CPV kód

33700000-7

Predmety osobnej starostlivosti

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 2 686 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 24 147 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 306 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 1 750 EUR
Mesto Rožňava 7 24 428 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 4 18 350 EUR
Mesto Nitra 2 206 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 12 649 EUR
Mesto Prievidza 2 25 908 EUR
Technická univerzita v Košiciach 6 96 643 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 8 672 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 29 301 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 763 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 1 367 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 10 712 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 52 46 544 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 109 250 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 90 749 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 420 EUR
Mesto Svätý Jur 66 11 449 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 3 4 550 EUR
Mestská časť Košice - Západ 5 5 580 EUR
Národný onkologický ústav 47 134 249 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 11 695 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 93 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 11 650 EUR
Štátna opera 7 13 136 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 2 568 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 13 631 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 4 1 961 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 228 129 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 10 14 090 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 8 691 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 7 4 924 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 45 000 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 9 538 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 6 4 003 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 38 139 EUR
IDEA - Domov sociálnych služieb 1 5 095 EUR
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 1 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 4 163 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 3 970 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 6 1 534 EUR
Divadlo Aréna 2 3 067 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 667 EUR
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 2 1 072 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Lohmann & Rauscher, s.r.o. 2 1 075 EUR
JUMICOL, s.r.o. 12 181 029 EUR
LEON global s.r.o. 17 45 533 EUR
BANCHEM, s.r.o. 2 4 570 EUR
Xepap, spol. s r.o. 3 20 301 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 8 18 128 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 6 7 753 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 1 1 592 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 3 914 EUR
Ing. Jozef Gatial 1 652 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 1 1 125 EUR
A S C spol. s r.o. 1 1 113 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 5 18 616 EUR
ECOLAB s.r.o. 2 16 171 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 2 304 EUR
Double N, s.r.o. 5 906 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 7 7 957 EUR
PAPERA s.r.o. 1 223 EUR
TENEX SERVIS, s.r.o. 2 1 228 EUR
Bella Sk s.r.o. 4 2 714 EUR
Ing. Iveta Janíková 23 38 175 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 63 57 034 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 1 241 EUR
KRIDLA s.r.o 17 16 149 EUR
Roman Laco - ROADA 7 7 213 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 2 439 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 1 1 099 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 6 3 879 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 10 18 910 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 1 0 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 28 21 591 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 19 26 279 EUR
VICOM s.r.o. 25 100 791 EUR
Persona s.r.o. 1 750 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 5 4 000 EUR
3D-GROUP s.r.o. 4 25 340 EUR
HygoLand s.r.o. 3 2 694 EUR
VERDI, s. r. o. 18 80 571 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 1 4 166 EUR
Fifty-Fifty s.r.o. 2 42 341 EUR
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. 5 15 869 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 2 1 690 EUR
PEDRO PLUS, s.r.o. 3 963 EUR
LORIKA Slovakia s.r.o. 1 2 879 EUR
Cardiopharm spol. s r.o. 1 0 EUR
Mette s. r. o. 1 228 129 EUR
Profexy s.r.o. 1 2 620 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 13 31 506 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 11 18 677 EUR
HYDROCHEM, s.r.o. 1 240 EUR
GASTROBAL s.r.o. 2 420 EUR
Marek Špeťko - IMEX 3 942 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 302 EUR 2017 Tovary Áno 2
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30 189 EUR 2018 Tovary Áno 3
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 19 959 EUR 2018 Tovary Áno 1
mydlo tekuté Detská fakultná nemocnica Košice 2 772 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vatová tyčinka s glycerínom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 615 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, pracie prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 795 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 721 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13 697 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 899 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Svätý Jur 352 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13 697 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 173 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogéria Technická univerzita v Košiciach 33 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 802 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 159 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogéria Technická univerzita v Košiciach 30 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 12 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 205 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické. dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 295 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa a dodávka hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov II Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 131 745 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 954 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiletky na holenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Technická univerzita v Košiciach 14 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 5 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogéria Technická univerzita v Košiciach 30 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Svätý Jur 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 087 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 26" Národný onkologický ústav 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Akadémia Policajného zboru v Bratislave 20 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Divadlo Aréna 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Divadlo Aréna 1 188 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 869 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiletky na holenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 102 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vatová tyčinka s glycerínom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal maxi Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 26" Národný onkologický ústav 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vložky hygienické Ústav na výkon trestu odňatia slobody 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické výrobky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 672 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické. dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a predmety osobnej starostlivosti Mestská časť Košice - Západ 1 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 2 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 792 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 647 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 773 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, pracie prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 765 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 691 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
mydlo tekuté Detská fakultná nemocnica Košice 2 772 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vatová tyčinka s glycerínom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 615 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 693 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygenické potreby Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiletky na holenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 26" Národný onkologický ústav 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 559 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 466 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 054 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 567 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 197 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 106 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 636 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal maxi Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 172 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vložky hygienické Ústav na výkon trestu odňatia slobody 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 437 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 989 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 702 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 8 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Národný onkologický ústav 5 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 824 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 225 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 121 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 796 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické. dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 537 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal maxi Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti IDEA - Domov sociálnych služieb 9 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 104 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 87 EUR 2017 Tovary Nie 1
ošetrujúce prípravky pri inkontinencii Fakultná nemocnica Trnava 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 674 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 197 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1 512 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri MŠ + pre opatrovateľskú službu seniorov Mesto Prievidza 23 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky, umývacie prostriedky, "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 9 508 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 338 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Nitra 73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 9 047 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 729 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky-kuchyňa /17 Národný onkologický ústav 2 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky a potreby Národný onkologický ústav 4 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky a potreby II/17 Národný onkologický ústav 3 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, pracie prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 816 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Utierky na dezinfekciu Národný onkologický ústav 4 368 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 5 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne mydlo Národný onkologický ústav 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 166 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok aktívny chlór . Národný onkologický ústav 5 254 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do kuchýň a jedálni Technická univerzita v Košiciach 16 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hotelová kozmetika Technická univerzita v Košiciach 8 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 26" Národný onkologický ústav 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Mesto Svätý Jur 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 243 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 2 646 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrece PVC modré, červené Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 363 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 242 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 422 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky-kuchyňa /17 Národný onkologický ústav 3 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 242 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky a potreby Národný onkologický ústav 4 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky a potreby, predmety osobnej starostlivosti Národný onkologický ústav 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne mydlo Národný onkologický ústav 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 2 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenný stojan, papierová rolka, dávkovač mydla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 216 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výrobky a predmety osobnej starostlivosti Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 3 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 933 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 192 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 561 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace prostriedky, kancelárske potreby Mestská časť Košice - Západ 2 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďalšie potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 838 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal Maxi alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 211 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 010 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 707 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 025 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky-kuchyňa /9/17 Národný onkologický ústav 3 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 273 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie hygienicko - epidemiologického režimu na požadovanej úrovni Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 231 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 201 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a čistiace prostriedky a pracie prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďalšie potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygenické potreby Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 209 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 596 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 606 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky . Národný onkologický ústav 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal Maxi alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 353 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 326 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 707 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 209 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 3 495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, rozpustné vrecia, mikroténové sáčky do koša Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 034 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 17 519 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 2 940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 1 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 2 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 952 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Nitra 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 757 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri MŠ + pre opatrovateľskú službu seniorov Mesto Prievidza 18 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebné a úžitkové predmety do prevádzky Národný onkologický ústav 3 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 3 855 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 452 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 596 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 6 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 355 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mydlo do dávkovača Národný onkologický ústav 1 992 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 774 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 663 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 105 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 668 EUR 2018 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky, osviežovače vzduchu, čistiace výrobky Štátna opera 3 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný hygienický a čistiaci materiál Národný onkologický ústav 3 670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - drogéria Národný onkologický ústav 5 725 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 678 EUR 2018 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky, toaletné výrobky , čistiace výrobky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 462 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 696 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénový odpad, odpadkové vrecká, vaky, predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace prostriedky, kancelárske potreby Mestská časť Košice - Západ 2 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 165 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - drogéria - elektro Národný onkologický ústav 8 313 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 394 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Národný onkologický ústav 2 765 EUR 2018 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 218 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich potrieb a pomôcok Akadémia Policajného zboru v Bratislave 34 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 3 875 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienický materiál Národný onkologický ústav 4 325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 845 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 368 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 297 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 816 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 5 585 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 466 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 368 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 3 003 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 053 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 2 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal Maxi alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 882 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 14 762 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 233 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 290 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 15 121 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 1 855 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 027 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 8 640 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 195 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 3 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 13 980 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 220 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 490 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 010 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 6 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mydlo tekuté, mydlo detské, mydlo jadrové, mazľavé mydlo Detská fakultná nemocnica Košice 2 283 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drogéria - rôzny spotrebný materiál Národný onkologický ústav 12 370 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 820 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 110 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 568 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a pomôcky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 30 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 055 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 753 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal Maxi alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 970 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 197 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 12 771 EUR 2019 Tovary Áno 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 108 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 260 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drogéria - rôzny spotrebný materiál Národný onkologický ústav 9 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 032 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 355 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drogéria - rôzny spotrebný materiál Národný onkologický ústav 10 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 356 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 005 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká, vedro PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 156 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká, vedro PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 179 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 195 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 614 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 711 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drogéria - rôzny spotrebný materiál Národný onkologický ústav 8 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a xerografický papier Mestská časť Košice - Západ 834 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 700 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 280 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 700 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 14 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzny čistiaci a hygienicky spotrebný materiál Národný onkologický ústav 11 640 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×