CPV kód

33790000-4

Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 600 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 111 674 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 14 439 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 24 008 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 5 015 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 4 649 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 13 49 828 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 1 501 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 25 432 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 458 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 7 645 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 15 1 005 955 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 25 31 504 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 7 499 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 366 EUR
Slovenské národné múzeum 1 1 105 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 28 35 730 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 2 160 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 39 96 297 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 796 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 32 034 EUR
Neurobiologický ústav SAV 1 246 EUR
Ústav polymérov SAV 18 7 379 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 580 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 1 4 850 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 221 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 2 464 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 10 2 348 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 158 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 733 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 7 2 705 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 2 987 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 12 1 009 504 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 2 21 296 EUR
TRIGON s.r.o. 1 658 EUR
MGP, spol. s r.o. 1 0 EUR
BIOTECH s.r.o. 13 25 167 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 6 964 EUR
G Trade s.r.o. 1 100 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 12 11 158 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 77 132 829 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 7 15 716 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 10 38 622 EUR
LABSERVICE, spol. s r.o. 1 550 EUR
Lambda Life a.s. 2 970 EUR
VWR International GmbH 15 10 153 EUR
LABO - SK, s. r. o. 14 113 011 EUR
INTERTEC s.r.o. 2 248 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 1 4 743 EUR
BD BAMED s.r.o. 7 2 565 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 2 103 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 1 197 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 3 940 EUR
MIKRO, spol. s r.o. 1 133 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 8 12 667 EUR
Chromservis SK s.r.o. 22 24 411 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 1 733 EUR
GAVAX, s.r.o. 7 6 591 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 1 563 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 2 1 887 EUR
LUKAS s.r.o. 2 8 633 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 1 4 130 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 1 7 499 EUR
Ing. Igor Liba - Bali 4 2 562 EUR
AZ CHROM s. r. o. 4 3 067 EUR
DISPOLAB, Žilina s.r.o. 2 442 EUR
Ľubomír Kusyn 1 193 EUR
MARCONI, s. r. o. 7 8 396 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 5 4 451 EUR
Aloquence, s. r. o. 3 599 EUR
Mgr. Petr Stavinoha 1 4 850 EUR
Molchem s. r. o. 1 21 EUR
Medplus, s.r.o. 1 71 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Laboratórne sklo a pomôcky Výskumný ústav vodného hospodárstva 44 880 EUR 2015 Tovary Nie 2
Výskumné centrum AgroBioTech – laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 995 874 EUR 2015 Tovary Áno 1
Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický tovar Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 622 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný laboratórny materiál z plastu s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 326 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chromatografická kolóna Neurobiologický ústav SAV 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskopické sklíčka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 313 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 282 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a ohrevné hniezdo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 075 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 643 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný laboratórny materiál z PTFE s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 493 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 656 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavka bakteriologická Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 913 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka spotrebného materiálu do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 998 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla a spotrebného PTFE materiálu do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 393 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - sklíčka, fólia, skúmavky, rukavice... Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 684 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 849 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 455 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 768 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 265 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne kyvety, pipety a stričky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 207 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný material do laboratórií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 298 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 1 053 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny sklenený tovar - vzorkovnica na plyn Technická univerzita v Košiciach 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky, filtračný papier Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 336 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavka sterilná; Mikrotitračná doštička; Vrchnák na mikrotitračnú doštičku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 158 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petriho miska Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 382 EUR 2016 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 5 027 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 408 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka spotrebného materiálu do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 973 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 2 078 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a iné potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklené vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 211 EUR 2016 Tovary Nie 1
spotrebný PTFE materiál do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 1 029 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na histologické vyšetrenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 546 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre laboratórium analýz bioplynu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 333 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kremenné kyvety pre UV-Vis spektrofotometer Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 197 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vápnomer podľa Janka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 272 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 11 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prachovnica so zabrúsenou sklenenou zátkou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 108 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odberové rúrky naplnené aktívnym uhlím Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 378 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklené výrobky pre laboratóriá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 152 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 328 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gulôčky technické sklenené 0,5 MM Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 292 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do mykologického laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 599 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 882 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 288 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 11 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 214 EUR 2016 Tovary Áno 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 70 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky 1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 483 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky 2 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 593 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 412 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry k bodotávku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný laboratórny materiál z PTFE s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 2 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 389 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 347 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 412 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 222 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolóna Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenený laboratórny tovar Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 860 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
UHPLC kolóna C18 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 886 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prachovnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná syntézna piecka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21 070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný laboratórny materiál s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 117 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sorpčné trubičky naplnené aktívnym uhlím Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 139 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odberové rúrky naplnené aktívnym uhlím Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 389 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklenený tovar do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrosklá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - sklenené tabuľky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inzerty pre chromatografické vialky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 98 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 755 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložné sklíčka Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla a pomôcok z plastu do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 918 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 651 EUR 2017 Tovary Nie 1
TEM sieťky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 174 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 321 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrostriekačka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 101 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný tovar Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 31 539 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar, ihla Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, pomôcky z plastu a kovu, filtrácia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 652 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vialka sklenená k lyofilizátoru CS 55-4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 791 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flex sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 551 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laboratórnych pomôcok. Slovenský hydrometeorologický ústav 9 084 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 623 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny tovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre reakčné fľaše DURAN GLS-80 s magnetickým miešaním Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 013 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 583 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 306 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny, zdravotnícky materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 626 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 929 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 859 EUR 2017 Tovary Nie 1
1917 Spotrebný materiál - sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 401 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 521 EUR 2017 Tovary Nie 1
2017 Spotrebný materiál - sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóny na HPLC a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 384 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre termofyzikálne laboratórium Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - kadička, hodinové sklo, výveva, nuča s fritou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Petriho misky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 392 EUR 2017 Tovary Nie 1
2717 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 205 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 392 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný material do laboratórií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 597 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flex sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 357 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 153 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 335 EUR 2017 Tovary Nie 1
HPLC kolóna Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 589 EUR 2017 Tovary Nie 1
Petriho miska - sterilná Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 371 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóna do plynového chromatografu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 372 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky rôzne Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 108 259 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskopické sklá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 168 EUR 2017 Tovary Nie 1
3817 Spotrebný materiál - sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 322 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - Erlenmeyerova banka, exsikátor, vialky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
UHPLC kolóna Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - valec, skúmavka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 152 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný plast, laboratórne sklo a iné laboratórne pomôcky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - sklo podložné Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla a porcelánu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 935 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 134 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
4017 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 258 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 1 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priehľadná nádoba na tekutý dusík Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - makrokyvety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 163 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 134 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chromatografický materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 374 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla na Schlenkovu techniku Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 572 EUR 2017 Tovary Nie 1
11-2017- Chemikálie A Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie školských laboratórií elektroforéza, polarimeter Stredná zdravotnícka škola 2 080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 10 234 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - kadička, banka, filtračná aparatúra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 458 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 195 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - kadička, miska, tyčinka, fľaša so závitom, skúmavky, lievik Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 246 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložné a krycie sklíčka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 841 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 637 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 568 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zostava funkčného nástroja na použitie pri extrakcii na pevnej fáze Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložné a krycie sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 336 EUR 2018 Tovary Nie 1
Platinový téglik Saneca Pharmaceuticals a. s. 9 200 EUR 2018 Tovary Áno 1
Transportný tampón s priloženou skúmavkou s transportným médiom Amies Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 988 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 303 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla - mikrosklo krycie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 366 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrostriekačky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 346 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 585 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrostriekačky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 346 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - počítacie sklíčka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 244 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 892 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória – laboratórny sklenený tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 373 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a plast Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 503 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. Podložné sklá, pipeta, analytické váhy, chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 704 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zásobník na kvapalný dusík Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 030 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo potrebné na realizáciu chemických experimentov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 302 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho miska - sterilná Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 764 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 523 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo potrebné na realizáciu chemických experimentov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 302 EUR 2018 Tovary Nie 1
EPR trubičky kremíkové Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 404 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - mikroelektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 671 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - mikrostriekačky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 907 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 675 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 454 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Slovenské národné múzeum 1 105 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - Sklenená kyveta Cell, výplňová tyčinka pre Cell kyvetu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 831 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 359 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórne sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrifugačná skúmavka plochá PP so skrutkovacím uzáverom 13 ml Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plast a sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
HPLC kolóny - spotrebný laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 192 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odparovacie misky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 90 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - mikroelektródy, konektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny pracovný box Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 756 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 053 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne sklo Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kremenné kyvety pre UV-VIS spektrofotometer Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 578 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítacia komôrka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 566 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, plasty a iné príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 231 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 240 EUR 2018 Tovary Áno 1
Podložné a krycie sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 853 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 533 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 8 649 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 8 649 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny tovar- extrakčná zostava Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny tovar-mikrostriekačky, vymeniteľné ihly Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 452 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 846 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 605 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrofluidný kit Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Exkochleačné ostré lyžičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 236 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sklená GPC kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 784 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 699 EUR 2019 Tovary Nie 1
Miska Petri - sterilná Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 179 EUR 2019 Tovary Nie 1
kyvety Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 660 EUR 2019 Tovary Nie 1
hadičky spojovacie a hadičky predlžovacie Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 19 344 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trecie misky s tĺčikmi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 143 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplomery, hustomery, vlhkomery, váhy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 286 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 692 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 455 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 170 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stojany do hlbokomraziacich boxov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 777 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 385 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 375 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky rôzne Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 324 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 956 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 601 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hermetické sklenené dózičky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 879 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 138 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálne byrety Brand Titrette Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 160 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 8 997 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 441 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 476 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podložné a krycie sklíčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 362 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 785 EUR 2020 Tovary Áno 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×