CPV kód

33700000-7

Predmety osobnej starostlivosti

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 24,147 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 306 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 1,750 EUR
Mesto Rožňava 6 19,428 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 3 13,290 EUR
Mesto Nitra 2 206 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 12,649 EUR
Mesto Prievidza 2 25,908 EUR
Technická univerzita v Košiciach 6 96,643 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 4,372 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 29,301 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 763 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 1,367 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 10,712 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 46 18,603 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 109,250 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 74,745 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 420 EUR
Mesto Svätý Jur 46 7,713 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 2 2,647 EUR
Mestská časť Košice - Západ 4 5,021 EUR
Národný onkologický ústav 36 77,031 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 11,695 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 93 EUR
Štátna opera 5 10,188 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 2,568 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 9,802 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 4 1,961 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 228,129 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 8 9,507 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 8,691 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 3,673 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 30,200 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 6,701 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 6 4,003 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 23,275 EUR
IDEA - Domov sociálnych služieb 1 5,095 EUR
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 1 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 3,650 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 3,970 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4 1,065 EUR
Divadlo Aréna 2 3,067 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 667 EUR
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 2 1,072 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Lohmann & Rauscher, s.r.o. 2 1,075 EUR
JUMICOL, s.r.o. 12 181,029 EUR
LEON global s.r.o. 10 17,211 EUR
BANCHEM, s.r.o. 2 4,570 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 4,297 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 7 16,753 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 5 5,253 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 1 1,592 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 2 677 EUR
Ing. Jozef Gatial 1 652 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 1 1,125 EUR
A S C spol. s r.o. 1 1,113 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 5 18,616 EUR
ECOLAB s.r.o. 2 16,171 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 2 304 EUR
Double N, s.r.o. 5 906 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 6 7,565 EUR
PAPERA s.r.o. 1 223 EUR
Bella Sk s.r.o. 2 1,463 EUR
Ing. Iveta Janíková 15 29,985 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 40 27,605 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 1 241 EUR
KRIDLA s.r.o 12 7,627 EUR
Roman Laco - ROADA 7 7,213 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 2 439 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 1 1,099 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 6 3,879 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 10 18,910 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 1 0 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 27 20,293 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 19 26,279 EUR
VICOM s.r.o. 22 79,500 EUR
Persona s.r.o. 1 750 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 5 4,000 EUR
3D-GROUP s.r.o. 4 25,340 EUR
HygoLand s.r.o. 3 2,694 EUR
VERDI, s. r. o. 9 26,583 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 1 4,166 EUR
Fifty-Fifty s.r.o. 2 42,341 EUR
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. 4 10,870 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 2 1,690 EUR
PEDRO PLUS, s.r.o. 3 963 EUR
LORIKA Slovakia s.r.o. 1 2,879 EUR
Cardiopharm spol. s r.o. 1 0 EUR
Mette s. r. o. 1 228,129 EUR
Profexy s.r.o. 1 2,620 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 11 29,323 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 11 18,677 EUR
HYDROCHEM, s.r.o. 1 240 EUR
GASTROBAL s.r.o. 2 420 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20,302 EUR 2017 Tovary Áno 2
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30,189 EUR 2018 Tovary Áno 3
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 19,959 EUR 2018 Tovary Áno 1
mydlo tekuté Detská fakultná nemocnica Košice 2,772 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vatová tyčinka s glycerínom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 615 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, pracie prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6,795 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 721 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13,697 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,899 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Svätý Jur 352 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13,697 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 173 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogéria Technická univerzita v Košiciach 33,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 802 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2,220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,159 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogéria Technická univerzita v Košiciach 30,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 12,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 205 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické. dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 295 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa a dodávka hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov II Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 131,745 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,954 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiletky na holenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Technická univerzita v Košiciach 14,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 5,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogéria Technická univerzita v Košiciach 30,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Svätý Jur 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,087 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 26" Národný onkologický ústav 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Akadémia Policajného zboru v Bratislave 20,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Divadlo Aréna 2,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Divadlo Aréna 1,188 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5,869 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiletky na holenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 102 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vatová tyčinka s glycerínom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal maxi Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1,770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 26" Národný onkologický ústav 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vložky hygienické Ústav na výkon trestu odňatia slobody 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické výrobky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,672 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické. dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a predmety osobnej starostlivosti Mestská časť Košice - Západ 1,940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 2,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 792 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 647 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 773 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, pracie prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3,765 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 691 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
mydlo tekuté Detská fakultná nemocnica Košice 2,772 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vatová tyčinka s glycerínom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 615 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 693 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygenické potreby Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiletky na holenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 26" Národný onkologický ústav 1,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 559 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 466 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 3,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,054 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 567 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6,197 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 106 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5,636 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1,620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal maxi Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 172 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vložky hygienické Ústav na výkon trestu odňatia slobody 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 437 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1,620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 989 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,702 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 8,520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Národný onkologický ústav 5,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1,824 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 225 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,121 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 796 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické. dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 4,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,537 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal maxi Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti IDEA - Domov sociálnych služieb 9,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,104 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 87 EUR 2017 Tovary Nie 1
ošetrujúce prípravky pri inkontinencii Fakultná nemocnica Trnava 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 674 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 197 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1,512 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri MŠ + pre opatrovateľskú službu seniorov Mesto Prievidza 23,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky, umývacie prostriedky, "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 9,508 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 338 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Nitra 73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 9,047 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9,285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 729 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky-kuchyňa /17 Národný onkologický ústav 2,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky a potreby Národný onkologický ústav 4,140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky a potreby II/17 Národný onkologický ústav 3,240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, pracie prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3,816 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Utierky na dezinfekciu Národný onkologický ústav 4,368 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 5,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne mydlo Národný onkologický ústav 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 166 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok aktívny chlór . Národný onkologický ústav 5,254 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do kuchýň a jedálni Technická univerzita v Košiciach 16,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hotelová kozmetika Technická univerzita v Košiciach 8,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 26" Národný onkologický ústav 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Mesto Svätý Jur 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 243 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 2,646 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrece PVC modré, červené Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 363 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,242 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,422 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky-kuchyňa /17 Národný onkologický ústav 3,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 242 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky a potreby Národný onkologický ústav 4,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky a potreby, predmety osobnej starostlivosti Národný onkologický ústav 3,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne mydlo Národný onkologický ústav 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 2,380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenný stojan, papierová rolka, dávkovač mydla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 216 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výrobky a predmety osobnej starostlivosti Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 3,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,933 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,192 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 561 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace prostriedky, kancelárske potreby Mestská časť Košice - Západ 2,290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14,998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďalšie potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4,838 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal Maxi alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 211 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,010 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1,707 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,025 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky-kuchyňa /9/17 Národný onkologický ústav 3,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 273 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie hygienicko - epidemiologického režimu na požadovanej úrovni Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 231,230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 201 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a čistiace prostriedky a pracie prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2,620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďalšie potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygenické potreby Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 209 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,596 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 606 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky . Národný onkologický ústav 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal Maxi alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1,470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 353 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 326 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 707 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 209 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 3,495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, rozpustné vrecia, mikroténové sáčky do koša Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5,034 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 17,519 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 2,940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 1,820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 2,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,952 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Nitra 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 757 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri MŠ + pre opatrovateľskú službu seniorov Mesto Prievidza 18,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebné a úžitkové predmety do prevádzky Národný onkologický ústav 3,490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 3,855 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 452 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,596 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 6,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,355 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mydlo do dávkovača Národný onkologický ústav 1,992 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 774 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 663 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 105 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1,668 EUR 2018 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky, osviežovače vzduchu, čistiace výrobky Štátna opera 3,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný hygienický a čistiaci materiál Národný onkologický ústav 3,670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - drogéria Národný onkologický ústav 5,725 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 678 EUR 2018 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky, toaletné výrobky , čistiace výrobky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 462 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1,696 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénový odpad, odpadkové vrecká, vaky, predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace prostriedky, kancelárske potreby Mestská časť Košice - Západ 2,380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 165 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - drogéria - elektro Národný onkologický ústav 8,313 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,394 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Národný onkologický ústav 2,765 EUR 2018 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 3,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3,218 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich potrieb a pomôcok Akadémia Policajného zboru v Bratislave 34,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 3,875 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienický materiál Národný onkologický ústav 4,325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 845 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 368 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4,297 EUR 2018 Tovary Áno 1