CPV kód

33692100-8

Infúzne roztoky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 77,770 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 30,573 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 43 131,428 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 27 301,094 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 1,133,576 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 15 149,122 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 3 351,829 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 46,542 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 110 1,090,480 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 210,964 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 12 298,105 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 272,969 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 66,011 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 111,303 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 62,375 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 122,668 EUR
Záchranná služba 5 468,875 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 5 18,414 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 18 218,904 EUR
Národný onkologický ústav 4 641,497 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 35 38,829 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 12,909 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 2 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 21 1,233,770 EUR
INTRAVENA s.r.o. 121 1,118,685 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 74 1,098,155 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 61 1,517,057 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 3 360,104 EUR
DCX spol. s r. o. 38 518,347 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 1 7,177 EUR
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 2 1,134 EUR
Senium Medica s. r. o. 1 0 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 1 1,806 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Infúzne roztoky Nemocnica Poprad a. s. od 10,000 do 71,000 EUR 2014 Tovary Nie 2
Oplachové roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 43,848 EUR 2014 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 154,615 EUR 2016 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky Nemocnica Poprad a. s. 105,485 EUR 2016 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 68,000 EUR 2014 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 27,532 EUR 2015 Tovary Nie 3
Infúzne roztoky Univerzitná nemocnica Martin 149,123 EUR 2016 Tovary Nie 15
Infúzne roztoky a výživa pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 641,499 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Liečivá Záchranná služba 298,774 EUR 2014 Tovary Nie 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačnej skupiny: INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 684,606 EUR 2014 Tovary Nie 45
Oplachové a perfúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,116,806 EUR 2015 Tovary Nie 7
Liečivá Záchranná služba 26,867 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Liečivá Záchranná služba 34,463 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 301,101 EUR 2017 Tovary Nie 27
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 290,700 EUR 2018 Tovary Nie 24
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 54,666 EUR 2018 Tovary Nie 20
Infúzne roztoky : fyziologický roztok na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,891 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 20% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty R Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 882 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty P Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 10ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 159 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : sterilná voda na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 728 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 101,325 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky alebo " ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1,127 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzny roztok alebo " ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 569 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky alebo " ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 70,917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 100ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 19,288 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 749 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,456 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fyziologické roztoky alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 103,264 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: Ringer 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 626 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 14,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fyziologické roztoky alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 118,670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydroxyetylškrob 6% Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 250 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 4,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 500 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 5,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 5,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 250 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 3,135 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 500 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 1,890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aminokyseliny 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 16,752 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aminokyseliny 1 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 23,794 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10,102 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrolyty s uhľovodíkmi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 19,103 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrolyty 3 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13,555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sacharidy 1 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13,690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrolyty 1 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 54,533 EUR 2016 Tovary Nie 1
aminokyseliny - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4,511 EUR 2016 Tovary Nie 1
aminokyseliny 8% - 500ml, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3,481 EUR 2016 Tovary Nie 1
manitol 20% - 250ml, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1,547 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glukóza 5% - 250ml, 500ml, 10% - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 9,093 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ringer 500ml, 1000ml, Ringer laktát 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 9,761 EUR 2016 Tovary Nie 1
fyziologický roztok - 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 41,392 EUR 2016 Tovary Nie 1
fyziologický roztok s glukózou - 250ml, 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2,622 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 3 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 1 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8,820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky, glukózové roztoky Záchranná služba 58,015 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 111 EUR 2016 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x1000 ml (freeflex vak) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 137 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky alebo ekvivalent NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 62,475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 4,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 95 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 177 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 164 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 519 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1,093 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1,917 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,469 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : sterilná voda na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 714 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty R Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,102 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty P Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,793 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 20% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 127 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : fyziologický roztok na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2,568 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6,670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,472 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 100ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 19,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 534 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 246 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 116 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: Ringer 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 435 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5,096 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5,096 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 10ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 259 EUR 2017 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 363 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 147 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 468 EUR 2017 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 63 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3,078 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1,638 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 671 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x1000 ml (freeflex vak) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty a sacharidy 500 ml Nemocnica Poprad a. s. 5,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzny roztok - chlorid sodný 0,9% Nemocnica Poprad a. s. 7,155 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - chlorid sodný 6,8g Nemocnica Poprad a. s. 39,040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - chlorid sodný 5,26g Nemocnica Poprad a. s. 41,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty a sacharidy 250 ml Nemocnica Poprad a. s. 1,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
liečivá - učinná látka: Glucosum anhydricum Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9,033 EUR 2017 Tovary Nie 1
liečivá - Chlorid sodný 0,9% Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 40,135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - glukóza Nemocnica Poprad a. s. 10,510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5,095 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5,095 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 93,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
aminokyseliny - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7,315 EUR 2017 Tovary Nie 1
aminokyseliny 8%-10% - 500ml, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2,409 EUR 2017 Tovary Nie 1
fyziologický roztok s glukózou - 250ml, 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2,459 EUR 2017 Tovary Nie 1
manitol 20% - 250ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 848 EUR 2017 Tovary Nie 1
fyziologický roztok - 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 43,962 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fyziologický roztok na výplachy 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 631 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2,131 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 903 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 1 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9,095 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 3 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28,992 EUR 2017 Tovary Nie 1
Glukóza 5% - 250ml, 500ml, 10% - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8,635 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ringer 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4,606 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ringer laktát 500ml, Ringer acetát+ malát 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6,340 EUR 2017 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 251 EUR 2017 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 304 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5,095 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 12,984 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinácie 1 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9,765 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinácie 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2,926 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sacharidy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14,999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aminokyseliny 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 17,791 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 5,207 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 63,009 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1,890 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 972 EUR 2018 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 204 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 352 EUR 2018 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 396 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Záchranná služba 64,758 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : fyziologický roztok na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2,568 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : sterilná voda na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 545 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 5,906 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 20% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 127 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,004 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty R Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,224 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I 1000 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 909 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 548 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty P Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 100ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 21,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4,690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - Glukóza Nemocnica Poprad a. s. 11,295 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3,017 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - Natrium chloratum Nemocnica Poprad a. s. 7,665 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 7,959 EUR 2018 Tovary Nie 1
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60,548 EUR 2018 Tovary Nie 21
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 155,188 EUR 2018 Tovary Nie 1