CPV kód

33692100-8

Infúzne roztoky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2 201 390 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 30 573 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 58 170 068 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 83 799 679 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 1 133 576 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 35 521 596 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 7 424 747 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 46 542 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 155 1 232 841 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 210 964 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 13 406 045 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 21 428 443 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 66 011 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 214 204 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 65 410 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 197 408 EUR
Záchranná služba 5 468 875 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 5 18 414 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 6 143 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 26 298 877 EUR
Národný onkologický ústav 4 641 497 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 37 54 570 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 12 909 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 94 271 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 2 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 23 1 234 923 EUR
INTRAVENA s.r.o. 168 1 462 368 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 137 1 723 986 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 106 2 159 402 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 3 360 104 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 2 1 134 EUR
DCX spol. s r. o. 48 790 541 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 1 7 177 EUR
Senium Medica s. r. o. 1 0 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 3 5 418 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Infúzne roztoky Nemocnica Poprad a. s. od 10 000 do 71 000 EUR 2014 Tovary Nie 2
Oplachové roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 43 848 EUR 2014 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 154 615 EUR 2016 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky Nemocnica Poprad a. s. 105 485 EUR 2016 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 68 000 EUR 2014 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 27 532 EUR 2015 Tovary Nie 3
Infúzne roztoky Univerzitná nemocnica Martin 149 123 EUR 2016 Tovary Nie 15
Infúzne roztoky a výživa pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 641 499 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Liečivá Záchranná služba 298 774 EUR 2014 Tovary Nie 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačnej skupiny: INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 684 606 EUR 2014 Tovary Nie 45
Oplachové a perfúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 116 806 EUR 2015 Tovary Nie 7
Liečivá Záchranná služba 26 867 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Liečivá Záchranná služba 34 463 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 301 101 EUR 2017 Tovary Nie 27
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 290 700 EUR 2018 Tovary Nie 24
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 54 666 EUR 2018 Tovary Nie 20
Infúzne roztoky : fyziologický roztok na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 891 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 20% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty R Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 882 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty P Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 10ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 159 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : sterilná voda na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 728 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 101 325 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky alebo " ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 127 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzny roztok alebo " ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 569 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky alebo " ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 70 917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 100ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 19 288 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 749 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 456 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fyziologické roztoky alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 103 264 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: Ringer 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 626 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 14 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fyziologické roztoky alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 118 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydroxyetylškrob 6% Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 250 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 4 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 500 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 5 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 5 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 250 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 3 135 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 500 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 1 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aminokyseliny 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 16 752 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aminokyseliny 1 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 23 794 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 102 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrolyty s uhľovodíkmi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 19 103 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrolyty 3 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sacharidy 1 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrolyty 1 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 54 533 EUR 2016 Tovary Nie 1
aminokyseliny - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 511 EUR 2016 Tovary Nie 1
aminokyseliny 8% - 500ml, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 481 EUR 2016 Tovary Nie 1
manitol 20% - 250ml, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 547 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glukóza 5% - 250ml, 500ml, 10% - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 9 093 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ringer 500ml, 1000ml, Ringer laktát 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 9 761 EUR 2016 Tovary Nie 1
fyziologický roztok - 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 41 392 EUR 2016 Tovary Nie 1
fyziologický roztok s glukózou - 250ml, 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 622 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 3 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 1 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky, glukózové roztoky Záchranná služba 58 015 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 111 EUR 2016 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x1000 ml (freeflex vak) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 137 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky alebo ekvivalent NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 62 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 4 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 95 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 177 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 164 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 519 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 093 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 917 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 469 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : sterilná voda na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 714 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty R Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 102 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty P Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 793 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 20% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 127 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : fyziologický roztok na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 568 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 472 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 100ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 19 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 534 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 246 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 116 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: Ringer 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 435 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 096 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 096 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 10ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 259 EUR 2017 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 363 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 147 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 468 EUR 2017 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 63 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 078 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 638 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 671 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x1000 ml (freeflex vak) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty a sacharidy 500 ml Nemocnica Poprad a. s. 5 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzny roztok - chlorid sodný 0,9% Nemocnica Poprad a. s. 7 155 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - chlorid sodný 6,8g Nemocnica Poprad a. s. 39 040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - chlorid sodný 5,26g Nemocnica Poprad a. s. 41 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty a sacharidy 250 ml Nemocnica Poprad a. s. 1 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
liečivá - učinná látka: Glucosum anhydricum Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 033 EUR 2017 Tovary Nie 1
liečivá - Chlorid sodný 0,9% Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 40 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - glukóza Nemocnica Poprad a. s. 10 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 095 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 095 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 93 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
aminokyseliny - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 315 EUR 2017 Tovary Nie 1
aminokyseliny 8%-10% - 500ml, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 409 EUR 2017 Tovary Nie 1
fyziologický roztok s glukózou - 250ml, 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 459 EUR 2017 Tovary Nie 1
manitol 20% - 250ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 848 EUR 2017 Tovary Nie 1
fyziologický roztok - 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 43 962 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fyziologický roztok na výplachy 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 631 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2 131 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 903 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 1 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 095 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 3 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28 992 EUR 2017 Tovary Nie 1
Glukóza 5% - 250ml, 500ml, 10% - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 635 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ringer 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 606 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ringer laktát 500ml, Ringer acetát+ malát 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 251 EUR 2017 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 304 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 095 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 12 984 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinácie 1 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 765 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinácie 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 926 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sacharidy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aminokyseliny 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 17 791 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 5 207 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 63 009 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 890 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 972 EUR 2018 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 204 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 352 EUR 2018 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 396 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Záchranná služba 64 758 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : fyziologický roztok na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 568 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : sterilná voda na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 545 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 5 906 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 20% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 127 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 004 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty R Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 224 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I 1000 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 909 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 548 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty P Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 100ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 21 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - Glukóza Nemocnica Poprad a. s. 11 295 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 017 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - Natrium chloratum Nemocnica Poprad a. s. 7 665 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 7 959 EUR 2018 Tovary Nie 1
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60 548 EUR 2018 Tovary Nie 21
manitol 20% - 250ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 988 EUR 2018 Tovary Nie 1
aminokyseliny - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
aminokyseliny 8%-10% - 500ml, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 332 EUR 2018 Tovary Nie 1
fyziologický roztok s glukózou - 250ml, 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 870 EUR 2018 Tovary Nie 1
fyziologický roztok - 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 45 381 EUR 2018 Tovary Nie 1
Glukóza 5% - 250ml, 500ml, 10% - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 10 141 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ringer 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 925 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ringer laktát 500ml, Ringer acetát+ malát 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 038 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 3 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 29 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 1 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 123 959 EUR 2018 Tovary Nie 1
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 155 188 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 3 036 EUR 2018 Tovary Nie 1
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 77 528 EUR 2018 Tovary Nie 21
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 362 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 103 060 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 15 381 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 211 577 EUR 2017 Tovary Nie 25
Infúzne roztoky Univerzitná nemocnica Martin 372 478 EUR 2019 Tovary Nie 20
Infúzne roztoky: hydrogenuhličitan sodný - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 10% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 20% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 132 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 931 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty P Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 620 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 506 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I 1000 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 91 EUR 2019 Tovary Nie 1
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 15 045 EUR 2018 Tovary Nie 1
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 63 321 EUR 2018 Tovary Nie 22
Infúzne roztoky : elektrolyty R Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 918 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 685 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 345 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 100ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 21 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Nemocnica Poprad a. s. 107 940 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 605 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 80 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: Ringer 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 671 EUR 2019 Tovary Nie 1
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 24 426 EUR 2018 Tovary Nie 1
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 526 EUR 2018 Tovary Nie 2
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 17 296 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 287 024 EUR 2019 Tovary Nie 31
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 16 151 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrolyty Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 786 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aminokyseliny, Infúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 26 593 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrolyty, Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných roztokov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 54 865 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml v sklenenom obale Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml v sklenenom obale Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 673 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne a glukózové roztoky Národný ústav reumatických chorôb 6 144 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aminokyseliny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fyziologické roztoky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 76 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 1 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 3 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 29 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrolyty s uhľovodíkmi, Sterilné, apyrogénne infúzne a intravenózne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 957 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrolyty s uhľovodíkmi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 15 064 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sacharidy, Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných roztokov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 15 580 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyvážené roztoky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 18 082 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×