1 12,916 EUR
Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 3 29,460 EUR
Služby mesta Michalovce, s. r. o. 1 12,430 EUR
Okresný súd Lučenec 1 15,992 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 21,008 EUR
Okresný súd Stará Ľubovňa 1 15,741 EUR
Zemplínske múzeum 1 14,583 EUR
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1 18,692 EUR
Detský domov Komárno 1 16,373 EUR
Detský domov Poprad 1 0 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. 1 0 EUR
Detský domov Škovránok 1 11,250 EUR
Detský domov Dedina Mládeže 1 19,283 EUR
Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. 1 29,384 EUR
Slovenská kanoistika 1 27,333 EUR
Okresný súd Košice - okolie 1 20,832 EUR
Okresný súd Svidník 1 20,825 EUR
Okresný súd Košice I 1 20,833 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. 2 55,583 EUR
AGRA, s.r.o. 1 76,371 EUR
IMPA Žilina s.r.o. 1 9,825 EUR
GALIMEX s.r.o. 2 39,260 EUR
AGROSERVIS spol. s r.o. 1 39,500 EUR
Todos Bratislava s.r.o. 25 8,571,660 EUR
KESLER spol. s.r.o. 3 44,890 EUR
Ing. Radoslav Popovič R A D E S 2 109,440 EUR
Tempus - Car s.r.o. 7 281,127 EUR
FRANCE-TECH, spol. s r.o. 1 21,100 EUR
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. 1 13,155 EUR
DANUBIASERVICE, a.s. 21 1,017,775 EUR
Inreka plošiny servis, s.r.o. 2 104,733 EUR
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 6 169,006 EUR
BAYERN CENTER s.r.o. 1 12,082 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 3 190,827 EUR
AUTONOVA, s.r.o. 17 714,227 EUR
EUROMOTOR PLUS, s.r.o. 10 100,837 EUR
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 11 1,447,829 EUR
Summit Motors Bratislava, spol. s r.o. 3 88,130 EUR
IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 5 67,566 EUR
Moris Slovakia s.r.o. 2 40,629 EUR
UniCredit Fleet Management, s.r.o. 1 131,784 EUR
Volvo Group Slovakia, s.r.o. 1 821,540 EUR
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 6 2,413,492 EUR
autosport SZILÁGYI s.r.o. 1 22,825 EUR
TT-CAR, s.r.o. 7 113,921 EUR
DOVE, s.r.o. 1 18,692 EUR
HYCA s.r.o. 5 830,425 EUR
Autoprofit, s.r.o. 3 53,811 EUR
PYRA, spol. s r.o. 1 24,542 EUR
MURTEC s.r.o. 1 65,000 EUR
AC Bratislava, spol. s r.o. 1 59,814 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 9 455,809 EUR
PO CAR, s.r.o. 5 63,340 EUR
KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 1 12,440 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 7 427,412 EUR
HANES Slovakia, s.r.o. 3 0 EUR
IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. 3 36,908 EUR
FINAL - CD spol. s r. o. 10 157,616 EUR
BOAT a.s. 6 140,367 EUR
AUTONOVO, a.s. 3 63,567 EUR
MOTOR - CAR Košice s.r.o. 1 0 EUR
SWAM servis s.r.o. 2 342,608 EUR
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 1 1,298 EUR
AUTO MARKET, a.s. 2 42,458 EUR
Envitech s.r.o. 1 192,000 EUR
PAK-INVEST, s.r.o. 3 80,467 EUR
SIMIS s.r.o. 1 162,845 EUR
Harmónia, s.r.o. 6 294,335 EUR
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 18 59,319,299 EUR
LeasePlan Slovakia, s. r. o. 19 66,867,733 EUR
Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia 1 9,900 EUR
FINAL - CD plus, s.r.o. 3 53,691 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 2 43,972 EUR
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. 4 355,337 EUR
AUTOKAROS, a.s. 4 148,490 EUR
PRO AUTO, s.r.o. 7 101,048 EUR
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 7 58,983 EUR
H & M autoopravy - predaj s.r.o. 2 48,120 EUR
BUILT, spol. s r.o., odštepný závod Prešov 1 27,518 EUR
Motor-Car Prešov,s.r.o. 2 49,200 EUR
TORNO s.r.o., 2 37,084 EUR
Auto Gábriel, s.r.o. Košice 6 85,759 EUR
LION CAR, s.r.o. 2 30,408 EUR
PK Auto Spol. s r.o. 4 99,491 EUR
Auto Ideal s.r.o. 4 44,158 EUR
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o. 3 0 EUR
AUTO VALUŠEK služby, s. r. o. 10 188,008 EUR
TSM SLOVAKIA s.r.o. 2 50,745 EUR
DAAX spol. s r.o. 1 51,500 EUR
Todos Italia s. r. o. 2 20,830 EUR
RM JET, spol. s r.o. 1 14,040 EUR
T A N E X , spol. s r.o. 2 16,656 EUR
EUROCAMP s.r.o. 1 0 EUR
MOTO JAS, s.r.o. 10 427,312 EUR
SECO AUTOTRANS s.r.o. 1 10,331 EUR
UNICAR, s.r.o. 16 223,175 EUR
A - MOBIL s.r.o. 1 15,000 EUR
NOVÝ TOPCAR, s.r.o. 1 1 EUR
AUTO PARK BREZNO, s. r. o. 3 76,380 EUR
CAMEA car, a.s. 5 110,406 EUR
AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o. 3 50,858 EUR
C - CAR, s.r.o. 1 0 EUR
LIMA car, s.r.o. 1 9,912 EUR
AUTO VIBA s.r.o. 4 38,290 EUR
Todos Ružomberok s.r.o. 3 54,040 EUR
TVRDEX, s.r.o. 1 9,750 EUR
Auto Unicom, s.r.o. 3 31,737 EUR
Sk - technik, s.r.o. 1 0 EUR
Auto Becchi, s. r. o. 2 34,900 EUR
POINT a.s. Žilina 2 13,874 EUR
DS - CAR, s.r.o. 3 117,132 EUR
AUTOMAPE - spol. s r. o. 2 37,928 EUR
MONASTER, s.r.o. 1 6,420 EUR
VLM Auto, s.r.o. 3 53,863 EUR
PPC TEAM plus s.r.o. 1 82,073 EUR
AUTORIS, s.r.o. 1 10,460 EUR
United Lease Group, s. r. o. 1 99,100 EUR
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o. 1 9,892 EUR
Motor-Car Zvolen s.r.o. 2 25,392 EUR
MOTORSTORE, s.r.o. 1 171,006 EUR
PP AUTO s.r.o. 1 20,832 EUR
KIA Bratislava s.r.o. 1 29,000 EUR
OPTIMAL SK, s.r.o. 1 11,500 EUR
SZILCAR PARTNERS s.r.o. 3 68,675 EUR
AUTO - KÚTY Prievidza s. r. o. 2 52,850 EUR
IZOLSTAV-ZA, s.r.o. 1 0 EUR
3H MOBIL s.r.o. 3 28,312 EUR
Auto FRIM spol. s r.o. 1 10,649 EUR
QALT s.r.o. 5 118,992 EUR
Effective management SK, s.r.o. 5 124,000 EUR
AUTO CAR - BB, s.r.o. 1 28,721 EUR
ALBERA Slovensko s. r. o. 2 16,125 EUR
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 3 105,082 EUR
AUTO NITRA, spol. s r.o. 2 41,334 EUR
Auto Prestige Group a. s. 1 27,500 EUR
RAI - INTERNACIONAL, s.r.o. 1 189,083 EUR
CC TRADE, s.r.o. 1 21,250 EUR
M a H, spol. s r.o. 1 19,283 EUR
R - J. A. servis, s. r. o. 1 21,008 EUR
EKOAUTO s.r.o. Bardejov 1 14,247 EUR
AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. 2 39,165 EUR
IZSÁK Company, s.r.o. 2 57,417 EUR
Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 1 9,383 EUR
HS - PLUS, s.r.o. 1 25,325 EUR
JR-CARS, s.r.o. 1 22,108 EUR
ALD Automotive Slovakia s.r.o. 1 14,200,000 EUR
ALD Automotive s.r.o., organizačná zložka 1 0 Neuvedná
AWL, s.r.o. 2 0 Neuvedná

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Doplnenie vozového parku o elektrické vozidlá formou operatívneho leasingu. Trenčiansky samosprávny kraj 176,720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne motorové vozidlo vo vyhotovení ako pojazdná dielňa Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 133,500 EUR 2014 Tovary Áno 1
MOTOROVÉ VOZIDLO Slovenská národná knižnica od 9,666 do 10,499 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie motorového vozidla. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 41,700 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nové nákladné vozidlo s hákovým nakladačom a kontajnery Obec Rohožník 70,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka vozidiel s príslušenstvom a zaškolením obsluhy BIOPEL, a. s. 1,340,000 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka motorových vozidiel Výskumný ústav vodného hospodárstva 119,100 EUR 2015 Tovary Áno 1
Ťahač s hydraulickým nakladacím žeriavom pre odvoz a manipuláciu dreva Mestské lesy Košice a.s. 150,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. 30,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie osobného motorového vozidla. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 32,390 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obnova a Modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia – nákup špeciálnych monitorovacích vozidiel Slovenský hydrometeorologický ústav 192,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup špeciálnych dopravných prostriedkov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 240,290 EUR 2015 Tovary Áno 4
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 535,514 EUR 2014 Tovary Nie 2
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 684,489 EUR 2014 Tovary Nie 2
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 10,423,059,037 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 18,831 EUR 2015 Tovary Áno 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 899,541 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodanie osobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 197,550 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie osobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 197,550 EUR 2015 Tovary Nie 1
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 752,898 EUR 2015 Tovary Nie 2
Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb Rozhlas a televízia Slovenska 100,036 EUR 2015 Tovary Áno 1
Motorové vozidlá do 3,5t Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1,063,500 EUR 2015 Tovary Nie 3
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 830,871 EUR 2015 Tovary Nie 2
Nákup špeciálnych dopravných prostriedkov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 41,118 EUR 2015 Tovary Áno 2
Operatívny lízing Slovenská pošta, a.s. 877,025 EUR 2015 Tovary Nie 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1,177,969 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1,199,974 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1,407,854 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka pohrebného vozidla. Technické služby mesta Prešov a.s. 27,518 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modernizácia a rozšírenie výrobných kapacít Mäsokombinátu Melek - II. Etapa(Chladiarenské vozidlá). Mäso Melek, s.r.o. 373,620 EUR 2016 Tovary Áno 1
Úžitkové motorové vozidlo Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 24,257 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá - 20 ks Košický samosprávny kraj 227,540 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 973,596 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1,526,602 EUR 2017 Tovary Nie 2
Osobné a úžitkové motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 23,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 151,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie osobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 326,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Environmentálne úsporné motorové vozidlá TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2,289,206 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,448,946 EUR 2017 Tovary Nie 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1,046,363 EUR 2017 Tovary Nie 2
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 216,431 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 50,275 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 30,642,099 EUR 2018 Tovary Nie 2
Služobné motorové vozidlo Dopravný úrad 26,492 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,255,753 EUR 2018 Tovary Nie 2
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1,295,775 EUR 2018 Tovary Nie 2
Environmentálne motorové vozidlá TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2,042,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo - Volkswagen T6 Caravelle Trendline LR 2,0L TDI, 150k/110kw, DS7 - automatická prevodovka Rozhlas a televízia Slovenska 31,375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Spišská Stará Ves 16,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá strednej triedy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 85,413 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové vozidlo s nákladným priestorom Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Žiar nad Hronom 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 138,859 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných motorových vozidiel Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 64,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Dobroč 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot Partner New Furgon alebo EKVIVALENT Mesto Žilina 15,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dacia Dokker 1,6 75kW ARCTICA alebo ekvivalent Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 9,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo ŠKODA Yeti, päťdverová, päťmiestna, dvopriestorová Obec Ždiar 22,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Škoda Fabia Combi 1.2 TSI 81kW alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 14,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového zametacieho vozidla na celoročné využitie formou leasingu Mesto Senec 164,187 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo na prepravu osôb Škola úžitkového výtvarnictva J.Vydru 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá s pohonom 4x4 kategórie N1 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 120,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
nové osobné motorové vozidlo, 5 miestne, Škoda Rapid Ambition alebo ekvivalent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15,463 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorových vozidiel Slovenský hydrometeorologický ústav 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie nového úžitkového motorového vozidla Mesto Levoča 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Škoda Fabia Combi 1.2 TSI 66kW Obec Utekáč 13,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup vozidla na prepravu osôb 1+17 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 35,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - tmavomodrá imperial alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - manuálna 6M stupňová Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky 26,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla Slovenský hydrometeorologický ústav 27,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Peugeot 301 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla Škoda Fabia Combi Active Mesto Bardejov 11,345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Ambition 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. Okresný súd Komárno 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Ambition 1.6 TDI 81 kW 5-stup. mech. Okresný súd Dunajská Streda 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 12,666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo osobné Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 23,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Okresný súd Košice II 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
KIA cee´d SW 1,6 GDi Mesto Pezinok 15,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia ceed 1.4 CVVT GOLD alebo ekvivalent Obec Konská EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠKODA SUPERB 2,0 TDI 140 kW výbava STYLE LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 28,325 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Trenčianske múzeum v Trenčíne 17,763 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia ceed 1.4 CVVT GOLD alebo ekvivalent Obec Konská EUR 2016 Tovary Nie 1
Jazdené nákladné vozidlo Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 60,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Stredná odborná škola 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,6i VVT PREMIUM Obec Trakovice 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil DÁCIA LODGY 1,5 dCi, 80 kW, 7 miest Obec Oslany 15,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Šarišské Jastrabie 25,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid Ambition 1,2 TSi 81 kW alebo ekvivalent Mesto Modra 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Banskobystrický samosprávny kraj 13,290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo, benzín, 74 až 105 kW, 1 až 1,6 litrový Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný automobil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 - miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 25,855 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové motorové vozidlo s nákladným priestorom na prepravu tovaru Technická univerzita v Košiciach 24,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Obec Smižany 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Volkswagen Crafter Kasten GP LRp 35 Rozhlas a televízia Slovenska 28,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy Hlavné mesto SR Bratislava 30,769 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Audi A6 FLEET 3,0 TDI quattro STR alebo ekvivalent Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 57,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 23,972 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Style 1,4 TSI 110 kW 6-stup. mechanická prevodovka alebo ekvivalent Okresný súd Brezno 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie nového motorového vozidla pre mestskú políciu Mesto Levoča 17,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 9 miestneho motorového vozidla Nitriansky samosprávny kraj 154,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávkové motorové vozidlo Mesto Košice 30,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Bratislavský samosprávny kraj 171,975 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla - midibus Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 137,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá kategórie T1 Zoologická záhrada 47,407 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávkový pohrebný automobil. Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 45,417 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo New Kia Sportage 1,6 GDI Gold alebo ekvivalent Obec Čaňa 19,384 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového úžitkového motorového vozidla na prepravu osôb Slovenská ústredná hvezdáreň 38,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup motorového vozidla - midibus Spojená škola 137,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového úžitkového motorového vozidla Fiat Ducato Maxi L3H2 7 miestny alebo ekvivalentný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 26,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Gánovce 11,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné motorové vozidlo Combi alebo ekvivalent Senior Martin n.o. 11,669 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové valníkové vozidlo – FIAT DUCATO alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 30,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Banskobystrický samosprávny kraj 13,290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové 7 miestne vozidlo Fiat Ducato Maxi 2,3 MTJ 150k 35 L4 Dvojkabína Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš 22,826 EUR 2016 Tovary Nie 1
VW Caravelle LR - Nové motorové vozidlo 8 miestne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 26,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná plošina PT 160 Nissan Cabstar 35.12. alebo ekvivalent Technické služby mesta Bytče 61,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
NÁKUP NOVÉHO OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Banskobystrický samosprávny kraj 9,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil DÁCIA Logan 1,5 dCi, 55 kW/75 k S&S model Arctica alebo ekvivalent Obec Plavé Vozokany EUR 2016 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných automobilov nižšej strednej triedy SZRB Asset Management, a.s. 18,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová Škoda Fabia alebo ekvivalent Stredná odborná škola 11,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 57,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nový osobný automobil Fabia Combi Style 1.2 TSI 81 kW 6-stup. mech. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 16,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,6i VVT PREMIUM Obec Rudina EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen C-Elysée VTi 115 alebo ekvivalent. Obec Olováry 10,065 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen C-Elysée VTi 115 alebo ekvivalent. Obec Kiarov 10,274 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodanie osobných motorových vozidiel. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 162,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen C-Elysée VTi 115 Obec Čeláre 10,683 EUR 2016 Tovary Áno 1
NÁKUP nového osobného motorového vozidla Banskobystrický samosprávny kraj 12,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa úžitkového motorového vozidla Fiat Ducato Maxi L3H2 7 miestny alebo ekvivalentný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 23,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 108,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový Mercedes - Benz Vito alebo "ekvivalent" Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroën C-Elysée PureTech 82 alebo ekvivalent Inšpektorát práce, Trnava 9,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,6i VVT Obec Rudina 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Stredná odborná škola 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Octavia Combi Business 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. alebo ekvivalent Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 23,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Radoľa 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Združenie Rodiny pre DETSKÝ ÚSMEV 10,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie osobného motorového vozidla. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 38,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mesto Žiar nad Hronom 30,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Octavia Combi Business 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. Spojená škola 21,465 EUR 2016 Tovary Nie 1
7-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb a materiálu so zníženou produkciou emisií Krajská knižnica v Žiline 17,494 EUR 2016 Tovary Nie 1
NÁKUP NOVÉHO osobného motorového vozidla Banskobystrický samosprávny kraj 7,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Žilina 78,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Prešovský samosprávny kraj 28,057 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá BIOPEL, a. s. 107,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo - MULTIVAN Mesto Stupava 32,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
8-miestne motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou Domov sociálnych služieb v Prešove 34,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Octavia 2.0 TDI (A) alebo ekvivalent (VW Passat, Audi ....) Mesto Košice 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova vozového parku - 5 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 40,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové 5- miestne motorové vozidlo na prepravu osôb s certifikovanou zdvíhacou elektrohydraulickou plošinou pre jeden invalidný vozík Arcidiecézna charita Košice 21,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové DUCATO Light 2,3 MTJ EURO 6 150k L2H2 Combi-9 miestne motorové vozidlo na prepravu osôb so zdvíhacou elektrohydraulickou plošinou alebo ekvivalent Domov v Poloninách Nová Sedlica 30,731 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil triedy SUV (Hyundai Tucson 2,0 CRDi (136kW/185k) PREMIUM 4x4) alebo ekvivalent Mesto Sečovce 30,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb so zdvíhacou elektrohydraulickou plošinou LUX, n. o. 39,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Suzuki Vitara 1,6 VVT 2WD 5MT výbava Premium Obec Likavka 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Citroen Berlingo BlueHDi 100k FEEL Mesto Detva 14,926 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných automobilov strednej a nižšej strednej triedy SZRB Asset Management, a.s. 125,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kia Cee´d SW 1,6 GDi SILVER Mesto Krupina 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot BOXER New Furgon 7 miestne alebo EKVIVALENT Mesto Žilina 35,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,6i VVT alebo ekvivalent Obec Rudina 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Combi Stredná odborná škola elektrotechnická 11,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
motorové vozidlo Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 36,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická inšpekcia, a.s. 57,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo, 5 miestne Škoda Fabia Combi 1,2 TSI/81 Kw Obec Litava 11,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Octavia alebo ekvivalent Obec Neded 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Nemšová 12,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operatívny lízing osobných automobilov strednej a nižšej strednej triedy SZRB Asset Management, a.s. 125,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové motorové vozidlo Krajské múzeum v Prešove 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo Peugeot 208 STYLE alebo EKVIVALENT Mesto Žilina 13,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Prešovský samosprávny kraj 46,451 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Prešovský samosprávny kraj 37,456 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo - 7 miestne Mestská knižnica Bratislava 13,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového motorového vozidla HYUNDAI 1,2i COMFORT alebo ekvivalent Mesto Bardejov 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový 5 miestny automobil s posuvnými zadnými dverami Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
7-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb a materiálu so zníženou produkciou emisií Gréckokatolícka charita Prešov 17,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 19,750 EUR 2016 Tovary Áno 1
Motorové vozidlá Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 206,386 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Veľký Blh 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo 8 miestne Slovenský tenisový zväz 37,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové vozidlo do lesnej výroby Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 28,721 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 206,386 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla pre potreby Strednej zdravotníckej školy, Banská Bystrica Stredná zdravotnícka škola 13,790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil triedy SUV s pohonom 4x4 a naftovým motorom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 28,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil, 5-miest na sedenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11,667 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo MPV Štátny veterinárny a potravinový ústav 23,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil pre mestskú políciu: DACIA DUSTER ARCTICA 1,6 SCe 84kW/114k S§S 4x2 Mesto Lipany 11,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nákladného motorového vozidla Obec Veľké Rovné 45,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 112,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb s mechanickou zdvíhacou plošinou Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA 26,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
operatívny leasing motorového vozidla Slovenská správa ciest 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Spojená škola 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 13,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá - 20 ks Košický samosprávny kraj 227,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový Peugeot Boxer Furgon 6-miestny 1+5,alebo ekvivalent Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka osobných motorových vozidiel Sociálna poisťovňa, ústredie 183,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 18,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 12,140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 9 miestneho motorového vozidla Mesto Bojnice 23,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Centrum voľného času v Poprade 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Citroën Berlingo Multispace BlueHDI 120 S&S XTR Obec Spišské Hanušovce 17,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Vihorlatské múzeum v Humennom 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
nový osobný automobil Škoda Fabia Combi Active alebo "ekvivalent" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 10,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla Stredná odborná škola 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla pre potreby Spojenej školy Modrý Kameň Spojená škola 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Volkswagen Caddy 4 Kombi 1,4 L TSI BMT Mesto Dunajská Streda 20,332 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového zametacieho vozidla na celoročné využitie Mesto Šahy 212,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
nový osobný automobil Kia Cee´d SW 1,6GDi Platinum alebo "ekvivalent" pri dodržaní technických a kvalitatívnych parametrov Galéria mesta Bratislavy 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mestská časť Bratislava - Rača 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového motorového vozidla Cesta nádeje EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla OPEL, model ZAFIRA TOURER 5-dv Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 16,608 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové vozidlo do lesnej výroby Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 28,721 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového motorového vozidla HYUNDAI ix20 alebo ekvivalent Hotelová akadémia Jána Andraščíka EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 35,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil pre mestskú políciu: DACIA DUSTER ARCTICA 1,6 SCe 84kW/114k S§S 4x2 Mesto Lipany 11,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo ŠKODA Rapid alebo ekvivalent Obec Dlhé nad Cirochou 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového vozidla s pohonom 4x4 Stredná odborná škola 26,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný automobil Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 26,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26,318 EUR 2016 Tovary Nie 1
9-miestne KOMBI vozidlo s pohonom 4x4 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 33,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy Hlavné mesto SR Bratislava 90,951 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Fiľakovo 43,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil Súkromná základná škola waldorfská 12,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové alebo predvádzacie vozidlo Fabia Combi Style s akčným paketom Style Plus 1.2 TSI 81 kW 6-stup. mech. Technické služby mesta Hnúšťa 10,460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo, 5 miestne Škoda Rapid Style 1,2 TSI 81 kW 6-stup. mech. alebo ekvivalent Obec Ražňany 15,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úžitkové motorové vozidlo Obec Kolárovice 28,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo, SUZUKI VITARA 1,6 VVT 4 WD PREMIUM, alebo ekvivalent Obec Beckov 17,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
9 - miestne motorové vozidlo so svetelným a zvukovým výstražným zariadením a pracovným osvetlením Obec Jablonica 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Audi A6 3,0 TDI quattro STR Mesto Dunajská Streda 89,726 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka osobných motorových vozidiel Sociálna poisťovňa, ústredie 232,320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing motorového vozidla Inovačné partnerské centrum, Prešov 25,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobného motorového vozidla Regionálne cesty Bratislava a.s. 38,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
nové osobné motorové vozidlo Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 21,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 Obec Petrovice 11,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Ružomberok 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing motorového vozidla Inovačné partnerské centrum, Prešov 19,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Mesto Žiar nad Hronom 45,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Štátna opera 14,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo s úpravou pre mestskú políciu - KIA CEED alebo ekvivalentný (zvukové a svetelné výstražné zariadenie, farebné polepy) Mesto Žilina 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 4 ks nových osobných 9-miestnych automobilov Košický samosprávny kraj 98,816 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil 4x4 pre krízové riadenie Mesto Košice 28,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil - 7 miestny Obec Budča 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 Slovenský zväz cyklistiky 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný automobil VW Touran VEPOS, spol. s r.o. 18,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
nové osobné motorové vozidlo Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 19,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestovný autobus Obec Radošina 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelové motorové vozidlo Správa účelových zariadení 35,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 48,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Fiat Tipo 1.4 95k alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Dúbravka 13,765 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového 9-miestneho motorového vozidla Krízové stredisko 27,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Obchodná akadémia 17,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 33,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb Stredná odborná škola 11,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Sečovská Polianka 16,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladný automobil so sklápacou nadstavbou Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 44,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho osobného motorového vozidla (typ NISSAN NV200 KOMBI / ekvivalent) Mesto Žilina 20,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi alebo ekvivalent Slovenský zväz cyklistiky 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové Osobné Motorové Vozidlo Obec Čičarovce 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo so sklápacou nadstavbou Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 79,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo osobné Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 36,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Volkswagen T6 Skriňová dodávka LR 2,0L TDI EU5 alebo ekvivalent Obec Tomášikovo 30,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobného motorového vozidla DLHOPIS, o.c.p., a.s. 38,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 12,091 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 12,591 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného 8-miestneho automobilu Bábkové divadlo v Košiciach 56,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Malé úžitkové vozidlo - Technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Kvakovce 20,228 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo MH Invest, s.r.o. 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného 8-miestneho automobilu Bábkové divadlo v Košiciach 56,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Mesto Levoča 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná plošina PT 160 NISSAN CABSTAR 35.12 alebo ekvivalent Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 64,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Služby mesta Michalovce, s. r. o. 16,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo do 3,5 tony na prepravu 9 osôb Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 39,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6,667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Jur nad Hronom 19,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1,6i VVT GLX Elegance alebo ekvivalent Obec Trnovec nad Váhom 18,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Divadlo Andreja Bagara v Nitre 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Metodicko-pedagogické centrum 24,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Obec Harichovce 13,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing motorového vozidla Inovačné partnerské centrum, Prešov 19,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných automobilov Slovenská správa ciest 242,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo SUV Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 10,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Krajský súd v Košiciach 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového úžitkového motorového vozidla Stredisko sociálnej starostlivosti 16,666 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SUV MH Invest, s.r.o. 19,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové L2H2 Fakultná nemocnica Nitra 17,114 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo na prevoz stravy 8-miestne Športové gymnázium 29,073 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 36,499 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35,940 EUR 2017 Tovary Áno 1
Úžitkový automobil Obec Jaslovské Bohunice 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 60,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil MH Invest, s.r.o. 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK MH Invest, s.r.o. 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka automobilu s izotermickou vložkou Mestská časť Bratislava - Petržalka 24,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK MH Invest, s.r.o. 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK MH Invest, s.r.o. 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo na prepravu menej ak 10 osôb. Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 22,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo SEDAN alebo LIFTBACK MH Invest, s.r.o. 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklopný valník - Technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Kvakovce 65,842 EUR 2017 Tovary Áno 1
Opel Combo Combi N1 L1H1 s izotermickou úpravou alebo ekvivalent Mesto Sabinov 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový Peugeot BOXER VALNÍK 7-miestny, alebo ekvivalent Mesto Rajecké Teplice 24,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
motorové vozidlo - 9 miestne na prepravu osôb so zdvíhacou plošinou nové HARMONIA zariadenie sociálnych služieb 31,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Mestská časť Bratislava - Rača 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná plošina na podvozku FORD RANGER 4x4 XL SingleCab alebo ekvivalent Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 77,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový úžitkový automobil s izotermickou úpravou, protisklzovou podlahou vrátane ATP certifikácie, s posuvnými zadnými dverami na oboch stranách Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 19,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo financované prostredníctvom finančného lízingu Mesto Michalovce 18,135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Ambition 1,4 TSi, 110 kW alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
9 miestne motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou Nitriansky samosprávny kraj 34,927 EUR 2017 Tovary Nie 1
9 - miestne osobné motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 25,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové úžitkové motorové vozidlo s nákladným priestorom na prepravu tovaru Technická univerzita v Košiciach 21,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo 5 miestne, motorové vozidlo 5 miestne combi Nitriansky samosprávny kraj 50,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠKODA RAPID 1,2 TSI 81kW Mesto Brezno 14,526 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škoda Octavia Combi ambition alebo ekvivalent a Škoda Superb Liftback ambition alebo ekvivalent Slovenská konsolidačná, a.s. 38,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Malé nákladné vozidlá - 8 ks Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 200,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávkový pohrebný automobil. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 35,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 kusy nové osobné motorové vozidlá Krajská prokuratúra 36,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový 9 - miestny osobný automobil Stredná odborná škola polytechnická 25,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Slovak Business Agency 168,984 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Domov sociálnych služieb v Jabloni 14,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo: Citroën Berlingo VP diesel BLUEHDI 120K XTR alebo EKVIVALENT Spojená škola 18,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Kia Ceed SW 1,6 GDI Silver my 2017 99kW 135k alebo ekvivalent Stredná odborná škola 11,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot BOXER Furgon alebo EKVIVALENT Mesto Žilina 25,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 22,248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup multifunkčného komunálneho vozidla pre umývanie plôch a komunikácií - pre zlepšenie kvality ovzdušia Mesto Šahy 215,996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Okresný súd Stará Ľubovňa 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi alebo ekvivalent alebo ekvivalent Zemplínske múzeum 19,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Metodicko-pedagogické centrum 18,836 EUR 2017 Tovary Nie 1
JAZDENÝ dodávkový automobil skriňový Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobného motorového vozidla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20,736 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služobné úžitkové vozidlo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové úžitkové valníkové vozidlo Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 38,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového osobného motorového vozidla Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 9,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Okresný súd Bardejov 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Metodicko-pedagogické centrum 18,836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil na prepravu 7 osôb Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 22,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
9 miestne motorového vozidlo + príves Nitriansky samosprávny kraj 25,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Krajská prokuratúra 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Kia Carens alebo "ekvivalent" Detský domov Komárno 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového 9-miestneho motorového vozidla Detský domov Poprad 22,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
1 kus nové osobné motorové vozidlá Krajská prokuratúra v Prešove 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil Technická univerzita v Košiciach 36,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Štátny pedagogický ústav 22,158 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobného motorového vozidla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20,736 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový osobný automobil Škoda Fabia Combi Drive 5-miestne alebo ekvivalent Detský domov Škovránok 13,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo na prepravu minimálne 8 osôb. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 35,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo ako nosič komunálnych nadstavieb Obec Jakubov 91,646 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo 9- miestne ( nové) Detský domov Dedina Mládeže 23,900 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Krajská prokuratúra 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Záchranná služba 103,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Centrum vedecko-technických informácií SR 65,570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo Comfortline - alebo ekvivalent Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. 16,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
9 – miestne osobné motorové vozidlo Obec Holčíkovce 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služobné motorové vozidlo Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 23,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dispečerské motorové vozidlo Záchranná služba 16,699 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Karoq alebo ekvivalent Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. 36,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklopný valník - Technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Kvakovce 44,630 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nové osobné motorove vozidlo - minibus alebo ekvivalent, farba - Blazer Blue alebo ekvivalen, motor - diesel, prevodovka - manuálna 6M stupňová Slovenská kanoistika 33,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická inšpekcia, a.s. 39,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávkový pohrebný automobil. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 35,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové terénne osobné motorové vozidlo Mestské lesy Rožňava, s.r.o. 11,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a batožiny Katolícka univerzita v Ružomberku 24,167 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo osobné Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 39,346 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Poľnonákup TATRY, a.s. 29,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Terénny automobil s pohonom 4x4 kategórie N1G ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 30,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil ŠKODA Octavia Combi Centrum sociálnych služieb v Poprade 22,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 miestne motorového vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 48,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dacia Dokker 1,6 75kW ARCTICA alebo ekvivalent Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 19,060 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo - combi 4x4 Štátny veterinárny a potravinový ústav 32,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy, prevedenie kombi Geodetický a kartografický ústav Bratislava 83,450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo - nové Park kultúry a oddychu Prešov 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami v počte 4 ks Hlavné mesto SR Bratislava 100,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil ŠKODA Superb Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 36,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklopný valník - Technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Kvakovce 45,635 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy - segment "C" Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 45,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
osobný automobil Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 18,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo na zimnú a letnú údržbu komunikácií MB Unimog U427 alebo ekvivalent s príslušenstvom (posýpacia nadstavba 4 m3, radlica , cisterna 5 m3 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 260,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 24,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9,083 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných motorových vozidiel Prešovský samosprávny kraj 60,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dve nové motorové vozidlá úžitkové Peugeot Partner VÚFT PKL2 alebo EKVIVALENT ŽILBYT, s.r.o. 30,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového služobného osobného automobilu AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 17,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Úžitkové motorové vozidlo s nižšou hmotnosťou "RENAULT MASTER 2.3 dCi 130 (VAN - Valník 4dv.), alebo ekvivalent" - nové Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 25,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup vozidla s polievacou nadstavbou Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 26,244 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa nového motorového vozidla Okresný súd Košice - okolie 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - MÚV Mesto Spišské Podhradie 34,680 EUR 2018 Tovary Áno 1
9 miestne motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 22,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami v počte 4 ks Hlavné mesto SR Bratislava 100,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup služobných motorových vozidiel Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 172,764 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nový osobný automobil Okresný súd Svidník 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlá Škoda Superb alebo ekvivalent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 72,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového služobného osobného automobilu Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo Spojená škola 106,157 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové osobné motorové vozidlo Okresný súd Bratislava V 20,833 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 11,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot EXPERT VU FT PREMIUM L3H1 alebo EKVIVALENT ŽILBYT, s.r.o. 17,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zakúpenie služobných motorových vozidiel MsP Mesto Prešov 30,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladný automobil – trojstranný sklápač s hydraulickou rukou Mesto Lučenec 117,940 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nové motorové vozidlo úžitkové Peugeot Partner Furgon alebo EKVIVALENT ŽILBYT, s.r.o. 13,333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Mesto Žilina 35,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 miestne úžitkové vozidlo s ťažným zariadením Nitriansky samosprávny kraj 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 13,090 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy H2-MPV Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17,098 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladný automobil – trojstranný sklápač s hydraulickou rukou Obec Sačurov 100,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf Edition Trendline - alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb Zátišie 14,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo 9-miestne Obec Rabča 27,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 10,672 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa nového osobného motorového vozidla Okresný súd Košice I 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 19,125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepravník osôb nový - motorové vozidlo úžitkové SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Centrum sociálnych služieb ORAVA 16,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 762,801 EUR 2018 Tovary Nie 2
Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy H2-MPV Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 328,858 EUR 2018 Tovary Nie 3
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 14,200,000 EUR 2018 Tovary Nie 2
NÁJOM VOZIDIEL AMBULANCIÍ ZZS S PRÁVOM KÚPY Záchranná zdravotná služba Bratislava 25,826,788 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá Slovenská pošta, a.s. 1,012,934 EUR 2018 Tovary Nie 2
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu Slovenská pošta, a.s. 118,628 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operatívny leasing osobných a úžitkových vozidiel pre DPB, a.s. (EVO) Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2018 Služby Nie 3